Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Gwaith cynnal a chadw 'Box of Broadcasts' 7-9yb 30/03/17Gwaith cynnal a chadw 'Box of Broadcasts' 7-9yb 30/03/17

27/03/2017

Rhwng 07:00 a 9:00 ar ddydd Iau y 30 o Fawrth mae gwaith cynnal a chadw wedi cael ei drefni ar gyfer 'Box of Broadcasts'.

Gwelliannau pellach i rwydwaith y BrifysgolGwelliannau pellach i rwydwaith y Brifysgol

23/03/2017

Mae lled band y rhyngrwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cynyddu o 4 Gigabeit fesul eiliad (Gbps) i 6 Gbps. Mae’r cyswllt gwell yn darparu lawrlwytho cyflymach i staff a myfyrwyr.

Adnewyddu Llyfrgell Hugh Owen Lefel D, Haf 2017Adnewyddu Llyfrgell Hugh Owen Lefel D, Haf 2017

10/03/2017

Yn ystod gwyliau haf 2017 mae'r adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn bwriadu adnewyddu lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen. Cadwch i fyny gyda'r gwaith ailwampio hwn, darganfyddwch sut y gallai effeithio arnoch chi, cymerwch olwg ar gynlluniau diweddaraf y pensaer a rhowch eich adborth drwy gydol y prosiect atom yn https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Ydych chi angen cymorth i ddefnyddio'r Llyfrgelloedd a'r gwasanaethau TG?Ydych chi angen cymorth i ddefnyddio'r Llyfrgelloedd a'r gwasanaethau TG?

23/03/2017

Os hoffech chi gael cymorth i ddefnyddio’r Gwasanaethau Gwybodaeth, rydym yn darparu amrywiaeth o ffyrdd i chi gysylltu â ni megis: E-bost, Sgwrs Sydyn, neu gymorth wyneb i wyneb yn ein Desgiau Ymholiadau. Gallwch hefyd bori trwy ein dewis eang o Gwestiynau Cyffredin, i gael canllawiau cam wrth gam ar gyfer defnyddio amrywiaeth o wasanaethau llyfrgell a TG. I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/

Sut mae dod o hyd i Oriau Agor y Llyfrgelloedd?Sut mae dod o hyd i Oriau Agor y Llyfrgelloedd?

24/03/2017

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am oriau agor llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry, a’r Gwyddorau Ffisegol, yn ogystal â’r ystafelloedd cyfrifiaduron ledled y campws, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/opening-hours/

Amserlen arholiadau dros droAmserlen arholiadau dros dro

21/03/2017

Mae amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester dau ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/
 
Os mae unrhyw arhliadau yn gwrthdaro, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni attstaff@aber.ac.uk erbyn Dydd Iau 30 Mawrth.
 
Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu â’ch swyddog arholiadau adrannol: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/

AberDysgu Blackboard ddim ar gael: dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017AberDysgu Blackboard ddim ar gael: dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

08/03/2017

Ni fydd AberDysgu Blackboard ar gael rhwng dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017, oherwydd gwaith cynnal a chadw blynyddol dros yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin ar gael. http://xwikinexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Planning%20Downtime

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r Pasg

16/03/2017

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau hapus i bawb

Oriau Agor

 • Bydd oriau gwyliau Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn dod i rym rhwng dydd Sul, Ebrill 9fed a dydd Gwener Ebrill 28ain 2017
 • Llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry & Gwyddorau Ffisegol: dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 – 17:30
Y Pasg: bydd GG a phob llyfrgell yn cau 16:30 ar ddydd Iau, Ebrill 13eg ac yn ail-agor ar ddydd Mercher, Ebrill 19eg.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r Pasg

16/03/2017

 • Benthyciadau Safonol: o ddydd Llun, Ebrill 3ydd 2017 tan ddydd Mercher, Mai 3ydd 2017
 • Benthyciadau Tridiau: o ddydd Mercher, Ebrill 5ed 2017 tan ddydd Mercher, Mai 3ydd 2017
 • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol mewn grym

Llyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis MaiLlyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis Mai

17/03/2017

Ar Wyl y Banc ddydd Llun, Mai 1 a 29, bydd y llyfrgelloedd ar agor gyda nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr) yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry.

 • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun, Mai 1 a 29: 24 awr 7 diwrnod yr wythnos;
 • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun, Mai 1 a 29: 7:00-22:00;
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun, Mai 1 a 29: 8:30-19:30.

Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Cymerwch olwg ar ein Adnodd y Mis; Web of Science Cymerwch olwg ar ein Adnodd y Mis; Web of Science

16/02/2017

Cael gwybod mwy yma.

Dathlu Diwrnod / Noson y Llyfr 2017 drwy lunio haicwDathlu Diwrnod / Noson y Llyfr 2017 drwy lunio haicw

02/03/2017

I ddathlu Diwrnod y Llyfr ar 2 Mawrth a Noson y Llyfr ar 23 Ebrill, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnal cystadleuaeth Haicw. Bydd llyfrau am ddim I’r enillwyr, a chacenni i bawb sy’n ymweld a’n stondinau yn llyfrgelloedd Thomas Parry, y Gwyddorau Ffisegol a Hugh Owen ar Ddiwrnod y Llyfr. Gallwch hefyd drydar eich haicwau gorau atom ni gan ddefnyddio #haicwaber (ddefnyddio fformat sillafau 5-7-5), neu gallwch eu cyfansoddi ar y taflenni a welwch yn y llyfrgelloedd a’u rhoi yn un o’r blychau awgrymiadau. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnigion yw 23 Ebrill. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar 24 Ebrill.

Haicw i gael llyfr?

Hashnod haicwAber am

Gyfle i ennill

Peidiwch gadael i ddirwyon llyfrgell gronni - awgrymiadau da.Peidiwch gadael i ddirwyon llyfrgell gronni - awgrymiadau da.

21/02/2017

I gael awgrym neu ddau ar osgoi dirwy llyfrgell ar-lein, oddi ar-lein, ar y campws ac oddi ar y campws:
 • Rhowch nodyn atgoffa ar eich calendar.
 • Ewch â’r llyfrau’n ôl neu eu hadnewyddu mewn pryd.
 • Cadwch olwg ar bopeth a fenthycoch trwy edrych ar eich cyfrif Llyfrgell ar Primo.
 • Darllenwch eich negeseuon ebost Prifysgol yn rheolaidd i weld negeseuon o’r Llyfrgell.
Mwy o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/fines/

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad yn ystod cyfnod yr arholiadau Mai Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad yn ystod cyfnod yr arholiadau Mai

23/03/2017

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn ystod y cyfnod arholiadau, a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Llyfrgell Hugh Owen yn y cyfnod cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Mai (Dydd Llun 8 Mai i dydd Gwener 2 Mehefin) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/hughowen/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.