Adran Ystadau

Croeso

Mae’r Adran Ystadau yn un o brif adrannau gwasanaeth y Brifysgol. Ei nod yw gwella a datblygu ystâd y Brifysgol mewn modd cynaliadwy ac effeithlon i sicrhau amgylchedd sy’n addas ar gyfer addysgu a dysgu’n effeithiol. Prif sbardun yr adran yw gweithredu 'Adeiladu ein Dyfodol', sef Strategaeth Ystadau uchelgeisiol y Brifysgol ar gyfer 2012-2027.

Rheoli Prosiectau

Mae’r uned Rheoli Prosiectau yn datblygu ac yn rheoli prosiectau sylweddol sydd â gwerth enwol dros £25mil.

Mae’r uned Rheoli Ynni yn gyfrifol am gynyddu effeithlonrwydd y Brifysgol o safbwynt ei defnydd o nwy, dŵr a thrydan.

Gweinyddu

Mae’r uned Weinyddu yn darparu gwasanaeth cymorth cynhwysfawr ac effeithlon i’r Adran Datblygu Ystadau.

Rheoli Ystadau

Mae’r uned Rheoli Ystadau yn gyfrifol am sicrhau bod gofodau mewnol ac allanol o fewn y portffolio yn cael eu cynllunio, eu clustnodi, eu rheoli a’u cydlynu’n effeithiol.

Cydymffurfiaeth ac Iechyd a Diogelwch

Mae’r uned Cydymffurfiaeth ac Iechyd a Diogelwch yn sicrhau cydymffurfiaeth y Brifysgol ar faterion deddfwriaethol o fewn cylch gorchwyl yr adran.