Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Archebwch eich lle nawr - Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, 16 – 18 Medi 2014Archebwch eich lle nawr - Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, 16 – 18 Medi 2014

05/08/2014

Rydym yn falch o gael cyhoeddi ein bod yn cymryd archebion nawr am Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2014.

Archebwch eich lle cyn gynted ag y gallwch, gan nodi'ch diddordeb mewn unrhyw sesiynau yr hoffech ddod iddynt. http://www.survey.bris.ac.uk/aber/ffurflen_archebu

Am fwy o wybodaeth gweler Nexus: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2014?language=cy

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn AberLlyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn Aber

17/09/2014

O ddechrau’r tymor (Medi 2014) bydd angen eich Cerdyn Aber i gael mynediad i Lyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Oriau agor y Llyfrgell yw:

  • Yn ystod y tymor dydd Llun i ddydd Gwener: 08:30-19:30
  • Yn ystod y gwyliau dydd Llun i ddydd Gwener: 08:30-17:30

Bydd y staff yn bresennol yn y llyfrgell yn ystod y tymor rhwng 14:00-17:00, a bydd Sahm Nikoi, Llyfrgellydd Pwnc, yn parhau i ymweld yn rheolaidd â’r Llyfrgell. Ni fydd staff yn y llyfrgell y tu allan i’r oriau hyn ond bydd mynediad i’r llyfrau, cyfnodolion, mannau astudio, cyfrifiaduron a’r argraffydd yn parhau. Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell bod rhaid cael eich Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i gofio cadw eich Cerdyn Aber pan yn gadael y llyfrgell.

Newidiadau i daliadau am Gerdyn Aber newydd o fis Medi 2014Newidiadau i daliadau am Gerdyn Aber newydd o fis Medi 2014

04/09/2014

Mae’n bleser gennym allu gostwng pris cardiau Aber newydd i fyfyrwyr a staff, ac mewn rhai achosion gallwn roi cerdyn newydd am ddim:

  • Colli cerdyn :  £8.00 (cyn hyn £15)
  • Difrodi neu dorri cerdyn:  Am ddim (cyn hyn £2)
  • Cerdyn wedi’i ddwyn (os gellir rhoi rhif cofnod trosedd yr Heddlu): Am ddim (cyn hyn, £2)

Bydd staff a myfyrwyr newydd yn dal i gael eu Cerdyn Aber am ddim

Llyfrgell Hugh Owen a Thomas Parry ar agor rhwng 10.00-18:00 ar bob penwythnos ym mis Medi

03/09/2014

Bydd Llyfrgell Hugh Owen a Thomas Parry ar agor rhwng 10.00-18:00 ar bob penwythnos ym mis Medi, oni bai am benwythnos 20-21 Medi pan fyddwn ar agor tan 1700

Trosolwg o’r Amserlen Ganolog ar gyfer Adnewyddu Ystafelloedd Haf 2014Trosolwg o’r Amserlen Ganolog ar gyfer Adnewyddu Ystafelloedd Haf 2014

02/09/2014

Fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod mae’r prosiect i adnewyddu ystafelloedd CTT Llandinam a Darlithfa A12 Hugh Owen ar waith.. Yr ystafelloedd sy'n cael eu adnewyddu yn Llandinam yw B23, B20, B22, G3, G3a, A6, C63, C64, C65 a Chyntedd Llandinam. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/rooms/

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

01/09/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Cyfnodolion Elsevier ScienceDirectCyfnodolion Elsevier ScienceDirect

19/08/2014

Mae mynediad llawni e-gyfnodolion Elsevier ScienceDirect wedi'i adfer. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra

Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'

01/08/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad prawf i 'Early European Books 1-4'.  Mae Casgliadau Llyfrau Ewropeaidd Cynnar 1-4 yn gasgliad digidol o lyfrau a incwnabwla prin, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys dros 25,000 oweithiau.

Gallwch gael mynediad i blatfform 'Early European Books' ar http://eeb.chadwyck.com/home.do yn uniongyrchol ar neu drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Gellir hefyd cael mynediad oddi ar y campws drwy gysylltu ag Aber VPN.

Bydd y prawf yn dod i ben ar 31 Hydref 2014

Felix MendelssohnFelix Mendelssohn

30/07/2014

Mae’r Brifysgol yn berchen ar nifer o lythyrau a sgorau cerddorol Mendelssohn a gymynroddwyd i ni dros ganrif yn ôl drwy haelioni Syr Hugh Owen a George Powell. Ysgrifennwyd yr 17 llythyr at amryw o bobl yn yr 1830au a’r 1840au, ac yn ddiweddar, drwy grant hael iawn gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Cerddoriaeth a Llywodraeth Cymru, gwnaethpwyd gwaith cadwraethol arnynt gan ei gwneud hi’n bosibl i ymchwilwyr y dyfodol eu hastudio yn Llyfrygell Hugh Owen.

 

 

Mae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-leinMae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-lein

29/07/2014

Times Digital Archive: mae cynnwys  ar gael bellach o 1785 tan 2008.  Ewch i ymchwilio trwy ddilyn y ddolen ganlynol: http://find.galegroup.com/ttda/start.do?prodId=TTDA&userGroupName=uniaber

Mwy o Newyddion