Newyddion

Lansio cofiant dadlennol David Jones yn yr Hen Goleg

Dr Thomas Dilworth

Bydd y Dr Thomas Dilworth yn lansio ei cofiant dadlennol am y bardd a’r artist modernaidd David Jones yn yr Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth ddydd Llun 24 Ebrill, 2017.

Rho gynnig ar gwrs Prifysgol Haf Aberystwyth

Staff a myfyrwyr Prifysgol Haf Aberystwyth 2016 ar ôl eu seremoni graddio

 Mae’r dyddiad cau yn nesáu ar gyfer ceisiadau am le ar gwrs preswyl Prifysgol Haf Aberystwyth 2017, sy'n cynnig blas ar fywyd prifysgol i ddarpar fyfyrwyr.

Prifysgol Aberystwyth ar restr deg prifysgol orau Whatuni

Roedd Prifysgol Aberystwyth ymlith y deg uchaf yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau dewis myfyrwyr Whatuni Student Choice Awards 2017.

Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y deg prifysgol orau yn y DU yn ôl gwobrau dewis myfyrwyr What Uni Student Choice Awards 2017.


Roedd y Brifysgol yn yr wythfed safle yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn ac yn y categori Rhyngwladol, fe gipiodd y Wobr Arian yn seremoni wobrwyo flynyddol Whatuni a gynhaliwyd yn Llundain 5 Ebrill 2017

Rhewlifegwr o Aberystwyth i dyllu drwy rewlif uchaf y byd

Yr Athro Bryn Hubbard, Cyfarwyddwr Canolfan Rhewlifeg ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r fyfyrwraig PhD Katie Miles a fydd yn gweithio ar rhewlif Khumbu.

Mae gwyddonwyr newid hinsawdd o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Fynyddoedd yr Himalaia mewn ymgais i fod y cyntaf i dyllu’n llwyddiannus drwy rewlif uchaf y byd.

£8.8m ar gyfer prosiect cnydau gwydn yn IBERS

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cychwyn ar raglen £8.8m gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Biolegol (BBSRC).

Athro yn y Gyfraith yn Aberystwyth wedi’i ethol yn Is-Lywydd corff hawliau dynol Ewropeaidd

Yr Athro Ryszard Piotrowicz

Mae’r Athro Ryszard Piotrowicz o Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth wedi cael ei ethol yn Is-Lywydd GRETA, sef Grŵp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar Weithredu yn erbyn Masnachu Pobl.

Disgyblion blwyddyn 10 yn archwilio’u hopsiynau

Bydd disgyblion blwyddyn 10 o ysgolion ledled y canolbarth a’r gorllewin yn archwilio’r opsiynau sydd ar gael iddynt ar ôl lefel TGAU mewn cwrs preswyl tri diwrnod a gynhelir ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ystod gwyliau’r Pasg.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio graddau newydd mewn Ffiseg

Yr Athro Andrew Evans: “Mae'r graddau Ffiseg Peiriannol newydd wedi eu cynllunio i ddarparu sylfaen ffiseg gadarn ynghyd â sgiliau peirianneg ragorol i’n graddedigion a’u ddatblygu gyda gofynion darpar gyflogwyr mewn golwg.”

Aberystwyth yn lansio graddau newydd mewn Ffiseg Peiriannol wrth i’r Sefydliad Ffiseg gyhoeddi adroddiad sy’n dangos bod diwydiannau sy’n seiliedig ar ffiseg yn cyfrannu mwy na £10.7 biliwn at economi Cymru yn flynyddol.

Athro Hanes i redeg Marathon Llundain

Bydd yr Athro Phillipp Schofield yn rhedeg i godi arian ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar.

Bydd Phillipp Schofield, Athro Hanes Canoloesol yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn rhedeg Marathon Llundain sydd yn cael ei chynnal ar 23 Ebrill 2017.

Academydd o Aberystwyth i adolygu Siarter Ieithoedd Lleiafrifol Cyngor Ewrop

Yr Athro Elin H G Jones, Cyfarwyddwr Sefydliad Mercator sydd wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae’r Athro Elin H G Jones wedi ei phenodi gan Gyngor Ewrop yn aelod o weithgor a fydd yn adolygu Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol.


 

Modiwl newydd i hybu Cyflogadwyedd

Rhes flaen, o'r chwith i'r dde: Mrs Lesley Oldale (NHS Cymru), Kate Thomas (Wales & West  Housing), Yr Athro Jo Crotty (Prifysgol Aberystwyth), Caroline Jackson (Wales & West Housing) a Yr Athro Nicholas Perdikis (Prifysgol Aberystwyth)
Rhes gefn, o'r chwith i'r dde: Rob Bowen (Prifysgol Aberystwyth), Dr Ola Olusanya (Prifysgol Aberystwyth), Barry Rees (Cyngor Sir Ceredigion) a Carly Hodson (Wales & West Housing)

Mae modiwl newydd i hybu cyflogadwyedd myfyrwyr wedi ei lansio gan Athrofa Busnes a'r Gyfraith (IBL).

Wythnos Dechrau Busnes 2017

Cynhelir Wythnos Dechrau Busnes flynyddol Prifysgol o ddydd Llun 10fed tan ddydd Iau 13 Ebrill.

Llwyddiant i lun o’r iCub yn dysgu wrth chwarae

‘iCub and Eve’. Mae Eve, sy’n bedair oed, a’r robot iCub yn eistedd wrth fwrdd sydd yn llawn o deganau lliwgar. Yn fuan iawn mae’r ddau’n adeiladau tyrau ystyrlon. Mae Eve yn gorffen y dasg cyn yr iCub ac yn dathlu ei llwyddiant â gwên fawr ar ei hwyneb.

‌Mae delwedd o robot dynolffurf sy’n dysgu sut i chwarae oddi wrth blentyn ifanc wedi dal sylw beirniaid cystadleuaeth ffotograffiaeth wyddonol Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Peirianyddol a Ffisegol (EPSRC).

Agor Gofod Ffydd y Brifysgol

Chwith i’r Dde:  Aled Saunders, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, Caryl Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, Daniel Long sy’n aelod o Gymdeithas y Myfyrwyr Methodistaidd, a Roger Hines o Eglwys Fethodistaidd St Paul yn Aberystwyth, yn ystod agoriad y Gofod Ffydd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

‌Cafodd Gofod Ffydd newydd ar Gampws Penglais ei agor yn swyddogol.

Phrifysgol Aberystwyth a Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth, lleoliad Cynhadledd Awtistiaeth Ceredigion

Mae tîm Sbectrwm Awtistiaeth Ceredigion a Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar y cyd ar Awtistiaeth yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth heddiw, ddydd Gwener 31 Mawrth 2017.

Car-go yn cipio GwobrMenterAber

Dde i’r chwith: Enillwyr GwobrMenterAber Pasi William Sachiti ac Ariel Ladegaard gyda threfnydd GwobrMenterAber Tony Orme, Alana Spencer, yr Athro Donald Davies, Cadeirydd y Beirniaid, Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni a’r Athro John Grattan, Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Aberystwyth.

Mae cerbyd cyflenwi di-yrrwr cysyniadol a ddatblygwyd gan dîm o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb o £10,000 ar ôl ennill GwobrMenterAber 2017.

Myfyrwraig PhD yn cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth ysgrifennu’r ESRC

Siobhan Maderson

Roedd myfyrwraig PhD, Siobhan Maderson, ymhlith deuddeg a gyrhaeddodd restr fer cystadleuaeth ysgrifennu’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) eleni.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal 10fed Colocwiwm BCSWomen Lovelace

Ada Lovelace

Bydd prif gynhadledd gyfrifiadura'r Deyrnas Unedig sy’n cymell mwy o fyfyrwyr benywaidd i fynd i fyd cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth yn dathlu ei 10fed pen-blwydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 12 Ebrill 2017.