Amdanom Ni

 Croeso i’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y cyntaf o’i math yn y byd ac adran sydd yn y deg uchaf ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y DG ar gyfer gwleidyddiaeth gyda chyfradd o 95% gan ein myfyrwyr (NSS 2016). Mae astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn allweddol i ddeall y byd sy’n newid ydyn ni’n byw ynddo. Mewn cyfnod o chwyldroadau, o newyn, o newidiadau economaidd sylfaenol a therfysgaeth mae sut mae anghydfod yn cael ei ddatrys a chydweithredu yn cael ei wella yn effeithio ar bawb. Yn Aberystwyth, mae ein dysgu a’n hymchwil wedi eu gwreiddio yn y delfrydau sefydlodd yr adran: ymgeisio am drefn ryngwladol mwy diogel a chyfiawn.

Yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol yw’r hynaf yn y byd ac mae ganddi hanes rhagorol o gynhyrchu cenedlaethol o raddedigion sydd ag enw da sy’n dilyn gyrfaoedd llwyddiannus mewn ystod o lwybrau gyrfaol gan gynwys diplomyddiaeth ryngwladol, newyddiaduraeth, diwydiant a busnes, y gwasanaeth sifil, gwaith gyda chyrff anllywodraethol, y lluoedd arfog i enwi dim ond rhai.

Sefydlwyd yr Adran yn 1919 fel ymateb i erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf, lle collodd miliynau o bobl ar draws y byd eu bywydau. Roedd sefydlu’r adran felly’n brosiect gyda’r bwriad o ddeall deinameg gwleidyddiaeth ryngwladol gyda’r amcan sylfaenol o godi uwchlaw rhyfel. Mae’r rhesymeg yma yn parhau’n ganolog i’n Hadran heddiw yn yr unfed ganrif ar hugain. Yn sgil globaleiddio cynyddol o gysylltiadau rhyngwladol a’r rhyng-gysylltedd rhwng gwladwriaethau o ran ariannu, masnach, mudo, pandemig, diogelwch a rhyfel, mae astudio a deall cysylltiadau rhyngwladol yn fater allweddol i bob un ohonom.

 

Gyda dros 30 o staff sy’n ymgymryd ag ymchwil, mae’r Adran yn cynnig amrywiaeth eithriadol o gynlluniau gradd a modiwlau wedi eu haddysgu gan arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd. Mae’r enw da rhyngwladol hwn yn atynnu cymuned gosmopolitanaidd a bywiog o 700 o fyfyrwyr o 40 o wledydd yn yr adran. Mae’r gymuned glos hon o fyfyrwyr a staff yn byw yn amgylchedd arbennig gan ystyried y byd o ystod o safbwyntiau yn rhan annatod o brofiad Aberystwyth. Os hoffech astudio cwrs sy’n ehangu eich golygon, yna ystyriwch o ddifrif lwybr cyfarwydd i’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.