Newyddion diweddaraf

Rhaglenwyr iPhone ac Apple Watch yn ymgasglu'n Aberystwyth

02/09/2015

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal pumed gynhadledd flynyddol y Deyrnas Gyfunol ar gyfer datblygwyr meddalwedd Apple, iOSDevUK 5.

Dihangfa’r Ddaear o grafangau rhewllyd yn y gorffennol pell

01/09/2015

Ymchwilwyr maes yn cynnal arolwg o ddaeareg gogledd ddwyrain Spitsbergen, ymhlith meysydd iâ’r ucheldir lle canfuwyd cerrig “Y Ddaear fel Pêl Eira”. Delwedd: Yr Athro Mike Hambrey.

Tîm rhyngwladol o wyddonwyr sy'n cynnwys yr Athro Michael Hambrey o'r Ganolfan Rhewlifeg yn darganfod sut gwnaeth y Ddaear ddianc o grafangau rhewgell fyd-eang.

Diwrnod Beicio i’r Gwaith, dydd Iau 3 Medi

28/08/2015

Chwith i’r Dde: Aelodau staff Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth Darren Hathaway, Rich Martin, Tia Woodward, Jeff Saycell, Neil Coleridge a Lauren March fu’n cymryd rhan yn Ddiwrnod Beicio i’r Gwaith 2014.

Diod am ddim o un o gaffis y Brifysgol i bawb sy'n seiclo i'r gwaith ar Ddwirnod Beicio i'r Gwaith.

Cyn-fyfyriwr yn ymuno â phrosiect Ice Warrior

26/08/2015

Lee Edgington

Lee Edgignton, sydd newydd raddio mewn Seicoleg, yn ymuno â thaith fentrus i’r Pegwn Gogleddol Anhygyrch.

Prifysgol Haf Aberystwyth yn dathlu 15 mlynedd

26/08/2015

Rhai o’r myfyrwyr llwyddiannus fu’n astudio ar gwrs Prifysgol Haf Aberystwyth eleni

Prifysgol Haf preswyl chwe wythnos yn profi’n llwyddiant mawr.