Newyddion diweddaraf

Geoff Constable

Geoff Constable

31/07/2014

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth sydyn Geoff Constable, Swyddog Cyswllt prosiect CADARN.

Gwladychwyr Cymreig Patagonia yn destun trafod yn yr Eisteddfod

31/07/2014

Dr Hywel Griffiths

Y Brifysgol yn cynnal Darlith Flynyddol E.G. Bowen am y tro cyntaf eleni.


 

Technoleg UAV o gymorth mawr wrth gasglu data

30/07/2014

Dr Neal Snooke gyda'r Skywalker X8

Gwyddonydd o Aberystwyth yn tynnu lluniau ar yr Ynys Las at ddibenion ymchwil.

Dyfarnodd Prifysgol Gwobr Efydd EcoCampus

29/07/2014

null

Prifysgol Aberystwyth yn cael ei gydnabod am System Rheoli Amgylcheddol.

Eisteddfod Genedlaethol 2014

28/07/2014

null

Digonedd o sgyrsiau, darlithoedd a gweithgareddau rhyngweithiol drwy’r wythnos.