Newyddion diweddaraf

Cafodd Tudur Parry ei gyflwyno fel enillydd Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd

Un o raddedigion Aberystwyth yn cipio Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

23/07/2014

Tudur Parry, sydd newydd raddio mewn Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad, yw enillydd diweddaraf Ysgoloriaeth Ffermio Llyndy Isaf.

Pencampwriaethau Gwyddbwyll Prydain

22/07/2014

Y cam cyntaf, Cassie Graham (dde) yn wynebu Asha Jina

Prifysgol Aberystwyth yw’r lleoliad ar gyfer Pencampwriaethau Gwyddbwyll Prydain sy’n cael eu cynnal dros bythefnos ac yn dod i ben ar yr 2ail o Awst.

Perfeddion gwartheg yn allweddol i greu gwrthfiotigau’r dyfodol

22/07/2014

Dr Sharon Huws

Gwyddonwyr o IBERS wedi nodweddu dros 80 o elfennau  gwrthficrobaidd newydd o’r bacteria microsgopig a geir yn rwmenau gwartheg.

Dr David Whitworth yn cael ei wobrwyo gyda Gwobr Cymrodoriaeth

21/07/2014

Dr David Whitworth

Cymrodoriaeth Dysgu ac Addysgu.

Urddo Dirprwy Lefarydd Tŷ’r Arglwyddi

18/07/2014

Is Lywydd Prifysgol Aberystwyth, Dr Glyn Rowlands, yn cyflwyno’r Farwnes Andrews yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Urddwyd Y Farwnes Kay Andrews, Dirprwy Lefarydd Tŷ’r Arglwyddi, cyn Gadeirydd English Heritage a chyn fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth, yn Gymrawd.