Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Gwasanaethau rhyngrwyd mewn perygl rhwng 22:00 04/12- 06:00 05/12 oherwydd gwaith cynnal a chadwGwasanaethau rhyngrwyd mewn perygl rhwng 22:00 04/12- 06:00 05/12 oherwydd gwaith cynnal a chadw

17/11/2017

Oherwydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol gan ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd y Brifysgol, dylid ystyried bod gwasanaethau rhyngrwyd allanol mewn perygl rhwng 22:00 Dydd Llun, Rhagfyr 04 a 06:00 Dydd Mawrth, Rhagfyr 05. Mae'n debygol y bydd gwasanaethau rhyngrwyd yn arafach nag arfer yn ystod y cyfnod hwn. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

   

Amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester 1 ar gael ar y wefan amserlennuAmserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester 1 ar gael ar y wefan amserlennu

17/11/2017

Mae amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester un ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/
 
Os oes unrhyw arholiadau yn gwrthdaro, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni attstaff@aber.ac.uk erbyn Dydd Llun 27 Tachwedd.
 
Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu â’ch swyddog arholiadau adrannol: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/ 
 

System Proffiliau Staff Ar-lein: diweddariadSystem Proffiliau Staff Ar-lein: diweddariad

17/11/2017

Ar 28 Tachwedd bydd fersiwn newydd o'r System Proffiliau Staff Ar-lein (OSPS) yn cael ei lansio. Bydd y system bresennol yn cael ei thynnu'n ôl ar 23 Tachwedd (ni fydd modd golygu proffiliau staff rhwng 23 a 28 Tachwedd). Am fwy o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/web/staff-profiles/

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grwp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloeddSut i ddod o hyd i astudiaeth grwp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloedd

17/11/2017

Fodd bynnag yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth astudiaeth ar eich cyfer: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall?Angen archebu llyfr o lyfrgell arall?

17/11/2017

Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim. Os oes angen i chi archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – mewngofnodwch i Primo, edrychwch i weld os mae'r llyfr ar gael ac yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol).

Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

Pam ddylech chi lenwi'r Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth?Pam ddylech chi lenwi'r Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth?

15/11/2017

 • "Melinau Trafod" yn IBERS ac ar Lawr A, Hugh Owen.

 • Systemau cyflwyno ac adborth electronig.

 • Estyn yr oriau agor ar gyfer llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry.

 • Polisi cipio darlithoedd – recordiadau o’r holl ddarlithoedd.

 • Gwell mynediad i’r holl wybodaeth o ddydd i ddydd am y Brifysgol drwy gyfrwng ApAber.

Dyma rai o’r pethau y gwnaethom eu newid o ganlyniad i’ch adborth. Beth hoffech chi ei newid eleni?

Llenwch yr Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/isusersurvey2017cy

Darllenwch fwy am beth sydd wedi newid: https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/yousaid/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

14/11/2017

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi https://faqs.aber.ac.uk/814

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddioPwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

07/11/2017

Os yw eich rhestr ddarllen modiwl Aspire yn cynnwys pennodau neu erthyglau yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, mae rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digideiddio os gwelwch yn dda” yn y blwch Nodyn ar gyfer y llyfrgell. I wybod mwy: https://cpelaber.blogspot.co.uk/2016/03/pwysig-rhowch-wybod-i-ni-beth-hoffech.html

Heb orffen darllen eich llyfrau llyfrgell? Adnewyddwch nhw ar-lein.Heb orffen darllen eich llyfrau llyfrgell? Adnewyddwch nhw ar-lein.

06/11/2017

Am ganllaw cam-wrth-gam ar sut i adnewyddu eich llyfrau llyfrgell ar-lein, gweler: ‘Sut ydw i’n adnewyddu eitemau yr wyf wedi eu benthyca?

Dydd Llun Tachwedd 30ain: dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2Dydd Llun Tachwedd 30ain: dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2

30/10/2017

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 2 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) erbyn Tachwedd 30ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunyddiau.

Hanfodion brecwast! Brecwast am ddim a dowch o hyd i bethau ar gyfer eich aseiniadau!Hanfodion brecwast! Brecwast am ddim a dowch o hyd i bethau ar gyfer eich aseiniadau!

17/10/2017

Yfed coffi!

Bwyta croissants!

Dod o hyd i bethau ar gyfer eich aseiniadau!

Pryd? Ar ddydd Mercher 8:15- 8:45yb

Ble? Medrus 3 (i fyny'r grisiau o Tamed Da) Campws Penglais

Sesiynau

 • 11.10.17 Rhestrau Darllen
 • 18.10.17 Primo
 • 25.10.17 E-lyfrau
 • 01.11.17 Erthyglau mewn cyfnodolion (Medrus 2)
 • 08.11.17 Newyddion ffug
 • 15.11.17 Sut i gyfeirio
 • 22.11.17 Meddalwedd ar gyfer cyfeirio

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Llyfrgellwyr Cynorthwyo Pwnc: acastaff@aber.ac.uk 01970 621896

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.