Newyddion diweddaraf

Yr Athro Iwan Morus a coil anwythiad oedd yn cael eu defnyddio or 1830au. Rhwng o ddeutu 1890 a 1920 roeddent yn cael eu defnyddio i gynhyrchu foltedd uchel er mwyn creu tonnau electromagnetaidd h.y. radio

£750,000 i archwilio sut y mae awduron ffuglen wyddonol a darllenwyr yn rhagweld y dyfodol

30/01/2015

Prosiect tair blynedd i ymchwilio'r berthynas rhwng gwyddoniaeth, ffuglen a diwylliant poblogaidd drwy gydol yr 20fed ganrif dechnolegol hir (1887-2007).

£890,000 gan y Loteri Fawr i gynorthwyo pobl hŷn sy'n cael eu cam-drin

29/01/2015

Chwith i’r Dde: Yr Athro Alan Clarke, Sarah Wydall a’r Athro John Williams

Canolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeuluso yn Adran y Gyfraith a Throseddeg yn lansio astudiaeth £1.3m i gyfiawnder a cham-drin yr henoed.

Meistri’r awyr: Hebogiaid a gweilch yn cadw trefn uwchlaw Penglais

29/01/2015

Cyfarwyddwr Iechyd a Diogelwch Prifysgol Aberystwyth, Phil Maddison a’r Hebog Harris, ‘Hope’

Adarn ysglafaethus Hawksdrift Falconry yn reoli’r boblogaeth o wylanod ar gampws Penglais.

Cyngor Bar India yn cymeradwyo graddau’r Gyfraith Prifysgol Aberystwyth

28/01/2015

Aelodau Cyngor Bar India yn ystod ymweliad diweddar ag Aberystwyth.

Cymeradwyaeth Cyngor Bar India yn golyfu y bydd myfyrwyr sy'n astudio graddau LLM a LLB y Gyfraith yn Aberystwyth yn rhydd i ymarfer y Gyfraith yn India.

Dr Who yn Aberystwyth

27/01/2015

Wendy Padbury, fu’n chwarae rhan Zoe Heriot, cydymaith Y Doctor yn ystod cyfnod Patrick Troughton

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal diwrnod arbennig Dr Who.