Rheoliadau a Chanllawiau'r Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae holl ddefnyddwyr Gwasanaethau TG Prifysgol Aberystwyth yn cael eu llywodraethu gan y Rheoliadau, y Polisïau a’r Canllawiau canlynol.

Wrth gofrestru i ddefnyddio’r adnoddau a gynigir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth rydych wedi cytuno i gadw at y Rheoliadau, y Polisïau a’r Canllawiau hyn. Gall methu â chydymffurfio arwain at gamau disgyblu.

Rheoliadau a Phrif Bolisïau

Polisïau

Polisïau TG

 Polisïau Cyffredinol

Canllawiau

Mae’r canllawiau yn ehangu ar y Rheoliadau a’r Polisïau, gan egluro ymhellach gyfrifoldebau’r defnyddwyr