Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor ar Ŵyl y Banc ddydd Llun Mai 30Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor ar Ŵyl y Banc ddydd Llun Mai 30

27/04/2016

Ar Ŵyl y Banc ddydd Llun, 2 a 30 Mai, bydd y llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor gyda nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr).

  • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun, Mai 2: 24 awr 7 diwrnod yr wythnos; Dydd Llun, Mai 30: 8:30-17:30
  • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun, Mai 2: 7:00-22:00; Dydd Llun, Mai 30: 8:30-17:30
  • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun, Mai 2 8:30-17:30, a Mai 30: Ar Gau

Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Rhybudd: galwadau ffôn, ebyst a chynigion Facebook ffugRhybudd: galwadau ffôn, ebyst a chynigion Facebook ffug

25/05/2016

Yn ystod y wythnosau diwethaf mae myfyrwyr wedi cael eu targedu gan wahanol bobl yn ceisio eu twyllo. Yr ydym yn gwybod am y canlynol:

Y Swyddfa Gartref: galwadau/negeseuon testun i ffonau symudol. Mae’r galwyr yn esgus eu bod yn ffonio o’r Swyddfa Gartref ac yn dweud wrth y myfyriwr bod problem gyda’i visa, ac bod rhaid iddynt dalu taliad ychwanegol i ddatrys y broblem neu wynebu “dirwy mewnfudo”. Mae’r galwr yn rhoi linc i’r myfyriwr sy’n gwirio rhif y Swyddfa Gartref ac yna’n cymryd manylion cerdyn credyd y myfyriwr.

Cyfleodd/cynigion am swyddi: ebyst yn cynnig swyddi atyniadol i fyfyrwyr o dramor. Gofynnir i fyfyrwyr gofrestru cyn rhoi mynediad i’r manylion swyddi. Cymerir manylion cerdyn credyd y myfyriwr.

Talebau archfarchnad: Cynigion ar Facebook yn cynnig talebau bwyd archfarchnadoedd. Gofynnir am rifau ffôn symudol. Unwaith mae’r rhif wedi’i roi, danfonir côd i’r person ac unwaith maent yn derbyn hwn codir £4.50 amy gwasanaeth

Peidiwch â ymateb i unrhyw un o’r cynigion hyn neu rhai tebyg.

Ceir mwy o wybodaeth ar ebyst sbam yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/spam/ a cheir mwy o wybodaeth am ddiogelwch cyfrifiaduron yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/security/

Sesiynau AberCast PanoptoSesiynau AberCast Panopto

25/05/2016

Os hoffech wybod rhagor am recordio darlithoedd a defnyddio AberCast Panopto cyn i Bolisi Recordio Darlithoedd PA ddod yn weithredol yn y flwyddyn academaidd 2016/2017, dewch i un o’r sesiynau AberCast Panopto a gynhelir dros yr haf. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu’ch lle gweler.

Gwaith Cynnal a Chadw AberCast PanoptoGwaith Cynnal a Chadw AberCast Panopto

25/05/2016

Er mwyn trwsio rhan o AberCast Panopto, byddem yn ymgymryd â phythefnos o waith ar y system rhwng 20 Mehefin a 1 Gorffennaf. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd AberCast Panopto ar gael naill i'w wylio neu i recordio. Fodd bynnag, os bydd galw am recordiadau penodol yn ystod y cyfnod hwn, yna bydd y Tîm 'Blackboard' (bb-team@aber.ac.uk) yn gallu cynnig cyngor ynglŷn â'r ffordd orau i sicrhau mynediad.

Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gwasanaeth ffôn 6-7 Mehefin 2015Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gwasanaeth ffôn 6-7 Mehefin 2015

17/05/2016

Bydd gwasanaeth ffôn y Brifysgol yn gweithio ar adegau yn unig rhwng 21:00 Dydd Llun 6 Mehefin - 01:00 Dydd Mawrth 7 Mehefin wrth inni uwchraddio caledwedd ein system ffonau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Benthyciadau gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Benthyciadau gwyliau'r Haf

16/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

Benthyciadau'r Gwyliau:

  • Benthyciad Safonol: O ddydd Llun 16eg Mai  hyd at ddydd Gwener 30ain Medi 2016.
  • Benthyciad Tridiau: O ddydd Llun, 24ain Mai hyd at ddydd Gwener 30ain Medi 2016
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 24 awr mewn grym.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r Haf

16/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

 Oriau Agor

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul, 29ain Mai a dydd Sul, 25ain Medi 2016

  • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30
  • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30
  • Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Haf yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ PA yn unig)

Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun Awst 29ain 2016.

Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi (oni bai am y 4ydd Medi pan fydd ar gau) a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 5ed o Fedi.

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/

Dywedwch eich barn ar y Llyfrgell y Gwyddorau FfisegolDywedwch eich barn ar y Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

12/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn casglu adborth oddi wrth holl fyfyrwyr IMPACS am eich llyfrgell. Am gyfle i ennill tocyn Amazon £30, rhowch eich adborth i ni yma: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/llyfrgell-y-gwyddorau-ffisegol-casglu-awgrymiadau-2016

Treialu gwasanaeth dychwelyd llyfrau yn Y Sguborfach, Fferm Penglais, yn ystod wythnos olaf y tymorTreialu gwasanaeth dychwelyd llyfrau yn Y Sguborfach, Fferm Penglais, yn ystod wythnos olaf y tymor

12/05/2016

Rhwng 8 o’r gloch bore dydd Llun 23 Mai a dydd Llun 30 Mai, bydd y llyfrgell yn treialu gwasanaeth dychwelyd llyfrau yn Y Sguborfach, Fferm Penglais. Cyn i chi adael Aberystwyth am yr haf, a wnewch chi ddychwelyd unrhyw lyfrau llyfrgell Prifysgol Aberystwyth sydd gennych i’r blwch dychwelyd llyfrau sydd ger y ganolfan argraffu yn Y Sguborfach. Bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwacáu’r blwch hwn yn rheolaidd drwy gydol y dydd ac yn dychwelyd llyfrau i’r llyfrgell a’u tynnu oddi ar eich cyfrif llyfrgell. Noder bod yn rhaid i chi ddychwelyd llyfrau sydd ar fenthyciad byr (benthyciad 24-awr, tâp melyn) ac unrhyw gyfarpar sydd gennych ar fenthyg, megis gliniadur a fenthycwyd o’r llyfrgell, yn uniongyrchol i Lyfrgell Hugh Owen ac nid i’r blwch dychwelyd llyfrau hwn.

Hyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson ReutersHyfforddiant EndNote am ddim a ddarperir ar-lein gan Thomson Reuters

06/05/2016

Dewiswch sesiwn perthnasol o'r amserlen ar gyfer eich cyfrifiadur (Windows neu Mac) mewn slot amser cyfleus ar gyfer eich lleoliad, yna cofrestrwch. 

31 Mai: dyluniad newydd i Primo a newid llwybrau i adnoddau gwybodaeth electronig31 Mai: dyluniad newydd i Primo a newid llwybrau i adnoddau gwybodaeth electronig

11/04/2016

Cael gwybod mwy am y newidiadau pwysig hyn http://tinyurl.com/zugmtoz 

acastaff@aber.ac.uk

AberDysgu Blackboard ddim ar gael: 1 – 5 GorffennafAberDysgu Blackboard ddim ar gael: 1 – 5 Gorffennaf

07/03/2016

Ni fydd AberDysgu Blackboard yn gweithio rhwng 1 Gorffennaf a 5 Gorffennaf o ganlyniad i waith cynnal a chadw. Rhowch y dyddiadau hyn yn eich calendr nawr.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.