Newyddion diweddaraf

FfRhY 2014

Llwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i Brifysgol Aberystwyth

18/12/2014

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwella yn sylweddol ansawdd ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2014.

Lansio Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth

18/12/2014

Aled Jones-Griffiths, Coleg Meirion Dwyfor, Yr Athro April McMahon Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth a Gareth Jones o Coleg Cambria. Lansiwyd y rhaglen newydd yn Ffair Aeaf y Sioe Amaethyddol

Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai i gyflwyno Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth sydd yn cael ei dilysu gan Brifysgol Aberystwyth.

Aberystwyth yn sicrhau lle mewn consortiwm gwerth €2.1bn

17/12/2014

Canolfan IBERS ar gampws Gogerddan

IBERS wedi sicrhau ei lle yn InnoLife, consortiwm o 144 o gwmnïau, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion Ewropeaidd sy'n caniatáu mynediad i geisiadau am €2.1bn o arian Ewropeaidd.

Llwyddiant Springboard, Rhaglen Ddatblygu i Fenywod

16/12/2014

Aelodau o garfan gyntaf rhaglen Springboard i raddio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Cynlluniwyd Springboard ar gyfer menywod sydd am wella eu byd yn y gwaith ac yn y cartref, gan adeiladu ar y sgiliau ymarferol a'r hyder i gymryd y camau hyn.

Campws Arloesi a Menter yn sicrhau cyllid o £20m

15/12/2014

Gweinidog Llywodraeth Cymru Jane Hutt (chwith) a'r Is-Ganghellor, yr Athro April McMahon

Gweinidog Llywodraeth Cymru Jane Hutt yn cyhoeddi taw Campws Arloesi a Menter Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn cyllid o raglen newydd £2 biliwn yr Undeb Ewropeaidd 2014-2020.