Newyddion

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dysgu UMAber 2017

Dr Neil Taylor (canol) o’r Adran Gyfrifiadureg yn derbyn Gwobr Dysgu Arbennig oddi wrth Lauren Marks, Swyddog Addysg Undeb Myfyrwyr Aberystwyth a’r Athro John Grattan, Is-Ganghellor Dros Dro yn noson Gwobrau Dysgu 2016. Credit: Alex Stuart & AJFS Photography

Mae rhestr fer Gwobrau Dysgu 2017 Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, sy'n cael eu cynnal nos Wener 5 Mai, wedi’i chyhoeddi

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn urddo chwe aelod o Brifysgol Aberystwyth

Yr Athro Elizabeth Treasure

Mae’r Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure yn un o chwe aelod o Brifysgol Aberystwyth sydd wedi eu hethol yn Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Digwyddiad Celfyddyd Sain - y Beibl yn Siarad

Digwyddiad Stiwdio agored sain-celf unigryw 24-awr yn y Drwm yn y Llyfrgell Genedlaethol dros Ŵyl Banc Calan Mai.

Prifysgol Aberystwyth yn parhau i ddringo’r tablau cynghrair

Yn ôl y tabl cynghrair The Complete University Guide 2018, mae Aberystwyth wedi dringo 19 safle, sef y cynnydd mwyaf yng Nghymru ac un o’r tri gorau yn y DU.

Myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn cipio Gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn

Kieran Stone (canol) yn derbyn ei wobr oddi wrth y noddwr Andy Brown o FDM Group a’r awdur a’r cyflwynydd teledu Konnie Huq.

Kieran Stone, sy’n astudio Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg, yn ennill Gwobr Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn yng Ngwobrau Myfyrwyr Israddedig y Flwyddyn TARGETjobs.

Craffu ar 100 diwrnod cyntaf Trump

Bydd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnal trafodaeth ford gron arbennig am 6 yr hwyr nos Lun 1 Mai 2017 i asesu 100 diwrnod cyntaf Donald Trump yn y Tŷ Gwyn.

Lansio cofiant dadlennol David Jones yn yr Hen Goleg

Dr Thomas Dilworth

Bydd y Dr Thomas Dilworth yn lansio ei cofiant dadlennol am y bardd a’r artist modernaidd David Jones yn yr Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth ddydd Llun 24 Ebrill, 2017.

Rho gynnig ar gwrs Prifysgol Haf Aberystwyth

Staff a myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth 2016 ar ôl eu seremoni graddio

 Mae’r dyddiad cau yn nesáu ar gyfer ceisiadau am le ar gwrs preswyl Prifysgol Haf Aberystwyth 2017, sy'n cynnig blas ar fywyd prifysgol i ddarpar fyfyrwyr.

Prifysgol Aberystwyth ar restr deg prifysgol orau Whatuni

Roedd Prifysgol Aberystwyth ymlith y deg uchaf yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau dewis myfyrwyr Whatuni Student Choice Awards 2017.

Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y deg prifysgol orau yn y DU yn ôl gwobrau dewis myfyrwyr What Uni Student Choice Awards 2017.


Roedd y Brifysgol yn yr wythfed safle yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn ac yn y categori Rhyngwladol, fe gipiodd y Wobr Arian yn seremoni wobrwyo flynyddol Whatuni a gynhaliwyd yn Llundain 5 Ebrill 2017

Rhewlifegwr o Aberystwyth i dyllu drwy rewlif uchaf y byd

Yr Athro Bryn Hubbard, Cyfarwyddwr Canolfan Rhewlifeg ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r fyfyrwraig PhD Katie Miles a fydd yn gweithio ar rhewlif Khumbu.

Mae gwyddonwyr newid hinsawdd o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Fynyddoedd yr Himalaia mewn ymgais i fod y cyntaf i dyllu’n llwyddiannus drwy rewlif uchaf y byd.

£8.8m ar gyfer prosiect cnydau gwydn yn IBERS

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cychwyn ar raglen £8.8m gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Biolegol (BBSRC).

Athro yn y Gyfraith yn Aberystwyth wedi’i ethol yn Is-Lywydd corff hawliau dynol Ewropeaidd

Yr Athro Ryszard Piotrowicz

Mae’r Athro Ryszard Piotrowicz o Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth wedi cael ei ethol yn Is-Lywydd GRETA, sef Grŵp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar Weithredu yn erbyn Masnachu Pobl.

Disgyblion blwyddyn 10 yn archwilio’u hopsiynau

Bydd disgyblion blwyddyn 10 o ysgolion ledled y canolbarth a’r gorllewin yn archwilio’r opsiynau sydd ar gael iddynt ar ôl lefel TGAU mewn cwrs preswyl tri diwrnod a gynhelir ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod gwyliau’r Pasg.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio graddau newydd mewn Ffiseg

Yr Athro Andrew Evans: “Mae'r graddau Ffiseg Peiriannol newydd wedi eu cynllunio i ddarparu sylfaen ffiseg gadarn ynghyd â sgiliau peirianneg ragorol i’n graddedigion a’u ddatblygu gyda gofynion darpar gyflogwyr mewn golwg.”

Aberystwyth yn lansio graddau newydd mewn Ffiseg Peiriannol wrth i’r Sefydliad Ffiseg gyhoeddi adroddiad sy’n dangos bod diwydiannau sy’n seiliedig ar ffiseg yn cyfrannu mwy na £10.7 biliwn at economi Cymru yn flynyddol.

Athro Hanes i redeg Marathon Llundain

Bydd yr Athro Phillipp Schofield yn rhedeg i godi arian ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar.

Bydd Phillipp Schofield, Athro Hanes Canoloesol yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn rhedeg Marathon Llundain sydd yn cael ei chynnal ar 23 Ebrill 2017.