Amdanom Ni

Bu haneswyr megis Richard Cobb, R.R. Davies, Gwynne Lewis, R.F. Treharne a Gwyn Alf Williams yn arloesi yn Aberystwyth drwy eu diddordebau mewn hanes cymharol, ‘hanes oddi isod’, a sefydlu’r wladwriaeth ym Mhrydain a Ffrainc. Mae cenhedlaeth newydd o haneswyr bellach yn ychwanegu at ddiddordebau ymchwil yr adran mewn meysydd megis hanes a’r cyfryngau, diwylliant gwleidyddol, Iddewon yn y byd Saesneg ei iaith, gwerinwyr yn y byd canoloesol, chwaraeon, hanes merched a’r rhywiau, hanesyddiaeth ac addasu technegau cyfrifiadurol ar gyfer astudio’r gorffennol.

Yn y cyfamser, mae Aberystwyth yn falch iawn o gynnal ei safle hirsefydlog fel prif ganolfan dysgu ac ymchwil hanes Cymru o’r cyfnod canoloesol hyd heddiw. Penodwyd y darlithydd cyntaf yn hanes Cymru yn 1910, ac ers sefydlu’r gadair yn 1931, bu haneswyr nodedig megis E.A. Lewis, David Williams, W. Ogwen Williams, Ieuan Gwynedd Jones, J. Beverley Smith ac Aled G. Jones yn Athrawon Hanes Cymru Syr John Williams.  

Ers iddi gael ei sefydlu yn 1909, bu Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yn gartref i’r casgliad helaethaf sy’n bodoli o ddeunyddiau’n ymwneud â hanes Cymru, o roliau llysoedd yr Oesoedd Canol i Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru. Mae casgliadau helaeth y Llyfrgell Genedlaethol a mannau eraill yn Aberystwyth yn rhoi cyfle digyffelyb i fyfyrwyr hanes Cymru ddilyn eu diddordebau ymchwil.

Bu’r Adran yn brif ganolfan ymchwil a dysgu hanesyddol am ganrif a mwy. Mae ganddi enw da ers tro am fod yn le da i uwchraddedigion astudio a chynigir yma wasanaeth goruchwylio rhagorol gan dîm nodedig o haneswyr a chyfleusterau ymchwil na welir mo’u tebyg yn y rhan fwyaf o brifysgolion yn y DU. Rydym yn awyddus i ddenu graddedigion mentrus a dychmygus o bob math o gefndir, ac yn barod bob amser i ystyried cynigion ymchwil neu ymholiadau ynglŷn ag ymchwil yn ofalus.

Llwyddiant yn yr ACM 2017

Mae Adran Hanes Prifysgol Aberystwyth wedi ennill sgôr campus o 92% am foddhad cyffredinol mewn arolwg myfyrwyr yn ddiweddar, sef sgôr sylweddol uwch nag un y Deyrnas Unedig gyfan o 84%.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio yn Adran Hanes Prifysgol Aberystwyth, a chanfod pam bod ein myfyrwyr mor fodlon gyda’u cyrsiau, yna nid yw’n rhy hwyr.  Mae gennym rai lleoedd clirio ar ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18 neu dewch i’n gweld yn ystod un o’n Diwrnodau Agored.

Mae ffigurau’r Arolwg Myfyrwyr yn dod yn dynn ar sodlau ffigurau cyflogadwyedd diweddaraf Prifysgolion y Deyrnas Unedig, sy’n dangos bod 92% o raddedigion Hanes mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth.

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn flynyddol gan IPSOS Mori ar ran holl gynghorau cyllido addysg uwch y Deyrnas Unedig a chyrff eraill, ac mae’n holi barn tua 312,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gwrandewch ar ein myfyrwyr yn trafod: Pam Aber?

Llwytho’r Fideo ...

Os na fydd y fideo yn llwytho yn yr eiliadau nesaf, efallai na fydd yn bosib i chi weld y fideo ar y dudalen hon oherwydd gosodiadau eich porwr presennol.