Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Campws Llanbadarn: diweddariad bore Dydd LlunCampws Llanbadarn: diweddariad bore Dydd Llun

08/02/2016

Mae'r holl wasanaethau TG ar Gampws Llanbadarn wedi'u hadfer, ond dylid eu hystyried dan fygythiad oni glywir yn wahanol. Nid yw'r cyfrifiaduron ar brif lawr Llyfrgell Thomas Parry yn gweithio ar hyn o bryd. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra

Dywedoch chi Gwnaethom ni: Gwirio argaeledd cyfrifiaduron ar eich ffônDywedoch chi Gwnaethom ni: Gwirio argaeledd cyfrifiaduron ar eich ffôn

03/02/2016

Gallwch wirio argaeledd cyfrifiaduron ar-lein ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/

Dywedoch chi Gwnaethom ni: Rhagor o ofodau astudio y gellir eu harchebuDywedoch chi Gwnaethom ni: Rhagor o ofodau astudio y gellir eu harchebu

02/02/2016

Rydym wedi sicrhau bod mwy o ystafelloedd ar gael i fyfyrwyr eu llogi ar draws bob campws : www.aber.ac.uk/cy/ timetable/room-bookings

Enillydd cystadleuaeth dydd Santes DwynwenEnillydd cystadleuaeth dydd Santes Dwynwen

02/02/2016

Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth dydd Santes Dwynwen. Roedd y sialens i son wrthym am lyfr rydych yn ei garu a phaham mewn un brawddeg yn un heriol ond llongyfarchiadau i Mair Phillips am ennill taleb £10 trwy enwebu Fahrenheit 451 gan Ray Bradbury.

Dywedoch chi/ Gwnaethom ni: Rhagor o gadeiriau cyfforddus yn y llyfrgelloeddDywedoch chi/ Gwnaethom ni: Rhagor o gadeiriau cyfforddus yn y llyfrgelloedd

01/02/2016

Fe wnaethoch ofyn am ragor o gadeiriau cyfforddus yn y llyfrgelloedd

Yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2016, rydym yn cyfnewid dros 1000 o gadeiriau yn ein llyfrgelloedd am gadeiriau mwy cyfforddus ac ergonomig ar gyfer yr ardaloedd astudio a’r cyfrifiaduron. Mae hyn mewn ymateb i’r adborth gan staff a myfyrwyr mewn arolygon diweddar

• Rwyf eisiau gweld cadeiriau mwy cyfforddus

• Mae seddi’r llyfrgell yn parhau i fod yn hynod o anghyfforddus, yn arbennig y cadeiriau plastig

• Rwyf eisiau gweld gwell cadeiriau

• Gall y llyfrgell wneud â chael ei hailwampio, mae’r byrddau a’r cadeiriau yn aflêr ac wedi’u difrodi.

• Rwyf eisiau gweld cadeiriau sy’n cynnal y cefn yn well, nid yw’r rhai yn yr ardaloedd astudio grŵp yn cynnal eich cefn yn dda iawn

• Mae rhai o’r cadeiriau yn y llyfrgell yn disgyn trwodd, felly mae’n teimlo fel y gallent rwygo ar unrhyw adeg. 

• Rwyf eisiau gweld llai o gadeiriau sydd wedi torri 

• Cadeiriau mwy cyfforddus (wrth y desgiau nid y cyfrifiaduron) yn y llyfrgell gwyddorau ffisegol.

Dywedoch chi Gwnaethom ni: Gofodau addysgu modernDywedoch chi Gwnaethom ni: Gofodau addysgu modern

29/01/2016

Rydym bellach wedi cwblhau adenewyddu holl ofod dysgu a amserlennir yn ganolog gwerth £8.5 miliwn ar gampws Penglais a Llanbadarn.

Dywedoch chi Gwnaethom ni: Prynhawniau MercherDywedoch chi Gwnaethom ni: Prynhawniau Mercher

29/01/2016

Mae prynhawniau Mercher bellach yn cael eu cadw’n rhydd o weithgaredd dysgu a amserlennir yn ganolog.

Dywedoch chi Gwnaethom ni: Ffynhonnau DŵrDywedoch chi Gwnaethom ni: Ffynhonnau Dŵr

29/01/2016

Mae dros 20 ffynnon ddwr nawr ar gael ar draws y campysau gan gynnwys rhai newydd yn ein llyfrgelloedd :www.aber.ac.uk/cy/maps-travel/maps/water-fountain

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Syr Richard Owen (1804-1892) Lefel FArddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Syr Richard Owen (1804-1892) Lefel F

22/01/2016

Roedd Richard Owen yn fiolegydd, anatomydd a phaleontolegydd amlwg a oedd yn brif ysgogwr yn natblygiad yr Amgueddfa Astudiaethau Natur. Mae gennym nifer o argraffiadau cynnar o’i weithiau ynghyd â dau lythyr yn ei lawysgrifen.

Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Madame de Genlis (Lefel D)Arddangosfa newydd yn Llyfrgell Hugh Owen: Madame de Genlis (Lefel D)

22/01/2016

Roedd Stephanie Felicite, Comtesse de Genlis (1746-1830) yn awdures, addysgwraig a thelynores a ddylanwadodd ar nifer o awduron Prydeinig. Yn ddiweddarach daeth nifer o lythyron a nodiadau yn ei llawysgrifen i feddiant George Powell. Bydd un o’r rhain yn cael ei arddangos yn Llyfrgell Chawton House yn ystod 2016 fel rhan o arddangosfa i nodi 200 mlwyddiant cyhoeddi Emma gan Jane Austen.

Ymunwch â'n tudalennau Gweplyfr/ Trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddarafYmunwch â'n tudalennau Gweplyfr/ Trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf

07/01/2016

Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.

Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau / erthyglau cyfnodolion nad oes ar gael yn y llyfrgell?

06/01/2016

Os ydych yn chwilio am erthygl llyfr neu gyfnodolyn nad yw ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, mae gennym yr opsiynau canlynol ar eich cyfer: -

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig-  Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn rhad ac am ddim hyd at uchafswm o 10 o geisiadau bob blwyddyn academaidd.

Myfyrwyr Israddedig a Myfyrwyr addysgir ôl-raddedig - Gwasanaeth Mwy Llyfrau (am ddim) neu Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau (sy'n dechrau am gost o £ 6 am electronig).

Hyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson ReutersHyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson Reuters

04/01/2016

Dewiswch sesiwn perthnasol o'r amserlen ar gyfer eich cyfrifiadur (Windows neu Mac) mewn slot amser cyfleus ar gyfer eich lleoliad, yna cofrestrwch. 

Amserlen academaidd semester dauAmserlen academaidd semester dau

04/01/2016

Blwyddyn Newydd Dda!

Mae amserlen academaidd semester dau bellach ar gael yn eich cofnod myfyriwr arlein.
Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich amserlen, bydd eich swyddog amserlen adrannol a staff y swyddfa amserlenni wrth law i roi cyngor i chi. Mae'r manylion cyswllt ar gyfer pob swyddog amserlenni adrannol ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/departmental-timetable-officers/ 
 

Gellir cysylltu gyda’r Swyddfa Amserlenni ar attstaff@aber.ac.uk 

Cofion gorau 

Y Swyddfa Amserlenni

Oriau agor estynedig yn Llyfrgell Thomas Parry yn ystod y tymorOriau agor estynedig yn Llyfrgell Thomas Parry yn ystod y tymor

23/12/2015

Oherwydd adborth defnyddwyr llyfrgell, mae oriau agor adeg tymor Llyfrgell Thomas Parry wedi eu hymestyn i 7yb-10yh ddydd Llun i ddydd Sul o 2016. Gweler y tudalennau gwe oriau agor am fwy o fanylion: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Yn ychwanegol at yr oriau agor estynedig, dyma rhai awgrymiadau i fyfyrwyr sy’n astudio ar gampws Llanbadarn ar sut i wneud y gorau o’r adnoddau llyfrgell dros gyfnod yr arholiadau.

  • Os ydych yn ei gweld yn haws i weithio yn Llyfrgell Hugh Owen dros y cyfnod hwn, cofiwch bod y gwasanaeth Rhyng-safle yn danfon llyfrau o unrhyw lyfrgell PA i’r llyfrgell PA o’ch dewis chi, felly rydych yn medru rhoi cais am lyfrau o Llyfrgell Thomas Parry i’w danfon i Lyfrgell Hugh Owen - https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/
  • Gallwch hefyd ddychwelyd llyfrau i unrhyw un o lyfrgelloedd PA
  • Mae cyfnod benthyca eitemau Benthyciad Byr wedi’u hymestyn o 10 awr i 24 awr. Mae’r cyfnod benthyca 24 awr hyn yn seiliedig ar oriau agor y llyfrgell lle benthycwyd y llyfr. Felly os ydych yn benthca yn ystod y tymor am 10pm ar ddydd Llun o Llyfrgell Thomas Parry, fe ddylid dychwelyd y llyfr erbyn 4pm ar y dydd Mercher. Edrychwch ar eich cyfrif llyfrgell ar Primo i weld pryd mae angen dychwelyd eich llyfrau - primo.aber.ac.uk
  • Gall israddedigion nawr fenthyca mwy o lyfrau ar unrhyw bryd – wedi cynyddu o 15 i 20.
  • Mae adnoddau electronic ar gael i chi ar unrhyw adeg. Gweler y dudalen we i’ch pwnc am fwy o wybodaeth - http://www.aber.ac.uk/cy/is/subject/index.html

Am fwy o wybodaeth ac am gymorth a chefnogaeth ychwanegol, gweler tudalennau gwe Gwasnaethau Gwybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/index.html

Adroddwr Cyflafareddu Rhyngwladol

14/12/2015

Erbyn hyn mae gennym fynediad prawf i IA Adroddwr, gwasanaeth newyddion a dadansoddiad olrhain cyflafareddu rhyngwladol rhwng fuddsoddwyr tramor a llywodraethau sofran. Treial yn dod i ben 20 Chwefror. https://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/