Strwythur Adnoddau Dynol

Ar hyn o bryd mae’r adran yn ail-lunio er mwyn symleiddio’r gwasanaeth mae Adnoddau Dynol yn ei ddarparu ac i wella’r gwasanaeth i gwsmeriaid.  Am ragor o fanylion am y newidiadau, cliciwch yma i weld yr e-bost swyddogol a anfonwyd at bob aelod o staff.

 

  • Tîm Partneriaeth Busnes – Rheolwyr Adnoddau Dynol

 

Bydd gweddill y wefan yn cael ei ddiweddaru maes o law.