Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

Lizzie Tyson yn plannu coeden palalwyfen a roddwyd i Barc Natur Penglais gan ei rheini i ddiolch am ei blynyddoedd hapus fel myfyrwraig ym Mhrifystol Aberystwyth.

Teulu myfyrwraig yn dweud diolch gyda choed

25/10/2016

Rhieni myfyrwraig raddedig o Aberystwyth yn cyflwyno coed yn rhodd i barc natur lleol i ddiolch am addysg ardderchog eu merch.

Darlith Goffa EH Carr

25/10/2016

 Yr Athro Margaret MacMillan. Llun drwy garedigrwydd IDRC/CRDI.

Warden Coleg St Anthony, Rhydychen ac arbenigwr blaenllaw ar hanes a chysylltiadau rhyngwladol, Yr Athro Margaret MacMillan, sy'n traddodi'r ddarlith eleni.

Ethol Athro o Aber yn Gymrawd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

27/10/2016

Yr Athro Paul Ghuman

Mae'r Athro Paul A. Ghuman yn o bedwar academydd o Gymru i gael ei wneud yn Gymrawd eleni.

Dathlu llwyddiant dysgu gydol oes yn Aber

21/10/2016

Enillwyr Gwobr Cymraeg yn y Teulu - Vicky Thomas gyda'i gŵr huw a'u pedwar o blant.

Seremoni arbennig i wobrwyo myfyrwyr Dysgu Gydol Oes a Chymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Hacio’r Bwmpen

24/10/2016

Hacio'r Bwmpen

Cyfle i ddysgu am gylchedau a rhaglennu cyfrifiadurol wrth greu llusern pwmpen yn ein gweithdy Calan Gaeaf arbennig.

Hyrwyddwr Amrywiaeth Mis Hanes Pobl Dduon

26/10/2016

Scratchylus ac Empress Reggae fu'n chwarae gig ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhano Fis Hanes Pobl Dduon 2016.

Canmol Prifysgol Aberystwyth am ei gwaith yn hyrwyddo Mis Hanes Pobl Ddu gyda rhaglen o weithgareddau.

Awdur o Geredigion yw Cymrawd Ysgrifennu newydd y Brifysgol

19/10/2016

Cynan Jones (Llun gan: Bernadine Jones)

Mae Cynan Jones wedi ei bynodi yn Gymrawd Ysgrifennydd y Gronfa Lenyddol Frenhinol.