Newyddion

Cyngor a chanllawiau ymchwil i fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru

Disgyblion chweched dosbarth Ysgol Gymunedol Aberdâr y tu allan i adeilad Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin 2017.
Bydd Prifysgol Aberystwyth yn croesawu cannoedd o fyfyrwyr chweched dosbarth i’r campws yr haf hwn fel rhan o brosiect Diwrnodau Profiad Bagloriaeth Cymru. 

Cryfhau cysylltiadau addysgiadol gyda Tsieina

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi adnewyddu ei phartneriaeth gydag Phrifysgol fawr ei bri o Tsieina, Hohai.

Cynghori ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer FfRhY 2021

Mae Cyfarwyddwr Ymchwil, Busnes ac Arloesi wedi ei ddewis i gynghori ar gydraddoldeb ac amrywiaeth cyn y prif asesiad nesaf o ansawdd ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y Deyrnas Unedig (DU).

Pennaeth Rhaglenni newydd BBC Radio 1 o Aberystwyth

Aled Haydn Jones yn derbyn Gradd er Anrhydedd yn y Celfyddydau oddi wrth Dirprwy Ganghellor y Brifysgol, Elizabeth France, yn 2016.

Aled Haydn Jones, a urddwyd gyda Gradd er Anrhydedd yn y Celfyddydau o Brifysgol Aberystwyth yng Ngorffennaf 2016, yn cael ei benodi'n Bennaeth Rhaglenni BBC Radio 1,

Dau o gyn-fyfyriwr ar restr fer gwobrau barddoniaeth mawreddog

Richard Georges sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am ei gasgliad Make Us All Islands a gyhoeddwyd gan Shearsman Books.

Mae dau o gyn-fyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth Richard Georges a  Maria Apichella wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Barddoniaeth Forward 2017.

Myfyriwr o Aberystwyth yn addasu technoleg sganio CT ar gyfer astudiaeth arloesol o wenith

Nathan Hughes yn y Ganolfan Genedlaethol Ffenomeg Planhigion

Mae technoleg sganio CT sydd yn gyffredin mewn ysbytai yn cael ei haddasu gan Nathan Hughes, myfyriwr israddedig ym maes Cyfrifiadureg er mwyn cael gwybodaeth newydd o ddelweddau 3D o bennau grawn gwenith.

Gwirioni ar flodau gwyllt

Mae Rheolwr Tiroedd Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn cadw dyddiadur gweledol i gofnodi datblygiad gwely o flodau gwyllt lliwgar ar gampws Penglais.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio arolwg o droseddau mewn ardaloedd gwledig

Wyn Morris (Chwith) o Ysgol Fusnes Aberystwyth a Dr Gareth Norris o'r Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth, sydd wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu’r arolwg o droseddau mewn ardaloedd gwledig.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar ffermwyr yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfrannu at astudiaeth newydd o droseddau mewn ardaloedd gwledig.

Y chwilio am fodau dynol cynnar yn ysbrydoli arddangosfa gelf

Mae arddangosfa gelf-wyddoniaeth newydd sy’n ceisio deall amgylchedd hinsoddol ein cyndeidiau cynnar i’w gweld yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar hyn o bryd.

Cyhoeddi rhifyn 2017 Y Ddraig

Chwith i’r Dde: Aelodau o fwrdd golygyddol Y Ddraig 2017; Ianto Jones, Ela Wyn James, Manon Wyn Rowlands, Carys Haf James, Martha Grug Ifan a Cadi Grug Lake

Mae rhifyn diweddaraf Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, newydd ei gyhoeddi.

Alumna Aber yn ennill Medal Ddrama’r Urdd

 Mared Llywelyn Williams, enillydd y Fedal Ddrama 2017

Cyn fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yw enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Tac ac Elái 2017.


Daeth Mared Llywelyn Williams, sy’n 24 oed, yn fuddugol gyda drama yn dwyn y teitl “Lôn Terfyn”.


Yn ôl y beirniad, roedd hon yn “ddrama afaelgar” ac roedd “safon ac uchelgais y ddrama hon yn hollol haeddiannol o’r fedal”. 

Cyn-fyfyrwraig o Aberystwyth yn cael ei henwi yn Weithiwr Proffesiynol Amgylcheddol y Flwyddyn

Dr Phillippa Pearson â’i Gwobr Gweithiwr Proffesiynol Amgylcheddol y Flwyddyn, a ddyfarnwyd gan Gymdeithas yr Amgylchedd

Mae cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth, Dr Philippa Pearson, wedi cael ei henwi Weithiwr Proffesiynol Amgylcheddol y Flwyddyn ar gyfer 2017 gan y Gymdeithas yr Amgylchedd. Mae’r wobr yn dathlu ymroddiad eithriadol neu lwyddiant sylweddol wrth ddiogelu, cadw neu wella’r amgylchedd a hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd.

Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru i gynnal hystings Etholiad Cyffredinol

Bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnal hystings etholiadol ar nos Lun 5 Mehefin 2017 yng nghanolfan y Morlan, Aberystwyth.

Prifysgol Aber ar faes Eisteddfod yr Urdd

Mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Tipi Syr IfanC ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017 ym Mhen-y-bont.

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn rhan o ystod o weithgareddau amrywiol ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gwobr flynyddol Walters yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf

Dau o enillwyr Gwobr Ken Walters yn derbyn eu gwobrau, a gyflwynwyd gan yr Athro Ken Walters a Golygyddion Gweithredol presennol y Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. O’r chwith i’r dde: yr Athro Ian Frigaard (Golygydd Gweithredol JNNFM), yr Athro Stephanie Dungan a’r Athro Ronald Phillips (enillwyr cyntaf Gwobr Ken Walters), yr Athro Ken Walters (Golygydd Sefydlol JNNFM) a’r Athro Fernando Pinho (Golygydd Gweithredol JNNFM). Llun: Mats Stading

Mae gwobr academaidd newydd wedi cael ei chyflwyno gan y cyhoeddwr blaenllaw Elsevier i anrhydeddu academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth, yr Athro Ken Walters.

Barn pobl ifanc am Brexit

Chwith i’r dde: Dr Elin Royles, Dyfan Powel a’r Athro Rhys Jones a fydd yn cyflwyno eu hymchwil ar ymateb pobl ifanc i Brexit.

Flwyddyn wedi’r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd academyddion o Brifysgol Aberystwyth yn trafod ymateb pobl ifanc yng Nghymru mewn cynhadledd yn Llundain ar ddydd Iau 22 Mehefin 2017.