Diogelwch Gwybodaeth

Mae gan y Brifysgol Bolisi Diogelwch Gwybodaeth i’r sefydliad cyfan, yn ogystal â pholisi cysylltiedig sy’n amlinellu cyfrifoldebau staff unigol:

http://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/policies/security/

http://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/policies/securitystaff/

 

Mae Polisïau Diogelu Data ac Ebostio hefyd yn ymdrin â diogelwch gwybodaeth:

http://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/policies/dp/

http://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/policies/e-mail/

 

Mae’r Brifysgol yn defnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yn helaeth at ddibenion ei gwaith academaidd a’i busnes ac mae’n hanfodol bod y staff, a myfyrwyr mewn rhai achosion, yn ymwybodol bod angen cadw unrhyw wybodaeth a gedwir ar liniaduron a chyfrifiaduron y Brifysgol yn ddiogel. Mae sawl tudalen ar wefan y sefydliad yn ymdrin yn benodol â dulliau ymarferol a thechnolegol o sicrhau diogelwch ar y safle a’r tu allan o’r swyddfa.

 

Am ddiogelwch cyfrifiadurol cyffredinol, gweler:

http://www.aber.ac.uk/en/is/computers/security/

 

Am wybodaeth am gloi cyfrifiaduron pan nad ydynt yn cael eu defnyddio:

http://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/lockpcs/

 

Am wybodaeth am sut i reoli cyfrineiriau, gweler:

http://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/passwords/

 

Am awgrymiadau ar sut i weithio’n ddiogel y tu allan i’r swyddfa, gweler:

http://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/dp/outofoffice/

 

Am wybodaeth i adrannau ar gadw data’n ddiogel:

http://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/securestorage/

 

Am gyngor ar ddefnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol:

http://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/socialnetworking/

 

Am gyngor ar negeseuon sbam:

http://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/spam/

 

Am ganllawiau eraill ynghylch diogelwch edrych o dan yr ymadroddion perthnasol yng Nghwestiynau Cyffredin y Gwasanaethau Gwybodaeth (e.e. ‘Amgodio’ , ‘Cyfrineiriau’ ac yn y blaen):

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faqs/

 

Efallai y bydd y tudalennau isod yn y Cwestiynau Cyffredin yn ddefnyddiol:

 

Sut y gallaf ddiogelu fy ffeiliau â chyfrinair?

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/796/

 

Sut mae defnyddio fy nghof bach USB ‘Kingston Vault Privacy’? http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/330/