Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 1-5 Gorffennaf 2016Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 1-5 Gorffennaf 2016

09/06/2016

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Gwener 1 Gorffennaf a dydd Mawrth 5 Gorffennaf, o ganlyniad i waith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin ar gael.

Mynediad PA i'r rhyngrwyd yn annibynadwy ar ddydd Iau 30ain MehefinMynediad PA i'r rhyngrwyd yn annibynadwy ar ddydd Iau 30ain Mehefin

15/06/2016

Mynediad PA i'r rhyngrwyd yn annibynadwy ar ddydd Iau 30ain Mehefin. Oherwydd gwaith aghenrheidiol i uwchraddio ein cysylltiad i'r rhyngrwyd o2*1Gbye to 2*2Gbye, fe fydd y cysylltiad i'r rhyngrwyd yn methu sawl gwaith rhwng 08:00-14:00. Ni fydd gwasanaethau megis ebost, Primo a mynediad i'r rhyngrwyd ar gael am gyfnodau byr o hyd at 30 eiliad nifer o weithiau yn ystod y dydd. Yr ydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Gwaith Cynnal a Chadw AberCast Panopto 20 Mehefin - 1 GorffennafGwaith Cynnal a Chadw AberCast Panopto 20 Mehefin - 1 Gorffennaf

25/05/2016

Er mwyn trwsio rhan o AberCast Panopto, byddem yn ymgymryd â phythefnos o waith ar y system rhwng 20 Mehefin a 1 Gorffennaf. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd AberCast Panopto ar gael naill i'w wylio neu i recordio. Fodd bynnag, os bydd galw am recordiadau penodol yn ystod y cyfnod hwn, yna bydd y Tîm 'Blackboard' (bb-team@aber.ac.uk) yn gallu cynnig cyngor ynglyn â'r ffordd orau i sicrhau mynediad.

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

09/06/2016

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol. Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell http://primo.aber.ac.uk neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/. Gellir talu dirwyon arlein https://faqs.aber.ac.uk/314. Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi https://faqs.aber.ac.uk/126

Ni fydd Nvivo yn gweithio ar ôl dydd Gwener 8 GorffennafNi fydd Nvivo yn gweithio ar ôl dydd Gwener 8 Gorffennaf

20/06/2016

Mae’r drwydded safle ar gyfer Nvivo ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dod i ben ac ni fydd NVivo yn gweithio bellach ar gyfrifiaduron ar y campws na chyfrifiaduron personol ar ôl dydd Gwener 8 Gorffennaf 2016. Am ragor o wybodaeth, gweler:

https://faqs.aber.ac.uk/1096

Uwchraddio Ebrary i Uwchraddio Ebrary i "Ebook Central"

22/06/2016

Rhwng dydd Mawrth 21 a dydd Mercher 22 Mehefin, bydd Ebrary yn cael ei uwchraddio i Proquest Ebook Centre. Ni ddylai defnyddwyr brofi unrhyw wahaniaeth wrth ddarllen e-lyfrau Ebook Central y darganfuwyd trwy Primo ond ceir gwefan newydd os ydych yn mynd yn syth i Ebook Central. Am fwy o wybodaeth: http://aberssel.blogspot.co.uk/2016/06/ebrary-upgrades-to-ebook-central.html 

Llyfrgell Hugh Owen – Gwaith cynnal a chadw ar Lefel F, 4- 8 Gorffennaf 2016Llyfrgell Hugh Owen – Gwaith cynnal a chadw ar Lefel F, 4- 8 Gorffennaf 2016

07/06/2016

Mi fydd Lefel F ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw rhwng y 4ydd i’r 8fed o Orffennaf 2016.  Bydd staff y Llyfrgell yn gweithredu gwasanaeth adalw yn ystod y cyfnod caeedig.  Dylid gwneud unrhyw geisiadau ar gyfer deunydd o Lefel F wrth y Ddesg Ymholiadau ar Lefel D. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Adfywiwch/ crëwch eich Rhestr Darllen AspireAdfywiwch/ crëwch eich Rhestr Darllen Aspire

20/06/2016

Mae hyn i’ch atgoffa i adfywio eich rhestri Aspire a chreu unrhyw restri newydd sydd eu hangen arnoch ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.  Er mwyn darganfod pryd mae’r dyddiadau cau a mwy: http://tinyurl.com/jy2fk9r

Nodyn i atgoffa myfyrwyr dysgu o bell yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ynglŷn â benthyciadau drwy’r postNodyn i atgoffa myfyrwyr dysgu o bell yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ynglŷn â benthyciadau drwy’r post

20/06/2016

Dylai Llyfrau Llyfrgell sydd i’w dychwelyd drwy’r post i Lyfrgell Thomas Parry gael eu hanfon i’r cyfeiriad canlynol yn unig: Llyfrgell Thomas Parry, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3AS. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Ffurflen Archebu i Gynhadledd Ddysgu ac Addysgu PA 2016Ffurflen Archebu i Gynhadledd Ddysgu ac Addysgu PA 2016

10/06/2016

werthfawrogi Rhagoriaeth – Darganfod, Breuddwydio, Dylunio, Darparu http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2016

Croeso i'r Gynhadledd Ddysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2016. Mae'r gynhadledd yn rhad ac am ddim i holl staff y Brifysgol a myfyrwyr sydd â diddordeb (am fanylion, gan gynnwys teitlau sesiwn, gweler rhaglen y gynhadledd).

Archebwch yma

Cynghrair y Cenhedloedd – Ymweliad ag AberystwythCynghrair y Cenhedloedd – Ymweliad ag Aberystwyth

16/06/2016

Rhwng 20 Mehefin a 29 Gorffennaf 2016 bydd arddangosfa fechan yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Hugh Owen, Prifysgol Aberystwyth, i goffáu ymweliad Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth 90 mlynedd yn ôl. Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad unigryw hwn, gweler ein blog Llyfrau Prin

Gwasanaethau Gwybodaeth: Benthyciadau gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Benthyciadau gwyliau'r Haf

16/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

Benthyciadau'r Gwyliau:

  • Benthyciad Safonol: O ddydd Llun 16eg Mai  hyd at ddydd Gwener 30ain Medi 2016.
  • Benthyciad Tridiau: O ddydd Llun, 24ain Mai hyd at ddydd Gwener 30ain Medi 2016
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 24 awr mewn grym.

Newid yr amddiffyniad Gwrth-feirwsNewid yr amddiffyniad Gwrth-feirws

15/06/2016

Bydd trwydded Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Sophos Anti-Virus yn dod i ben ar 31 Awst 2016. Ar ôl y dyddiad hwn ni fydd fersiynau o Sophos a lwythwyd trwy Brifysgol Aberystwyth yn diweddaru bellach a dylid eu tynnu oddi ar eich cyfrifiadur. (Yn achos cyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol ar y parth PAU caiff hyn ei wneud yn awtomatig). Os ydych wedi gosod Sophos Ant-virus ar eich cyfrifiadur personol eich hun rhaid ichi ei dynnu oddi arno trwy ddefnyddio’r cyfarwyddiadau a geir fan hyn: https://faqs.aber.ac.uk/1690 O 01 Medi 2016 ymlaen, bydd y Brifysgol yn defnyddio Windows Defender yn dechnoleg Gwrth-feirws. Mae trwydded Windows Defender yn caniatáu ei lwytho ddim ond ar gyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol.

Os hoffech gyngor ynghylch llwytho technoleg gwrth-feirws ar eich cyfrifiadur eich hun gweler: https://faqs.aber.ac.uk/18 Os oes gyda chi gwestiynau o unrhyw fath cysylltwch â is@aber.ac.uk  neu 01970 622400

Sesiynau AberCast PanoptoSesiynau AberCast Panopto

25/05/2016

Os hoffech wybod rhagor am recordio darlithoedd a defnyddio AberCast Panopto cyn i Bolisi Recordio Darlithoedd PA ddod yn weithredol yn y flwyddyn academaidd 2016/2017, dewch i un o’r sesiynau AberCast Panopto a gynhelir dros yr haf. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu’ch lle gweler tudalen we CDSAP

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r Haf

16/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

 Oriau Agor

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul, 29ain Mai a dydd Sul, 25ain Medi 2016

  • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30
  • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30
  • Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Haf yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ PA yn unig)

Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun Awst 29ain 2016.

Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi (oni bai am y 4ydd Medi pan fydd ar gau) a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 5ed o Fedi.

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/

Hyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson ReutersHyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson Reuters

06/05/2016

Dewiswch sesiwn perthnasol o'r amserlen ar gyfer eich cyfrifiadur (Windows neu Mac) mewn slot amser cyfleus ar gyfer eich lleoliad, yna cofrestrwch. 

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.