Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Problemau gyda galwadau ffôn allanol sy'n dod i mewnProblemau gyda galwadau ffôn allanol sy'n dod i mewn

18/09/2018

Ar hyn o bryd rydym yn cael problemau gyda galwadau ffôn allanol sy'n dod i mewn i'r Brifysgol. Rhoddwyd gwybod i'r darparwr gwasanaeth am y broblem hon ac yr ydym yn disgwyl i'r broblem gael ei datrys. Mae galwadau ffôn allan o Aberystwyth a galwadau mewnol yn dal i weithio. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr sy'n dychwelyd a newyddGwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr sy'n dychwelyd a newydd

17/09/2018

I gael help mewn actifadu eich e-bost ac i gysylltu'ch dyfeisiau i Rwydwaith y Brifysgol, ewch i Ddesg Ymholiad Lefel D yn y Llyfrgell Hugh Owen. Rydym hefyd yn cynnig teithiau Llyfrgell i bob myfyriwr newydd ac sy’n dychwelyd o ddydd Sadwrn 22 Medi ymlaen. Mae rhagor o wybodaeth am ein holl wasanaethau ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/

Bydd oriau agor yn ystod y tymor yn dechrau o 21ain o Fedi ar draws holl lyfrgelloedd PABydd oriau agor yn ystod y tymor yn dechrau o 21ain o Fedi ar draws holl lyfrgelloedd PA

17/09/2018

Bydd y Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos yn ystod amser tymor, cychwyn ar ddydd Gwener 21ain Medi 2018. Bydd angen eich Cerdyn Aber i fynd mewn ac allan o'r llyfrgell rhwng 10yh ac 8:30yb. Bydd Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar agor 8.30yb i 7:30yh dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod amser tymor, yn cychwyn ar ddydd Llun 24ain Medi 2018.  Oriau Agor: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/opening-hours/

Newidiadau i sut mae llyfrau yn cael eu benthyca o lyfrgell y brifysgol o 24 MediNewidiadau i sut mae llyfrau yn cael eu benthyca o lyfrgell y brifysgol o 24 Medi

20/08/2018

Er mwyn darparu gwasanaeth mwy hyblyg, mwy ymatebol a thecach i'r defnyddywr, bydd llyfrgell y brifysgol, wrth weithio gydag Undeb y Myfyrwyr, yn newid sut mae llyfrau yn cael eu benthyca o 24 Medi 2018.

Bydd 3 prif newid yn dod i rym:
 • gallwch benthyca'r rhan fwyaf o lyfrau am wythnos, ac fe fydd y rhain yn cael eu adnewyddu yn awtomatig bob wythnos naill ai tan bod defnyddiwr arall eisiau'r llyfr, neu tan fydd yr llyfr wedi bod ar fenthyg am 6 mis.
 • Ni fyddwch yn cael dirwy oni bai nad ydych yn dychwelyd llyfr â adelwir gan ddefnyddiwr arall, neu os nad ydych yn dychwelyd yr llyfr i'r llyfrgell ar ôl 6 mis.
 • Bydd holl staff a myfyrwyr y Brifysgol yn medru benthyca hyd at 40 llyfr ar un amser p'un ai eu bod yn is-fyfyrwyr, ôl-raddedigion neu staff.
Y manteision yw:
 • cael un cyfnod benthyca 1 wythnos yn hytrach na chyfnodau benthyca pythefnos, 3 diwrnod a 24 awr, gan wneud hi'n haws benthyca llyfrau, a llai tebygol o dderbyn dirwy.
 • Nid oes angen dychwelyd llyfr oni bai bod defnyddiwr arall ei angen
 • symleiddio'r rheolau ynglyn â faint o lyfrau y gellir eu benthyca, gan osgoi cymhlethdod diangen
 • sicrhau cydraddoldeb mynediad a chysondeb i'n defnyddwyr

Amserlen Semester Un Nawr Ar GaelAmserlen Semester Un Nawr Ar Gael

06/09/2018

Gallwch ddisgwyl gweld manylion eich amserlen academaidd bersonol ar gyfer 2018-19 drwy eich cofnod myfyriwr ar-lein tua thridiau gwaith ar ôl i chi gwblhau’r broses gofrestru.

Gallwch hefyd weld yr amserlen ar wefan yr Amserlen Academaidd:
https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/lecture-timetable

Mae eich amserlen hefyd ar gael ar eich calendr personol trwy Office 365, ond nodwch gall calendrau gymryd mwy o amser i ddangos y wybodaeth amserlen newydd:
https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/office365/

Mi fydd yna rhai newidiadau i’r amserlen dros yr wythnosau nesaf wrth i fyfyrwyr gadarnhau eu dewisiadau modiwl. Byddwn yn ceisio gwneud cyn lleied o newidiadau â phosibl, ond fe’ch cynghorir i edrych ar eich amserlen yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi cael eu gwneud. Bydd amserlen semester un yn sefydlogi ar ôl wythnosau cyntaf o’r cyfnod dysgu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’ch amserlen, bydd eich adran academaidd yn gallu eich cynghori.

Chwilio Primo: catalog newydd y Llyfrgell Chwilio Primo: catalog newydd y Llyfrgell

12/09/2018

Yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae'r Llyfrgell wedi lansio ei phrofiad chwiliad newydd a gwell sef Primo: Catalog Llyfrgell. Cynigir darganfyddiad gwell a mynediad i adnoddau ar-lein ac phrint y Brifysgol. Gwybodaeth bellach: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/newprimo18/

Oriau Agor estynedig Llyfrgell y Brifysgol Medi 2018Oriau Agor estynedig Llyfrgell y Brifysgol Medi 2018

22/08/2018

Bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10yb a 6yp bob penwythnos trwy gydol mis Medi, ac ar agor o 8:30yb tan 10yh yn ystod yr wythnos o’r 3ydd o Fedi tan fydd oriau agor ystod y tymor o'r llyfrgell yn ailddechrau yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso.

Dydd Gwener 21ain Medi:
 • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 8:30yb-hanner nos
Dydd Sadwrn 22ain Medi:
 • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 tan ddiwedd y tymor
Mae mwy o wybodaeth ar oriau agor ar gael yma.

Croeso i'n myfyrwyr newydd; lanlwythwch lun ar gyfer eich Cerdyn Aber os gwelwch yn ddaCroeso i'n myfyrwyr newydd; lanlwythwch lun ar gyfer eich Cerdyn Aber os gwelwch yn dda

22/08/2018

Unwaith y byddwch wedi rhoi eich cyfrif TG ar waith, ewch i dudalen gwe'r Cerdyn Aber i lanlwytho llun ar gyfer eich Cerdyn Aber newydd.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ar gampws!
 

Ymarferiad Casglu Data, yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) - Dydd Llun 17 Medi tan ddydd Gwener 26 HydrefYmarferiad Casglu Data, yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) - Dydd Llun 17 Medi tan ddydd Gwener 26 Hydref

11/09/2018

Gan ddechrau ddydd Llun, 17 Medi, bydd yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) yn casglu data ynghylch breindaliadau am ddeg ar hugain o ddyddiau gwaith tan ddydd Gwener 26 Hydref. 

Rydym wedi creu gweddalen a fydd gobeithio yn ateb unrhyw ymholiad sydd gennych am yr ymarferiad, https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/cla18, ond os oes gennych gwestiwn pellach neu adborth cysylltwch â gg@aber.ac.uk

Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu oriau agor gwyliau'r haf o ddydd Sul 3ydd Mehefin hyd at ddydd Gwener 21ain Medi 2018:

Llyfrgell Hugh Owen
 • Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn cau am 6pm ar ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 3ydd o Fedi.
Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol
 • Bydd Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
Bydd pob llyfrgell ar gau ddydd Llun, Awst 27ain ar gyfer yr Wyl Banc. 

Mae manylion llawn am amseroedd agor llyfrgelloedd ar gael ar ein gwefan. Mae oriau agor ystafell gyfrifiaduron dros wyliau'r haf ar gael yma.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.