Parcio i Ymwelwyr

Llun o'r maes parcio i ymwelwyr Canolfan y CelfyddydauMae tua 2000 o leoedd parcio sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi ar gael yn Aberystwyth. Rhaid i bob cerbyd sy’n parcio yn y mannau hyn arddangos trwydded barcio ddilys neu docyn talu ac arddangos dilys.

Cwestiynau Cyffredin

  • A oes angen trwydded barcio arnaf?
  • Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?
  • Faint mae'n costio i barcio?
  • Ble gallaf barcio?
  • Beth fyddai’n digwydd pe bawn yn parcio heb drwydded neu docyn parcio talu ac arddangos?