Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Awgrymasoch welliannau i'r system bresenoldeb ar bapur,Awgrymasoch welliannau i'r system bresenoldeb ar bapur,

22/02/2017

Mae darllenwyr electronig Cardiau Aber wedi'u gosod yn yr holl ystafelloedd dysgu ar amserlen ganolog y Brifysgol, gan arbed amser a phapur.

Roeddech chi eisiau mwy o WifiRoeddech chi eisiau mwy o Wifi

21/02/2017

Mae cysllwt di-wifr bellach ar gael yn yr holl adeiladau academaidd, ein neuaddau preswyl a'r rhan fwyaf o'n mannau tu allan.

Peidiwch gadael i ddirwyon llyfrgell gronni - awgrymiadau da.Peidiwch gadael i ddirwyon llyfrgell gronni - awgrymiadau da.

21/02/2017

I gael awgrym neu ddau ar osgoi dirwy llyfrgell ar-lein, oddi ar-lein, ar y campws ac oddi ar y campws:
  • Rhowch nodyn atgoffa ar eich calendar.
  • Ewch â’r llyfrau’n ôl neu eu hadnewyddu mewn pryd.
  • Cadwch olwg ar bopeth a fenthycoch trwy edrych ar eich cyfrif Llyfrgell ar Primo.
  • Darllenwch eich negeseuon ebost Prifysgol yn rheolaidd i weld negeseuon o’r Llyfrgell.
Mwy o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/fines/

Fe wnaethoch ofyn inni recordio'r darlithoeddFe wnaethoch ofyn inni recordio'r darlithoedd

20/02/2017

Mae'r holl ddarlithoedd bellach yn cael eu recordio, yn unol â'r polisi cofnodi darlithoedd.

Mae'ch Llais Chi'n Cyfri: ApAberMae'ch Llais Chi'n Cyfri: ApAber

17/02/2017

Fe wnaethoch chi ofyn inni ei gwneud hi'n haws i chi gael gafael ar yr holl wybodaeth bob-dydd y mae ei hangen tra byddwch yn y Brifysgol. Rydym wedi lansio ap ffonau symudol, ApAber, yn rhad ac am ddim. Mae ar gael yn siopau apiau Apple ac Android. https://faqs.aber.ac.uk/2255

Cymerwch olwg ar ein Adnodd y Mis; Box of BroadcastsCymerwch olwg ar ein Adnodd y Mis; Box of Broadcasts

16/02/2017

Cael gwybod mwy yma.

Carwch eich llyfrgelloedd: tacluswch eich sbwriel Carwch eich llyfrgelloedd: tacluswch eich sbwriel

14/02/2017

Helpwch i wneud y Llyfrgell yn lle braf i weithio ynddo trwy gadw’r lle yn lân.
Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ailgylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau na’r grisiau.
Helpwch i wella ein campws trwy greu llyfrgelloedd a mannau dysgu glanach, heb sbwriel.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Gall myfyrwyr @prifaber gael ap newydd @Blackboard, sef #BbMyfyriwr am ddim o'ch storfa apiau, dysgwch ar droed! Gall myfyrwyr @prifaber gael ap newydd @Blackboard, sef #BbMyfyriwr am ddim o'ch storfa apiau, dysgwch ar droed!

13/02/2017

Mae’n bleser gan y Gwasanaethau Gwybodaeth gynnig ap newydd @Blackboard, sef #BbMyfyriwr yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Aber. Dysgwch ar droed! Gallwch weld rhestr i’r funud o wybodaeth am eich cyrsiau: gweler https://faqs.aber.ac.uk/2393 i gael rhagor o wybodaeth.

Gwasanaethau gweithdyGwasanaethau gweithdy

15/02/2017

Problemau gyda’ch gliniadur? Asesiad diagnostig rhad ac am ddim ar gael gan dîm profiadol o dechnegwyr o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Gallant ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw ac atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron a pherifferolion personol myfyrwyr sy’n defnyddio systemau gweithredu Windows ac Apple. Ceir rhagor o wybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/repairs/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Cadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GGCadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG

03/10/2016

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf
Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.
Gweplyfr
Trydar
Newyddion GG