Newyddion diweddaraf

Prosiect Tyllu Chew Bahir: Paratoi i dynnu rhan o’r craidd sydd ofewn y lawes fewnol o’r rod dyllu isaf © Verena Foerster, Prifysgol Potsdam

Tyllu hen lynnoedd yn Affrica yn taflu goleuni newydd ar esblygiad dyn

26/02/2015

Bydd Prosiect Tyllu Bahir Chew, mewn rhan anghysbell o dde Ethiopia, yn darparu cofnod gwaddodol o newidiadau yn yr hinsawdd dros 500,000 o flynyddoedd.

Yr Athro John Rowlands

25/02/2015

Yr Athro John Rowlands

Teyrngedau'n cael eu talu i’r Athro John Rowlands, cyn aelod staff yn Adran y Gymraeg, sydd wedi marw yn 76 oed.

Penodi Cyfarwyddwr Cyllid newydd

20/02/2015

Daniel Benham

Penodwyd Daniel Benham, cyn Brif Swyddog Ariannol gyda Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol, yn Gyfarwyddwr Cyllid i Brifysgol Aberystwyth.

Syr John Rhŷs o Bonterwyd

19/02/2015

Yr Hen Goleg, lle bu Syr John Rhŷs yn darlithio ar ieitheg Gymraeg yn 1874

Cynhadledd i goffáu Syr John Rhŷs o Bonterwyd, un o sefydlwyr yr Academi Brydeinig a ddaeth yn Brifathro Coleg Iesu Rhydychen.

Y Guardian yn enwi awdur sy'n raddedig o Aberystwyth fel un o 'Wynebau newydd ffuglen'

18/02/2015

Kate Hamer

Kate Hamer, a raddiodd mewn Ysgrifennu Creadigol, yw un o awduron newydd mwyaf addawol  2015 yn ôl y Guardian.