Newyddion

Beth mae polisïau Putin yn ein dysgu am rym ôl-ffeministaidd

Who runs the world? Mike Trukhachev/Shutterstock

Yn ysgrifennu yn 'The Conversation', mae'r Dr Sarah Riley o'r Adran Seicoleg yn trafod sut mae polisïau mewnol Rwsia yn helpu i esbonio pam mae menywod yn fodlon arddel delfrydau benywaidd newydd.

Y Nîl Oriog: 6,000 o Flynyddoedd o Newid Amgylcheddol yng Ngogledd Swdan

Yr Athro Jamie Woodward

Bydd y cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth ac Athro Daearyddiaeth Ffisegol o Brifysgol Manceinion, yr Athro Jamie Woodward, yn dychwelyd i Aber yr wythnos hon i draddodi’r ddiweddaraf yng nghyfres darlithoedd canmlwyddiant yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.

S4C yn darlledu dogfen myfyrwraig

Meleri Morgan, cynhyrchydd Dwy Chwaer a Brawd, fydd yn cael ei darlledu ar raglen Heno ar S4C nos Wener 25 Mai.

Mae ffilm fer arobryn a wnaed gan fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yn cael ei darlledu ar S4C.

Cydnabod rhagoriaeth ymchwil rhewlifegydd o Aberystwyth

Yn osgytal â Medal SCAR, mae’r Athro Michael Hambrey wedi derbyn dwy Fedal y Pegynnau ac mae clogwyni yn Antarctica wedi eu henwi ar ei ôl.

Mae rhewlifegydd o Brifysgol Aberystwyth, yr Athro Michael Hambrey, wedi ei gydnabod am ragoriaeth ei ymchwil yn Antarctica a Chefnfor y De, a’i wasanaeth rhagorol i gymuned ryngwladol Antarctica.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gefnogwr brwd o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg fel noddwr Maes B a Gwobrau’r Selar

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru sy’n cael ei chynnal eleni ym Mae Caerdydd o 8-11 Awst.

Trafod ymchwil Aberystwyth ar raglen Today

Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure, yn cael ei holi gan Justin Webb ar raglen Today ar BBC Radio 4.

Cafodd staff a myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth eu holi ar gyfer rhifyn arbennig o brif raglen newyddion BBC Radio 4 Today a ddarlledwyd yn fyw o'r campws ddydd Iau 17 Mai 2018.

Rhaglen Today BBC Radio 4 ar y campws

Bydd Today yn darlledu'n fyw o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ddydd Iau, 17 Mai.

Bydd prif raglen newyddion a materion cyfoes BBC Radio 4, Today yn darlledu'n fyw o Brifysgol Aberystwyth fore Iau 17 Mai 2018.

Pam ein bod ni'n drilio i fewn i rewlifau ucha’r byd ar Everest gyda peiriant golchi ceir wedi’i addasu

Mewn erthygl yng nghylchgrawn The Conversation, mae, Katie Miles a'r athro Bryn Hubbard o'r adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn esbonio sut maent yn ceisio deall cyfrinachau rhewlifoedd Mynydd Everest:

Urddo’r awdur Meic Stephens yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Meic Stephens, Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth, gyda’r Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure (chwith), a’r Dirprwy Ganghellor Gwerfyl Pierce Jones.

Mae’r awdur a’r ysgolhaig, yr Athro Meic Stephens, wedi ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Pam fod hiliaeth yn erbyn y Cymry yn dal i fod yn hiliaeth

Credyd: Alistair Scott/Shutterstock

Gan ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Catrin Fflur Huws, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth ac arbenigwr cydraddoldeb ieithyddol, yn dadlau'r achos dros amddiffyn y Cymry rhag rhagfarn.

Dau fardd o Brifysgol Aberystwyth ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 yn cynnwys dwy gyfrol o farddoniaeth gan ysgolheigion o Brifysgol Aberystwyth

Mae gwaith gan ddau ysgolhaig o Brifysgol Aberystwyth ymhlith naw cyfrol ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2018.

Cynhadledd ar drawsrywedd yn cyrraedd rhestr fer gwobrau cydraddoldeb

Cyfranwyr All Our Trans Tomorrow (o'r chwith i'r dde) Kate Rose o Lywodraeth Cymru, Kate Hutchinson o Diversity Role Models, Crash Wigley o Stonewall Cymru, CN Lester, Debra Croft, cyn Gyfarwyddwr Cydraddoldeb Prifysgol Aberystwyth a Ruth Fowler, Swyddog Cyfathrebu a Swyddog Cydraddoldeb Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth.

Mae cynhadledd i gefnogi pobl drawsryweddol a’u cynghreiriaid a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer am wobr.

Profiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf drwy lythyrau caru

Dr Sian Nicholas o Adran Hanes a Hanes Cymru fydd yn arwain y prosiect ar effaith y Rhyfel Mawr ar gymunedau Aberystwyth, ac sydd wedi ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Mi fydd llythyrau caru myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth a’i chariad oedd yn filwr yn rhan o astudiaeth o bwys ar effaith Y Rhyfel Mawr ar bobl a chymunedau Aberystwyth. 

Hayley Long, awdures a chyn-fyfyrwraig o Aberystwyth, yn ennill Gwobr Tir na n-Og

Hayley Long

Yr awdures lwyddiannus, Hayley Long, a dreuliodd gyfnod yn neuadd Pantycelyn ac a raddiodd mewn llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Aberystwyth yn 1992 yw enillydd gwobr Tir na n-Og 2018.

Astudiaeth newydd yn dangos teneuo sylweddol i rewlif ym Mhatagonia

Lluniau a dynnwyd yn ystod Taith Lluoedd Prydeinig ar y Cyd yn 1973 (chwith) ac eto yn 2017 sydd yn dangos y newid a welwyd ar Rewlif Benito. Llun: Martin Sessions

Astudiaeth ryngwladol, sydd yn cynnwys rhewlifegwyr o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn dangos bod Rhewlif Benito yng ngogledd Patagonia wedi teneuo 133 metr yn y 44 mlynedd diwethaf.