Newyddion diweddaraf

Yn y llun (o'r chwith i'r dde) mae Poppy Woods, sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Richard ac Ann Roberts; Lloyd Spence, cyn alwr gyda’r Gronfa Flynyddol ac aelod o Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni’r Brifysgol; Yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Liza Kellett, Prif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru; a Nathan Baines sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Stuart Rendel.

Staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn diolch i gefnogwyr hael

29/10/2014

Aberystwyth yn dathlu Wythnos Dyngarwch yng Nghymru.

Doctor Who yn anghywir

29/10/2014

Myfyriwr Blwyddyn Gyntaf IBERS mewn Bioleg Planhigion, Mark Morgan, gyda dail -  ‘dyw’r rhai sy’n fwy symudol ddim yn cael eu bwyta’

Myfyrwyr IBERS yn herio datganiad Dr Who nad oes gan goed unrhyw rannau symudol ac nid ydynt yn cyfathrebu

Dr Ayla Göl i gadeirio dadl CEFTUS

24/10/2014

Dr Ayla Göl

Dr Ayla Göl i gyd-gadeirio dadl yn San Steffan ar 'Twrci, y Cwrdiaid a'r Argyfwng yn y Dwyrain Canol'.

Cynnal Ffair Werdd gyntaf y Brifysgol

24/10/2014

Trefnwyr Heather Crump a Christopher Woodfield

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ei Ffair Werdd gyntaf ar ddydd Mercher 29 Hydref gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth am faterion gwyrdd a chynaliadwyedd.

Lansio Uned Rheoli Prosiectau a Newid

22/10/2014

Aelodau staff yr Uned Rheoli Prosiectau a Newid: (chwith i’r dde) Sam Hounsell, Swyddog Cymorth Prosiectau; Julie McKeown, Pennaeth; Debbie Prysor, Uwch Swyddog Prosiect.

Sefydlu Uned Rheoli Prosiectau a Newid newydd sy’n cynnig cymorth ar gyfer cynllunio a gweithredu ystod eang o brosiectau o fewn i’r Brifysgol.