Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Mae mynedfa 24/7 i ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry ar gau oherwydd difrod ar ôl y storm.

21/10/2014

Mynedfa 24/7 i ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry ar gau

 

Mae  mynedfa 24/7 i ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry ar gau oherwydd difrod ar ôl y storm.

Gallwch gyrraedd yr Ystafedd Gyfrifiadur o’r drws ffrynt.

 

Bydd yr Ystafell Gyfrifiadur yn cau am 9yh heno.

Yr ydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra

Ni ellir dibynnu ar ebost staff heno

22/10/2014

I ddatrys problem mae rhai staff wedi bod yn profi gyda ebost heddiw, bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnal a chadw’r gweinyddwr ebost staff heno o 6yh ymlaen. Dylid ystyried na ellir dibynnu ar y gwasanaeth ebost staff heno. Yr ydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.

22/10/2014

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw gymorth, rhowch wybod inni drwy'r ebost, ffôn, sgwrs sydyn, Facebook neu drydar - neu drwy alw draw i unrhyw un o'n Desgiau Ymholiadau http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Mynediad i ScienceDirect wedi'i adfer yn llawnMynediad i ScienceDirect wedi'i adfer yn llawn

21/10/2014

Mae mynediad i ScienceDirect wedi'i adfer yn llawn ac fe ddylai defnyddwyr gysylltu trwy Shibboleth fel arfer.

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddarafYmunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf

17/10/2014

Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.

Gweplyfr- https://www.facebook.com/aberuni.gg

Trydar-  https://twitter.com/prfysgolaber_gg

Newyddion GG- http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/index.html

 

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddimAngen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim

17/10/2014

Os oes arnoch angen archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – arwyddwch gyda Primo, gofalwch fod y llyfr ar gael, yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol). Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

 

 

Problemau Mynediad – E-gyfnodolion a llyfrau BrillProblemau Mynediad – E-gyfnodolion a llyfrau Brill

15/10/2014

Nid yw e-gyfnodolion a llyfrau Brill ar gael ar hyn o bryd o ganlyniad i broblemau technegol gyda’r darparydd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddimLawrlwythwch Microsoft Office am ddim

15/10/2014

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/1391

Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15

13/10/2014

Am y flwyddyn academaidd 2014-15, bydd y Grŵp E-ddysgu yn cynnig rhaglen lawn o sesiynau hyfforddi newydd a diwygiedig. Gellir cael y manylion llawn ar Nexus yma: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/training

Archebwch le drwy GDSYA https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Mwy fyth o Mwy o LyfrauMwy fyth o Mwy o Lyfrau

10/10/2014

Ym mis Tachwedd 2012 cyflwynodd Gwasanaethau Gwybodaeth y cynllun Mwy o Lyfrau i alluogi myfyrwyr israddedig i argymell llyfrau i’w prynu ar gyfer y llyfrgell. Ers hynny rydym wedi clustnodi dros £35,000 ar gyfer eich argymhellion, a gan fod y cynllun wedi bod mor llwyddiannus, rydym yn awr yn ei ehangu i alluogi pob myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth i'w ddefnyddio.

 

Ewch i’n tudalen Mwy o Lyfrau (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/) i weld sut y gallwch chi gyfrannu at ein casgliadau

Ffyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïoFfyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïo

10/10/2014

Gallwch ychwanegu credyd i’ch cyfrif argraffu/llungopïo gydag arian yn ein llyfrgelloedd ynghyd â  lleoliadau eraill  ar y campws neu ar-lein gyda cherdyn debyd neu gredyd

 

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/27/

 

Sylwer os gwelwch yn dda, na ellir defnyddio'r symiau a lwythir ar eich cerdyn ar gyfer bwyd I dalu am brintiau/llungopïau neu ddirwyon yn y Llyfrgell a vice versa.

Gwybodaeth pellach i’w gael: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

 

 

ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014

29/09/2014

Bydd gwasanaeth rhestr ddarllen ARMS yn newid i fod yn gyfeiriadol yn unig ar ddydd Llun 13eg Hydref – ychydig yn gynharach na hysbysebwyd ynghynt. Gellir ychwanegu rhestrau darllen ar gyfer Semester Dau ac ymhellach i Rhestrau Darllen Aspire. Os ydych am ddiwygio rhestr ddarllen Semester Un, gallwch gadw eich rhestr mewn fformat ffeil testun neu daenlen Excel. Am gyfarwyddiadau a mwy am Aspire, ewch i http://cpelaber.blogspot.co.uk/search/label/rhestrau%20darllen

Mae Aberystwyth yn dathlu’r Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol (20-26 Hydref 2014)Mae Aberystwyth yn dathlu’r Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol (20-26 Hydref 2014)

29/09/2014

Bydd yr Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol, 20-26 Hydref 2014,  yn rhoi’r cyfle i’r gymuned academaidd ac ymchwil ddysgu mwy am fanteision posibl Mynediad Agored – mynediad uniongyrchol, am ddim, ar-lein i ganlyniadau ymchwil ysgolheigaidd, a’r hawl i ddefnyddio ac ailddefnyddio’r canlyniadau hynny.

Mae gan Fynediad Agored y grym i drawsnewid y ffordd y mae ymchwil ac ymchwiliadau gwyddonol yn cael eu cyflawni, gan fod noddwyr ymchwil a Chynghorau Cyllido fel ei gilydd wedi lansio polisïau Mynediad Agored yn ddiweddar.

Nid yw gweithredu Mynediad heb ei broblemau, fodd bynnag. Mae gweithgor Mynediad Agored Prifysgol Aberystwyth, sef cydweithredu rhwng y Gwasanaethau Gwybodaeth a’r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi, yn gwahodd academyddion ac ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth i gyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos Mynediad Agored. Ymhlith y digwyddiadau fydd:

  • Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chynghorydd Polisi Addysg Uwch CCAULl, Ben Johnson, a chynrychiolwyr o’r gymuned gyhoeddi – Sinema Canolfan y Celfyddydau, bore Gwener 24 Hydref.
  • Sesiwn diweddaru hyfforddiant PURE, 12 o’r gloch, ddydd Mercher 22 a dydd Iau 23 Hydref, Ystafell Hyfforddi Hugh Owen. Gellir neilltuo lle drwy wefan y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd.
  • Who owns what and what can they do with it? Copyright and your research publications workshop” gyda Rheolwr Gwarchod Data a Hawlfraint Prifysgol Aberystwyth, Dr Jonathan Davies; anfonwch neu dewch â chytundebau trwydded/hawlfraint y gofynnwyd ichi eu llofnodi wrth gyhoeddi erthyglau, dydd Mawrth 21 Hydref.

Anfonwch drwyddedau (neu giplun o drwyddedau) a’ch cwestiynau at openaccess@aber.ac.uk

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

26/09/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

  • Gweler y rhaglen lawn
  • Cofrestrwch ar lein

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

01/09/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Mwy o Newyddion