Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Diweddariad am ein cysylltiad rhwydwaithDiweddariad am ein cysylltiad rhwydwaith

28/10/2016

Mae’r trafferthion gyda’n cyswllt Rhyngrwyd allanol yn parhau.

Rydym yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cysylltu â’n darparwr allanol sy’n gweithio i ddatrys y broblem. Cawsom wybod eu bod yn disgwyl am ddarn o galedwedd i gyrraedd eu cyfnewidfa yn Aberystwyth.

Dylid ystyried na ellir dibynnu ar y rhwydwaith allanol tan y byddwn yn clywed i’r gwrthwyneb.

Byddwn yn anfon negeseuon atoch gyda’r manylion diweddaraf cyn gynted ag y byddwn yn eu cael.

Hoffem eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth a allwn ni i ddatrys y broblem ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Rhy Swnllyd i Astudio yn y Llyfrgell?  Rhy Swnllyd i Astudio yn y Llyfrgell?

27/10/2016

Yna, rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio Gwasanaeth Rhybuddio Swn y Llyfrgell rhwng 9yb a 10yp, Dydd Llun i Sul yn ystod y tymor. Os oes rhywun yn amharu ar eich gwaith trwy fod yn swnllyd neu sgwrsio â chymydog, rhowch wybod i ni trwy ymweld â’r Ddesg Ymholiadau neu yrru neges destun. Fe ddaw aelod o staff heibio cyn gynted â phosibl. Gallwch yrru neges destun i 07966624251 (yn Llyfrgell Hugh Owen) a 07971548016 (yn Llyfrgell Thomas Parry) gyda'r manylion canlynol: eich lleoliad a manylion y broblem yn fras https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/study-zones/

Angen lle diogel i gadw'ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Angen lle diogel i gadw'ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell?

26/10/2016

Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddim
Mae loceri y gellir eu defnyddio ar sail dyddiol neu fenthyciad hir ar gael i'w llogi’n rhad ac am ddim yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Gweler http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/lockers/

Angen dod o hyd i gyfrifiadur ar frys? Angen dod o hyd i gyfrifiadur ar frys?

25/10/2016

Edrychwch i weld ym mha stafell gweithfannau y mae’r mwyaf o rai rhydd. Ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/rooms/availability/ i gael manylion holl ddefnydd o gyfrifiaduron y campws.

Rhaglen Sgiliau Astudio ar gyfer ôl-raddedigionRhaglen Sgiliau Astudio ar gyfer ôl-raddedigion

24/10/2016

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu a Gwybodaeth Uwch i Uwchraddedigion a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?ncfpt


 

Digwyddiadau Wythnos Mynediad Agored PA, 24-30 Hydref 2016Digwyddiadau Wythnos Mynediad Agored PA, 24-30 Hydref 2016

11/10/2016

Dewch o hyd i wybodaeth ar Mynediad Agored ac ein digwyddiadau galw heibio ac hyfforddiant PURE yn ystod Wythnos Mynediad Agored (24-30 Hydref) ar wefan Mynediad Agored PA: 

https://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access/

Cadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GGCadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG

03/10/2016

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf
Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.
Gweplyfr
Trydar
Newyddion GG

Gwaith Cynnal a Chadw AberDysgu Blackboard 19-20 Rhagfyr 2016Gwaith Cynnal a Chadw AberDysgu Blackboard 19-20 Rhagfyr 2016

13/10/2016

Ar ôl ymgynghori â'r staff a'r myfyrwyr ynghylch dyddiadau cyfnod cynnal a chadw  AberLearn Blackboard yn y gaeaf, penderfynwyd y bydd yn cael ei gynnal  ddydd Llun 19 a dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2016.

Pa mor hir y gallaf i fenthyg llyfrau?Pa mor hir y gallaf i fenthyg llyfrau?

20/10/2016

Gellir benthyca llyfrau cyfnod benthyg byr (tâp melyn) am 24-awr; mae llyfrau y gellir eu benthyca am 3 diwrnod wedi eu nodi gyda thâp coch ar y meingefn a gellir eu hadnewyddu; gall israddedigion fenthyca llyfrau benthyciad safonol am 2 wythnos a’u hadnewyddu os nad oes unrhyw un arall wedi gofyn amdanynt: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/borrowing/ Gallwch weld pryd mae disgwyl i chi ddychwelyd eich llyfrau drwy fewngofnodi i’ch cyfrif llyfrgell, y Catalog Llyfrgell: https://faqs.aber.ac.uk/1106

Sut i gysylltu â'r WiFi ar y campwsSut i gysylltu â'r WiFi ar y campws

19/10/2016

Gallwch gysylltu â’r rhwydwaith WiFi ymhob un o adeiladau dysgu a gweinyddol y brifysgol, gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau a TaMed Da, pob neuadd breswyl PA gan gynnwys rhai mannau awyr agored megis y piazza tu allan i Ganolfan y Celfyddydau; y man rhwng adeilad Hugh Owen a Llandinam a’r lawnt y tu allan i Ganolfan y Celfyddydau. I gysylltu eich dyfais i rwydwaith y Brifysgol ewch i: https://faqs.aber.ac.uk/21

Methu dod o hyd i'r llyfr rydych chi eisiau yn y llyfrgell? Rhowch wybod i niMethu dod o hyd i'r llyfr rydych chi eisiau yn y llyfrgell? Rhowch wybod i ni

04/10/2016

Mae’r Gwasanaeth Mwy o Lyfrau yn caniatáu i bob myfyriwr argymell llyfrau i ni eu prynu i’r llyfrgell o Primo, catalog y llyfrgell – trwy ddewis Cais Pwrcasu unwaith i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Primo. Ewch i dudalen y gwasanaeth Mwy o Lyfrau http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/ i weld sut y gallwch gyfrannu i’n casgliadau.

Gall fyfyrwyr ym mhrifysgol Aberystwyth lawrlwythio Microsoft Office am ddimGall fyfyrwyr ym mhrifysgol Aberystwyth lawrlwythio Microsoft Office am ddim

12/10/2016

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif Office365. Dyma’r cyfarwyddiadau: https://faqs.aber.ac.uk/1391

Angen argraffu dogfen ar rwydwaith y brifysgol o'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur?Angen argraffu dogfen ar rwydwaith y brifysgol o'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur?

11/10/2016

Edrychwch ar ein canllawiau fesul cam ar ein Cwestiynau Cyffredin: https://faqs.aber.ac.uk/91

Myfyrwyr: credyd Cerdyn Aber a lluniaeth am ddim am awr o'ch amserMyfyrwyr: credyd Cerdyn Aber a lluniaeth am ddim am awr o'ch amser

28/09/2016

Ymunwch â Grwp Ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth am gyfle i dderbyn £10 o gredyd Cerdyn Aber a bwyd am ddim. Rydym yn chiwlio am fyfyrwyr i gydweithio â GG i roi adborth a chynnig syniadau ar wella’r gwasanaeth. Os oes gennych syniadau da am sut i wella’r adnoddau technoleg gwybodaeth, y llyfrgell a’r adnoddau cyfryngol, anfonwch e-bost at is-focus@aber.ac.uk
http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/focusgroup/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.