Ymweld â Ni / Sut i Wneud Cais

Cynhelir Diwrnod Agored nesaf y Brifysgol ar y 1af o Orffennaf 2015, ond croesewir ymweliadau â’r Adran gydol y flwyddyn.

Sut i Wneud Cais

Ymchwil Adrannol a Phrosiectau Ymchwil

Mae gan ymchwil le canolog yn yr Adran ac ar hyn o bryd mae tua thraean o'r holl gyllid sydd ar gael gan y Cyngor Cyllido yng Nghymru ar gyfer ymchwil mewn Astudiaethau Celtaidd (gan gynnwys y Gymraeg) yn dod yn uniongyrchol i'r Adran hon.

Blog yr Adran