Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Gwasanaeth cynnal a chadw, atgyweirio ac uwchraddio ar gyfer eich cyfrifiadur, gliniadur neu ddyfaisGwasanaeth cynnal a chadw, atgyweirio ac uwchraddio ar gyfer eich cyfrifiadur, gliniadur neu ddyfais

26/11/2014

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth dîm cymwys a phrofiadol iawn o dechnegwyr sy’n darparu gwasanaeth atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron, a pherifferolion. Eleni, rydym wedi gostwng y pris ar gyfer atgyweirio offer myfyrwyr i £35 yn cynnwys TAW (rhannau heb eu cynnwys). Rydym hefyd yn cynnig ‘gwiriad iechyd’ ar gyfer cyfrifiaduron am ffi benodedig o £20. Am ragor o wybodaeth, gweler:  http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/workshop/

Angen help i ddod o hyd i lyfr yn y llyfrgell?Angen help i ddod o hyd i lyfr yn y llyfrgell?

26/11/2014

Mae fideo eglurhaol a chymorth pellach ar gael yn: http://www.aber.ac.uk/cy/is/infoskills/finding/books/

Ei gwneud hi’n haws i ddod o hyd i lyfrau ar Lawr F Llyfrgell Hugh Owen.Ei gwneud hi’n haws i ddod o hyd i lyfrau ar Lawr F Llyfrgell Hugh Owen.

26/11/2014

Mewn ymateb i adborth, dros yr haf fe wnaethom ryng-ffeilio’r llyfrau cwarto mwy eu maint a’r casgliad (addysgu) TAU i gael un dilyniant o lyfrau o dan bob lleoliad pwnc. Mae cynllun llawr diwygiedig sy’n dangos y drefn newydd ar gael yn: http://www.aber.ac.uk/cy/media/departmental/informationservices/pdf/floor-plans/ho-level-f-en.pdf Holwch wrth Ddesg Ymholiadau Llawr F os ydych angen  unrhyw gymorth i ddefnyddio’r llyfrgell.

System ebost y BrifysgolSystem ebost y Brifysgol

20/11/2014

Rydym yn ymwybodol y bu risg i system ebost y Brifysgol rhwng 5yh ar ddydd Llun 17 Tachwedd ag 11yb ar ddydd Mawrth 18 Tachwedd.  Bu problem technegol a olygodd na fu modd derbyn rhai ebost o tu allan i’r Brifysgol, a problem wrth yrru rhai ebost. Noder os gwelwch yn dda:

 

  • Os oeddech yn disgwyl ebost pwysig gan unrhyw un i’ch cyfrif Prifysgol Aberystwyth yn ystod y cyfnod hwn, cysylltwch â nhw a gofyn iddynt ei yrru eto.
  • Nid oedd problem gyda’ch ebost chi o’ch cyfrif Prifysgol Aberystwyth i gyfeiriadau tu allan i’r Brifysgol (h.y. i gyfeiriadau sydd ddim yn cynnwys @aber.ac.uk).
  • Os y gyrroch ebost pwysig yn ystod y cyfnod hwn i gyfrif ebost sy’n cynnwys @aber.ac.uk, gofynnir yn garedig i chi ail-yrru’r ebost hwn gan y gall fod yn bosib na dderbyniwyd yr ebost gan gydweithwyr.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd gan hyn.

Colli mynediad i SwetswiseColli mynediad i Swetswise

19/11/2014

Yn dilyn datganiad Swetswise o fethdaliad ym mis Medi, nid oes gennym bellach fynediad i fasdata Swetwise Online Content. Yr ydym yn dileu cysylltiadau i SWOC o dudalennau gwe GG. Mae’r mwyafrif helaeth o gynnwys y cyfnodolion yr oeddem yn ei gyrchu drwy  SWOC ar gael drwy ddarparwyr eraill; gallwch chwilio am gyfnodolion penodol yn Primo. Os ydych yn profi unrhyw broblemau yn cyrchu cynnwys yr oeddech yn medru ei gyrchu trwy SWOC, cysylltwch â’r tîm e-adnoddau ar ejournals@aber.ac.uk

Dirwyon llyfrgell wedi eu talu i Blant Mewn Angen dydd GwenerDirwyon llyfrgell wedi eu talu i Blant Mewn Angen dydd Gwener

19/11/2014

Diolch i bawb a gyfrannodd eu Dirwyon Llyfrgell i Blant Mewn Angen, dydd Gwener 14 Tachwedd. Codwyd cyfanswm o £100.00 sydd wedi ei gyflwyno  i Blant Mewn Angen.

Cyflwyno eich gwaith yn electronig?Cyflwyno eich gwaith yn electronig?

17/11/2014

Cymrwch olwg ar ein canllaw i wneud yn sicr eich bod yn gwybod sut i’w gyflwyno’n gywir. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/524

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau i ymchwilwyr - cael mwy o wybodaethGwasanaeth Cyflenwi Dogfennau i ymchwilwyr - cael mwy o wybodaeth

30/10/2014

Os ydych yn gwneud ymchwil ac yn methu cael gafael ar lyfrau neu erthyglau cyfnodolion sydd eu hangen arnoch yn Aberystwyth gallwch eu harchebu trwy gyfrwng y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau, ar http://primo.aber.ac.uk/. Ceir rhestr o’r costau a rhagor o wybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/documentsupply/

Ehangu’r rhwydwaith diwifr ar y campws ac yn y neuaddauEhangu’r rhwydwaith diwifr ar y campws ac yn y neuaddau

24/10/2014

Gallwch nawr gysylltu â'r rhwydwaith diwifr ym mhob adeilad addysgu a gweinyddol y brifysgol, gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau a TaMed Da. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi ehangu’r rhwydwaith diwifr i gynnwys Neuaddau preswyl PA yn y dref. Ar gampws Penglais mae’r rhwydwaith diwifr bellach wedi ei ehangu i gynnwys ardaloedd awyr agored gan gynnwys y piazza ger Canolfan y Celfyddydau a Llyfrgell Hugh Owen; y lawnt rhwng adeilad Hugh Owen a Llandinam a'r lawnt tu allan i Ganolfan y Celfyddydau / cefn Undeb y Myfyrwyr. I gysylltu eich dyfais i rwydwaith y Brifysgol ewch i: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/21/

Sut i fewnfudo eich amserlen darlithoedd mewn i'ch galendr Office 365 (myfyrwyr)Sut i fewnfudo eich amserlen darlithoedd mewn i'ch galendr Office 365 (myfyrwyr)

24/10/2014

Roeddech chi'n gwybod y medrwch chi fewnforio eich amserlen darlithio i'ch calendr e-bost. Dyma sut i fynd ati- http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/262

Mynediad i Hart Collection & Human Rights Law Collection ebooks (Bloomsbury)Mynediad i Hart Collection & Human Rights Law Collection ebooks (Bloomsbury)

24/10/2014

Mae gan Brifysgol Aberystwyth fynediad i Hart Collection a Human Rights Law Collection drwy Bloomsbury. Mae Hart Collection yn gasgliad digidol o tua 100 o lyfrau gan gynnwys International Law and Child Soldiers a The Law and Practice of Piracy at Sea.  Casgliad o 40 o lyfrau digidol yw Human Rights Law Collection, gan gynnwys teitlau megis Current Problems in the Protection of Human Rights a Freedom of Artistic Expression: Essays on Culture and Legal Censure.


Gallwch gael mynediad i'r platfform yn uniongyrchol ar www.bloomsburycollections.com neu drwy ddewislen ABiéC yr Adnoddau Gwybodaeth Electronig (http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/eiaz/).

 

Bydd y prawf yn dod i ben ar 30 o Dachwedd 2014.

 

Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.

22/10/2014

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw gymorth, rhowch wybod inni drwy'r ebost, ffôn, sgwrs sydyn, Facebook neu drydar - neu drwy alw draw i unrhyw un o'n Desgiau Ymholiadau http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddarafYmunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf

17/10/2014

Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.

Gweplyfr- https://www.facebook.com/aberuni.gg

Trydar-  https://twitter.com/prfysgolaber_gg

Newyddion GG- http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/index.html

 

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddimAngen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim

17/10/2014

Os oes arnoch angen archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – arwyddwch gyda Primo, gofalwch fod y llyfr ar gael, yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol). Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

 

 

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddimLawrlwythwch Microsoft Office am ddim

15/10/2014

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/1391

Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15

13/10/2014

Am y flwyddyn academaidd 2014-15, bydd y Grŵp E-ddysgu yn cynnig rhaglen lawn o sesiynau hyfforddi newydd a diwygiedig. Gellir cael y manylion llawn ar Nexus yma: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/training

Archebwch le drwy GDSYA https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Mwy fyth o Mwy o LyfrauMwy fyth o Mwy o Lyfrau

10/10/2014

Ym mis Tachwedd 2012 cyflwynodd Gwasanaethau Gwybodaeth y cynllun Mwy o Lyfrau i alluogi myfyrwyr israddedig i argymell llyfrau i’w prynu ar gyfer y llyfrgell. Ers hynny rydym wedi clustnodi dros £35,000 ar gyfer eich argymhellion, a gan fod y cynllun wedi bod mor llwyddiannus, rydym yn awr yn ei ehangu i alluogi pob myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth i'w ddefnyddio.

 

Ewch i’n tudalen Mwy o Lyfrau (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/) i weld sut y gallwch chi gyfrannu at ein casgliadau

Ffyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïoFfyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïo

10/10/2014

Gallwch ychwanegu credyd i’ch cyfrif argraffu/llungopïo gydag arian yn ein llyfrgelloedd ynghyd â  lleoliadau eraill  ar y campws neu ar-lein gyda cherdyn debyd neu gredyd

 

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/27/

 

Sylwer os gwelwch yn dda, na ellir defnyddio'r symiau a lwythir ar eich cerdyn ar gyfer bwyd I dalu am brintiau/llungopïau neu ddirwyon yn y Llyfrgell a vice versa.

Gwybodaeth pellach i’w gael: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

 

 

ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014

29/09/2014

Bydd gwasanaeth rhestr ddarllen ARMS yn newid i fod yn gyfeiriadol yn unig ar ddydd Llun 13eg Hydref – ychydig yn gynharach na hysbysebwyd ynghynt. Gellir ychwanegu rhestrau darllen ar gyfer Semester Dau ac ymhellach i Rhestrau Darllen Aspire. Os ydych am ddiwygio rhestr ddarllen Semester Un, gallwch gadw eich rhestr mewn fformat ffeil testun neu daenlen Excel. Am gyfarwyddiadau a mwy am Aspire, ewch i http://cpelaber.blogspot.co.uk/search/label/rhestrau%20darllen

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

26/09/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

  • Gweler y rhaglen lawn
  • Cofrestrwch ar lein

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

01/09/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Mwy o Newyddion