Anhwylderau Cyhyr-ysgerbydol

IechydGall poen cefn wneud bywyd bob dydd yn anodd, yn enwedig yn y gwaith. Mae'r dudalen hon yn darparu'r holl wybodaeth sydd yn angenrheidiol i chi ar anhwylderau cyhyr-ysgerbydol, gan gynnwys sut i atal a brwydro yn erbyn poen cefn.

Gwelir canllaw'r Brifysgol ar sut i reoli anhwylderau cyhyr-ysgerbydol (isod).

Canllawiau ar Reoli Anhwylderau Cyhyrysgerbydol

Iechyd a Lles

Mae maetheg, thrallod meddwl, gweithgaredd corfforol ac ystum corff yn elfennau pwysig yn nhermau lles corfforol a seicolegol. 

Mae bron pawb yn dioddef poen cefn rywbryd neu'i gilydd - ond prin yw'r achosion difrifol ohono. Y cyngor gorau yw dal ati a chadw'n brysur.

Digwyddiadau

Canolfan Chwaraeon

Campws Penglais