Diolch i chi am ddangos diddordeb ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gallwch ddysgu mwy am y Brifysgol ac am ein cynlluniau gradd israddedig yn ein prosbectws.
Gallwch weld ein prosbectws ar-lein fan hyn.

Fel arall, gallwch archebu prosbectws trwy lenwi'r ffurflen isod
Cofnodwch eich manylion yma.

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren.


Ni fyddwn yn rhyddhau eich manylion i unrhywun y tu allan i'r Brifysgol. Mi fyddwn ond yn defnyddio y manylion i anfon gwybodaeth atoch sydd yn berthnasol i'r ymholiad yma.