Amdanom Ni

 

Mae tref glan y môr drawiadol a chosmopolitanaidd Aberystwyth yn gartref i Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol gyntaf y byd. Rydyn ni yn lle diarhebol i astudio’r byd oherwydd y cyswllt anatod rhwng ein dysgu a’n hymchwil, sydd yn sicrhau ein bod yn adran sydd yn y deg uchaf  am foddhad myfyrwyr yn y DG ar gyfer gwleidyddiaeth gyda sgôr o 95% gan ein myfyrwyr (NSS 2017).

 

Mae’r holl staff sy’n dysgu yn yr Adran yn frwdfrydig am ymchwilio yn eu meysydd arbenigol, gan olygu bod amrywiaeth eang o fodiwlau gwahanol i ddewis ohonynt. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diwethaf yn 2014, dyfarnwyd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol fel y gorau yng Nghymru a’r 7fed yn y DG, gyda 76% o’r cyhoeddiadau a gyflwynwyd i’r asesiad wedi eu dyfarnu’n arweiniol yn rhyngwladol ac yn rhagorol yn rhyngwladol. Ac mae’r cyswllt rhwng ymchwil ac addysgu yn allweddol i hyn gan fod llawer o’r syniadau sy’n cael eu cyhoeddi mewn erthyglau a llyfrau yn cael eu trafod gyntaf mewn darlithoedd a seminarau, gan olygu fod myfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn gwneud cyfraniad allweddol i ddatblygiadau newydd yn y ddisgyblaeth ac yn profi ymchwil blaengar cyn pawb arall.

 

Mae awyrgylch addysgu cosmopolitan a bywiog yr adran yn croesawu myfyrwyr o bob cwr o’r byd, ac yn darparu lleoliad bywiog ar gyfer trafodaethau gwleidyddol cyfoes a rhyngwladol. Mae’r data trawiadol o’r Arolwg Cenedlaethol myfyrwyr diweddaraf yn 2017 yn dangos yn glir graddau boddhad ein myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn yr adran sy’n ein gosod yn y pump uchaf yn y DU.

 

 Ar yr un pryd, mae’r Adran hefyd wedi buddsoddi’n helaeth dros y blynyddoedd yn ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg arloesol, ac wedi ei chydnabod gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel prif ddarparwr y pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyfle yma felly i chi astudio cyfran helaeth o’ch gradd trwy gyfrwng y Gymraeg os dymunwch, neu gyfle i astudio modiwlau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ond beth bynnag fo’ch dewis, cewch gefnogaeth i ddatblygu’ch sgiliau dwyieithog wrth astudio meysydd sy’n eich cyflwyno a’ch ymestyn i sawl cyfeiriad cyffrous.

 

Fel rhan o hyn, mae’r profiad myfyrwyr ehangach yn bwysig i ni ac rydym am gyfoethogi profiadau ein myfyrwyr i’w paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd. Mae’r Adran yn cynnig Cynllun Lleoliadau Seneddol nodedig sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr gael profiad gwaith gwerthfawr a magu dealltwriaeth o fyd gwleidyddiaeth go iawn gyda Aelod Cynulliad (Cynulliad Cenedlaethol, Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Ty’r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn nodweddiadol bydd myfyrwyr yn drafftio adroddiadau ac areithiau, yn gweithio ar brosiectauymchwil ac yn ymateb i faterion etholaethol. .Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda dewis dethol o brifysgolion yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia sy’n cynnig cyfle rhagorol i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o’ch profiad prifysgol dramor.

 

Mae’r Adran hefyd yn gartref i Interstate, y cyfnodolyn Gwleidyddiaeth hynaf sy’n cael ei reoli a’i olygu gan fyfyrwyr yn y Deyrnas Gyfunol. Mae’n rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr gyhoeddi eu gwaith (sy’n fuddiol iawn os ydynt yn dymuno parhau gydag astudiaethau uwchraddedig) ac yn gyfle hefyd i gael profiad gwerthfawr o weithio fel rhan o dim golygyddol. Yn olaf, mae ystod o gymdeithasau sy’n creu synnwyr cryf o gymuned o fewn yr adran ac yn darparu rhaglen o drafodaethau gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â nifer o weithgareddau cymdeithasol sy’n cynnwys dawns flynyddol.