Newyddion

Gweiriau a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o ddarganfyddiadau gorau'r DU

Ymchwil gweiriau yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gan gydnabod ei fanteision economaidd a'i effeithiau amgylcheddol trawsnewidiol, ystyrir bod gwaith arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a arweiniodd at gynhyrchu amrywiaethau newydd o weiriau uchel eu siwgr, yn un o'r 100 darganfyddiad gorau yn y DU.

Datgelu cynlluniau manwl i drawsnewid yr Hen Goleg

Dyluniad artist yn dangos yr atriwm arfaethedig y tu cefn ac uwchlaw 1 a 2 Y Rhodfa Newydd fel rhan o ailddatblygiad yr Hen Goleg.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi datgelu’r cynlluniau diweddaraf ar gyfer gwireddu ei gweledigaeth uchelgeisiol i adnewyddu’r Hen Goleg, un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru.

Cyllid UE i roi hwb i sector technolegau creadigol Cymru

Yr Hen Goleg; bydd y prosiect sydd werth £1.4 miliwn yn trawsnewid Adeilad Seddon, nad yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, yn unedau busnes o’r radd flaenaf ar lan y môr.

Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford yn cyhoeddi cyllid UE gwerth £0.9miliwn i ailwampio rhan o un o adeiladau eiconig y Brifysgol yn Aberystwyth, sef yr Hen Goleg.

Ymhle mae’r gwrthfater i gyd?

Y ffisegydd arbrofol, Yr Athro Niels Madsen o Brifysgol Abertawe, fydd yn traddodi Darlith Goffa Bill Williams eleni, wedi ei hanelu at bobl ifanc 16-18 oed.

Cyfrol newydd yn esbonio arwyddocâd lle ym marddoniaeth Keats

Yr Athro Richard Marggraf Turley

Mae llyfr newydd a olygwyd gan academydd o Aberystwyth yn edrych ar leoliadau arwyddocaol ledled Prydain a siapiodd farddoniaeth y bardd Rhamantaidd o Loegr, John Keats.

Ysgoloriaethau ‘GREAT’ i fyfyrwyr o Faleisia i astudio yn Aberystwyth

O’r chwith i’r dde: Dr Marco Odello (Prifysgol Aberystwyth), Ms Andrea Fordham (Prifysgol Queen's, Belfast), Mr Imran Hashim (Prifysgol Warwick), Ms Sarah Deverall (y Cyngor Prydeinig) a Ms Sue Hopkinson (Prifysgol Caint) yn lansiad cynllun ‘GREAT Scholarships 2019 – Malaysia’ yn Kuala Lumpur ar 21 Hydref 2018. Credyd: y Cyngor Prydeinig

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o bum prifysgol yn y DU sy’n gweithio ar y cyd â’r Cyngor Prydeinig i gynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr o Faleisia.

Darlith gyhoeddus: ‘E H Carr: Nationalism and the Nation-State in an Age of Crisis’

Yr Athro Michael Cox

Bydd arbenigwr blaenllaw ar bolisi tramor yr Unol Daleithiau ac awdur toreithiog ar y Rhyfel Oer yn siarad ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018.

Hanes llwyddiant y Kindertransport yn “rhy simplistig” yn ôl academydd o Brifysgol Aberystwyth

Dogfennau Kindertransport tri plentyn a deithiodd o Awstria i'r Deyrnas Unedig yn 1939. (Jewish Chronicle Archive/Heritage-Images)

Wrth i 80 mlwyddiant y Kindertransport gael ei nodi, mae ymchwil gan academydd o Brifysgol Aberystwyth yn awgrymu y dylid edrych ar yr etifeddiaeth mewn modd mwy beirniadol.

Cymrodoriaeth newydd Marie Sklodowska-Curie

Dr Andrea Warnecke, sy’n Gymrawd Marie Sklodowska-Curie yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth am y ddwy flynedd nesaf.

Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Cymrodoriaeth Unigol Marie Sklodowska-Curie i astudio annibyniaeth a didueddrwydd cyrff anllywodraethol rhyngwladol mawr (INGOs) mewn perthynas â phleidiau’r wladwriaeth.

Ymchwil newydd i hyrwyddo heddwch a chymodi yn Colombia

Fe gynhaliodd Berit Bliesemann de Guevara o Brifysgol Aberystwyth (chwith) a Dr Beatriz Arias o Brifysgol Antioquia eu cyfarfod ymchwil cyntaf ar y cyd yn Medellin, Colombia, ym mis Tachwedd 2018.

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn arian ar gyfer prosiect ymchwil unigryw i feithrin heddwch a chymod yn dilyn gwrthdaro yn Colombia.

Datod gwlân o Brydain: sut mae'r lleol a'r byd-eang wedi'u cydblethu wrth greu cynnyrch bob dydd

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Jesse Heley a Dr Laura Jones o Adran Daearyddiaeth y Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation

Theatr y Werin yn cael ei hailagor gan yr Arglwydd Elis-Thomas yn dilyn buddsoddiad sylweddol

(chwith i'r dde): Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth; Dr Emyr Roberts, Cadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth; Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru; Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas; Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru a Louise Amery, Dirprwy Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae un o theatrau mwyaf blaenllaw Cymru, Theatr y Werin yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, wedi’i hailagor yn swyddogol yn dilyn gwaith adnewyddu sylweddol.  

Cynhadledd undydd i ddathlu’r hengerdd

Dr Simon Rodway a chopi o ‘Taliesin’ gan John Morris-Jones

Bydd penblwydd cyhoeddi dwy gyfrol nodedig o lenyddiaeth Gymraeg yn cael ei ddathlu ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018.

Gwella ansawdd bwyta a gwerth Cig Eidion Cymreig PGI

Cig Eidion Cymreig PGI

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda phartneriaid academaidd a diwydiannol ar brosiect ymchwil newydd i helpu i gynhyrchu Cig Eidion Cymreig PGI sy’n uwch ei werth, a thrwy hynny hybu hyfywedd ariannol cynhyrchwyr Cig Eidion Cymreig PGI ar ôl Brecsit.

Arddangosfa: ‘This Is How It Feels’

Dynion trawsryweddol a’u teithiau trawsnewidiol fydd ffocws arddangosfa gelf newydd sy’n agor yn Oriel Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau 22 Tachwedd 2018.