Cofnodi Digwyddiadau a Iechyd Galwedigaethol

Am gymorth gyda'r broses, cysylltwch a'ch Swyddog Diogelwch Adrannol.

S002 Reporting of Incidents and Cases of Occupational Ill Health (.pdf) PROSES‌

S002F Incident & Occupational Health Report Form (.pdf) FFURFLEN‌

S002F_C Ffurflen Cofnodi Digwyddiad A Iechyd Galwedigaethol (.pdf) FFURFLEN‌

S002F Incident Form Large Format (.pdf)‌

Hysbysiad Diogelu Data Mae'r Tîm Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn ymroddedig i ddiogelu data personol trwy gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data ac arfer gorau. Am fanylion ynghylch sut yr ydym yn rheoli eich data personol, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/hse/gwybodaeth-am-ddiogelu-data/