Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Llyfrgell Hugh Owen ar gau dydd Sul 12fed Ebrill.Llyfrgell Hugh Owen ar gau dydd Sul 12fed Ebrill.

27/02/2015

O ganlyniad i brofion trydanol gan Adran Ystadau PA, fe fydd Llyfrgell Hugh Owen ar gau ar ddydd Sul 12fed Ebrill. Bydd  Llyfrgell Hugh Owen ar agor ar ddydd Sadwrn 11 Ebrill a  Llyfrgell Thomas Parry ar agor drwy'r penwythnos. http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Cynhadledd dysgu ac addysgu PA 2015Cynhadledd dysgu ac addysgu PA 2015

20/03/2015

Rydym yn gwahodd cynigion ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, i'w gynnal ar 8-10 Medi 2015. http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2015

 

 

 

Thema’r gynhadledd yw “Dathlu amrywiaeth mewn rhagoriaeth addysgu”, gyda phedwar prif faes:

 • Asesu ac adborth yn ganolog i'r hyn a wnawn
 • Gwella dysgu gyda chyfryngau a gwrthrychau dysgu ar-lein
 • Ymgysylltu â myfyrwyr mewn dysgu
 • Agweddau addysgu benodol i ddisgyblaethau

 Mae croeso i staff gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc yn ymwneud â dysgu ac addysgu, yn enwedig gyda thechnoleg. Hyd yn oed os nad yw eich awgrym yn addas elfen arbennig. Mae pynciau eraill yn cael eu croesawu, ac yr ydym yn arbennig yn croesawu fformatau an-rhaddodiadol a chyfranogiad myfyrwyr, felly os gwelwch yn dda disgrifiwch y rhain yn llawn yn y crynodeb.

Mae slotiau cyflwyniad yn 25 munud, sydd yn cynnwys holi ac ateb. Os hoffech chi gynnig panel, gweithdy, neu fformat arall sydd angen amser hirach, dywedwch wrthym beth ydych ei angen. Dewis arall yw gofyn am stondin yn y Ffair Arfer Dda, yn debyg i sesiwn poster ond gyda rhai cyfleusterau cyfrifiadurol ar gael.

 Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau at is-alto@aber.ac.uk ddim hwyrach na 22 Ebrill 2015

Gwelliannau i arwyddion y llyfrgelloeddGwelliannau i arwyddion y llyfrgelloedd

16/03/2015

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i adnoddau a gwasanaethau yn y llyfrgelloedd, cafodd yr arwyddion yn Llyfrgell Thomas Parry eu safoni a'r arwyddion yn Llyfrgell Hugh Owen eu gwella yn 2014 a dechrau 2015. Mae'r gwaith yn cynnwys arwyddion cyfeirio newydd ar furiau pob llawr Llyfrgell Hugh Owen sy'n gliriach ac yn rhoi mwy o wybodaeth na'r rhai cynt. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/signage2015/

Problemau gwresogi cael eu datrys yn Llyfrgell Thomas ParryProblemau gwresogi cael eu datrys yn Llyfrgell Thomas Parry

13/03/2015

Diolch i chi am roi adborth i ni am y tymheredd oer yn Llyfrgell Thomas Parry. Bum yn cysylltu â Thîm Gwasanaethau Eiddo y Brifysgol sydd wedi bod yn gweithio dros yr ychydig fisoedd diwethaf i wella ystod o broblemau gyda'r system wresogi. Mae llawer o’r materion hyn, gan gynnwys dwythellau gwresogi wedi’u blocio a damperi, bellach wedi’u trwsio a thymheredd y llyfrgell yn gwella erbyn hyn. Rydym yn ymwybodol bod gwaith yn mynd yn ei flaen i asesu gwella gwresogi ystafelloedd astudio grwpiau ar y prif lawr yn y tymor hir, gan gynnwys y posibilrwydd o rheiddiaduron sefydlog neu ymestyn y system wresogi bresennol. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y mae'r tymheredd oer wedi achosi ac yn diolch i chi am gymryd amser i roi adborth i ni ac ym fod yn amyneddgar tra bod y problemau yn cael eu datrys. Heaters are still available in Group Study Rooms and on request from the main desk. Mae gwresogyddion ar gael o hyd yn Ystafelloedd Astudio Grŵp a gellir gwneud cais ar y Ddesg Ymholiadau.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau Gwyliau’r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau Gwyliau’r Pasg

12/03/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau hapus i bawb

Oriau Agor

Bydd  Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul, Mawrth 22 a dydd Llun Ebrill 13 2015

 • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun i Ddydd Gwener 0830 - 1730
 • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun i Dydd Gwener 08:30 - 1730
 • Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun i Dydd Gwener 08:30 -17:30

Y Pasg: bydd GG a phob llyfrgell yn cau amser cau ar Ddydd Iau, 2 Ebrill ac yn ail-agor ar Ddydd Mercher, Ebrill 8.

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Pasg yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ (PA yn unig)

Bydd oriau’r tymor yn ail-gychwyn ar Ddydd Llun, Ebrill 13

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar : http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Benthyciadau’r Gwyliau:

 • Benthyciadau Safonol: O Ddydd Llun, Mawrth 16 2015 tan Ddydd Llun, Ebrill 15 2015
 • Benthyciadau Tridiau: O Ddydd Llun, Mawrth 18 2015 tan Ddydd Llun, Ebrill 15 2015
 • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol  o 10 awr mewn grym

Fe ofynnoch am: fwy o ffynhonnau dŵr yn Llyfrgell Hugh OwenFe ofynnoch am: fwy o ffynhonnau dŵr yn Llyfrgell Hugh Owen

12/03/2015

Mae ffynnon dŵr yfed newydd wedi ei gosod yn Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen. Mae hyn yn ychwanegol at y ffynhonnau dŵr yfed sy'n bodoli eisoes ar Lefel F a'r ffynnon ddŵr yn yr Ystafell Astudio Grŵp ar lawr gwaelod Llyfrgell Thomas Parry.

Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 20-23 Gorffennaf 2015Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 20-23 Gorffennaf 2015

11/03/2015

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Llun 20 a dydd Iau 23 Gorffennaf, o ganlyniad i waith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin, Helix a blog Campus Pack nag offer wiki ar gael.

Papurau newydd ar-lein i ddiwallu’ch anghenion astudioPapurau newydd ar-lein i ddiwallu’ch anghenion astudio

10/03/2015

Mae’r Llyfrgell yn darparu ystod eang o bapurau newydd cenedlaethol a rhyngwladol ar-lein trwy Nexis yn ogystal ag Archif Ddigidol y Times 1785-1985: http://www.aber.ac.uk/cy/is/collections/newspapers. Sylwch na fydd modd defnyddio Infotrac (cyflenwad atodol o bapurau newydd cenedlaethol ar-lein) o fis Mawrth 2015 ymlaen. Darparwyd Infotrac i holl lyfrgelloedd Cymru trwy CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gwasanaeth ffonau 2-3 Mai 2015Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gwasanaeth ffonau 2-3 Mai 2015

05/03/2015

Gwasanaeth anghyflawn yn unig fydd ar gael ar y ffonau yn ystod penwythnos 2-3 Mai wrth inni uwchraddio caledwedd ein sustem ffonau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gofal Cwsmeriaid yn y Gwasanaethau Gwybodaeth

02/03/2015

Mae Gofal Cwsmeriaid yn rhan allweddol o'r gwasanaethau llyfrgell, TG, amserlennu a chyfryngau mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu ar gyfer Prifysgol Aberystwyth.

Mae ein polisi Gofal Cwsmeriaid yn nodi yn fwy manwl yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn ei dro yn rhoi manylion yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a chyfleusterau.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymateb i'ch anghenion ac yn gwneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/customercare/

A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?A wyddoch chi fod modd ymuno â’r Llyfrgell Genedlaethol ar-lein?

01/03/2015

Gweler http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ceir y casgliad mwyaf o lyfrau yng Nghymru, adnoddau gwybodaeth rhad ac am ddim, 5 miliwn o ddelweddau digidol, adnoddau electronig a llawer mwy. Darganfyddwch mwy  http://www.llgc.org.uk/cy/

Arolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth: A ydym yn plesio?Arolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth: A ydym yn plesio?

01/03/2015

Buaswn yn gwerthfawrogi eich barn os gwelwch yn dda cyn 1 Ebrill a gallwch ennill tocyn Amazon £100 

https://aber.onlinesurveys.ac.uk/arolwg2015cy

Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?Oeddech chi'n gwybod y gallwch sganio am ddim?

27/02/2015

Defnyddiwch unrhyw un o'r argraffydd-llungopiwyr yn ein llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiaduron i sganio at eich e-bost neu ar yriant USB pin: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/1299/

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgellSut i ddod o hyd i astudiaeth grŵp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgell

27/02/2015

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

26/02/2015

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/813/

Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?Angen dod o hyd i gyfrifiadur sy’n rhydd ar frys?

25/02/2015

Mae ein gwasanaeth Argaeledd Cyfrifiadur yn dangos data byw ar faint o gyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob llyfrgell / ystafell gyfrifiaduron ar draws y Brifysgol: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Sustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol AberystwythSustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol Aberystwyth

25/02/2015

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi prynu sustem rheoli llyfrgell y genhedlaeth nesaf, sy’n defnyddio technoleg cwmwl, fel rhan o gonsortiwm o lyfrgelloedd ledled Cymru. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) - consortiwm sy’n cynnwys holl Lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, yn ogystal â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru - wedi dewis Alma® a Primo® i ddarparu sustem ddwyieithog newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. Er y byddwn yn parhau i gynnig Primo fel ein gwasanaeth darganfod yn Aberystwyth i alluogi defnyddwyr i ganfod a defnyddio’r adnoddau maent eu hangen yn ddidrafferth, bydd ein sustem rheoli llyfrgell bresennol, Voyager, yn cael ei disodli gan Alma er mwyn awtomeiddio a symleiddio gwasanaethau’r llyfrgell ymhellach. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://whelf.wordpress.com/2014/12/18/whelf-shared-lms-announces-chosen-supplier/

Gofod newydd gall myfyrwyr ei neilltuo yn Llyfrgell Thomas ParryGofod newydd gall myfyrwyr ei neilltuo yn Llyfrgell Thomas Parry

13/02/2015

Yn dilyn ceisiadau gan fyfyrwyr, rydym wedi cynyddu’r gofod astudio i fyfyrwyr yn Llyfrgell Thomas Parry drwy newid yr hyn oedd unwaith yn swyddfa staff i fod yn garrel fawr gall myfyrwyr ei neilltuo ar gyfer astudio unigol neu ar gyfer gwaith grŵp. Mae Carrel #3 wedi ei lleoli ar lawr isaf y llyfrgell drws nesaf i’r ystafell gyfrifiaduron. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/carrels/

Myfyrwyr: talebau a pizza am ddim am awr o’ch amser!Myfyrwyr: talebau a pizza am ddim am awr o’ch amser!

12/02/2015

Am gyfle i dderbyn taleb gwerth £10 o Undeb y Myfyrwyr a pizza am ddim, ymunwch â Grŵp Ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym yn edrych am fyfyrwyr a all gydweithio â GG i roi adborth a chynnig syniadau ar wella’r gwasanaeth. Os oes gennych syniadau da am sut i wella’r adnoddau technoleg gwybodaeth, y llyfrgell a’r adnoddau cyfryngol, anfonwch e-bost at is-focus@aber.ac.uk

Gwresogyddion yn Llyfrgell Thomas Parry

04/02/2015

Os hoffai myfyriwr gael gwresogydd mewn man penodol o’r llyfrgell sy’n oer, dylid gofyn wrth y Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell Thomas Parry am un i’w roi yn y man hwnnw.

 

Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!Rhestrau Darllen Aspire yn mynd yn fyw yn AberLearn Blackboard!

03/02/2015

Mae rhestrau darllen yn Aspire yn weladwy yn Aberlearn Blackboard i staff yn unig. Gallwch ddangos eich rhestr ddarllen Aspire i'ch myfyrwyr drwy ddatgelu’r ddolen yn y ddewislen. Mae cyngor ac hyfforddiant ar Rhestrau Darllen Aspire ar gael i staff - cysylltwch â'ch llyfrgellwyr pwnc: acastaff@aber.ac.uk 01970621896. http://tinyurl.com/lym2bkd

Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015

30/01/2015

Mae’n bwysig bod staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn profi ein gallu i ymdopi pe bai trychineb yn digwydd a fyddai’n amharu ar ein Gwasanaethau TG. Felly, unwaith y flwyddyn, rydym yn rhoi prawf ar ein cynlluniau drwy efelychu problem argyfyngol. Cynhelir y Diwrnod Argyfwng nesaf ar Ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2015. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/disaster-day/

Dod o hyd i’ch adborth!Dod o hyd i’ch adborth!

29/01/2015

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich MarcAdborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Find+your+feedback+-+Welsh

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

26/01/2015

Noder os gwelwch yn dda bod  Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 8:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

23/01/2015

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

 • Gweler y rhaglen lawn
 • Cofrestrwch ar lein

 

Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19

20/01/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol ar gyfer 2014-19 sy'n amlinellu sut rydym yn anelu at gyflenwi gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ansawdd uchel i'n myfyrwyr a staff trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/strategicplan/

Angen lle diogel i gadw’ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddimAngen lle diogel i gadw’ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddim

16/01/2015

Mae loceri y gellir eu defnyddio ar sail dyddiol neu fenthyciad hir ar gael i'w llogi’n rhad ac am ddim yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/lockers/

Carwch eich llyfrgell: helpwch ni i’w chadw'n ffit ar gyfer astudioCarwch eich llyfrgell: helpwch ni i’w chadw'n ffit ar gyfer astudio

15/01/2015

Mae bwyta ac yfed yn achosi arogleuon annymunol, sŵn a sbwriel yn ardaloedd astudio’r Llyfrgell. Er mwyn sicrhau amgylchedd astudio glân a dymunol ar gyfer holl ddefnyddwyr y Llyfrgell gofynnir i chi fod yn ymwybodol o bolisi ein llyfrgelloedd ynghylch bwyd a diod:

 • Caniateir diodydd poeth ac oer a byrbrydau oer yn Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E Llyfrgell Hugh Owen ac yn ystafelloedd astudio grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry, ond disgwylir i chi waredu sbwriel yn y biniau ailgylchu a’r biniau sbwriel a ddarperir.
 • Caniateir diodydd potel oer yn y parthau astudio tawel a distaw ar Lefel E a F Llyfrgell Hugh Owen; ar brif lawr Llyfrgell Thomas Parry; ac yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: eto os gwelwch yn dda defnyddiwch y biniau a ddarperir.

 

Bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn eich atgoffa o Reoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ac efallai byddant yn gofyn i chi symud os nad ydych yn defnyddio’r ardal astudio yn briodol neu’n aflonyddu ar fyfyrwyr eraill. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Diolch i chi am ein helpu i gadw’ch llyfrgell yn fangre dymunol ar gyfer astudio.

 

A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?

07/01/2015

Mae Lefel F  Llyfrgell Hugh Owen (llawr uchaf) gan gynnwys y carelau, yr ardaloedd gwydrog a phrif lawr Lefel E (llawr canol) wedi eu dynodi yn ardaloedd astudio tawel. Yn Llyfrgell Thomas Parry mae’r prif lawr agored yn ardal astudio tawel. Os oes unrhyw un yn tarfu arnoch drwy wneud sŵn neu sgwrsio gyda'u cymdogion ewch i’r Ddesg Ymholiadau i hysbysu aelod o'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Dylech fod yn ymwybodol y gall sŵn (gan gynnwys galwadau ffôn) a wneir ar y grisiau amharu ar fyfyrwyr sy’n gweithio’n dawel. Gellir gwneud galwadau ffôn ar Lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen ac yn yr Ardal Astudio  Grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry. Ni ddylai unrhyw sŵn ddeillio o ffonau clust yn unrhyw un o'r ardaloedd astudio tawel.

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch fynd i’r Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen (Llyfrgell y Gyfraith gynt) neu i unrhyw un o'r ystafelloedd astudio grŵp yn Llyfrgell Thomas Parry .

Ein nod yw gweithio gyda chi i ddarparu amgylchedd cyfforddus a thawel i astudio ynddo. Am fwy o wybodaeth gweler http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/