Newyddion diweddaraf

Mike Gelly Jones, sydd wedi gwasanaethu Prifysgol Aberystwyth am bron i 53 o flynyddoedd.

Cydnabod gwasanaeth hir

16/04/2014

Anrhydeddu 180 o aelodau staff Prifysgol Aberystwyth am eu gwaith caled a’u gwasanaeth ymroddedig yng Ngwobrau Gwasanaeth Hir y Brifysgol.

Ysgoloriaeth Williams Salesbury

14/04/2014

Megan Mai Cynllo Lewis

Megan Mai Cynllo Lewis o Gaerfyrddin fydd y cyntaf i dderbyn Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £5,000.

Cyhoeddi Cynllun Iaith newydd

11/04/2014

Chwith i’r Dde: Mari Elin Jones, Rheolwr Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg; Yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor; Gwenno Piette, Swyddog Datblygu'r Gymraeg, Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor dros Y Gymraeg a Diwylliant Cymru a Chysylltiadau Allanol; Syr Emry Jones Parry, Llywydd Prifysgol Aberystwyth a Gwenan Davies o Adran y Gymraeg a Chanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

Lansio Cynllun Iaith newydd ynghyd â ffilm fer sy’n esbonio sut beth mae’n ei olygu.

Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol yn dangos boddhad uchel

09/04/2014

Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth

Ymchwil diweddaraf i-Graduate yn dangos cyfraddau boddhad uchel iawn ymysg ein myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd.

Dyfodol Pantycelyn

04/04/2014

Pantycelyn

Cynllun i ddatblygu Neuadd Pantycelyn yn Ganolfan Cymraeg a Diwylliant.