Newyddion diweddaraf

DRY

Dangosiad cyntaf y ffilm o Gymru/Nigeria DRY

25/11/2014

Dangosiad cyntaf DRY (I want to be a girl again), a ddisgrifir fel “un o'r prosiectau ffilm Affricanaidd mwyaf perthnasol yn gymdeithasol a wnaed erioed”, yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cymrawd Fulbright o’r UD i daflu goleuni ar lawysgrif Y Llyfr Teg

24/11/2014

Jacqueline Marie Burek

Bydd Jacqueline Burek yn cynnal sgwrs am ei hymchwil ar Y Llyfr Teg, llawysgrif Gymraeg o Gyfreithiau Hywel Dda a thestunau eraill.

'Dynladdiad trwy esgeulustod garw, problemau o ddiffiniad; problemau gyda dedfrydu, bwriad a chanlyniadau '

21/11/2014

Y Barnwr Nicholas Cooke

Y Barnwr Nicholas Cooke, Barnwr Ychwanegol yn yr 'Old Bailey', i draddodi darlith yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Argyfwng bwyd

19/11/2014

Yr Athro Emeritws Howard Thomas, Dr Jayne Archer ac Yr Athro Richard Marggraf Turley

Llyfr newydd yn datgelu mai terfysg bwyd oedd wrth wraidd Terfysgoedd Llundain 2012 a bod Shakespeare yn cronni grawn

Jack the Ripper – y dystiolaeth goll

18/11/2014

Dr Gareth Norris

Yr Uwch-ddarlithydd o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Dr Gareth Norris yn proffilio unigolyn newydd a ddrwgdybir o fod yn euog am lofruddiaethau Whitechapel ‘Jack the Ripper’.