Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Eisiau astudiotTra ffwrdd o'r campws?Eisiau astudiotTra ffwrdd o'r campws?

15/06/2017

Defnyddiwch Rwydweithio Preifat Rhithwir (VPN), i gael gwybod mwy, cliciwch yma.

AberDysgu Blackboard ddim ar gael: dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017AberDysgu Blackboard ddim ar gael: dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

28/04/2017

Ni fydd AberDysgu Blackboard ar gael rhwng dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017, oherwydd gwaith cynnal a chadw blynyddol dros yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin ar gael. http://xwikinexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Planning%20Downtime

Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!

12/06/2017

Fel y gwyddoch mai'n siwr, mae Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar hyn o bryd yn mynd drwy adnewyddu. Cadwch i fyny yma gydag ein blog sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y newidiadau a chynnydd i'r prosiect.

Gorffennaf 31ain- dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 1 a rhestrau Semester 1 & 2Gorffennaf 31ain- dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 1 a rhestrau Semester 1 & 2

08/06/2017

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 1 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) erbyn Gorffennaf 31ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunydd ar gyfer Blackboard ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu’r tîm Cysylltiadau  Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os ydych am gymorth wyneb yn wyneb i gychwyn ychwanegu eich Rhestrau i Aspire.Gellir dod o hyd i ddeunyddiau hyfforddiant ar eich cyflymder eich hun yma (taflenni cymorth, fideos, cyflwyniad a Chwestiynau Cyffredin).

Archebwch Nawr! Cynhadledd Dysgu ac Addysgu PA   Archebwch Nawr! Cynhadledd Dysgu ac Addysgu PA

15/06/2017

Bydd y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu PA yn cael ei gynnal ar 10-12 Gorffennaf 2017. Thema’r gynhadledd yw ‘Hyrwyddo Thwf Staff a Myfyrwyr’, gyda tri prif faes: Asesu arloesol, Darparu adborth ar gyfer Dysgu, Cyfoethogi dysgu trwy gyfryngau. Archebwch yma: http://jump.aber.ac.uk/?lvtpt

Yn graddio'r haf hwn? Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i'r llyfrgellYn graddio'r haf hwn? Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i'r llyfrgell

07/06/2017

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.
Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/) . Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/ Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126/

Cau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o FehefinCau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o Fehefin

22/05/2017

Bydd gwaith adeiladu ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen yn cychwyn ar y 6ed o Fehefin. Yr ydym yn gobiethio ail-agor Lefel D ar ei newydd wedd yn Ionawr 2018. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y fynedfa bresennol i'r llyfrgell yn cau ar y 5ed o Fehefin, ac o'r 6ed bydd rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio'r allanfa frys ar Lefel E y llyfrgell sy'n wynebu'r cyntedd uwch ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen (uwchben y fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd). Bydd yr holl wasanaethau sydd yn bresennol ar Lefel D yn cael eu hadleoli i Lefel E.

Am ddiweddariadau, gwelwch wefan y prosiect ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yr haf hwn?Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yr haf hwn?

07/06/2017

Cewch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul ar http://www.sconul.ac.uk/sconul-access sef cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r Haf

16/03/2017

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau hapus i bawb

Oriau Agor

  • Bydd oriau gwyliau Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn dod i rym rhwng dydd Sul, 4ydd Mehefin a dydd Gwener 1af Medi 2017
  • Bydd Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn cau am 6yh ar ddydd Sadwrn 3ydd Mehefin
  • Llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry & Gwyddorau Ffisegol: dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 – 17:30
Bydd pob llyfrgell ar gau ar 28ain Awst, sef y Gwyl Banc.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r Haf

16/03/2017

  • Benthyciadau Safonol: o ddydd Llun, Mai 22ain 2017 tan ddydd Gwener, Medi 29ain 2017
  • Benthyciadau Tridiau: o ddydd Mercher, May 31ain 2017 tan ddydd Gwener, Medi 29ain 2017
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol mewn grym