Newyddion diweddaraf

Amcangyfrifir bod mwyn na 39,000 o bobl hŷn yng Nghymru yn dioddef camdriniaeth bob blwyddyn

Datblygu Dewisiadau am Gyfiawnder gyda Phobl Hŷn yng Nghymru

02/10/2015

Gwahoddiad i bobl sy’n gweithio gyda, neu’n cynorthwyo pobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin i gyfrannu at astudiaeth bwysig i gamdriniaeth o bobl hŷn.

Aberystwyth yn dringo 50 safle yn nhabl cynghrair Prifysgolion y Byd y Times Higher Education

30/09/2015

Aberystwyth yn y band 301-350 o’r 800 o sefydliadau ledled y byd sydd wedi eu cynnwys, ac yn dringo i'r 40 uchaf yn y Deyrnas Gyfunol.

Gwyddonwyr yn gwahodd ffermwyr ifanc i gynorthwyo gyda gwaith ymchwil

01/10/2015

Tîm ‘Prosiect llyngyr y rwmen a’r iau Cymru’ yn IBERS: Yr Athro Peter Brophy, Dr Hefin Williams a Rhys Aled Jones, Myfyriwr Ol-raddedig

Gwyddonwyr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn gwahodd ffermwyr ifanc i gyfrannu at ymchwil amaethyddol blaengar.

£898k i IBERS i gynhyrchu tanwydd gwyrdd ynghynt

24/09/2015

Michal Mos Pennaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg Terravesta yn dangos plwg miscanthus wedi ei dyfu o had yn barod i’w blannu.

Rhan allweddol gwyddonwyr IBERS mewn prosiect £1.8m i ddatblygu'r dechnoleg i blannu'r cnwd ynni miscanthus o hadau.

Aberystwyth yn un o’r dringwyr mwyaf yn nhabl cynghrair The Times/The Sunday Times Good University Guide

18/09/2015

Prifysgol Aberystwyth yn dringo 14 lle yn rhifyn diweddaraf The Times / The Sunday Times Good University Guide sydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Sul 20 Medi.