Newyddion diweddaraf

Ian Izett (chwith) a Dave Price o’r Adran Gyfrifiadureg, crewyr cerddorfa robotig Aberystwyth

Cerddorfa robotig Aberystwyth yn perfformio yn Y Sefydliad Brenhinol

19/12/2014

Cerddorfa robotig Aberystwyth i ymddangos yn finale Darlithoedd Nadolig Y Sefydliad Brenhinol.

Llwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i Brifysgol Aberystwyth

18/12/2014

FfRhY 2014

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwella yn sylweddol ansawdd ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2014.

Lansio Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth

18/12/2014

Aled Jones-Griffiths, Coleg Meirion Dwyfor, Yr Athro April McMahon Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth a Gareth Jones o Coleg Cambria. Lansiwyd y rhaglen newydd yn Ffair Aeaf y Sioe Amaethyddol

Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai i gyflwyno Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth sydd yn cael ei dilysu gan Brifysgol Aberystwyth.

Aberystwyth yn sicrhau lle mewn consortiwm gwerth €2.1bn

17/12/2014

Canolfan IBERS ar gampws Gogerddan

IBERS wedi sicrhau ei lle yn InnoLife, consortiwm o 144 o gwmnïau, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion Ewropeaidd sy'n caniatáu mynediad i geisiadau am €2.1bn o arian Ewropeaidd.

Campws Arloesi a Menter yn sicrhau cyllid o £20m

15/12/2014

Gweinidog Llywodraeth Cymru Jane Hutt (chwith) a'r Is-Ganghellor, yr Athro April McMahon

Gweinidog Llywodraeth Cymru Jane Hutt yn cyhoeddi taw Campws Arloesi a Menter Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn cyllid o raglen newydd £2 biliwn yr Undeb Ewropeaidd 2014-2020.