Newyddion diweddaraf

Yr Hen Goleg

Bywyd Newydd i’r Hen Goleg

03/07/2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i roi eu barn ar ailddatblygiad yr Hen Goleg.

Cynnydd sylweddol yng nghyflogadwyedd graddedigion Prifysgol Aberystwyth

02/07/2015

Ystadegau sydd wedi eu rhyddhau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos cynnydd arwyddocaol yn y dangosydd cyflogadwyedd ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Blwyddyn lwyddiannus arall i’r Cynllun Effaith Gwyrdd

03/07/2015

Enillwyr y Wobr Efydd, cynrychiolwyr o ‘Big Plan’ y Tîm Cynllunio a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Dathlodd y Brifysgol flwyddyn lwyddiannus arall i’r Cynllun Effaith Gwyrdd ar ddydd Mawrth 23 Mehefin, yn ystod y digwyddiad gwobrwyo amser cinio.

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu Ysgol Gristnogol Cymru Corea

03/07/2015

Myfyrwyr o Ysgol Gristnogol Ryngwladol Corea Cymru y tu allan i’r Hen Goleg, yng nghwmni Rachael Davey, Cyfarwyddwr y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth (pellaf ar y chwith), Prifathro Daniel Sung a Dirprwy Brifathro Heeuyun Choi (canol) a Sarah Mckenna o’r Ganolfan Saesneg Rhyngwladol (pellaf ar y dde).

Yr wythnos hon mae Canolfan Saesneg Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu ymwelwyr o Ysgol Gristnogol Ryngwladol Cymru Corea (KWICS), ger Seoul.

Gwobr Times Higher i wasanaeth llyfrgell

30/06/2015

Partneriaeth sy’n cynnwys gwasanaeth llyfrgell y Brifysgol yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch Times Higher Education.