Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Blackboard yn annibynadwy 07:00-10:00 Dydd Mawrth 27ain Mawrth, 2018Blackboard yn annibynadwy 07:00-10:00 Dydd Mawrth 27ain Mawrth, 2018

12/03/2018

Ni ellir dibynnu ar Blackboard rhwng 07:00-10:00 ar ddydd Mawrth, 27ain Mawrth, oherwydd gwaith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn dylid ystyried bod Blackboard, Turnitin ac Panopto mewn perygl ac efallai na fyddant ar gael o gwbl i staff na myfyrwyr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Epigeum - cwrs rhyngweithiol, ar-lein ynglyn â llên-ladrad i holl fyfyrwyr Aber! Epigeum - cwrs rhyngweithiol, ar-lein ynglyn â llên-ladrad i holl fyfyrwyr Aber!

12/03/2018

Mae llên-ladrad, sy'n aml yn cael ei wneud yn anfwriadol, yn arfer academaidd annerbyniol sy'n arwain at ganlyniadau difrifol. Gallwch ddysgu sut i gyfeirio, dyfynnu ac aralleirio'n llwyddiannus drwy'r cwrs ar-lein hwn sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

I gael rhagor o wybodaeth: https://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/12/

Beth yw eich barn am y gwaith ailwampio i Lawr D Llyfrgell Hugh Owen?Beth yw eich barn am y gwaith ailwampio i Lawr D Llyfrgell Hugh Owen?

05/03/2018

Cafodd Llawr D, Llyfrgell Hugh Owen ei ailwampio yn ystod ail hanner 2017 a’i ailagor ar ddechrau’r tymor – ar 3 Ionawr 2018. Gwnaethom ofyn am eich adborth am y llawr ar ei newydd wedd drwy gyfrwng hysbysfwrdd i sicrhau ein bod yn parhau i ddatblygu ardaloedd a chyfleusterau sy’n bodloni eich gofynion.

Rydym yn falch iawn bod cynllun newydd Llawr D wedi ennyn ymateb mor frwdfrydig gan y mwyafrif o’r myfyrwyr. Ar wahân i’r sylwadau cadarnhaol, rydych hefyd wedi gofyn rhai cwestiynau defnyddiol ac wedi awgrymu datblygiadau.

Darllenwch grynodeb o'ch adborth a'n hymatebion i'ch sylwadau.

Gallwch weld gwaith ailwampio Llawr D ar Pinterest

Dathlu Diwrnod y Llyfr 2018 drwy lunio englynDathlu Diwrnod y Llyfr 2018 drwy lunio englyn

01/03/2018

I ddathlu Diwrnod y Llyfr ar 1 Mawrth, bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnal cystadleuaeth Englyn, gyda llyfrau am ddim i’r enillwyr.  Gallwch hefyd drydar eich englynion gorau atom ni gan ddefnyddio #englynaber, neu gallwch eu hysgrifennu gyda'ch enw defnyddiwr ar y taflenni pinc a welwch yn Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrygell Thomas Parry a’u rhoi yn un o’r blychau awgrymiadau. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 23 Ebrill. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar 24 Ebrill.

Cystadleuaeth i ennill gwerth £20 o docynnau rhodd AmazonCystadleuaeth i ennill gwerth £20 o docynnau rhodd Amazon

27/02/2018

Y cwbl sydd angen i chi wneud yw ysgrifennu blog 500 gair o hyd am eich profiad yn y brifysgol erbyn y 20fed o Ebrill. Am fwy o fanylion cysylltwch â Savannah (sar59@aber.ac.uk).

Angen cymorth wrth ddefnyddio'r Llyfrgell neu wasanaethau'r TG?Angen cymorth wrth ddefnyddio'r Llyfrgell neu wasanaethau'r TG?

28/02/2018

Os hoffech chi gael cymorth i ddefnyddio’r Gwasanaethau Gwybodaeth, rydym yn darparu amrywiaeth o ffyrdd i chi gysylltu â ni megis: E-bost, Sgwrs Sydyn, neu gymorth wyneb i wyneb yn ein Desgiau Ymholiadau. Gallwch hefyd bori trwy ein dewis eang o Gwestiynau Cyffredin, i gael canllawiau cam wrth gam ar gyfer defnyddio amrywiaeth o wasanaethau llyfrgell a TG.

I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/

Llyfrgell Hugh Owen: amseroedd agor estynedig yn ystod gwyliau'r Pasg 2018Llyfrgell Hugh Owen: amseroedd agor estynedig yn ystod gwyliau'r Pasg 2018

27/02/2018

Mewn ymateb i adborth oddi wrth ein defnyddwyr, estynnir oriau agor Llyfrgell Hugh Owen (8:30am-10pm yn ystod yr wythnos a 10am-6pm ar benwythnosau) yn ystod gwyliau’r Pasg am y tro cyntaf:
 • Dydd Sadwrn 24 Mawrth: Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn cau am 18:00
 • Dydd Sul 25 Mawrth: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 10:00-18:00
 • Dydd Llun 26 Mawrth – Dydd Iau 29 Mawrth: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 08:30-22:00
 • Dydd Gwener 30 Mawrth: Llyfrgell Hugh Owen (a PA) ar gau
 • Dydd Sadwrn 31 Mawrth: Llyfrgell Hugh Owen (a PA) ar gau
 • Dydd Sul 1 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen (a PA) ar gau
 • Dydd Llun 2 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen (a PA) ar gau
 • Dydd Mawrth 3 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 08:30-22:00 (gyda llai o staff ar gyfer gwyl y banc)
 • Dydd Mercher 4 Ebrill – Dydd Gwener 6 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 08:30-22:00
 • Dydd Sadwrn 7 Ebrill – Dydd Sul 8 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 10:00-18:00
 • Dydd Llun 9 Ebrill – Dydd Gwener 13 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 08:30-22:00
 • Dydd Sadwrn 14 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 08:30-00:00
 • Dydd Sul 15 Ebrill: Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 ar gyfer dechrau’r tymor
Amseroedd agor ar gyfer pob llyfrgell: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/opening-hours/

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r Pasg

26/02/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno Pasg braf i bawb. Mae manylion am fenthyca o'r llyfrgell dros wyliau'r Pasg ar gael isod:
 • Benthyciad Safonol: Dydd Llun, 12fed Mawrth 2018 hyd at Ddydd Mercher, 18fed Ebrill 2018
 • Benthyciad Tridiau: Dydd Mercher 21ain Mawrth hyd at Ddydd Mercher, 18fed Ebrill 2018
 • Benthyciad Byr: Gweithredir cyfnodau benthyca arferol
Am amseroedd agor y llyfrgelloedd dros y Pasg, gwiriwch dudalennau gwe'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

31/01/2018

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://jump.aber.ac.uk/?dkhpt

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.