Cofrestra dy ddiddordeb yn ein Diwrnodau Agored

Rydym yn bwriadu cynnal Diwrnodau Agored ym mis Medi, Hydref a Thachwedd, a byddwn yn parhau i asesu ein cynlluniau yn unol â chyngor y llywodraeth. Bydd ein Diwrnod Agored ym mis Medi yn canolbwyntio'n benodol ar gyrsiau Gwyddor Filfeddygol.

Os wnei di gwblhau’r ffurflen mynegiant o ddiddordeb isod, byddwn mewn cysylltiad cyn gynted ag y bydd y ffurflen gofrestru ar agor. Nid yw llenwi'r ffurflen hon yn dy gofrestru yn swyddogol am le i ymweld â ni. Drwy nodi dy fanylion, bydd modd i ni gysylltu â thi yn syth pan fydd y ffurflen gofrestru ar gyfer dyddiadau 2021 yn fyw.

Teithiau Campws - mae gennym ragor o wybodaeth am ein cyfres gyfredol o gyfleoedd i ymweld â ni ar ein tudalennau gwe Teithiau Campws.

Hoffai Prifysgol Aberystwyth hefyd gysylltu gyda chi â gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau, cyrsiau a llety.

  • Byddwn yn gyrru gwybodaeth ddiweddar dros e-bost neu neges destun.
  • Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw yn ddiogel
  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti
  • Mae croeso i chi ddiweddu eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg
Hoffech glywed mwy am Brifysgol Aberystwyth?

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.