Amdanom Ni

Llandinam Tower

Croeso i un o Adrannau Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear hynaf a mwyaf ei maint ym Mhrydain. Aberystwyth oedd yr adran gyntaf i gynnig gradd anrhydedd sengl i fyfyrwyr mewn daearyddiaeth ddynol a daearyddiaeth ffisegol ac mae’r adran hon wastad wedi bod yn hollol arloesol o ran ei dysgu a’i hymchwil.

Mae ein hymrwymiad i addysgu rhagorol a phrofiad ardderchog i fyfyrwyr i’w weld yn y 95% boddhad myfyrwyr yn yr ACM 2016.

Gellir gweld effaith ein hymchwil wrth edrych ar ganlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf yn 2014 (REF 2014), pan ddaeth yr Adran i’r brig yng Nghymru ar gyfer Daearyddiaeth, gyda 78% o’r ymchwil yn ‘arwain y byd’ neu’n ‘rhyngwladol ragorol’. Mae’r Adran hefyd ymhlith y deg uchaf o adrannau Daearyddiaeth yn y DG o ran grym ymchwil, sy’n cyfeirio at safon yr ymchwil yn ogystal ag at y nifer o staff sydd yn cwblhau ymchwil o fewn yr adran. Yn ogystal, nodwyd fod 100% o’n gwaith ymchwil naill ai’n eithriadol neu’n sylweddol o ran ei effaith a’i arwyddocad.

Mae’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yma ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli yn un o'r mannau prydferthaf yn Ewrop. Mae Aberystwyth a’r Adran ar arfordir Bae Ceredigion ac wedi eu hamgylchynu gan fynyddoedd hardd, gan gynnig i’r myfyrwyr amgylchedd perffaith i astudio daearyddiaeth a gwyddorau daear.

Mae’r Adran wedi’i lleoli yn Adeilad Llandinam ar ganol Campws Penglais y Brifysgol. Cafodd ein hystafelloedd dysgu yn Adeilad Llandinam eu hadnewyddu’n llwyr yn ddiweddar, a chynigir i’r myfyrwyr adnoddau dysgu a gwaith grŵp o’r radd flaenaf. Mae gennym ystafell gyfrifiaduron wych yn cynnwys y caledwedd a’r meddalwedd diweddaraf yn gyfleus, ac mae pob ystafell ar gyfer darlithio a chynnal seminarau yn cynnwys y dyfeisiadau diweddaraf er mwyn gwella profiad y myfyriwr. Ar ben hyn, rydym yn hollol angerddol am ein gwaith.

Os oes gennych ddiddordeb astudio Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, ewch i’r tudalennau Astudio gyda ni am fanylion pellach am ein cynlluniau gradd ar gyfer Myfyrwyr Israddedig a Myfyrwyr Uwchraddedig. Os ydych yn astudio o fewn yr Adran eisoes, gellir gweld mwy o fanylion am eich cwrs ac am yr adran ar y tudalennau i Fyfyrwyr Cyfredol.

 Hoffwch ni ar Facebook

 

Dilynwch ni ar y Trydar