Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

Chwith i'r Dde: Hopcyn Matthews, Llywydd y Geltaidd, Elin Sirio Edwards, Swyddog Ail Iaith UMCA, Dr Elin Royles Prifysgol Aberystwyth, Rhun Dafydd, Llywydd UMCA a'r Athro Andrew Evans, Prifysgol Aberystwyth yn lansio Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Aberystwyth.

Addewidion Aber i fyfyrwyr Cymraeg

06/12/2016

Prifysgol Aberystwyth yn lansio strategaeth a gweledigaeth newydd ar gyfer ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg a’i chynlluniau ar gyfer y dyfodol, y mwyaf cynhwysfawr o’i fath gan unrhyw brifysgol yng Nghymru.

Myfyrwyr Aberystwyth yn fuddugol mewn ymryson dadlau cenedlaethol yn Mawrisiws

05/12/2016

Llun: Chwith i’r dde: Dr Natalie Roberts Rheolwr Safon a Chynnydd Campws Cangen Mawrisiws Prifysgol Aberystwyth (PA), Dr David Poyton, Deon Campws Cangen Mawrisiws PA, gyda’r myfyrwyr llwyddiannus Khalil Beebeejaun  a Dooshan Paddia, a’r Athro Ved Prukash Torul, Darlithydd yn y Gyfraith Campws Cangen Mawrisiws PA.

Mae myfyrwyr o Gampws Cangen Mawrisiws Prifysgol Aberystwyth wedi ennill cystadleuaeth ddadlau a drefnwyd gan Gomisiwn Annibynnol Yn Erbyn Llygredd Mawrisiws.

Bywyd newydd i gyfrifiaduron o Aberystwyth mewn coleg yn Nigeria

02/12/2016

Chwith i'r Dde: Myfyrwyr PhD Prifysgol Aberystwyth Expo Otu a Edore Akpokodje, David Lowe, Rheolwr Masnachol Argraffwyr Cambrian, a'r Athro Chris Price o Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth.

Cyfrifiaduron o Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth yn cael eu hail-ddefnyddio gan Goleg Ffederal Technoleg Cynhyrchu ac Iechyd Anifeiliaid yn Nigeria.

Deall y cysyniad o liw

05/12/2016

Dr Catherine O'Hanlon

Mae ymchwil gan Brifysgolion Aberystwyth a Newcastle yn dangos bod plant yn ‘ddall i gefndiroedd’ wrth iddynt ddatblygu cysyniad o liwiau, gan eu bod yn cael anhawster adnabod lliwiau sy’n bodoli ar wahân i wrthrychau.

Sefydlu canolfan newydd i astudio gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

30/11/2016

Chwith i’r Dde: Torri’r gacen; Dr Taulat Guma, Dr Lucy Taylor, yr Athro Michael Woods, Dr Elin Royles a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth yn nodi sefydlu Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnwys Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ac yn ffurfio cangen Aberystwyth o Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru.

Drama fyd-enwog Agatha Christie The Mousetrap yn dod i Aberystwyth

30/11/2016

Mae taith 60 mlwyddiant y gampwaith gyffrous hon yn dod i ben gyda pherfformiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Croeso Cymru yn dyfarnu 5 Seren i Fferm Penglais

29/11/2016

Fferm Penglais

Fferm Penglais wedi ennill graddio llety pump seren gan Croeso Cymru.