Gwasanaethau Croeso

TaMed Da yn cynnwys TaMed bach)

Bwyty a Chaffi Trwyddedig

Penbryn, Campws Penglais 

Blas Padarn

 Bwyty

Yn adeilad Padarn yng Nghanolfan Llanbadarn

Y Lolfa @ PJM

Eich Canolfan Ddysgu

PJM, Campws Penglais

IBER bach

Caffi

Yn adeiladau newydd IBERS ar Gampws Penglais

SGUBORfach

Caffi

Wedi ei leoli yn y SGUBOR ar Fferm Penglais

Blas Gogerddan

Bwyty IBERS

Campws Gogerddan

The Lounge @ Rosser

Eich Canolfan Ddysgu 

Rosser, Campws Penglais