Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard - 18 Rhagfyr - 19 RhagfyrGwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard - 18 Rhagfyr - 19 Rhagfyr

03/12/2014

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Iau 18 Rhagfyr a dydd Gwener 19 Rhagfyr 2014, o ganlyniad i waith cynnal a chadw.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto) Turnitin, blog Campus Pack nag offer wiki ar gael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â bb-team@aber.ac.uk

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 – am gyfnod arbrofolLlyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 – am gyfnod arbrofol

18/12/2014

Bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd yn ystod y tymor am gyfnod arbrofol rhwng Ionawr - Mai 2015.

  • Cyfnod arholiadau mis Ionawr: 08:30 Dydd Llun - 01:00 Dydd Sul, 08:30 Dydd Sul - 01:00 Dydd Llun.
  • Tu allan i gyfnod yr arholiadau (yn ystod y tymor): 08:30 Dydd Llun – 18:00 Dydd Sadwrn, 10:00-18:00 Dydd Sul.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prawf hwn ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/24hour/

Mae trefn archebu llyfrau wedi newid bellach – rhowch eich rhestrau darllen ar AspireMae trefn archebu llyfrau wedi newid bellach – rhowch eich rhestrau darllen ar Aspire

17/12/2014

Dim ond trwy roi rhestr ddarllen y modiwl ar Aspire y gallwch brynu adnoddau llyfrgell i fodiwlau a ddysgir. Mae’r ffurflen gais i bwrcasu i’w defnyddio bellach ar gyfer archebion o gronfa ddewisol yr adrannau yn unig. Cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc acastaff@aber.ac.uk 01970621896 i gael gwybodaeth a hyfforddiant.

Gwaith trydanol ar lefel D Llyfrgell Hugh OwenGwaith trydanol ar lefel D Llyfrgell Hugh Owen

15/12/2014

Mae gwaith trydanol yn digwydd ar lefel D Llyfrgell Hugh Owen rhwng 15-18 Rhagfyr i ddarparu mynediad drwy Gerdyn Aber ar ôl 9yh. Bydd y mynediad i’r llyfrgell trwy’r brif fynedfa yn cael ei chyfyngu i’r drws sy’n wynebu Undeb y Myfyrwyr, a disgwylir rhywfaint o sŵn drilio yn ystod y cyfnod hwn. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddimLawrlwythwch Microsoft Office am ddim

11/12/2014

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/1391

Anrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebraryAnrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebrary

09/12/2014

Gwnewch pethau’n haws y Nadolig hwn - rhowch gynnig ar app ebrary http://www.ebrary.com/corp/mobile.jsp i gael mynediad i dros 100,000 o e-lyfrau academaidd rhagorol o Lyfrgell eich Prifysgol yn uniongyrchol i’ch dyfais ble bynnag y boch. Am fwy o wybodaeth gweler:  http://aberssel.blogspot.co.uk/2013/10/e-books-via-ebrary.html#more

Ychwanegwch eich rhestrau darllen Semester 2 i AspireYchwanegwch eich rhestrau darllen Semester 2 i Aspire

05/12/2014

Mae Aspire yn gyflym ac yn hawdd i’w ddefnyddio! Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen Semester 2 erbyn diwedd y tymor er mwyn sicrhau bod llyfrau yn cael eu harchebu mewn da bryd ar gyfer cychwyn dysgu. Cynhelir hyfforddiant mewn adrannau.

 https://tinyurl.com/lym2bkd

Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol – Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) ddim ar gael 9pm 21 Ionawr -10am 22 IonawrGwaith Cynnal a Chadw Hanfodol – Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) ddim ar gael 9pm 21 Ionawr -10am 22 Ionawr

04/12/2014

Ni fydd Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) ar gael rhwng  9pm Dydd Mercher 1 Ionawr - 10am Dydd Iau 22 Ionawr yn ystod gwaith cynnal a chadw hanfodol. O ganlyniad bydd mewngofnodi i gyfrifiaduron cyhoeddus yn arafach nag arfer a bydd yn effeithio ar Fonitorau Gwybodaeth adrannol (infomons) . Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau?Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau?

03/12/2014

Cewch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul ar http://www.sconul.ac.uk/sconul-access sef cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

 

Oriau Agor a benthyciadau Gwasanaethau Gwybodaeth: Gwyliau’r NadoligOriau Agor a benthyciadau Gwasanaethau Gwybodaeth: Gwyliau’r Nadolig

02/12/2014

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau am 4.30pm, dydd Mawrth, 23 Rhagfyr 2014 (Bydd Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol yn cau am 2:30pm), ac yn ail-agor am 8.30am ar ddydd Gwener, 2 Ionawr 2015.

Gellir gweld oriau agor a benthyciadau Gwyliau’r Nadolig ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth am ddymuno gwyliau hapus i bawb.

Calendr Adfent Gwasanaethau GwybodaethCalendr Adfent Gwasanaethau Gwybodaeth

01/12/2014

Dyma gysylltiad i Galendr Adfent Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n seiliedig ar luniau allan o eitemau yn ein Harchifau a Chasgliadau Arbennig. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau. http://www.aber.ac.uk/cy/is/collections/special-collections/advent/

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddarafYmunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf

17/10/2014

Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.