Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Newidiadau i'r gwasanaeth argraffu a llungopïoNewidiadau i'r gwasanaeth argraffu a llungopïo

22/08/2017

Mae’r argraffyddion-llungopïwyr yn y Llyfrgelloedd a’r Ystafelloedd Cyfrifiaduron yn cael eu newid heddiw (22 Awst) fel cam cyntaf yn y broses o adnewyddu’r gwasanaeth argraffu canolog. Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar: https://faqs.aber.ac.uk/2408. Ni fydd yr argraffyddion ar gael am gyfnodau byr wrth i’r peiriannau gael eu newid ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Problem gyda'r rhwydwaith ar Lefel F wedi'u ddatrys Problem gyda'r rhwydwaith ar Lefel F wedi'u ddatrys

22/08/2017

Mae'r broblem ar Lefel F wedi'u ddatrys ac mae'r rhwydwaith nôl yn gweithio. Diolch am eich amynedd.
 

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gwyl y Banc Awst 2017Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gwyl y Banc Awst 2017

10/08/2017

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell yn cau am 5.30yp, Dydd Gwener 25 Awst ac yn ail-agor am 8.30 ar Dydd Mawrth 29 Awst. Yn ystod y cyfnod hwn gall defnyddwyr gael mynediad i Lolfa@Rosser, Lolfa@PJM ac ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry trwy gyfrwng Cerdyn Aber.

Amserlen yr Arholiadau AtodolAmserlen yr Arholiadau Atodol

03/08/2017

Mae Amserlen yr Arholiadau Atodol ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/

A fyddech cystal â rhoi gwybod i’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk os oes unrhyw wrthdaro.

I gael rhagor o gymorth ynglyn ag arholiadau, cysylltwch â’ch swyddog arholiadau adrannol:   https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/

Mae Blackboard yn newidMae Blackboard yn newid

16/08/2017

Bydd gan Blackboard chynllun a sgrin mewngofnodi newydd o'r 21ain o Awst. Mae fideo fer ar gael drwy'r linc yma

Storfa Ffeiliau (gyriant M) ddim ar gael, dydd Llun 28ain o Awst nes 10yb 29ain o AWstStorfa Ffeiliau (gyriant M) ddim ar gael, dydd Llun 28ain o Awst nes 10yb 29ain o AWst

07/08/2017

Ni fydd Storfa Ffeiliau (gyriant M) ar gael o 8yh dydd Llun 28ain o Awst nes 10yb ar dydd Mawrth y 29ain o Awst. Bydd hyn yn effeithio ar:

  • Ffeiliau wedi cael ei storio ar gyriant M;
  • Mynediad prif gyfrifiadur canolog;
  • Safle we: http://users.aber.ac.uk/;
  • Cyflymder araf mewngofnodi i Gwasanaeth Cyhoeddus (PSV)
Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

AberLearn Blackboard yn annibynadwy 07:00-10:00 Dydd Mawrth 5ed Medi, 2017AberLearn Blackboard yn annibynadwy 07:00-10:00 Dydd Mawrth 5ed Medi, 2017

18/08/2017

Ni ellir dibynnu ar AberLearn Blackboard rhwng 07:00-10:00 ar ddydd Mawrth Medi 5, 2017, oherwydd gwaith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn dylid ystyried bod AberLearn Blackboard, Turnitin ac AberCast Panopto mewn perygl ac efallai na fyddant ar gael o gwbl i staff na myfyrwyr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!

12/06/2017

Fel y gwyddoch mai'n siwr, mae Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar hyn o bryd yn mynd drwy adnewyddu. Cadwch i fyny yma gydag ein blog sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y newidiadau a chynnydd i'r prosiect.

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol - swn yn dod o waith atgyweirio'r tô dros yr hafLlyfrgell y Gwyddorau Ffisegol - swn yn dod o waith atgyweirio'r tô dros yr haf

31/07/2017

Mae'r Adran Ystadau yn trefnu gwaith cynnal a chadw angenrheidiol i dô Adeilad y Gwyddorau Ffiesgol, sy'n cychwyn 31 Gorffennaf. Bydd y gwaith yn achosi rhywfaint o swn a all amharu ar ddefnyddwyr Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol yn ystod gwyliau'r haf. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Cau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o FehefinCau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o Fehefin

22/05/2017

Bydd gwaith adeiladu ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen yn cychwyn ar y 6ed o Fehefin. Yr ydym yn gobiethio ail-agor Lefel D ar ei newydd wedd yn Ionawr 2018. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y fynedfa bresennol i'r llyfrgell yn cau ar y 5ed o Fehefin, ac o'r 6ed bydd rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio'r allanfa frys ar Lefel E y llyfrgell sy'n wynebu'r cyntedd uwch ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen (uwchben y fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd). Bydd yr holl wasanaethau sydd yn bresennol ar Lefel D yn cael eu hadleoli i Lefel E.

Am ddiweddariadau, gwelwch wefan y prosiect ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydoGochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydo

28/06/2017

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. Mae e-byst gwe-rwydo yn e-byst sy’n ceisio eich twyllo i ddarparu manylion personol megis rhifau eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhifau cerdyn credyd. Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394