Cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored

Byddwn yn cynnal Diwrnod Agored Ar-lein ar ddydd Iau, Rhagfyr 1. Ymunwch â ni i gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr a dysgu mwy am ein cyrsiau. Bydd modd mynd ar daith rithiol o’r campws â'n dewisiadau llety, cael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth a sut beth yw bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

Mae gennym nifer o ddigwyddiadau israddedig ac uwchraddedig i ddod:

  • Ffair Astudio Uwchraddedig - 15 Chwefror 2023
  • Diwrnod Agored - 22 Ebrill 2023
  • Diwrnod Agored - 8 Gorffennaf 2023
  • Diwrnod Agored - 14 Hydref 2023

Os oes gennych ddiddordeb mynychu un o’n digwyddiadau, cwblhewch ein ffurflen Cofrestru Diddordeb a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd cofrestru’n agor.