Amdanom Ni

Mae Ysgol Fusnes Aberystwyth yn cynnig graddau Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Twristiaeth Antur, Busnes a Rheolaeth, Economeg Busnes, Marchnata, Rheoli Twristiaeth.

 

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae ein cynlluniau gradd wedi denu cydnabyddiaeth gan ystod o gyrff proffesiynol, yn eu blith ACCA, CIMA a CIPFA. Rydym hefyd yn ganolfan Porth Graddedigion y CIM, sy'n golygu y gallwch astudio am gymhwyster y CIM wrth i chi astudio am radd, neu gael hepgor rhai elfennau o fodiwlau'r CIM.

Mae gan Ysgol Fusnes Aberystwyth enw ardderchog am ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol y mae'n eu cynnig i'w myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, roedd ein Hysgol Fusnes ni ymhlith y 10 uchaf ym Mhrydain am foddhad ei myfyrwyr wrth ddysgu'r pynciau hyn:  Marchnata/ Cyllid/ Economeg. Rydym hefyd yn falch o fod wedi cael 91% boddhad myfyrwyr am ein gradd Economeg L100, 90% boddhad myfyrwyr am ein gradd Marchnata N500 ac 89% am ein gradd Cyfrifeg a Chyllid N400 (ACF, 2017).

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, 100%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 2% yn uwch na'r ffigur cenedlaethol i raddedigion Busnes ac Astudiaethau Gweinyddol (DLHE, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Mae ein graddedigion yn gallu cael gwaith sy'n ddiddorol ac sy'n talu'n dda ar ôl iddynt raddio. Yn ystod eich amser yn Ysgol Fusnes Aberystwyth, rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr gymryd rhan yn y Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith. Mae myfyrwyr ar y cynllun hwnnw wedi llwyddo i gael cyflogaeth mewn cwmnïau sy'n cynnwys KPMG, Deloitte, Airbus, Nielsen, Boots, Corus, HP, IBM, L’Oreal, OFGEM ac OFWAT, awdurdodau lleol, ymhlith sefydliadau eraill. Cewch weld beth mae ein graddedigion yn ei wneud yma.

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni. 

Mae'r profiad dysgu ansawdd uchel a gynigir i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn cael ei adlewyrchu yn y ffaith mae ni yw'r unig ysgol fusnes yng Nghymru ar hyn o bryd sydd ag achrediad AMBA.

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018