Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol: Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) 9pm 4 Chwefror o 10am 5 ChwefrorGwaith Cynnal a Chadw Hanfodol: Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) 9pm 4 Chwefror o 10am 5 Chwefror

23/01/2015

Bydd y Storfa Ffeiliau Ganolog (gyriant M) ar gael i’w darllen yn unig o 9pm Dydd Mercher 4 Chwefror tan 10am Dydd Iau 5 Chwefror yn ystod gwaith cynnal a chadw hanfodol. O ganlyniad efallai bydd mewngofnodi i gyfrifiaduron cyhoeddus yn arafach nag arfer. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015

30/01/2015

Mae’n bwysig bod staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn profi ein gallu i ymdopi pe bai trychineb yn digwydd a fyddai’n amharu ar ein Gwasanaethau TG. Felly, unwaith y flwyddyn, rydym yn rhoi prawf ar ein cynlluniau drwy efelychu problem argyfyngol. Cynhelir y Diwrnod Argyfwng nesaf ar Ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2015. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/disaster-day/

Dod o hyd i’ch adborth!Dod o hyd i’ch adborth!

29/01/2015

A oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at adborth am eich aseiniadau ar-lein? Sut bynnag y cyflwynoch eich traethawd, boed trwy Turnitin neu Blackboard, bydd modd i chi weld eich MarcAdborth y Marciwr ac unrhyw ffeiliau adborth atodedig trwy fewngofnodi i Blackboard.

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/Find+your+feedback+-+Welsh

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd: beth yw eich barn?

26/01/2015

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd. Beth yw eich barn? http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/ Diolch am eich adborth.

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

23/01/2015

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

 • Gweler y rhaglen lawn
 • Cofrestrwch ar lein

 

Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19Cynllun Strategol newydd Gwasanaethau Gwybodaeth 2014-19

20/01/2015

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol ar gyfer 2014-19 sy'n amlinellu sut rydym yn anelu at gyflenwi gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid o ansawdd uchel i'n myfyrwyr a staff trwy arbenigedd ein staff, ein hadnoddau gwybodaeth, a thrwy ddefnyddio technoleg. http://www.aber.ac.uk/cy/is/about/strategicplan/

Sustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol AberystwythSustem Rheoli Llyfrgell newydd i Brifysgol Aberystwyth

16/01/2015

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi prynu sustem rheoli llyfrgell y genhedlaeth nesaf, sy’n defnyddio technoleg cwmwl, fel rhan o gonsortiwm o lyfrgelloedd ledled Cymru. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) - consortiwm sy’n cynnwys holl Lyfrgelloedd Prifysgolion Cymru, yn ogystal â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG Cymru - wedi dewis Alma® a Primo® i ddarparu sustem ddwyieithog newydd ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru. Er y byddwn yn parhau i gynnig Primo fel ein gwasanaeth darganfod yn Aberystwyth i alluogi defnyddwyr i ganfod a defnyddio’r adnoddau maent eu hangen yn ddidrafferth, bydd ein sustem rheoli llyfrgell bresennol, Voyager, yn cael ei disodli gan Alma er mwyn awtomeiddio a symleiddio gwasanaethau’r llyfrgell ymhellach. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://whelf.wordpress.com/2014/12/18/whelf-shared-lms-announces-chosen-supplier/

Angen lle diogel i gadw’ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddimAngen lle diogel i gadw’ch bag neu liniadur pan yn astudio yn y llyfrgell? Beth am logi locer llyfrgell rhad ac am ddim

16/01/2015

Mae loceri y gellir eu defnyddio ar sail dyddiol neu fenthyciad hir ar gael i'w llogi’n rhad ac am ddim yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/lockers/

Carwch eich llyfrgell: helpwch ni i’w chadw'n ffit ar gyfer astudioCarwch eich llyfrgell: helpwch ni i’w chadw'n ffit ar gyfer astudio

15/01/2015

Mae bwyta ac yfed yn achosi arogleuon annymunol, sŵn a sbwriel yn ardaloedd astudio’r Llyfrgell. Er mwyn sicrhau amgylchedd astudio glân a dymunol ar gyfer holl ddefnyddwyr y Llyfrgell gofynnir i chi fod yn ymwybodol o bolisi ein llyfrgelloedd ynghylch bwyd a diod:

 • Caniateir diodydd poeth ac oer a byrbrydau oer yn Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E Llyfrgell Hugh Owen ac yn ystafelloedd astudio grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry, ond disgwylir i chi waredu sbwriel yn y biniau ailgylchu a’r biniau sbwriel a ddarperir.
 • Caniateir diodydd potel oer yn y parthau astudio tawel a distaw ar Lefel E a F Llyfrgell Hugh Owen; ar brif lawr Llyfrgell Thomas Parry; ac yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: eto os gwelwch yn dda defnyddiwch y biniau a ddarperir.

 

Bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn eich atgoffa o Reoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ac efallai byddant yn gofyn i chi symud os nad ydych yn defnyddio’r ardal astudio yn briodol neu’n aflonyddu ar fyfyrwyr eraill. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Diolch i chi am ein helpu i gadw’ch llyfrgell yn fangre dymunol ar gyfer astudio.

 

A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?

07/01/2015

Mae Lefel F  Llyfrgell Hugh Owen (llawr uchaf) gan gynnwys y carelau, yr ardaloedd gwydrog a phrif lawr Lefel E (llawr canol) wedi eu dynodi yn ardaloedd astudio tawel. Yn Llyfrgell Thomas Parry mae’r prif lawr agored yn ardal astudio tawel. Os oes unrhyw un yn tarfu arnoch drwy wneud sŵn neu sgwrsio gyda'u cymdogion ewch i’r Ddesg Ymholiadau i hysbysu aelod o'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

 

Dylech fod yn ymwybodol y gall sŵn (gan gynnwys galwadau ffôn) a wneir ar y grisiau amharu ar fyfyrwyr sy’n gweithio’n dawel. Gellir gwneud galwadau ffôn ar Lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen ac yn yr Ardal Astudio  Grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry. Ni ddylai unrhyw sŵn ddeillio o ffonau clust yn unrhyw un o'r ardaloedd astudio tawel.

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch fynd i’r Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen (Llyfrgell y Gyfraith gynt) neu i unrhyw un o'r ystafelloedd astudio grŵp yn Llyfrgell Thomas Parry .

Ein nod yw gweithio gyda chi i ddarparu amgylchedd cyfforddus a thawel i astudio ynddo. Am fwy o wybodaeth gweler http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

 

Oriau agor estynedig ar benwythnosau yn llyfrgell Thomas Parry yn ystod cyfnod arholiadau Semester 1Oriau agor estynedig ar benwythnosau yn llyfrgell Thomas Parry yn ystod cyfnod arholiadau Semester 1

02/01/2015

Yn ystod y penwythnosau 3/4, 10/11 a 17/18 Ionawr 2015 bydd llyfrgell Thomas Parry yn ymestyn eu horiau agor am 2 awr ychwanegol i fod ar agor o 10am-8pm ar y Dydd Sadwrn a’r Dydd Sul. Gellir gweld oriau agor yr holl lyfrgelloedd yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Mae rhestr gynhwysfawr o Ystafelloedd Dysgu Canolog y gellir eu harchebu ar gael yn: www.aber.ac.uk/cy/timetable/zones/Mae rhestr gynhwysfawr o Ystafelloedd Dysgu Canolog y gellir eu harchebu ar gael yn: www.aber.ac.uk/cy/timetable/zones/

18/12/2014

Mae’r rhestr yn cynnwys manylion am yr holl ystafelloedd dysgu ledled y Brifysgol. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr sydd am wybod ble i fynd ar gyfer eu darlithoedd, neu staff sydd am archebu ystafelloedd ar gyfer seminarau, sesiynau tiwtorial a darlithoedd, i ddod o hyd i wybodaeth am leoliad penodol pob ystafell, gan gynnwys cyfarwyddiadau ysgrifenedig, mapiau a ffotograffau. Darperir manylion a gwybodaeth dechnegol am bob ystafell (megis faint o bobl maent yn eu dal, a’r offer dysgu sydd ar gael), i’ch helpu i archebu’r ystafelloedd mwyaf priodol. Mae gwybodaeth ynglŷn â hygyrchedd pob ystafell hefyd ar gael, ynghyd ag adnoddau megis Dolenni Sain.

 • Dolenni i leoliad pob adeilad ar y dudalen ‘Mapiau o’r Brifysgol’.
 • Cyfarwyddiadau ysgrifenedig i ddod o hyd i bob ystafell pan fyddwch yn yr adeiladau.
 • Manylion yr Ystafelloedd - megis math, faint o bobl maent yn eu dal, a threfn yr ystafelloedd.
 • Manylion Technegol, megis nifer y gweithfannau, offer dysgu, mynediad i’r rhyngrwyd.
 • Gwybodaeth am Hygyrchedd - Symudedd a Chlyw.

Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofolLlyfrgell Hugh Owen ar agor 24-awr y dydd o Ionawr 2015 am gyfnod arbrofol

18/12/2014

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr y dydd yn ystod y tymor am gyfnod arbrofol rhwng Ionawr - Mai 2015.

 • Cyfnod arholiadau mis Ionawr: 08:30 Dydd Llun - 01:00 Dydd Sul, 08:30 Dydd Sul - 01:00 Dydd Llun.
 • Tu allan i gyfnod yr arholiadau (yn ystod y tymor): 08:30 Dydd Llun – 18:00 Dydd Sadwrn, 10:00-18:00 Dydd Sul.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prawf hwn ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/24hour/

Mae trefn archebu llyfrau wedi newid bellach – rhowch eich rhestrau darllen ar AspireMae trefn archebu llyfrau wedi newid bellach – rhowch eich rhestrau darllen ar Aspire

17/12/2014

Dim ond trwy roi rhestr ddarllen y modiwl ar Aspire y gallwch brynu adnoddau llyfrgell i fodiwlau a ddysgir. Mae’r ffurflen gais i bwrcasu i’w defnyddio bellach ar gyfer archebion o gronfa ddewisol yr adrannau yn unig. Cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc acastaff@aber.ac.uk 01970621896 i gael gwybodaeth a hyfforddiant.

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddimLawrlwythwch Microsoft Office am ddim

11/12/2014

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/1391

Anrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebraryAnrheg Nadolig y Llyfrgell i chi - dros 100,000 o e-lyfrau trwy gyfrwng ebrary

09/12/2014

Gwnewch pethau’n haws y Nadolig hwn - rhowch gynnig ar app ebrary http://www.ebrary.com/corp/mobile.jsp i gael mynediad i dros 100,000 o e-lyfrau academaidd rhagorol o Lyfrgell eich Prifysgol yn uniongyrchol i’ch dyfais ble bynnag y boch. Am fwy o wybodaeth gweler:  http://aberssel.blogspot.co.uk/2013/10/e-books-via-ebrary.html#more