Adran y Gyfraith a Throseddeg Aber yn gosod y bar yn uchel mewn Arolwg Myfyrwyr

10 Awst 2016

Mae myfyrwyr Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi sgôr ardderchog o 89% i’w phrif gwrs gradd yn Y Gyfraith mewn arolwg DU dylanwadol, sy’n uwch na ffigwr y Deyrnas Unedig o 86%.

Archif Newyddion