Newyddion diweddaraf

Diwrnod Agored Rhithwir

23/04/2014

null

Cymerwch ran mewn taith rithwir o gysur eich cartref eich hun.

AMBA yn achredu graddau Meistr mewn Rheolaeth

15/04/2014

null

Prifysgol Aberystwyth yw’r unig Brifysgol yng Nghymru i dderbyn achrediad AMBA.

Cydnabod gwasanaeth hir

16/04/2014

Mike Gelly Jones, sydd wedi gwasanaethu Prifysgol Aberystwyth am bron i 53 o flynyddoedd.

Anrhydeddu 180 o aelodau staff Prifysgol Aberystwyth am eu gwaith caled a’u gwasanaeth ymroddedig yng Ngwobrau Gwasanaeth Hir y Brifysgol.

Ysgoloriaeth Williams Salesbury

14/04/2014

Megan Mai Cynllo Lewis

Megan Mai Cynllo Lewis o Gaerfyrddin fydd y cyntaf i dderbyn Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £5,000.