Newyddion diweddaraf

Y Barnwr Nicholas Cooke

'Dynladdiad trwy esgeulustod garw, problemau o ddiffiniad; problemau gyda dedfrydu, bwriad a chanlyniadau '

21/11/2014

Y Barnwr Nicholas Cooke, Barnwr Ychwanegol yn yr 'Old Bailey', i draddodi darlith yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Jack the Ripper – y dystiolaeth goll

18/11/2014

Dr Gareth Norris

Yr Uwch-ddarlithydd o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Dr Gareth Norris yn proffilio unigolyn newydd a ddrwgdybir o fod yn euog am lofruddiaethau Whitechapel ‘Jack the Ripper’.

Argyfwng bwyd

19/11/2014

Yr Athro Emeritws Howard Thomas, Dr Jayne Archer ac Yr Athro Richard Marggraf Turley

Llyfr newydd yn datgelu mai terfysg bwyd oedd wrth wraidd Terfysgoedd Llundain 2012 a bod Shakespeare yn cronni grawn

Aberystwyth yn lansio Cynllun Effaith Gwyrdd

17/11/2014

Biniau ailgylchu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Y Brifysgol yn anelu i gael staff i gymryd rhan yn y cynllun Effaith Gwyrdd.

Y Brifysgol yn cymryd rhan yn Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd 2014

14/11/2014

Y rhaglen fenter AberPreneurs

Y Brifysgol yn tynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael i ddechrau busnes rhwng 17-21 Tachwedd.