Newyddion diweddaraf

null

Canllaw Clirio

25/07/2014

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwneud y broses Clirio mor hawdd â phosib eleni.

Teyrngedau i fyfyriwr o Maleisia

25/07/2014

Ern Nian Yaw

Teyrngedau’n cael eu talu i Ern Nian Yaw, myfyriwr y Gyfraith a fu farw'r wythnos ddiwethaf mewn damwain car ym Maleisia.

Un o raddedigion Aberystwyth yn cipio Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

23/07/2014

Cafodd Tudur Parry ei gyflwyno fel enillydd Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd

Tudur Parry, sydd newydd raddio mewn Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad, yw enillydd diweddaraf Ysgoloriaeth Ffermio Llyndy Isaf.

Perfeddion gwartheg yn allweddol i greu gwrthfiotigau’r dyfodol

22/07/2014

Dr Sharon Huws

Gwyddonwyr o IBERS wedi nodweddu dros 80 o elfennau  gwrthficrobaidd newydd o’r bacteria microsgopig a geir yn rwmenau gwartheg.

Pencampwriaethau Gwyddbwyll Prydain

22/07/2014

Y cam cyntaf, Cassie Graham (dde) yn wynebu Asha Jina

Prifysgol Aberystwyth yw’r lleoliad ar gyfer Pencampwriaethau Gwyddbwyll Prydain sy’n cael eu cynnal dros bythefnos ac yn dod i ben ar yr 2ail o Awst.