Newyddion diweddaraf

Naid Arall i Aberystwyth yn y Good University Guide

23/09/2016

Mae Prifysgol Aberystwyth ar y brig yng Nghymru o ran rhagoriaeth dysgu a phrofiad myfyrwyr

Ysgol Gelf yn prynu casgliad prin o ddelweddau gan ffotograffydd Cymreig

27/09/2016

Llun o Audrey Hepburn gan Angus McBean

Mae Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth wedi prynu casgliad o luniau Angus McBean

Bywyd wedi Brexit – y camau nesaf

21/09/2016

Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth

Trafodaeth gyhoeddus ar oblygiadau canlyniad refferendwm yr UE i Geredigion, i Gymru a'r gymuned ehangach.

Hir oes i adar gyda DNA ychwanegol

27/09/2016

Ilze Skujina wrth ei gwaith yn y labordy

Mae myfyriwr PhD o IBERS yn ymchwilio mewn i DNA adar.

Croeso Cynnes Cymreig i’n Myfyrwyr Newydd

22/09/2016

Penwythnos llawn gweithgareddau i groesawu'n myfyrwyr newydd.

Dyfarnu Ysgoloriaethau Ymchwil i Dri

22/09/2016

Chwith i Dde: Gruffydd Lloyd Jones, Rebecca Evans a Heddwen Lleucu Daniel

Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dyfarnu i dri myfyriwr yn Aberystwyth

Myfyriwr Graddedig o Aberystwyth yn traddodi mewn Cynhadledd Ewropeaidd ar Fridio Planhigion

21/09/2016

20fed Cynhadledd Eucarpia yn Zurich

Roedd Lucy Slatter, cyn-fyryriwr o IBERS, yn rhan o 20fed Cynhadledd Eucarpia

#HoliAber

26/09/2016

Mae ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau wrth law i roi cymorth wrth lenwi dy ffurflen gais UCAS.