Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Mae Aberystwyth yn dathlu’r Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol (20-26 Hydref 2014)Mae Aberystwyth yn dathlu’r Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol (20-26 Hydref 2014)

29/09/2014

Bydd yr Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol, 20-26 Hydref 2014,  yn rhoi’r cyfle i’r gymuned academaidd ac ymchwil ddysgu mwy am fanteision posibl Mynediad Agored – mynediad uniongyrchol, am ddim, ar-lein i ganlyniadau ymchwil ysgolheigaidd, a’r hawl i ddefnyddio ac ailddefnyddio’r canlyniadau hynny.

Mae gan Fynediad Agored y grym i drawsnewid y ffordd y mae ymchwil ac ymchwiliadau gwyddonol yn cael eu cyflawni, gan fod noddwyr ymchwil a Chynghorau Cyllido fel ei gilydd wedi lansio polisïau Mynediad Agored yn ddiweddar.

Nid yw gweithredu Mynediad heb ei broblemau, fodd bynnag. Mae gweithgor Mynediad Agored Prifysgol Aberystwyth, sef cydweithredu rhwng y Gwasanaethau Gwybodaeth a’r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi, yn gwahodd academyddion ac ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth i gyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos Mynediad Agored. Ymhlith y digwyddiadau fydd:

  • Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chynghorydd Polisi Addysg Uwch CCAULl, Ben Johnson, a chynrychiolwyr o’r gymuned gyhoeddi – Sinema Canolfan y Celfyddydau, bore Gwener 24 Hydref.
  • Sesiwn diweddaru hyfforddiant PURE, 12 o’r gloch, ddydd Mercher 22 a dydd Iau 23 Hydref, Ystafell Hyfforddi Hugh Owen. Gellir neilltuo lle drwy wefan y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd.
  • Who owns what and what can they do with it? Copyright and your research publications workshop” gyda Rheolwr Gwarchod Data a Hawlfraint Prifysgol Aberystwyth, Dr Jonathan Davies; anfonwch neu dewch â chytundebau trwydded/hawlfraint y gofynnwyd ichi eu llofnodi wrth gyhoeddi erthyglau, dydd Mawrth 21 Hydref.

Anfonwch drwyddedau (neu giplun o drwyddedau) a’ch cwestiynau at openaccess@aber.ac.uk

Gwaith cynnal a chadw hanfodol i Web of Science, dydd Sul 26 HydrefGwaith cynnal a chadw hanfodol i Web of Science, dydd Sul 26 Hydref

24/10/2014

Bydd yna darfu ar gronfa ddata lyfryddol Web of Science rhwng 11:00 a 14:00 ar ddydd Sul 26 Hydref, tra bydd y cyflenwr yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw. Ni fydd y gwasanaeth ar gael o gwbl rhwng 11:15-11: 5am ar y diwrnod hwn. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir gan hyn.

Mae’r broblem gyda E-gyfnodolion a llyfrau Brill wedi ei datrysMae’r broblem gyda E-gyfnodolion a llyfrau Brill wedi ei datrys

23/10/2014

Mae’r broblem gyda E-gyfnodolion a llyfrau Brill wedi ei datrys. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra

Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.Angen cymorth wrth ddefnyddio gwasanaethau'r Llyfrgell, TG neu gyfryngau? Peidiwch â bod ofn holi.

22/10/2014

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw gymorth, rhowch wybod inni drwy'r ebost, ffôn, sgwrs sydyn, Facebook neu drydar - neu drwy alw draw i unrhyw un o'n Desgiau Ymholiadau http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/

Mynediad i ScienceDirect wedi'i adfer yn llawnMynediad i ScienceDirect wedi'i adfer yn llawn

21/10/2014

Mae mynediad i ScienceDirect wedi'i adfer yn llawn ac fe ddylai defnyddwyr gysylltu trwy Shibboleth fel arfer.

Mae mynedfa 24/7 i ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry ar gau oherwydd difrod ar ôl y storm.

21/10/2014

Mynedfa 24/7 i ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry ar gau

 

Mae  mynedfa 24/7 i ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry ar gau oherwydd difrod ar ôl y storm.

Gallwch gyrraedd yr Ystafedd Gyfrifiadur o’r drws ffrynt.

 

Bydd yr Ystafell Gyfrifiadur yn cau am 9yh heno.

Yr ydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddarafYmunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf

17/10/2014

Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.

Gweplyfr- https://www.facebook.com/aberuni.gg

Trydar-  https://twitter.com/prfysgolaber_gg

Newyddion GG- http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/index.html

 

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddimAngen archebu llyfr o lyfrgell arall? Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim

17/10/2014

Os oes arnoch angen archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – arwyddwch gyda Primo, gofalwch fod y llyfr ar gael, yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol). Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

 

 

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddimLawrlwythwch Microsoft Office am ddim

15/10/2014

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/1391

Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15Cyrsiau Hyfforddi E-ddysgu 2014-15

13/10/2014

Am y flwyddyn academaidd 2014-15, bydd y Grŵp E-ddysgu yn cynnig rhaglen lawn o sesiynau hyfforddi newydd a diwygiedig. Gellir cael y manylion llawn ar Nexus yma: http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/training

Archebwch le drwy GDSYA https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Mwy fyth o Mwy o LyfrauMwy fyth o Mwy o Lyfrau

10/10/2014

Ym mis Tachwedd 2012 cyflwynodd Gwasanaethau Gwybodaeth y cynllun Mwy o Lyfrau i alluogi myfyrwyr israddedig i argymell llyfrau i’w prynu ar gyfer y llyfrgell. Ers hynny rydym wedi clustnodi dros £35,000 ar gyfer eich argymhellion, a gan fod y cynllun wedi bod mor llwyddiannus, rydym yn awr yn ei ehangu i alluogi pob myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth i'w ddefnyddio.

 

Ewch i’n tudalen Mwy o Lyfrau (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/) i weld sut y gallwch chi gyfrannu at ein casgliadau

Ffyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïoFfyrdd o brynu credyd argraffu/llungopïo

10/10/2014

Gallwch ychwanegu credyd i’ch cyfrif argraffu/llungopïo gydag arian yn ein llyfrgelloedd ynghyd â  lleoliadau eraill  ar y campws neu ar-lein gyda cherdyn debyd neu gredyd

 

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/27/

 

Sylwer os gwelwch yn dda, na ellir defnyddio'r symiau a lwythir ar eich cerdyn ar gyfer bwyd I dalu am brintiau/llungopïau neu ddirwyon yn y Llyfrgell a vice versa.

Gwybodaeth pellach i’w gael: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/card/

 

 

ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014ARMS – cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014

29/09/2014

Bydd gwasanaeth rhestr ddarllen ARMS yn newid i fod yn gyfeiriadol yn unig ar ddydd Llun 13eg Hydref – ychydig yn gynharach na hysbysebwyd ynghynt. Gellir ychwanegu rhestrau darllen ar gyfer Semester Dau ac ymhellach i Rhestrau Darllen Aspire. Os ydych am ddiwygio rhestr ddarllen Semester Un, gallwch gadw eich rhestr mewn fformat ffeil testun neu daenlen Excel. Am gyfarwyddiadau a mwy am Aspire, ewch i http://cpelaber.blogspot.co.uk/search/label/rhestrau%20darllen

Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio’n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

26/09/2014

Mae’r Rhaglen Ymarferion Astudio Israddedig yn cynnig cyflwyniadau ar ysgrifennu, cyfathrebu a sgiliau gwybodaeth.

  • Gweler y rhaglen lawn
  • Cofrestrwch ar lein

Gwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudolGwybodaeth bwysig: Ymddeol ap Ebrary ar gyfer ffonau symudol

01/09/2014

Mae Ebrary wedi dechrau defnyddio’r ap poblogaidd Bluefire ar gyfer darllen all-lein. Mae Bluefire wedi cael camoliaeth uchel ac mae modd ei ddefnyddio ar iOS (iPad ac iPhone) a dyfeisiau Android. O ganlyniad, maent yn ymddeol ap ebrary ar gyfer ffonau symudol o 4 Awst ymlaen. Gellir lawr lwytho’r ap Bluefire drwy’r App Store neu Google Play.

Mwy o Newyddion