Newyddion diweddaraf

Roedd yr Athro Bryn Hubbard yn aelod o brosiect Belissima a fu’n drilio yn Antarctica yn 2010

Rhewlifegwyr yn teithio i Antarctica i astudio llynnoedd mawr

22/10/2014

Bydd yr Athro Bryn Hubbard a Dr David Ashmore o’r Ganolfan Rewlifeg yn gweithio gyda chydweithwyr o Brifysgol Abertawe ar silff iâ Larsen C.

Lansio Uned Rheoli Prosiectau a Newid

22/10/2014

Aelodau staff yr Uned Rheoli Prosiectau a Newid: (chwith i’r dde) Sam Hounsell, Swyddog Cymorth Prosiectau; Julie McKeown, Pennaeth; Debbie Prysor, Uwch Swyddog Prosiect.

Sefydlu Uned Rheoli Prosiectau a Newid newydd sy’n cynnig cymorth ar gyfer cynllunio a gweithredu ystod eang o brosiectau o fewn i’r Brifysgol.

Rhaglen fridio ceirch ar restr fer gwobrau busnes

21/10/2014

Dr Athole Marshall

Tîm bridio planhigion arobryn IBERS ar restr fer categori Effaith Economaidd ar gyfer Gwobr Partneriaeth Busnes ac Addysg Gwobrau Insider Business 2014 am ei waith ar geirch.

Cyhoeddi’r Dreigiau ar gyfer Aber Does Dragons’ Den

21/10/2014

Ffau’r dreigiau

Pum person busnes amlwg o Aberystwyth yn perfformio rôl y 'Dreigiau' ar gyfer y recordiad o Aber Does Dragons’ Den sydd ar y gweill.

Diwrnod Agored yn atyniad teuluol

21/10/2014

Y teulu Baker

Y teulu Baker yn hel atgofion yn ogystal â darganfod rhai newydd.