Newyddion

Olion Traed y Cof

Engraved shoes - Credit Guillermo Reynosa

Arddangosfa ‘Footprints of Memory: Searching for Mexico’s Disappeared’, a fydd i’w gweld yn Aberystwyth, o 3-8 Ebrill 2017.

Punt newydd sbon nad yw’n gron

Wrth i’r Bathdy Brenhinol gyflwyno punt sydd â deuddeg ochr iddo, gwyliwch* yr Athro Simon Cox o Adran Fathemateg yn trafod geometreg dyluniad darnau arian a’r her o gynhyrchu darn arian sydd â nifer cyfartal o ochrau. *Fideo yn Saesneg

€4m i hybu bioamrywiaeth ar strwythurau arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon

Bydd Ecostructure yn gweithio gyda rhanddeiliaid a gwneuthurwyr polisi i ddatblygu ymyriadau ecolegol syml ond arloesol ar gyfer gwella bioamrywiaeth, gan adeiladu ar waith arobryn IBERS ar welliannau pyllau craig artiffisial yn Nhywyn a deunyddiau amgen i goncrid.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn arwain menter newydd a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd i wella gwerth ecolegol strwythurau amddiffyn ac ynni adnewyddadwy arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon, mewn cydweithrediad â phrifysgol yn Nulyn, Bangor, Cork ac Abertawe.

Enillydd The Apprentice i gyflwyno gwobr £10,000 i fyfyriwr mentergar

Bydd enillydd diweddaraf cyfres deledu The Apprentice Alana Spencer ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Llun 27 Mawrth i gyflwyno'r wobr gyntaf o £10,000 i enillydd cystadleuaeth Gwobr CaisDyfeisio 2017.

Arweinyddiaeth wleidyddol mewn byd anwadal

Yr Athro Richard Beardsworth

Bydd yr Athro Richard Beardsworth, pennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yn defnyddio’i ddarlith agoriadol i gyflwyno ar y pwnc hynod amserol o arweinyddiaeth a chyfrifoldeb gwleidyddol mewn byd sy’n gynyddol anrhagweladwy ac ansicr.

Myfyrwyr yn agor llwybr newydd yng Nghoed Penglais

Aelodau o Wirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth a’r gymuned leol yn dathlu agor llwybr newydd yng Nghoed Penglais.

Mae criw o fyfyrwyr  o Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn dathlu agor llwybr cerdded newydd drwy Goed Penglais.

Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

Llun o’r awyr o dwyni tywod Ynyslas ger y Borth sef un o’r ardaloedd dan sylw ymchwilwyr prosiect CHERISH ©RCAHMW

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsawdd o safbwynt tirweddau arfordirol Cymru ac Iwerddon, yn cael ei lansio’n swyddogol ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 23 Mawrth 2017.

Gwaith celf gan diwtor sy’n wneuthurwr printiau mewn arddangosfa yn UDA

Chwith i’r Dde: Yr artistiaid Benjy Davies, Andrew Baldwin a Kevin Lyles yn Nhrefeglwys

Printiau gan Andrew Baldwin, diwtor mewn gwneud printiau a ffotograffiaeth, yn cynnwys mewn arddangosfa ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio.

Cofnodi Fflach Gwrthdrawiad ar y Lleuad o Ynysoedd Prydain am y tro cyntaf

Gwelwyd y gwrthdrawiad yn hemisffer deheuol y Lleuad sydd wedi ei nodi gydag “X”, ychydig i’r gogledd o geudwll Wolf, ar y cyntaf o Ionawr 2017.

Mae gwyddonwyr y gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi recordio’r hyn y maent yn credu yw’r cofnod cyntaf yn Ynysoedd Prydain o Fflach Gwrthdrawiad ar y Lleuad.

Llynnoedd rhewlifol yn peri bygythiad llifogydd yn Chile

Mae llyn El Morado yng nghanol yr Andes, tua 76km i fyny'r afon o brifddinas Chile, Santiago.

Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Aberystwyth a Chaerwysg yn rhybuddio y gall llynnoedd rhewlifol beri bygythiad yn Chile.

Deg Llais Newydd o Ewrop

Mae Llŷr Gwyn Lewis o Gymru wedi ei ddewis yn un o Ddeg Llais Newydd o Ewrop fel rhan o brosiect Ewrop Lenyddol Fyw dan ofal Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau.

Cafodd enwau Deg Llais Newydd o Ewrop eu cyhoeddi yn Ffair Lyfrau Llundain 2017 fel rhan o brosiect arloesol o’r enw Ewrop Lenyddol Fyw, sy’n cael ei arwain gan Lenyddiaeth ar draws Ffiniau (LAF) sydd wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth.

UMAber yw Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn

Mae gwobr Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn yn cydnabod yr hyn a gyflawnwyd gan UMAber yn y deuddeg mis diwethaf wrth lunio addysg a rhoi grym i unigolion

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) wedi ei henwi yr Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch orau yng Nghymru.

IBERS yn lansio MSc newydd mewn Biotechnoleg

Mae’r cwrs blwyddyn MSc Biotechnoleg yn darparu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar fyfyrwyr er mwyn ymateb i heriau biotechnoleg a'u hyfforddi i ddatrys problemau yn greadigol ac i feddwl yn strategol.

Mae cymhwyster meistr newydd mewn biotechnoleg wedi ei lansio gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Esblygiad dyn yw un o'r stondinau sy'n rhan o arddangosfa Wythnos Wyddoniaeth Prydain Prifysgol Aberystwyth.

Mae dros 1,500 o blant ysgol o bob cwr o ganolbarth a gorllewin Cymru yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Myfyrwyr Aberystwyth i fynychu Gŵyl Ffilm Tribeca Efrog Newydd

Chwith i'r dde: Dylan Jones o Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth, y myfyrwyr Gary Evans a Monica Cossu a fydd yn hedfan i Ŵyl Ffilm Tribeca yn Efrog Newydd, Dr Anwen Jones, Pennaeth yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, a Dr Greg Bevan, darlithydd Cynhyrchu'r Cyfryngau yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Bydd dau o fyfyrwyr Ffilm a Theledu o Brifysgol Aberystwyth yn mynychu Gŵyl Ffilm fyd-enwog Tribeca yn Efrog Newydd ym mis Ebrill 2017.

Ffair Yrfaoedd y Gwanwyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd cyflogwyr mawr o bob cwr o'r byd yn bresennol mewn Ffair Yrfaoedd Gwanwyn Brifysgol ddydd Mawrth 14 Mawrth.