Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Bydd Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau ar 26 a 27 Awst i wneud gwaith trydanol.

24/08/2015

Bydd Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau ar 26 a 27 Awst i wneud gwaith trydanol.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Box of Broadcasts – Yn Awr ar Gael!Box of Broadcasts – Yn Awr ar Gael!

17/08/2015

Mae buddsoddiad parhaus Prifysgol Aberystwyth yn adnoddau ei Llyfrgell yn mynd rhagddo gyda’r Box of Broadcasts rhagorol

http://tinyurl.com/p9b3w7q

acastaff@aber.ac.uk

Hyfforddiant Hunan-Ddysgu Aspire yn Awr ar Gael!Hyfforddiant Hunan-Ddysgu Aspire yn Awr ar Gael!

17/08/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth newydd gyhoeddi canllaw cynhwysfawr i greu a chyhoeddi eich Rhestrau Darllen yn Aspire.

http://tinyurl.com/p6fvgz2

acastaff@aber.ac.uk

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 amser tymor ar gyfer 2015/16Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 amser tymor ar gyfer 2015/16

13/08/2015

Bydd y Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr 7 diwrnod yr wythnos yn ystod amser tymor, cychwyn ar ddydd Llun 21 Medi 2015. I fynd mewn ac allan o'r llyfrgell 9yn-8yb bydd angen eich Cerdyn Aber.

Newid yng ngwefan mewngofnodi ebost Office 365Newid yng ngwefan mewngofnodi ebost Office 365

07/08/2015

Mae sgrin mewngofnodi gwasanaeth ebost Office 365 Prifysgol Aberystwyth wedi newid. Ar ôl teipio webmail.aber.ac.uk disgwylir i chr roi eich enw defnyddiwr llawn (ee abc@aber.ac.uk) a chyfrinair i mewn i safle Microsoft, sy’n arddangos logo y brifysgol. Mae’r URL yn cychwyn gyda https://login.microsoftonline.com ac mae’r safle wedi’i ddiogelu gan dystysgrif “Microsoft Corporation”. Nodwch mai dyma’r unig safle allanol y dylech fewnbynnu eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gwyl y Banc Awst 2015Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar Ddydd Llun Gwyl y Banc Awst 2015

06/08/2015

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell yn cau am 5.30yp, Dydd Gwener 28 Awst ac yn ail-agor am 8.30 ar Dydd Mawrth 1 Medi.

Yn ystod y cyfnod hwn gall defnyddwyr gael mynediad i Lolfa@PJM, Lolfa@Rosser ac ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry trwy gyfrwng Cerdyn Aber.

Amserlen Academaidd a pholisi Archebu YstafelloeddAmserlen Academaidd a pholisi Archebu Ystafelloedd

05/08/2015

Mae’r Amserlen Academaidd newydd a pholisi Archebu Ystafelloedd ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/polisi/

Pwrpas y ddogfen bolisi yw rhoi mwy o eglurder ynghylch y broses amserlennu gyda'r nod o wella profiad y myfyriwr/staff. Noder hefyd os gwelwch yn dda bydd yr awr ddysgu yn awr yn dechrau 10 munud wedi'r awr trwy gydol y diwrnod dysgu.

Arsylwi Torfol Arlein Rhannau  III a IV – yn awr ar gael!Arsylwi Torfol Arlein Rhannau III a IV – yn awr ar gael!

03/08/2015

Fel rhan o’i hymrywiad i barhau i fuddsoddi yn ei llyfrgelloedd, mae Prifysgol Aberystwyth yn ddiweddar wedi prynu dau ychwanegiad i gwblhau’r adnodd Arsylwi Torfol Arlein, astudiaeth adnabyddus o “fywydau pob dydd pobl gyffredin ym Mhrydain”

http://tinyurl.com/oo42xml

acastaff@aber.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth yn ennill Gwobr Aur Effaith Gwyrdd 2014-2015Gwasanaethau Gwybodaeth yn ennill Gwobr Aur Effaith Gwyrdd 2014-2015

08/07/2015

Mae Tîm Effaith Gwyrdd y Gwasanaethau Gwybodaeth, o dan arweiniad Pieter van Woerkom a Christiane Kloos, wedi ennill gwobr aur yng Ngwobrau Effaith Gwyrdd UCM eleni, gan ragori ar y wobr arian a enillwyd yng ngwobrau’r llynedd.

Rhai o fentrau newydd tîm Effaith Gwyrdd eleni yw cyflwyno gwasanaeth dosbarthu bocsys o ffrwythau organig i aelodau o staff, cyfle i ailgylchu gwastraff organig o ystafelloedd y staff i’r pentwr compost ar randiroedd y staff/myfyrwyr ar gampws Penglais, creu man ailgylchu newydd wrth y brif fynedfa ar gyfer batris, CDiau, cetris argraffyddion a ffonau symudol, a chyflwyno perlysiau ar siliau’r ffenestri.

Bydd y tîm yn parhau i weithio dros yr haf i baratoi ar gyfer gwobrau’r flwyddyn nesaf, ac maent yn croesawu unrhyw syniadau neu awgrymiadau.

Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!

06/07/2015

Ceir mwy o wybodaeth ar ein blog: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2015/07/cysylltwch-eich-rhestrau-aspire-ar.html. Gallwch hefyd ebostio acastaff@aber.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i GwsmeriaidGwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid

03/07/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, sef nod barcud cenedlaethol Llywodraeth y DU. Mae’r aseswyr yn mesur pump o feini prawf, sef dealltwriaeth cwsmeriaid, diwylliant y sefydliad, gwybodaeth a mynediad, darparu yn ogystal â phrydlondeb ac ansawdd y gwasanaeth. Llwyddodd Gwasanaethau Gwybodaeth i gydymffurfio a phob un o’r 57 elfen yn y safon, sy’n gyflawniad ardderchog o ystyried mai dyma cynnig cyntaf GG at achrediad. Nodwyd nifer o gryfderau yn yr adroddiad:

“Roedd yna ganmoliaeth i’r cymylau ar gyfer staff Gwasanaethau Gwybodaeth, oddi wrth cwsmeriaid a phartneriaid. Mae hyn yn cael ei gefnogi gan adborth o’r gweithgareddau siopa dirgel, yr arolwg defnyddwyr, data wythnos sampl a chrynodebau cwarterol o sylwadau. ‘Dydan nhw methu gwneud digon i chi’ adborth gan fyfyriwr. ‘Mae nhw yn barod i roi cyngor ac i ddangos i chi drosod a drosodd nes eich bod yn hapus’ adborth gan fyfyriwr (2.2.2)”

Mae Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn arddangos ymrwymiad Gwasanaethau Gwybodaeth i barhau i wella ein gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid.