Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Cyfnod risg estynedig bore Mawrth - 06:00-10:00 - 25/07/2016Cyfnod risg estynedig bore Mawrth - 06:00-10:00 - 25/07/2016

25/07/2016

Dylai gwasanaethau mewnol gael eu hystyried mewn risg yn ystod cyfnod risg estynedig bore dydd Mawrth tra bo cysylltiadau rhwydwaith yn cael eu symud drosodd i galedwedd craidd newydd.

Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau rhwng 15-18 o AwstBydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau rhwng 15-18 o Awst

21/07/2016

Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau rhwng y 15-18 o Awst 2016 ar gyfer gwaith hanfodolarolwg adeiladu Ystadau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Gwasanaethau rhyngrwyd mewn perygl rhwng 8am-10am ar y 19/07 a 21/07 Oherwydd gwaith cynnal a chadwGwasanaethau rhyngrwyd mewn perygl rhwng 8am-10am ar y 19/07 a 21/07 Oherwydd gwaith cynnal a chadw

18/07/2016

Oherwydd gwaith cynnal a chadw angenrheidio i uwchraddio cysylltiad rhyngrwyd y Brifysgol, dylid ystyried bod gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys ffonau, mewn perygl rhwng 8am-10am dydd Mawrth 19 Gorffennaf a 8am-10am dydd Iau 21 Gorffennaf. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Ymyriadau arfaethedig i wasanaethau TG o ddydd Gwener 5ed Awst i ddydd Llun 8fed Awst 2016 Ymyriadau arfaethedig i wasanaethau TG o ddydd Gwener 5ed Awst i ddydd Llun 8fed Awst 2016

18/07/2016

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol a fydd yn cael ei wneud gan Ystadau ar y systemau trydanol sy’n effeithio’r Ganolfan Delweddu a rhannau o adeilad Llandinam, dylai pob gwasanaeth TG gan gynnwys ffonau cael eu hystyried mewn risg o Ddydd Gwener 5 Awst i Ddydd Llun 8 Awst 2016. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Cynnydd mewn benthyciadau ar gyfer Dysgwyr o BellCynnydd mewn benthyciadau ar gyfer Dysgwyr o Bell

14/07/2016

Fel rhan o'n adolygiad rheolaidd o gyfnodau benthyca, yr ydym wedi cynyddu'r nifer o eitemau y mae Benthycwyr o Bell yn medru eu benthyca o 15 i 20 awr.

Sesiynau AberCast PanoptoSesiynau AberCast Panopto

25/05/2016

Os hoffech wybod rhagor am recordio darlithoedd a defnyddio AberCast Panopto cyn i Bolisi Recordio Darlithoedd PA ddod yn weithredol yn y flwyddyn academaidd 2016/2017, dewch i un o’r sesiynau AberCast Panopto a gynhelir dros yr haf. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu’ch lle gweler tudalen we CDSAP

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

09/06/2016

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol. Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell http://primo.aber.ac.uk neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/. Gellir talu dirwyon arlein https://faqs.aber.ac.uk/314. Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi https://faqs.aber.ac.uk/126

Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau rhwng 11 Gorffennaf - 19 Awst 2016Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau rhwng 11 Gorffennaf - 19 Awst 2016

07/07/2016

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6, Llyfrgell Hugh Owen dros dro o ganlyniad i ailwampio'r ystafell, ac i’r Brifysgol Haf ac i gefnogi Clirio UCAS PA ar y dyddiadau canlynol: 11 Gorffennaf - 19 Awst 2016.

Mae cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr mewn lleoliadau eraill yn y llyfrgell ac ar Gampws Penglais; ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/ i weld y nifer o gyfrifiaduron ar gael ym mhob lleoliad.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Ni fydd Nvivo yn gweithio ar ôl dydd Gwener 8 GorffennafNi fydd Nvivo yn gweithio ar ôl dydd Gwener 8 Gorffennaf

20/06/2016

Mae’r drwydded safle ar gyfer Nvivo ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dod i ben ac ni fydd NVivo yn gweithio bellach ar gyfrifiaduron ar y campws na chyfrifiaduron personol ar ôl dydd Gwener 8 Gorffennaf 2016. Am ragor o wybodaeth, gweler:

https://faqs.aber.ac.uk/1096

Toriadau wedi'u cynllunio i wasanaethau TG ar ddydd Gwener 29ain Gorffennaf a dydd Llun 1af Awst 2016Toriadau wedi'u cynllunio i wasanaethau TG ar ddydd Gwener 29ain Gorffennaf a dydd Llun 1af Awst 2016

01/07/2016

Oherwydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol gan y Swyddfa Ystadau ar y sustemau trydannol o fewn adeilad y Gwyddorau Ffisegol, dylid ystyried bod yr holl wasanaethau TG mewn perygl ar ddydd Gwener 29ain Gorffennaf a dydd Llun 1af Awst. Ni fydd sustemau trydanol ar gael yn yr adeilad hwn ar ddydd Sadwrn 30ain Gorffennaf, ond ni fydd hyn yn effeithio ar wasanaethau TG gweddill y campws dros y penwythnos. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau Gwybodaeth: Benthyciadau gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Benthyciadau gwyliau'r Haf

16/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

Benthyciadau'r Gwyliau:

  • Benthyciad Safonol: O ddydd Llun 16eg Mai  hyd at ddydd Gwener 30ain Medi 2016.
  • Benthyciad Tridiau: O ddydd Llun, 24ain Mai hyd at ddydd Gwener 30ain Medi 2016
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 24 awr mewn grym.

Newid yr amddiffyniad Gwrth-feirwsNewid yr amddiffyniad Gwrth-feirws

15/06/2016

Bydd trwydded Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Sophos Anti-Virus yn dod i ben ar 31 Awst 2016. Ar ôl y dyddiad hwn ni fydd fersiynau o Sophos a lwythwyd trwy Brifysgol Aberystwyth yn diweddaru bellach a dylid eu tynnu oddi ar eich cyfrifiadur. (Yn achos cyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol ar y parth PAU caiff hyn ei wneud yn awtomatig). Os ydych wedi gosod Sophos Ant-virus ar eich cyfrifiadur personol eich hun rhaid ichi ei dynnu oddi arno trwy ddefnyddio’r cyfarwyddiadau a geir fan hyn: https://faqs.aber.ac.uk/1690 O 01 Medi 2016 ymlaen, bydd y Brifysgol yn defnyddio Windows Defender yn dechnoleg Gwrth-feirws. Mae trwydded Windows Defender yn caniatáu ei lwytho ddim ond ar gyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol.

Os hoffech gyngor ynghylch llwytho technoleg gwrth-feirws ar eich cyfrifiadur eich hun gweler: https://faqs.aber.ac.uk/18 Os oes gyda chi gwestiynau o unrhyw fath cysylltwch â is@aber.ac.uk  neu 01970 622400

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r Haf

16/05/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

 Oriau Agor

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul, 29ain Mai a dydd Sul, 25ain Medi 2016

  • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30
  • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30
  • Llyfgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun - Dydd Gwener 08:30-17:30

Gallwch weld manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros Wyliau’r Haf yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ PA yn unig)

Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun Awst 29ain 2016.

Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi (oni bai am y 4ydd Medi pan fydd ar gau) a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 5ed o Fedi.

Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.