Gwybodaeth i staff

Yn yr adran we hon, fe welwch ein holl bolisïau, gweithdrefnau ynghyd â'u canllawiau a'u ffurflenni cysylltiedig. Os na allwch ddod o hyd i'r polisi neu weithdrefn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â'ch hr@aber.ac.uk am ragor o gymorth.

Mynediad Cyflym:

Cefnogi Staff 
Canolfan Adnoddau Gweithio Gartref a Lles
Cynllun Diswyddo Gwirfoddol
Datblygu Sefydliadol a Dysgu
Dyddiau Cau a Gwyliau Cyhoeddus y Brifysgol 
Dyrchafiadau Academaidd 
Ffurflenni a Templedi Adnoddau Dynol 
Graddfa Gyflog Prifysgol Aberystwyth
Mewngofnodi i E-recriwtio
Safonau'r Iaith Gymraeg 
Tîm Adnoddau Dynol

N

W