Cysylltu â Ni.

Cysylltu â Ni.

  Mae rhestr lawn o fanylion cyswllt Staff Academaidd, Cefnogol a'r Athrofa ar gael.

Os nad ydych allu ddod o hyd i'r aelod staff  perthnasol, defnyddiwch gyfeiriadur Staff y Brifysgol.

Mae Swyddfa'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar agor yn ystod yr wythnos o 10:00-16:00.

 Am ymholiadau myfyrwyr israddedig presennol ffoniwch Glesni Davies (Swyddog Gweithrediadau Academaidd) ar +44 (0)1970 621917 neu e-bostiwch glr@aber.ac.uk.‌

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am ymholiadau myfyrwyr ôl-raddedig presennol a derbyniadau ffoniwch Vicki Jones neu Donia Richards (Swyddogion Gweithrediadau Academaidd) ar +44 (0)1970 622708 neu e-bostiwch inpstaff@aber.ac.uk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Am ymholiadau derbyn Israddedigion ffoniwch Elaine Lowe (Gweinyddydd Gweithrediadau Academaidd) ar +44 (0) 1970 622702 neu e-bostiwch ell@aber.ac.uk

 

Dylid anfon unrhyw ohebiaeth at:
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Prifysgol Aberystwyth
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FE
Cymru, DU