Gwybodaeth Bwysig

Nodir Gwybodaeth Bwysig i staff a myfyrwyr yma

  Dydd Iau, 10 Rhagfyr

  Problemau ysbeidiol gyda rhwydwaith JANET/ EDUROAM sy'n effeithio ar bob Prifysgol

  Mae rhwydwaith JANET, y rhwydwaith mae Prifysgol Aberystwyth a holl Brifysgolion eraill y Deyrnas Gyfunol yn ei ddefnyddio i gysylltu â'r Rhyngrwyd, wedi profi nifer o ymosodiadau parhaus wedi eu targedu ers 7 Rhagfyr, ac sydd wedi arwain at lai o gysylltedd a tharfu ar wasanaeth i holl gwsmeriaid JANET. Mae blociau a hidlo amrywiol wedi cael eu rhoi ar waith i gyfyngu ar effaith y tarfu ac rydym yn weddol ffyddiog ein bod wedi ail-sefyldu’r gwasanaeth arferol erbyn hyn.

  Dylai myfyrwyr sy’n cyflwyno gwaith yn electronig barhau i wneud hynny gan ddefnyddio gweithdrefnau arferol.

  Sylwch; er y byddwn yn ymdrechu i ddarparu adborth o fewn 15 diwrnod gwaith, efallai na fydd hyn yn bosibl oherwydd y tarfu hwn ac rydym yn gofyn am eich amynedd.

  Mae Tim Kidd, Cyfarwyddwr Gweithredol, technolegau JISC (sy'n darparu'r rhwydwaith JANET) wedi rhyddhau’r datganiad canlynol:

  "Rydym yn deall pa mor bwysig yw cysylltedd i golegau, prifysgolion a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y bydd gwasanaeth arferol yn ailddechrau cyn gynted ag y bo modd, ac yn y cyfamser i leihau unrhyw anhawsterau y gall defnyddwyr rhwydwaith Janet fod yn eu profi. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.”

  Mae manylion pellach ar gael yn: https://www.jisc.ac.uk/news/ddos-attack-disrupting-janet-network-08-dec-2015