Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

A wyddoch chi bod modd prynu clustffonau o ddesgiau Ymholiadau'r Llyfrgell?A wyddoch chi bod modd prynu clustffonau o ddesgiau Ymholiadau'r Llyfrgell?

13/01/2017

O offer swyddfa i USB i geblau, edrychwch i weld beth arall y gallwch ei brynu neu ei fenthyg o Ddesgiau Ymholiadau’r Llyfrgell: 

https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/consumables/

https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/loans/

Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau yn ystod gwyliau'r haf 2017Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau yn ystod gwyliau'r haf 2017

18/01/2017

I wella’r adnoddau i’n defnyddwyr, yn ystod gwyliau’r haf 2017, mae angen i’r Adran Ystadau roi to newydd ar Lyfrgell Thomas Parry.

Oherwydd rhesymau diogelwch, mae’n rhaid cau’r llyfrgell i ddefnyddwyr yn ystod cyfnod y gwaith. 

I barhau â’r gwasanaeth gorau posibl i’n defnyddwyr tra bod y gwaith hanfodol hwn yn mynd yn ei flaen, cynigir trefniadau benthyg arbennig i gynyddu’r nifer o eitemau y gallwch eu benthyg i 40 ar gyfer israddedigion ac uwchraddedigion ar gynlluniau a ddysgir.

Os bydd gwaith yn caniatáu, anelwn at gynnig gwasanaeth adfer o Lyfrgell Thomas Parry o ganol mis Awst ymlaen.

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei ddarparu maes o law yn cadarnhau dyddiadau cau a gwybodaeth bellach o'r gwaith wrth i'r manylion y prosiect yn cael ei chadarnhau.

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â gg@aber.ac.uk.

Dathlwch ddiwrnod Santes Dwynwen gyda Gwasanaethau Gwybodaeth. Dathlwch ddiwrnod Santes Dwynwen gyda Gwasanaethau Gwybodaeth.

16/01/2017

Ar ddydd Mercher 25 Ionawr bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn dathlu diwrnod Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru. Dathlwch gyda ni gan roi cynnig ar ein cystadleuaeth!  

I gael cyfle i ennill taleb lletygarwch o £10, dwedwch wrthym mewn un frawddeg beth yw eich hoff lyfr a pham yr ydych yn ei garu.  

Anfonwch geisiadau i is-feedback@aber.ac.uk, trydar @aberuni_is, neu ar ffurflen gais ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen.  Bydd yr enillydd yn cael ei dewis gan staff GG.

 
I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen, rydym wedi dewis 10 o’m hoff lyfrau Cymraeg a Saesneg o gasgliadau Celt a ffuglen gyfoes rydym yn meddwl byddwch yn caru i’w ddarllen.  

https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/dwynwen/


Rheoli eich cyfeiriadau llyfryddol gyda EndNoteRheoli eich cyfeiriadau llyfryddol gyda EndNote

16/01/2017

25-01-2017 10: 00-11: 00 Gweithdy staff  ymarferol i helpu chi ddechrau defnyddio meddalwedd EndNote. Fydd yn helpu chi reoli eich cyfeiriadau llyfryddol a chreu dyfyniadau a llyfryddiaethau . Archebwch lle ar y cwrs ar-lein 

Rhy Swnllyd i Astudio yn y Llyfrgell?  Gwasanaeth rhybuddio swn ar gael rhwng 9yb-10yh.Rhy Swnllyd i Astudio yn y Llyfrgell? Gwasanaeth rhybuddio swn ar gael rhwng 9yb-10yh.

12/01/2017

Yna, rhowch wybod i ni trwy ddefnyddio Gwasanaeth Rhybuddio Swn y Llyfrgell rhwng 9yb a 10yp, Dydd Llun i Sul yn ystod y tymor. Os oes rhywun yn amharu ar eich gwaith trwy fod yn swnllyd neu sgwrsio â chymydog, rhowch wybod i ni trwy ymweld â’r Ddesg Ymholiadau neu yrru neges destun. Fe ddaw aelod o staff heibio cyn gynted â phosibl. Gallwch yrru neges destun i 07966624251 (yn Llyfrgell Hugh Owen) a 07971548016 (yn Llyfrgell Thomas Parry) gyda'r manylion canlynol: eich lleoliad a manylion y broblem yn fras https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/study-zones/

Ap am ddim - FyAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth.Ap am ddim - FyAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth.

05/01/2017

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’ch storfa apiau neu trwy https://fy.aber.ac.uk/  Gallwch gysylltu â’ch ebost, eich amserlen, calendar, mapiau o leoliadau’r stafelloedd a thasgau yn ogystal â gweld gwybodaeth am eich cyrsiau, faint o arian sydd gyda chi ar eich Cerdyn Aber, Blackboard, gweld ble mae cyfrifiaduron yn rhydd i’w defnyddio, a’ch cyfrif Llyfrgell. Adnodd cwmwl mewngofnodi sengl yw’r porth hwn sy’n eich cysylltu mewn amser real â’r holl wybodaeth angenrheidiol diweddaraf o’r Brifysgol trwy Twitter, Facebook a ffrydiau datganiadau. Ar ffurf beta mae FyAber ar hyn o bryd wrth i ni ddatblygu’r gwasanaeth i gwrdd â gofynion myfyrwyr. Mae rhyngwyneb Cymraeg, FyAber, wrthi’n cael ei ddatblygu a bydd ar gael yn gynnar yn 2017.

Adnodd newydd IBISWorld- Ar Gael Nawr!Adnodd newydd IBISWorld- Ar Gael Nawr!

04/01/2017

Cael gwybod mwy yma.

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad yn ystod cyfnod yr arholiadau IonawrLlyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad yn ystod cyfnod yr arholiadau Ionawr

02/12/2016

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn ystod y cyfnod arholiadau, a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Llyfrgell Hugh Owen yn y cyfnod cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Ionawr (Dydd Mawrth 3 Ionawr i dydd Mawrth 24 Ionawr) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/hughowen/

Rhowch label ar eich cofben USBRhowch label ar eich cofben USB

11/01/2017

Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbennau USB.
O'r 283 cof-bennau USB a roddwyd i mewn i Lyfrgell Hugh Owen rhwng Ionawr a Mehefin eleni (sef cyfartaledd o 40 bob mis) dim ond nifer fechan oedd modd eu hadnabod. Dim ond 150 o'r cofbennau coll oeddem yn medru dychwelyd i’w perchnogion.
Peidiwch â gwastraffu eich arian na cholli eich gwaith - labelwch eich cofbennau USB. Yna, bydd modd i ni gysylltu â chi os yw eich cofben yn cael ei rhoi i mewn i unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch brynu credyd argraffu / copïo ar-lein?Oeddech chi'n gwybod y gallwch brynu credyd argraffu / copïo ar-lein?

10/01/2017

Gweler https://faqs.aber.ac.uk/27 i weld lleoliadau i dalu gydag arian parod a sut i dalu drwy gerdyn credyd/debyd ar-lein.

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grwp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloeddSut i ddod o hyd i astudiaeth grwp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloedd

09/01/2017

Fodd bynnag, yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth ar eich cyfer http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Sganio am ddim o unrhyw argraffydd yn y Brifysgol!Sganio am ddim o unrhyw argraffydd yn y Brifysgol!

09/01/2017

Ydych chi'n gwybod y gallwch sganio eich dogfennau am rhad ac am ddim o unrhyw argraffydd/llungopïwr/sganiwr y Prifysgol? Cliciwch yma i cael gwybod mwy.

Beth rydych angen gwbod am Gwasanaeth Cyflenwi DogfennauBeth rydych angen gwbod am Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

03/01/2017

Os ydych yn chwilio am lyfr neu erthyglau gyfnodolion nad ydynt ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, gellir ystyried defnyddio'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau. Gall y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau cael ei ddefnyddio i fenthyg llyfrau neu erthyglau o gyfnodolion sydd ddim ar gael yn Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Mae myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil a Staff yn cael ceisiadau am ddim. Mae myfyrwyr ôl-raddedig  a Addysgir yn cael 10 o geisiadau am ddim bob blwyddyn. Mae myfyrwyr israddedig yn cael 5 o geisiadau am ddim bob blwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/documentsupply/

Cyfnodau benthyca llyfrau TAR Cyfnodau benthyca llyfrau TAR

03/01/2017

Croeso nôl i Aberystwyth!  Rwy’n gobeithio bod eich ymarferion dysgu wedi mynd yn dda. Dim ond gair byr am gyfnodau benthyca llyfrau yn ystod mis Ionawr. Mae gennych tan ddydd Gwener,6 Ionawr  i ddychwelyd benthyciadau eich cyfnod ymarfer dysgu. Bydd unrhyw lyfrau y byddwch yn eu benthyca rhwng nawr a 27 Ionawr yn cael eu hystyried fel benthyciadau 14 diwrnod. Yna, o 23 Ionawr bydd llyfrau gyda labelu gwyrdd yn cael eu benthyca ar sail benthyciadau estynedig dros gyfnod eich lleoliadau ymarfer dysgu.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu â mi. Diolch.

Box of Broadcasts (BoB): gosod cynnwys mewn AberLearn BlackboardBox of Broadcasts (BoB): gosod cynnwys mewn AberLearn Blackboard

04/01/2017

I osod rhaglen neu glip o BoB i mewn i AberLearn Blackboard, cliciwch ar y botwm “Share” ar waelod y ffenestr, a chopïo a phastio’r linc wedi’i enwi’n Embed.

Os ydych wedi gosod rhaglenni neu glipiau BoB i fodiwlau Blackboard cyn y flwyddyn academaidd hon, efallai na fyddynt yn gweithio a bydd rhai eu hail-osod.

Unrhyw gwestiynnau at acastaff@aber.ac.uk 

Amserlen academaidd semester dauAmserlen academaidd semester dau

22/12/2016

Mae amserlen academaidd semester dau bellach ar gael yn eich cofnod myfyriwr arlein.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich amserlen, bydd eich swyddog amserlen adrannol a staff y swyddfa amserlenni wrth law i roi cyngor i chi yn y Flwyddyn Newydd. Mae'r manylion cyswllt ar gyfer pob swyddog amserlenni adrannol ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/departmental-timetable-officers/

Gellir cysylltu gyda’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolyguHen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

02/12/2016

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran.

Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld.

Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Cadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GGCadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG

03/10/2016

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf
Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.
Gweplyfr
Trydar
Newyddion GG