Moeseg Ymchwil

Dylid cynnal adolygiad moesegol o unrhyw ymchwil sy’n cynnwys  gyfranogwyr dynol ar ôl i’r cynnig gael ei gwblhau (megis cyfweliadau, arolygon, recordio llafar neu glyweledol ac arsylwi ar gyfranogwyr).

Rhaid i bob cynnig ymchwil gael ei asesu – anfonir y ffurflen i’r adran er mwyn ystyried a ddylid gwneud cais i’r Panel Moeseg Ymchwil perthnasol.

  • Dylai myfyrwyr ymgynghori â’u Harolygydd, cydlynydd modiwl y traethawd ymchwil neu unigolyn arall priodol ynglŷn ag ystyriaethau moeseg eu cynnig.
  • Yn yr un modd, efallai y bydd Staff yn dymuno ymgynghori â Chyfarwyddwr Ymchwil yr Adran/Athrofa.

 Mae’n bwysig nodi bod ymchwil sy’n ymwneud ag anifeiliaid yn dilyn trefn ar wahân, a gellir cael rhagor o wybodaeth fan hyn am hynny: Moeseg Ymchwil - Anifeiliaid

 

Trefn Ymgeisio ac Asesu Moeseg Ymchwil

Gallwch fynd at y system ar lein YMA

moeseg@aber.ac.uk

01970 621694