Dr Anwen Elias

BA Anrhydedd Prifysgol Caer-grawnt MA College of Europe, BrugesPhD European University Institute, Fflorens

Dr Anwen Elias

Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Anwen Elias âr Adran yn Chwefror 2005. Mae ei gwaith ymchwil a dysgu yn cwmpasu rhanbartholdeb cymharol, cenedlaetholdeb, pleidiau gwleidyddol a systemau pleidiol, a mudiadau o blaid annibyniaeth. 

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil Anwen yn canolbwyntio ar genedlaetholdeb a rhanbartholdeb o bersbectif cymharol (gyda'r prif ffocws ar Orllewin Ewrop). Mae ei gwaith wedi astudio agweddau pleidiau cenedlaetholgar a rhanbarthol tuag at integreiddio Ewropeaidd a prosesau o newid cyfansoddiadol megis datganoli, yn ogystal a strategaethau mudiadau o blaid annibyniaeth. Ar hyn o bryd, mae Anwen yn rhan o brosiect ar gyfiawnder diriogaethol sydd wedi eu ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd (Horizon 2020), a phrosiect arall sy'n ffocysu ar agweddau dinasyddion tuag at annibyniaeth (wedi ei ariannu gan yr ESRC). 

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Ymchwil

Cyd-Gyfarwyddwr, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 11.30-12.30
  • Dydd Gwener 09.30-10.30