Newyddion a Digwyddiadau

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sbam a gwe-rwydo Gochelwch rhag negeseuon e-bost sbam a gwe-rwydo

13/12/2018

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. E-byst gwe-rwydo yw e-byst sy'n ceisio eich twyllo i roi gwybodaeth bersonol megis rhif eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhif eich cerdyn credyd.

Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394

Rhowch gynnig ar y Golwg Rhestr newydd nawrRhowch gynnig ar y Golwg Rhestr newydd nawr

11/12/2018

Rhowch gynnig ar y Golwg Rhestr newydd yn Aspire nawr cyn yr uwchraddiad ar Ragfyr 19eg/20fed.

Bydd y llyfrgellwyr pwnc yn hapus i ddangos nodweddion y Rhestr Golwg newydd - cysylltwch â nhw'n uniongyrchol neu drwy yrru e-bost at acastaff@aber.ac.uk / ffôn 1896 gydag unrhyw gwestiynau neu i drefnu ymweliad.

Edrychwch ar blog Cysylltiadau Academaidd am ragor o wybodaeth:

https://cpelaber.blogspot.com/2018/12/rhowch-gynnig-ar-y-golwg-rhestr-newydd.html

Oriau agor a benthyciadau Gwasnaethau Gwybodaeth dros wyliau'r NadoligOriau agor a benthyciadau Gwasnaethau Gwybodaeth dros wyliau'r Nadolig

26/11/2018

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Oriau Agor

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau am 4.30yp, dydd Gwener 21ain Rhagfyr 2018, ac yn ail-agor am 8:30yb ar ddydd Mercher 2il Ionawr 2019.

  • Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr 2018 – diwrnod ola’r tymor. Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 6yp
  • Dydd Sul 16 Rhagfyr 2018 - llyfrgelloedd ar gau
  • Dydd Llun 17 Rhagfyr - Dydd Iau 20 Rhagfyr – oriau agor gwyliau
  • Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018 – cau yn gynnar: Llyfrgell Hugh Owen yn cau am 4:30yp a Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol am 2:30yp
  • Dydd Llun 24 Rhagfyr 2018 - Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019 - Prifysgol ar gau
  • Dydd Mercher 2 Ionawr 2019 – oriau agor 24/7 yn dechrau am 8:30yb yn Llyfrgell Hugh Owen. Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol yn agor 08:30-19:30

Chwiliwch am wybodaeth ar oriau agor y llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Ceir manylion am oriau agor yr ystafelloedd cyfrifiadur dros Wyliau'r Nadolig yma (PA yn unig)  http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/


Benthyciadau Gwyliau

Nodwch fod llyfrau sydd yn cael eu benthyca o'r llyfrgell o'r 14eg Rhagfyr 2018 yn gallu cael eu benthyca dros wyliau'r Nadolig. Cysylltwch â ni trwy ebostio gg@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw broblemau.

Gwasanaeth argraffu yn annibynadwy dydd Mawrth 18 RhagfyrGwasanaeth argraffu yn annibynadwy dydd Mawrth 18 Rhagfyr

12/12/2018

Oherwydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol, ni fydd y gwasanaeth argraffu, llungopio a sganio ar gael am ysbeidiau byr ar ddydd mawrth 18 Rhagfyr. Os ydych yn cael problem gyda'r gwasnaeth, ceisiwch eto mewn rhai munudau ac fe ddylai fod yn gweithio eto. Yr ydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Amserlen arholiadau semester un, ar gaelAmserlen arholiadau semester un, ar gael

05/12/2018

Mae’r amserlen arholiadau derfynol ar gyfer semester un ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim Mynediad yn Ystod Cyfnod Arholiad IonawrLlyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim Mynediad yn Ystod Cyfnod Arholiad Ionawr

07/12/2018

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn ystod y cyfnod arholiadau, a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Lyfrgell Hugh Owen cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Ionawr (dydd Mercher 2il Ionawr i ddydd Mawrth 22ain Ionawr 2019) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolyguHen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

10/12/2018

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran.

Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld. Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Turnitin yn annibynadwy Dydd Sadwrn 5 Ionawr 2019 rhwng 16:00-00:00Turnitin yn annibynadwy Dydd Sadwrn 5 Ionawr 2019 rhwng 16:00-00:00

12/12/2018

Efallai na fydd gwasanaethau Turnitin ar gael am ysbeidiau yn ystod y cyfnod cynnal a chadw ar Ddydd Sadwrn 05 Ionawr, 2019 rhwng 16:00-00:00

Gwobr Cwrs Nodedig 2018-19Gwobr Cwrs Nodedig 2018-19

04/12/2018

Mae cyfnod cyflwyno ceisiadau am y Gwobrau Cwrs Nodedig bellach wedi dechrau. Cynlluniwyd y Wobr Cwrs Nodedig i gydnabod arfer canmoladwy ym modiwlau Blackboard. Y dyddiad cau i wneud cais yw 1af Chwefror 2019. I gyflwyno cais, lawrlwythwch ffurflen gais fan hyn a darllenwch y cyfarwyddiadau sydd ar ein gweddalennau.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill dros y gwyliau?

07/12/2018

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul, cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Problemau cyflwyno aseiniadau gyda SafariProblemau cyflwyno aseiniadau gyda Safari

20/11/2018

Gall myfyrwyr sy'n defnyddio Safari gael problemau gyflwyno aseiniadau i Turnitin.

Rydym yn argymell bod myfyrwyr yn defnyddio Firefox neu Chrome.

Welwch CHA 524

Defnyddio ystafelloedd cyfrifiadur dros y wyliauDefnyddio ystafelloedd cyfrifiadur dros y wyliau

10/12/2018

Ceir manylion am oriau agor yr ystafelloedd cyfrifiadur dros Wyliau'r Nadolig yma (PA yn unig)  http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/

Gwaith cynnal a chadw Blackboard: mewn perygl ar ddydd Mawrth 18fed, ddim ar gael ar 19eg a 20fed Rhagfyr 2018Gwaith cynnal a chadw Blackboard: mewn perygl ar ddydd Mawrth 18fed, ddim ar gael ar 19eg a 20fed Rhagfyr 2018

27/11/2018

Bydd gwaith cynnal a chadw Blackboard anghenrheidiol yn cymryd lle ar ddydd Mawrth 18fed, dydd Mercher 19eg a dydd Iau 20fed Rhagfyr 2018.

Rhwng 07:00-11:00 ar ddydd Mawrth 18fed Rhagfyr 2018 dylid ystyried bod Blackboard, Turnitin a Panopto mewn perygl ac efallai na fyddant ar gael o gwbl i staff na myfyrwyr.

Ni fydd Blackboard, Turnitin a Panopto ar gael ar ddydd Mercher 19eg a Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Sut mae cael mynediad i'r adborth am fy aseiniad?Sut mae cael mynediad i'r adborth am fy aseiniad?

06/11/2018

Os nad ydych yn siwr sut i ddefnyddio Blackboard i gael mynediad i’r adborth am eich aseiniad? Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin E-Ddysgu! 

Ar gyfer aseiniadau Turnitin: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1376  

Ar gyfer aseiniadau Blackboard: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1377  

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng aseiniadau Turnitin a Blackboard? 

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.