Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Llyfrgell Thomas Parry ar gau 27-31 GorffennafLlyfrgell Thomas Parry ar gau 27-31 Gorffennaf

13/07/2015

Mae gwaith uwchraddio trydanol anghenrheidiol yn digwydd yn Llyfrgell Thomas Parry ac fe fydd y llyfrgell ar gau i ddefnyddwyr rhwyng 27ain-31ain Gorffennaf. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth gg@aber.ac.uk / 01970 622400 i drafod eich anghenion os ydych angen unrhyw ddefnyddiau sydd yn y llyfrgell yn ystod y cyfnod hwn. Mae gwybodaeth ar oriau agor holl lyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth ar gael ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Mae ein llyfrgelloedd ar agor y penwythnos 15/16 Awst 2015Mae ein llyfrgelloedd ar agor y penwythnos 15/16 Awst 2015

30/07/2015

Mae Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor penwythnos Sadwrn 15eg a Sul 16eg Awst, 10yb–4yp i groesawu ymwelwyr ar gyfer Clirio.

Ystafell Gyfrifiadur Joseph Parry ar gau 31 Gorffennaf – 11 AwstYstafell Gyfrifiadur Joseph Parry ar gau 31 Gorffennaf – 11 Awst

28/07/2015

Bydd Ystafell Gyfrifiadur Joseph Parry yn cau o 9am bore dydd Gwener, 31 Gorffennaf, tan 9am bore dydd Mawrth 11fed Awst. Mae hyn yn digwydd fel bod gwaith adeileddol hanfodol yn medru digwydd. Ceir gwybodaeth ar ba ystafelloedd cyfrifiadur eraill sydd ar gael ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir

Dylai AberLearn Blackboard yn cael eu hystyried mewn perygl ar fore LlunDylai AberLearn Blackboard yn cael eu hystyried mewn perygl ar fore Llun

17/07/2015

Dros yr haf, byddwn yn gosod diweddariadau cynyddol i rannau o'r system Blackboard. Gall hyn gynnwys cyfnodau byr o amser di-fynd a rhai amharu ar y gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Am wybodaeth bellach cysylltwch bb-staff@aber.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth yn ennill Gwobr Aur Effaith Gwyrdd 2014-2015Gwasanaethau Gwybodaeth yn ennill Gwobr Aur Effaith Gwyrdd 2014-2015

08/07/2015

Mae Tîm Effaith Gwyrdd y Gwasanaethau Gwybodaeth, o dan arweiniad Pieter van Woerkom a Christiane Kloos, wedi ennill gwobr aur yng Ngwobrau Effaith Gwyrdd UCM eleni, gan ragori ar y wobr arian a enillwyd yng ngwobrau’r llynedd.

Rhai o fentrau newydd tîm Effaith Gwyrdd eleni yw cyflwyno gwasanaeth dosbarthu bocsys o ffrwythau organig i aelodau o staff, cyfle i ailgylchu gwastraff organig o ystafelloedd y staff i’r pentwr compost ar randiroedd y staff/myfyrwyr ar gampws Penglais, creu man ailgylchu newydd wrth y brif fynedfa ar gyfer batris, CDiau, cetris argraffyddion a ffonau symudol, a chyflwyno perlysiau ar siliau’r ffenestri.

Bydd y tîm yn parhau i weithio dros yr haf i baratoi ar gyfer gwobrau’r flwyddyn nesaf, ac maent yn croesawu unrhyw syniadau neu awgrymiadau.

Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!

06/07/2015

Ceir mwy o wybodaeth ar ein blog: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/07/cysylltwch-eich-rhestrau-aspire-ar.html. Gallwch hefyd ebostio acastaff@aber.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i GwsmeriaidGwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid

03/07/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, sef nod barcud cenedlaethol Llywodraeth y DU. Mae’r aseswyr yn mesur pump o feini prawf, sef dealltwriaeth cwsmeriaid, diwylliant y sefydliad, gwybodaeth a mynediad, darparu yn ogystal â phrydlondeb ac ansawdd y gwasanaeth. Llwyddodd Gwasanaethau Gwybodaeth i gydymffurfio a phob un o’r 57 elfen yn y safon, sy’n gyflawniad ardderchog o ystyried mai dyma cynnig cyntaf GG at achrediad. Nodwyd nifer o gryfderau yn yr adroddiad:

“Roedd yna ganmoliaeth i’r cymylau ar gyfer staff Gwasanaethau Gwybodaeth, oddi wrth cwsmeriaid a phartneriaid. Mae hyn yn cael ei gefnogi gan adborth o’r gweithgareddau siopa dirgel, yr arolwg defnyddwyr, data wythnos sampl a chrynodebau cwarterol o sylwadau. ‘Dydan nhw methu gwneud digon i chi’ adborth gan fyfyriwr. ‘Mae nhw yn barod i roi cyngor ac i ddangos i chi drosod a drosodd nes eich bod yn hapus’ adborth gan fyfyriwr (2.2.2)”

Mae Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn arddangos ymrwymiad Gwasanaethau Gwybodaeth i barhau i wella ein gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid.

Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau am gyfnodau rhwng 13 Gorffennaf-20 Awst 2015Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau am gyfnodau rhwng 13 Gorffennaf-20 Awst 2015

08/06/2015

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6, Llyfrgell Hugh Owen dros dro o ganlyniad i’r Brifysgol Haf ac i gefnogi Clirio UCAS PA ar y dyddiadau canlynol: dydd Llun - dydd Iau 13-16 Gorffennaf o 2-5pm; dydd Llun 20 Gorffennaf 2-5pm; dydd Llun 27 Gorffennaf 2-5pm; dydd Llun 3 Awst 2-5pm; dydd Mawrth - dydd Gwener 11-14 Awst trwy’r dydd; dydd Llun – dydd Iau 17-20 Awst 2-5pm.

Mae cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr mewn lleoliadau eraill yn y llyfrgell ac ar Gampws Penglais; ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/ i weld y nifer o gyfrifiaduron ar gael ym mhob lleoliad.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2015 - archebwch eich lle nawr!Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2015 - archebwch eich lle nawr!

22/05/2015

Mae lleoedd ar gael i'w harchebu nawr ar Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Aberystwyth 2015, a gynhelir 8-10 Medi. Mae'r gynhadledd yn rhad ac am ddim i bob aelod o staff Aberystwyth ac unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb.

http://Jump.aber.ac.uk/?rsvdt

Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y gwyliau ym mis MediLlyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y gwyliau ym mis Medi

20/05/2015

Mewn ymateb i adborth defnyddwyr ac anghenion myfyrwyr, bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod mis Medi nes y bydd tymor yn cychwyn pan fydd oriau agor arferol adeg tymor mewn grym. Mae llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry eisoes ar agor 10-6 pob penwythnos ym mis Medi.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r Haf

18/05/2015

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul 31ain Mai a dydd Iau, 17 ain Medi 2015.

·         Llyfrgell Hugh Owen: dydd Llun - dydd Gwener 08.30 – 17.30 (08.30-22.00 ym mis Medi)

·         Llyfrgell Thomas Parry: dydd Llun - dydd Gwener 08.30 – 17.30

·         Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun-Dydd Iau 0900-1300; 1400-1730, Dydd Gwener 09:00-13:00, 14:00-17:00

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Haf yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ PA yn unig)

Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun, 31ain Awst 2015.

Bydd Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Thomas Parry ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi.

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Benthyciadau'r Gwyliau:

Benthyciad Safonol: o ddydd Llun 18fed Mai 2015 hyd at ddydd Gwener 25ain Medi 2015.

Benthyciad Tridiau: o ddydd Mawrth 26ain Mai 2015 hyd at ddydd Gwener 25ain Medi 2015.

Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 10 awr mewn grymion.