Diwrnodau Agored

Rydym yn cynnal Diwrnod Agored israddedig ar y campws ar y 6ed o Dachwedd. Ymweld â ni yw’r ffordd orau o ddysgu mwy am astudio yn Aberystwyth. Cewch syniad go iawn os taw Prifysgol Aber yw’r dewis cywir i chi a chewch gyfle i weld sut brofiad fyddai astudio yma.

Bydd ein digwyddiad ar y campws yn rhoi cyfle i chi:

  • Ddysgu mwy am ein cyrsiau
  • Cwrdd â’n staff a myfyrwyr
  • Mynd ar daith o’r campws ac ymweld â’n llety
  • Dysgu mwy am ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr, bywyd myfyrwyr a mwy.

Os na allwch ymweld â’r Brifysgol ar y dyddiad uchod, neu os oes gennych ddiddordeb mewn astudiaethau uwchraddedig, byddwn hefyd yn cynnal Diwrnod Agored Ar-lein ar y 27ain o Dachwedd. Yn y digwyddiad ar-lein cewch gyfle i ddysgu mwy am ein cyrsiau, bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth, ein lleoliad a llawer mwy. Os hoffech fynychu, cofrestrwch eich diddordeb yma os gwelwch yn dda ac fe gysylltwn yn fuan.