Adnoddau Dynol

Croeso i dîm newydd Adnoddau Dynol

Croeso i wefan Adnoddau Dynol.  Bwriad y safle yw rhoi gwybodaeth a chyngor i'r staff am faterion i ymwneud â chyflogaeth.

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod;
Ffôn: (01970) 62 8555  
E-bost: hr@aber.ac.uk

I gael cyngor am faterion rheoli Adnoddau Dynol, cliciwch yma i weld pa Reolwr Adnodau Dynol sydd yn gyfrifol am eich adran, a’u manylion cyswllt;

Elizabeth Merriman

Estyniad: 2850

E-bost: ldd@aber.ac.uk

Lesley Spees

Estyniad: 1839

E-bost: les24@aber.ac.uk

Joy Arkley

Estyniad: 3070

E-bost: joa19@aber.ac.uk

 Martyn Saycell

 Estyniad: 8693

E-bost: ays@aber.ac.uk

Bydd gweddill y wefan yn cael ei ddiweddaru maes o law.