Newyddion

Prifysgol Aberystwyth i arwain prosiect £3m technoleg geo-ofodol a thechnoleg y gofod yng Nghymru

Mae menter newydd sydd wedi derbyn cefnogaeth yr UE i helpu cwmniau yng Nghymru i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol yn cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth.

Thomas Edison: gweledydd, athrylith neu or dwyllwr?

Mewn erthygl yn y Conversation mae'r Athro Iwan Morus o Adran Hanes a Hanes Cymru yn herio'r ddelwedd o'r dyfeisiwr athrylithgar diwyd y bu Edison yn gweithio mor galed i'w meithrin. Cyhoeddwyd yr erthygl yn Saesneg.

Prifysgol Aberystwyth yn enwi Cymrodyr 2018

Lance Batchelor, Prif Swyddog Gweithredol Saga CCC, a dderbyniodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth yn 2017.

Mae bardd a dramodydd arobryn, gwe-fentrwr, barnwr blaenllaw ac actores a chantores ymhlith y rhai gaiff eu hanrhydeddu yn ystod y seremonïau graddio eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Olrhain hanes ffilm a sinema yn y Gymru wledig

Agorodd sinema’r Coliseum yn Aberystwyth yn 1932

Ffilmiau o’r gorffennol a hanes sinemâu yng nghefn gwlad fydd yn cael sylw mewn noson yn Amgueddfa Ceredigion nos Sadwrn 14 Gorffennaf 2018. Drysau yn agor am 7.

Yr Athro Ieuan Gwynedd Jones

Yr Athro Ieuan Gwynedd Jones (1920-2018). Cafodd ei urddo'n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth yn 2010.

Bu fawr cyn-bennaeth Adran Hanes Cymru a Chymrawd Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Emeritws Ieuan Gwynedd Jones, yn 97 oed.

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld â Neuadd Pantycelyn

Chwith i’r Dde: Andrea Pennock, Cyfarwyddwr Datblygu Ystadau; yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Dr Emyr Roberts, Cadeirydd y Cyngor Prifysgol Aberystwyth; Anna Wyn Jones, Llywydd UMCA; Eluned Morgan AC; Gwerfyl Pierce Jones, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Pantycelyn a Dirprwy Gadeirydd Cyngor y Brifysgol a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Cafodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru ei thywys o amgylch neuadd breswyl hanesyddol Prifysgol Aberystwyth, Pantycelyn, ddydd Iau 5 Gorffennaf 2018.

Cyflogadwyedd graddedigion Aberystwyth yn parhau i godi

Mae mwy o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod o hyd i swyddi da ar ôl graddio nac erioed o’r blaen.

Enwi model ExoMars ar ôl arloeswr roboteg y gofod o Brifysgol Aberystwyth

Chwith i’r dde: Stephen Fearn a Dr Matt Gunn a fu’n gyfrifol am adeiladu Crwydryn ExoMars Barnes, a Dr Helen. Yn ei law mae Dr Matt Gunn yn dal palet lliw’r daith a ddatblygwyd gan y diweddar Athro Dave Barnes.

Mae model maint llawn o grwydryn ExoMars a fydd yn chwilio am fywyd ar y blaned Mawrth yn 2021 wedi ei enwi ar ôl arloeswr roboteg y gofod o Brifysgol Aberystwyth.

Byd Plentyn – Esgidiau newydd, Cyfeiriad Newydd

Cynhelir y gynhadledd ar Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth.

Bydd addysgwyr ar draws 89 o wledydd yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 11-13 Gorffennaf i drafod y datblygiadau diweddaraf mewn addysg plant.

Rhaglen hyfforddi newydd ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn hyfforddi myfyrwyr i fod yn athrawon ers 125 o flynyddoedd.

Mae rhaglen arloesol ar gyfer hyfforddi athrawon ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael ei hachredu am gyfnod o bum mlynedd gan Gyngor y Gweithlu Addysg.

Gwyddonwyr Aberystwyth yn taclo un o afiechydon mwyaf marwol y byd

Mae sgistosomiasis yn effeithio ar fwy 200 miliwn o bobl ar draws y byd. Mae wyau (oval) sy’n cael eu cynhyrchu gan y parasit sgistosom yn casglu yn afu’r dioddefwr (celloedd pinc) ac yn achosi ymateb llidus (celloedd porffor). Mae hyn yn arwain at gymlethdodau sydd wedi eu cysylltu gyda sgitsosomiasis a marwolaeth.

Gallai datblygiadau gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth o safbwynt deall un o afiechydon mwyaf marwol y byd y potensial i gynnig rhyddhad i filoedd o ddioddefwyr ledled y byd.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Diwrnod Heb Blastig

Rebecca Davies Dirprwy Is-Ganghellor a'r Prif Swyddog Gweithredu gyda staff  yn casglu sbwriel ar y campws fel rhan o Ddiwrnod Heb Blastig y Brifysgol.

Cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth ei Diwrnod Heb Blastig cyntaf ar 26 Mehefin, mewn ymgais i fod yn brifysgol ardystiedig ddi blastig gyntaf Cymru, cynllun wedi'i seilio ar roi’r gorau yn raddol i ddefnyddio plastigau untro.

Dathlu 100 mlynedd o Ddaearyddiaeth

Myfyrwyr a staff o’r presennol a’r gorffennol ar risiau’r La Scala ar gampws Penglais gyda'r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth (canol), ar ddechrau penwythnos o weithgareddau i nodi canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y Brifysgol ac aduniad blynyddol Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr.

Daeth dros 200 o gyn-fyfyrwyr a staff at ei gilydd yn Aberystwyth dros benwythnos 29 Mehefin - 1 Gorffennaf 2018 i ddathlu canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y Brifysgol.

Dechrau gwaith adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

Chwith i’r Dde: Ian Jones, Cyfarwyddwr Wilmott Dixon Cymru a’r Gorllewin; Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil a Menter ym Mhrifysgol Aberystwyth; Dr Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth; a Jeff Monks, Pennaeth Ystadau gyda’r BBSRC.

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.

Gwobrwyo rhagoriaeth gwasanaeth i gwsmeriaid

Chwith i’r Dde: Aelodau o staff Gwasanaethau Gwybodaeth, Faye Ap Geraint, Joy Cadwallader, Julie Hart, Jamie Harris, Elizabeth Kensler, Sarah Gwenlan a Jan Litton yn dathlu adnewyddu achrediad Rhagoriaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid am dair blynedd arall.

Mae ansawdd gwasanaeth cwsmeriaid adran Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) Prifysgol wedi ei gydnabod gan arolwg annibynnol.