Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newyddGwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newydd

18/09/2014

Yn Llyfrgell Hugh Owen, bydd Cardiau Aber yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr newydd. Bydd cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol a chymorth i lwytho lan lluniau ar gyfer Cardiau Aber ar gael ar Lefel D. Bydd Cyflwyniadau i’r Llyfrgell a’r gwasanaethau TG ar gael i holl israddedigion ac uwchraddedigion newydd o Ddydd Sul 21 Medi ymlaen.

 

Gweler gwybodaeth bellach am ein gwasanaethau ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/

Ni ellir llwytho dogfennau i lawr o Dawson eraNi ellir llwytho dogfennau i lawr o Dawson era

29/09/2014

Ni ellir llwytho  dogfennau i lawr o Dawson era ar hyn o bryd. Mae eu tîm technegol yn gweithio i geisio datrys y broblem cyn gynted â phosibl. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleutsra.
 

ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014

29/09/2014

Bydd gwasanaeth rhestr ddarllen ARMS yn newid i fod yn gyfeiriadol yn unig ar ddydd Llun 13eg Hydref – ychydig yn gynharach na hysbysebwyd ynghynt. Gellir ychwanegu rhestrau darllen ar gyfer Semester Dau ac ymhellach i Rhestrau Darllen Aspire. Os ydych am ddiwygio rhestr ddarllen Semester Un, gallwch gadw eich rhestr mewn fformat ffeil testun neu daenlen Excel. Am gyfarwyddiadau a mwy am Aspire, ewch i http://cpelaber.blogspot.co.uk/search/label/rhestrau%20darllen

Mae Aberystwyth yn dathlu’r Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol (20-26 Hydref 2014) gyda sesiwn ar y FfRhY a Mynediad Ag

29/09/2014

Bydd yr Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol, 20-26 Hydref 2014,  yn rhoi’r cyfle i’r gymuned academaidd ac ymchwil ddysgu mwy am fanteision posibl Mynediad Agored – mynediad uniongyrchol, am ddim, ar-lein i ganlyniadau ymchwil ysgolheigaidd, a’r hawl i ddefnyddio ac ailddefnyddio’r canlyniadau hynny.

 

Mae gan Fynediad Agored y grym i drawsnewid y ffordd y mae ymchwil ac ymchwiliadau gwyddonol yn cael eu cyflawni, gan fod noddwyr ymchwil a Chynghorau Cyllido fel ei gilydd wedi lansio polisïau Mynediad Agored yn ddiweddar.

 

Nid yw gweithredu Mynediad heb ei broblemau, fodd bynnag. Mae gweithgor Mynediad Agored Prifysgol Aberystwyth, sef cydweithredu rhwng y Gwasanaethau Gwybodaeth a’r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi, yn gwahodd academyddion ac ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth i gyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos Mynediad Agored. Ymhlith y digwyddiadau fydd:

 

 • Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chynghorydd Polisi Addysg Uwch CCAULl, Ben Johnson, a chynrychiolwyr o’r gymuned gyhoeddi – Sinema Canolfan y Celfyddydau, bore Gwener 24 Hydref.

 

 • Sesiwn diweddaru hyfforddiant PURE, 12 o’r gloch, ddydd Mercher 22 a dydd Iau 23 Hydref, Ystafell Hyfforddi Hugh Owen. Gellir neilltuo lle drwy wefan y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd.

 

 • Who owns what and what can they do with it? Copyright and your research publications workshop” gyda Rheolwr Gwarchod Data a Hawlfraint Prifysgol Aberystwyth, Dr Jonathan Davies; anfonwch neu dewch â chytundebau trwydded/hawlfraint y gofynnwyd ichi eu llofnodi wrth gyhoeddi erthyglau, dydd Mawrth 21 Hydref.

                                                                                                                                    

 Anfonwch drwyddedau (neu giplun o drwyddedau) a’ch cwestiynau at openaccess@aber.ac.uk

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

26/09/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

 • Gweler y rhaglen lawn
 • Cofrestrwch ar lein

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn AberLlyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn Aber

17/09/2014

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – mynediad trwy Gerdyn Aber

O ddechrau’r tymor (Medi 2014) bydd angen eich Cerdyn Aber i gael mynediad i Lyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Oriau agor y llyfrgell yw:

 • Yn ystod y tymor dydd Llun i ddydd Gwener: 08:30-19:30
 • Yn ystod y gwyliau dydd Llun i ddydd Gwener: 08:30-17:30

Bydd y staff yn bresennol yn y llyfrgell yn ystod y tymor rhwng 14:00-17:00, a bydd Sahm Nikoi, Llyfrgellydd Pwnc, yn parhau i ymweld yn rheolaidd â’r Llyfrgell. Ni fydd staff yn y llyfrgell y tu allan i’r oriau hyn ond bydd mynediad i’r llyfrau, cyfnodolion, mannau astudio, cyfrifiaduron a’r argraffydd yn parhau. Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell bod rhaid cael eich Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i gofio cadw eich Cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn gadael y llyfrgell.

Newidiadau i daliadau am Gerdyn Aber newydd o fis Medi 2014Newidiadau i daliadau am Gerdyn Aber newydd o fis Medi 2014

04/09/2014

Mae’n bleser gennym allu gostwng pris cardiau Aber newydd i fyfyrwyr a staff, ac mewn rhai achosion gallwn roi cerdyn newydd am ddim:

 • Colli cerdyn :  £8.00 (cyn hyn £15)
 • Difrodi neu dorri cerdyn:  Am ddim (cyn hyn £2)
 • Cerdyn wedi’i ddwyn (os gellir rhoi rhif cofnod trosedd yr Heddlu): Am ddim (cyn hyn, £2)

Bydd staff a myfyrwyr newydd yn dal i gael eu Cerdyn Aber am ddim

Trosolwg o’r Amserlen Ganolog ar gyfer Adnewyddu Ystafelloedd Haf 2014Trosolwg o’r Amserlen Ganolog ar gyfer Adnewyddu Ystafelloedd Haf 2014

02/09/2014

Fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod mae’r prosiect i adnewyddu ystafelloedd CTT Llandinam a Darlithfa A12 Hugh Owen ar waith.. Yr ystafelloedd sy'n cael eu adnewyddu yn Llandinam yw B23, B20, B22, G3, G3a, A6, C63, C64, C65 a Chyntedd Llandinam. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/rooms/

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

01/09/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'Mynediad prawf i 'Early European Books 1-4'

01/08/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad prawf i 'Early European Books 1-4'.  Mae Casgliadau Llyfrau Ewropeaidd Cynnar 1-4 yn gasgliad digidol o lyfrau a incwnabwla prin, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys dros 25,000 oweithiau.

Gallwch gael mynediad i blatfform 'Early European Books' ar http://eeb.chadwyck.com/home.do yn uniongyrchol ar neu drwy ddewislen 'Treialon Adnoddau Electronig' (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/). Gellir hefyd cael mynediad oddi ar y campws drwy gysylltu ag Aber VPN.

Bydd y prawf yn dod i ben ar 31 Hydref 2014

Felix MendelssohnFelix Mendelssohn

30/07/2014

Mae’r Brifysgol yn berchen ar nifer o lythyrau a sgorau cerddorol Mendelssohn a gymynroddwyd i ni dros ganrif yn ôl drwy haelioni Syr Hugh Owen a George Powell. Ysgrifennwyd yr 17 llythyr at amryw o bobl yn yr 1830au a’r 1840au, ac yn ddiweddar, drwy grant hael iawn gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Cerddoriaeth a Llywodraeth Cymru, gwnaethpwyd gwaith cadwraethol arnynt gan ei gwneud hi’n bosibl i ymchwilwyr y dyfodol eu hastudio yn Llyfrygell Hugh Owen.

 

 

Mae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-leinMae’r Times Digital Archive bellach wedi ychwanegu 22 mlynedd ychwanegol at eu harchif ar-lein

29/07/2014

Times Digital Archive: mae cynnwys  ar gael bellach o 1785 tan 2008.  Ewch i ymchwilio trwy ddilyn y ddolen ganlynol: http://find.galegroup.com/ttda/start.do?prodId=TTDA&userGroupName=uniaber

Mwy o Newyddion