Newyddion diweddaraf

Chwith i’r Dde: Aelodau staff Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth Darren Hathaway, Rich Martin, Tia Woodward, Jeff Saycell, Neil Coleridge a Lauren March fu’n cymryd rhan yn Ddiwrnod Beicio i’r Gwaith 2014.

Diwrnod Beicio i’r Gwaith, dydd Iau 3 Medi

28/08/2015

Diod am ddim o un o gaffis y Brifysgol i bawb sy'n seiclo i'r gwaith ar Ddwirnod Beicio i'r Gwaith.

Cyn-fyfyriwr yn ymuno â phrosiect Ice Warrior

26/08/2015

Lee Edgington

Lee Edgignton, sydd newydd raddio mewn Seicoleg, yn ymuno â thaith fentrus i’r Pegwn Gogleddol Anhygyrch.

Prifysgol Haf Aberystwyth yn dathlu 15 mlynedd

26/08/2015

Rhai o’r myfyrwyr llwyddiannus fu’n astudio ar gwrs Prifysgol Haf Aberystwyth eleni

Prifysgol Haf preswyl chwe wythnos yn profi’n llwyddiant mawr.

Un o hoff adeiladau Aber yn cymryd rhan yn Nrysau Agored 2015

24/08/2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o wahodd pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddarganfod mwy am yr Hen Goleg fel rhan o Ddrysau Agored 2015.

Ffarwelio â myfyrwyr haf y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol

24/08/2015

Myfyrwyr y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol o Siapan, Tseina, Sawdi Arabia a Sbaen yn y digwyddiad yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Cynnal digwyddiad yng Nghanolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth i ddathlu profiad myfyrwyr o dramor yn y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol dros yr haf.