Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Wedi methu mynd ar daith o'r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd Cerdyn AberWedi methu mynd ar daith o'r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd Cerdyn Aber

22/09/2017

Dewch i ddarganfod sut i ddod o hyd i’ch llyfrau, i ddysgu sut i ddefnyddio argraffyddion a’r gwasanaeth hunan-fenthyca, a sut i dalu am gredyd argraffyddion yn ogystal â dysgu mwyn am y rychwant eang o wasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Ceir teithiau o amgylch Llyfrgell Hugh Owen bob dydd o'r dydd Sadwrn 23 Medi a dydd Gwener 29 Medi ac wedyn trwy'r amser cinio ddydd Mercher. Dewch i ddysgu mwy am eich llyfrgell. Ar gyfer pob myfyriwr sydd naill ai newydd gychwyn neu sydd wedi bod yma ers tro.
https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/#talk

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi llwyddo i gael ei hachredu gan Cyber EssentialsMae Prifysgol Aberystwyth wedi llwyddo i gael ei hachredu gan Cyber Essentials

07/09/2017

Dros yr haf hwn, yn rhan o'u gwaith i leihau unrhyw risg gan fygythiadau cyffredin ar y rhyngrwyd, cynhaliodd y Gwasanaethau Gwybodaeth asesiad o'u hisadeiledd TG, eu negeseuon diogelwch gwybodaeth a'u pholisïau a gweithdrefnau rheoli. Drwy'r gwaith hwnnw, llwyddwyd i gael achrediad gan Cyber Essentials, sef cynllun cydymffurfiaeth TG a gefnogir gan y diwydiant a'r llywodraeth sy'n helpu cyrff i'w diogelu eu hunain rhag ymosodiadau seiber cyffredin. Erbyn hyn mae achrediad Cyber Essentials yn hanfodol i'r rhan fwyaf o gyllid sy'n dod drwy law Llywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth am Wasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth, gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/ ac i gael gwybod mwy am Cyber Essentials gweler https://www.cyberstreetwise.com/cyberessentials/

 Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth Bellach Wedi'u Diweddaru Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth Bellach Wedi'u Diweddaru

22/09/2017

Yn dilyn adolygiad rheolaidd o'n holl bolisïau a rheoliadau, byddwch yn ymwybodol fod Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cael eu diweddaru a'u diwygio ac ar gael i'w gweld ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/regulations/

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud eich hun yn ymwybodol o'r holl bolisïau hyn sy'n effeithio ar eich defnydd o Wasanaethau Gwybodaeth a chyfleusterau.

Gwasanaethau gweithdy Problemau gyda'ch gliniadur? Gwasanaethau gweithdy Problemau gyda'ch gliniadur?

19/09/2017

Asesiad diagnostig rhad ac am ddim ar gael gan dîm profiadol o dechnegwyr o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Gallant ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw ac atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron a pherifferolion personol myfyrwyr sy’n defnyddio systemau gweithredu Windows ac Apple. Ceir rhagor o wybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/repairs/

Gwasanaethau Gwybodaeth: un rhif PIN yn llai i'w gofio!Gwasanaethau Gwybodaeth: un rhif PIN yn llai i'w gofio!

14/09/2017

Mae hi bellach yn haws nag erioed i fenthyca llyfrau a DVDiau yn ein llyfrgelloedd. Ni fydd ein peiriannau hunan-fenthyca bellach yn gofyn i chi roi eich rhif PIN llyfrgell er mwyn cael benthyca llyfrau. Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn wrth unrhyw argraffydd i fewngofnodi’n syth.

Newid i oriau agor Ystafell Gyfrifiadur C66Newid i oriau agor Ystafell Gyfrifiadur C66

20/09/2017

Mae oriau agor Ystafell Gyfrifiadur C66 wedi newid o 24/7 i oriau agor adeilad Hugh Owen. Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 yn ystod y tymor ac yn darparu 140 o gyfrifiaduron yn ogystal ag argraffyddion.

Mae'r cwota ar gyfer storfa ffeiliau personol (gyriant M) wedi ei gynyddu i 4GBMae'r cwota ar gyfer storfa ffeiliau personol (gyriant M) wedi ei gynyddu i 4GB

04/09/2017

Gall bob defnyddiwr cyfrif ym Mhrifysgol Aberystwyth storio dogfennau, delweddau a ffeiliau eraill ar storfa ffeiliau bersonol ar rwydwaith y Brifysgol, a elwir yn yriant M yn aml. 

O hyn ymlaen, mae’r gofod ar y storfa wedi ei gynyddu o 2GB i 4GB ar gyfer pob defnyddiwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y storfa ffeiliau personol yn ein Cwestiynau Cyffredin.

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

21/09/2017

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?hqttt

Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!

12/06/2017

Fel y gwyddoch mai'n siwr, mae Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar hyn o bryd yn mynd drwy adnewyddu. Cadwch i fyny yma gydag ein blog sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y newidiadau a chynnydd i'r prosiect.

Cau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o FehefinCau Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar gyfer ei ailwampio o'r 6ed o Fehefin

22/05/2017

Bydd gwaith adeiladu ar Lefel D Llyfrgell Hugh Owen yn cychwyn ar y 6ed o Fehefin. Yr ydym yn gobiethio ail-agor Lefel D ar ei newydd wedd yn Ionawr 2018. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y fynedfa bresennol i'r llyfrgell yn cau ar y 5ed o Fehefin, ac o'r 6ed bydd rhaid i bob defnyddiwr ddefnyddio'r allanfa frys ar Lefel E y llyfrgell sy'n wynebu'r cyntedd uwch ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen (uwchben y fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd). Bydd yr holl wasanaethau sydd yn bresennol ar Lefel D yn cael eu hadleoli i Lefel E.

Am ddiweddariadau, gwelwch wefan y prosiect ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydoGochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydo

28/06/2017

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. Mae e-byst gwe-rwydo yn e-byst sy’n ceisio eich twyllo i ddarparu manylion personol megis rhifau eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhifau cerdyn credyd. Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394