Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gwyl y BancBydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gwyl y Banc

22/08/2014

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell yn cau am 5.30, Dydd Gwener 22 Awst 2014 ac yn ail-agor am 8.30 ar Dydd Mawrth 26 Awst 2014. Yn ystod y cyfnod hwn gall defnyddwyr gael mynediad i Lolfa@PJM, Lolfa@Rosser ac ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry trwy gyfrwng Cerdyn Aber

Cyfnodolion Elsevier ScienceDirectCyfnodolion Elsevier ScienceDirect

19/08/2014

Mae mynediad llawni e-gyfnodolion Elsevier ScienceDirect wedi'i adfer. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra

Archebwch eich lle nawr - Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, 16 – 18 Medi 2014Archebwch eich lle nawr - Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, 16 – 18 Medi 2014

05/08/2014

Rydym yn falch o gael cyhoeddi ein bod yn cymryd archebion nawr am Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2014.

Archebwch eich lle cyn gynted ag y gallwch, gan nodi'ch diddordeb mewn unrhyw sesiynau yr hoffech ddod iddynt. http://www.survey.bris.ac.uk/aber/ffurflen_archebu

Am fwy o wybodaeth gweler Nexus: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2014?language=cy

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

04/08/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'

01/08/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad prawf i 'Early European Books 1-4'.  Mae Casgliadau Llyfrau Ewropeaidd Cynnar 1-4 yn gasgliad digidol o lyfrau a incwnabwla prin, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys dros 25,000 oweithiau.

Gallwch gael mynediad i blatfform 'Early European Books' ar http://eeb.chadwyck.com/home.do yn uniongyrchol ar neu drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Gellir hefyd cael mynediad oddi ar y campws drwy gysylltu ag Aber VPN.

Bydd y prawf yn dod i ben ar 31 Hydref 2014

Cynnydd yng nghostau Cyflenwi Dogfennau o 1af Awst 2014Cynnydd yng nghostau Cyflenwi Dogfennau o 1af Awst 2014

31/07/2014

O Awst 1af 2014 bydd costau Cyflenwi Dogfennau (o ganlyniad i gynnydd yng nghostau’r Llyfrgell Brydeinig) yn codi fel a ganlyn:

  • Llyfrau: ar hyn o bryd £12.05 – cost newydd £12.65
  • Llungopiau (erthygl mewn cyfnodolyn) i’w cadw: ar hyn o bryd £8.05 – cost newydd £9.40
  • Copiau electronig (SED - Dosbarthu Electronig Diogel) (erthygl mewn cyfnodolyn): ar hyn o bryd £7.80 – y gost newydd naill ai £6 neu £9.42 yn dibynnu ar ffynhonnell y deunydd gwneir cais amdano.
  • Ceisiadau Rhyngwladol – Llyfrau: ar hyn o bryd £12.05 – cost newydd £12.65
  • Ceisiadau Rhyngwladol – Llungopiau (erthygl mewn cyfnodolyn): ar hyn o bryd £8.05 – cost newydd £9.40
  • Ffi adnewyddu eitem: ar hyn o bryd £4.45 – cost newydd £5.46

Cewch wneud cais yn uniongyrchol ar gatalog y Llyfrgell, Primo http://primo.aber.ac.uk - drwy glicio ar y botwm 'Cais Pwrcasu', gan fewngofnodi pan ofynnir i chi. Gweler: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/documentsupply/

Felix MendelssohnFelix Mendelssohn

30/07/2014

Mae’r Brifysgol yn berchen ar nifer o lythyrau a sgorau cerddorol Mendelssohn a gymynroddwyd i ni dros ganrif yn ôl drwy haelioni Syr Hugh Owen a George Powell. Ysgrifennwyd yr 17 llythyr at amryw o bobl yn yr 1830au a’r 1840au, ac yn ddiweddar, drwy grant hael iawn gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Cerddoriaeth a Llywodraeth Cymru, gwnaethpwyd gwaith cadwraethol arnynt gan ei gwneud hi’n bosibl i ymchwilwyr y dyfodol eu hastudio yn Llyfrygell Hugh Owen.

 

 

Mae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-leinMae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-lein

29/07/2014

Times Digital Archive: mae cynnwys  ar gael bellach o 1785 tan 2008.  Ewch i ymchwilio trwy ddilyn y ddolen ganlynol: http://find.galegroup.com/ttda/start.do?prodId=TTDA&userGroupName=uniaber

Gwaith cynnal a chadw Emerald 25 Gorffennaf - 22 AwstGwaith cynnal a chadw Emerald 25 Gorffennaf - 22 Awst

18/07/2014

Rydym wedi cael gwybod y bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar lwyfannau Grŵp Cyhoeddi Emerald ar 25 Gorffennaf ac y bydd yn parhau am bedair wythnos. Bydd hyn yn effeithio ar  wefannau emeraldgrouppublishing.com ac emeraldinsight.com. Yn ystod y cyfnod hwnnw ni fydd modd i chi olygu’ch proffil, eich gosodiadau neu'ch dewisiadau. Felly, rydym yn argymell eich bod yn gwneud unrhyw ddiweddariadau i'ch proffil cyn 25 Gorffennaf 2014. Bydd y cynnwys tanysgrifio yn dal i fod ar gael.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yr haf hwn?Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yr haf hwn?

02/07/2014

Cewch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul ar http://www.sconul.ac.uk/sconul-access sef cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

13/06/2014

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/) . Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/ .

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126

Mwy o Newyddion