Iechyd a Lles

Hybu Iechyd a Lles i Greu Gweithle Nodedig    

                  

Mae Prifysgol Aberystwyth yn awyddus i greu gweithle cefnogol a chadarnhaol ar gyfer holl aelodau’r staff.

Mae'r hyrwyddwyr iechyd yma i helpu datrys materion i helpu gwella cydbwysedd bywyd adre a gwaith, ac iechyd a lles staff.

Cysylltiadau:

Diane Jones (dnj@aber.ac.uk) - Cadeirydd y Grwp Llywio Safon Iechyd Gorfforaethol

Heather Hinkin (heh@aber.ac.uk) - Cynrychiolydd Iechyd a Lles Adnoddau Dynol

 

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallai'r brifysgol wella Iechyd a Lles ei staff , e-bostiwch wellbeing@aber.ac.uk.

 Y Safon Iechyd Corfforaethol

Am fwy o wybodaeth am faterion iechyd penodol, ewch i'r cysylltau priodol isod:

Cyflawnodd y brifysgol y Wobr Efydd ar gyfer y Safon Iechyd Gorfforaethol ym mis Gorffennaf 2014, ac nawr yn gweithio tuag at y Wobr Arian.  Mae'r Grŵp Llywio Iechyd Corfforaethol wedi cael ei ehangu i gynnwys mwy o staff.  Gwelwch rhestr lawn o aelodaeth y grŵp isod: -

Diane Jones - IBERS, Unison - Chair

Rachel Hubbard - Canolfan Chwaraeon

Heather Hinkin- Adnoddau Dynol

Sam Morrison- Adnoddau Dynol

Phil Maddison - Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd

Jackie Sayce - ADHGS

Kath Williams - ALICC

Jeremy Mabbutt - Gwasanaethau'r Campws

Elinor Howells - Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Maria Ferreira - Swyddfa Ystadau

Sarah Taylor- Cynllunio, Llywodraethiant a Gwybodaeth Fusnes

Nicole Finnigan - Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Gwenno Piette - Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg

Angharad Jones - Gwasanaethau Cymorth I Fyfyrwyr

Lou Hardinge - Gwasanaethau Cymorth I Fyfyrwyr

John Glasby - Gwasanaethau'r Campws

 

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Prifysgol Aberystwyth

Mae’r Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn grŵp o aelodau o staff sydd wedi’u hyfforddi mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Hwy yw’r pwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr a staff sy’n mynd trwy gyfnod o ofid neu anawsterau iechyd meddwl, a gallant gyfeirio pobl at y gwasanaethau priodol.

Prif swyddogaeth Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw cyfeirio unigolion at y gwasanaethau priodol sydd ar gael, nid ydynt yn ymarferwyr hyfforddedig ac ni allant ddarparu triniaeth. Mae modd iddynt ddarparu gwasanaeth cyfeirio un-tro ond ni ellir eu defnyddio fel math o driniaeth barhaus neu fel gwasanaeth cymorth tymor hir.

Manylion Cyswllt - Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Prifysgol Aberystwyth

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Care First (rhaglen cymorth i weithwyr) - cyflwyniadau ymwybyddiaeth, Diwrnod Cenelaethol Ymwybyddiaeth Straen 4 Tachwedd 2015.

Care First presentation.pdf