Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Mae Cysylltiad Rhyngrwyd y Brifysgol mewn perygl dydd Mercher Hydref 12 10yh a dydd Iau Hydref 13 6ybMae Cysylltiad Rhyngrwyd y Brifysgol mewn perygl dydd Mercher Hydref 12 10yh a dydd Iau Hydref 13 6yb

30/09/2016

Dylid ystyried y cysylltiad Rhyngrwyd y Brifysgol mewn perygl gyda toriadau byr achlysurol rhwng 10yh dydd Mercher Hydref 12fed  a 6yb, dydd Iau Hydref 13eg oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol sy’n cael ei wneud gan ein Darparwr Gwasanaeth. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newyddGwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr hen a newydd

29/09/2016

Yn Llyfrgell Hugh Owen, bydd Cardiau Aber yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr newydd os nad ydynt eisoes wedi'u dosbarthu drwy Llety. Bydd cymorth i ysgogi eich cyfrif e-bost a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol a chymorth i lwytho lluniau ar gyfer Cardiau Aber ar gael ar Lefel D. Bydd Teithiau Llyfrgell ar gael i holl israddedigion ac uwchraddedigion newydd o Ddydd Sadwrn 24 Medi ymlaen. Gweler gwybodaeth bellach am ein gwasanaethau ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/

Ymunwch â thaith llyfrgell yn yr Llyfrygell Thomas Parry, LlanbadarnYmunwch â thaith llyfrgell yn yr Llyfrygell Thomas Parry, Llanbadarn

29/09/2016

Dewch i ddarganfod sut i ddod o hyd i’ch llyfrau, i ddysgu sut i ddefnyddio argraffyddion a’r gwasanaeth hunan-fenthyca, a sut i dalu am gredyd argraffyddion yn ogystal â dysgu mwyn am y rychwant eang o wasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Ceir teithiau o amgylch Llyfrgell Thomas Parry bob dydd Gwener 30 Medi 2yp a 2:30yp ac wedyn trwy'r amser cinio ddydd Mercher (Hydref 5 & 12 ). Dewch i ddysgu mwy am eich llyfrgell. Ar gyfer pob myfyriwr sydd naill ai newydd gychwyn neu sydd wedi bod yma ers tro. https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/#talk

Myfyrwyr: credyd Cerdyn Aber a lluniaeth am ddim am awr o'ch amserMyfyrwyr: credyd Cerdyn Aber a lluniaeth am ddim am awr o'ch amser

28/09/2016

Ymunwch â Grwp Ffocws Gwasanaethau Gwybodaeth am gyfle i dderbyn £10 o gredyd Cerdyn Aber a bwyd am ddim. Rydym yn chiwlio am fyfyrwyr i gydweithio â GG i roi adborth a chynnig syniadau ar wella’r gwasanaeth. Os oes gennych syniadau da am sut i wella’r adnoddau technoleg gwybodaeth, y llyfrgell a’r adnoddau cyfryngol, anfonwch e-bost at is-focus@aber.ac.uk
http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/focusgroup/

Wedi methu mynd ar daith o'r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd Cerdyn AberWedi methu mynd ar daith o'r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd Cerdyn Aber

24/09/2016

Dewch i ddarganfod sut i ddod o hyd i’ch llyfrau, i ddysgu sut i ddefnyddio argraffyddion a’r gwasanaeth hunan-fenthyca, a sut i dalu am gredyd argraffyddion yn ogystal â dysgu mwyn am y rychwant eang o wasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Ceir teithiau o amgylch Llyfrgell Hugh Owen bob dydd o'r dydd Sadwrn 23 Medi a dydd Gwener 30 Medi ac wedyn trwy'r amser cinio ddydd Mercher. Dewch i ddysgu mwy am eich llyfrgell. Ar gyfer pob myfyriwr sydd naill ai newydd gychwyn neu sydd wedi bod yma ers tro. https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/#talk

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

26/09/2016

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?hqttt

Ap am ddim - FyAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth.Ap am ddim - FyAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth.

23/09/2016

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’ch storfa apiau neu trwy https://fy.aber.ac.uk/  Gallwch gysylltu â’ch ebost, eich amserlen, calendar, mapiau o leoliadau’r stafelloedd a thasgau yn ogystal â gweld gwybodaeth am eich cyrsiau, faint o arian sydd gyda chi ar eich Cerdyn Aber, Blackboard, gweld ble mae cyfrifiaduron yn rhydd i’w defnyddio, a’ch cyfrif Llyfrgell. Adnodd cwmwl mewngofnodi sengl yw’r porth hwn sy’n eich cysylltu mewn amser real â’r holl wybodaeth angenrheidiol diweddaraf o’r Brifysgol trwy Twitter, Facebook a ffrydiau datganiadau. Ar ffurf beta mae FyAber ar hyn o bryd wrth i ni ddatblygu’r gwasanaeth i gwrdd â gofynion myfyrwyr. Mae rhyngwyneb Cymraeg, FyAber, wrthi’n cael ei ddatblygu a bydd ar gael yn gynnar yn 2017.

Gwasanaethau gweithdyGwasanaethau gweithdy

22/09/2016

Problemau gyda’ch gliniadur? Asesiad diagnostig rhad ac am ddim ar gael gan dîm profiadol o dechnegwyr o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Gallant ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw ac atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron a pherifferolion personol myfyrwyr sy’n defnyddio systemau gweithredu Windows ac Apple. Ceir rhagor o wybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/repairs/

Byrddau defnydd grwp wedi'u gosod yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas ParryByrddau defnydd grwp wedi'u gosod yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry

12/09/2016

Mae byrddau gweithio ar y cyd TG wedi'u gosod yn Llyfrgell Hugh Owen (yn ystafell Hermann Ethe tu fewn i ystafell Iris De Freitas) ac yn Llyfrgell Thomas Parry (Ystafell Astudio Grwp 4 ar y llawr isaf). Allwch ddim logi rhain, ond maent ar gael ar sail cyntaf i'r felin.

Presenoldeb Myfyrwyr a Gweithgareddau ar yr AmserlenPresenoldeb Myfyrwyr a Gweithgareddau ar yr Amserlen

26/09/2016

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu’r holl weithgareddau sydd ar yr amserlen ac mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gofnodi a monitro presenoldeb a chynnydd myfyrwyr fel rhan o’i dyletswydd gofal i fyfyrwyr unigol. Prif ddiben monitro cynnydd academaidd yw cynorthwyo a chadw myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth, gweler:  

 https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/staff/quality-assurance/academic-progress/academic-progress/

Amserlen semester un ar gaelAmserlen semester un ar gael

12/09/2016

Gallwch ddisgwyl gweld manylion eich amserlen academaidd bersonol ar gyfer 2016-17 drwy eich cofnod myfyriwr ar-lein tua thridiau gwaith ar ôl i chi gwblhau’r broses gofrestru.

Gallwch hefyd weld yr amserlen ar wefan yr Amserlen Academaidd.

Mewn ymateb i adborth myfyrwyr gwnaed 2 welliant pellach i’r amserlen eleni:

  1. Ychwanegwyd enwau’r modiwlau yn ogystal â’u codau at eich amserlen ar y cofnod myfyriwr: https://studentrecord.aber.ac.uk/
  2. Mae eich amserlen hefyd ar gael ar eich calendr personol trwy Office 365. Gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/office365/.

Yn unol â’r drefn arferol, gwneir rhai newidiadau i’r amserlen dros yr wythnosau nesaf wrth i fyfyrwyr gadarnhau eu dewisiadau modiwl. Byddwn yn ceisio gwneud cyn lleied o newidiadau â phosibl, ond fe’ch cynghorir i edrych ar eich amserlen yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi cael eu gwneud.

Bydd amserlen semester un yn sefydlogi ar ôl wythnosau cyntaf tymor yr Hydref. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’ch amserlen, cysylltwch â’ch swyddog amserlenni adrannol

 

Swyddfa Amserlenni

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol ystafelloedd adysgu wedi'u hailenwiAdeilad y Gwyddorau Ffisegol ystafelloedd adysgu wedi'u hailenwi

21/09/2016

Mae'r ystafelloedd yn Adeilad y Gwyddorau Ffisegol wedi'u hailenwi, gan gynnwys yr ystafelloedd adysgu isod:

Prif Ddarlithfa Ffiseg wedi'i newid i 0.15

Ffiseg B wedi'i newid i 0.10

Ffiseg A wedi'i newid i 0.11

Ffiseg 112 wedi'i newid i 1.49

Llyfrau cyfnod benthyg byr nawr ar Lefelau E & F Llyfrgell Hugh OwenLlyfrau cyfnod benthyg byr nawr ar Lefelau E & F Llyfrgell Hugh Owen

19/09/2016

Er mwyn ei gwneud yn haws i ddefnyddio’n casgliadau, mae’r llyfrau y gellir eu benthyg am 24-awr a gafodd eu lleoli yn y Casgliad Benthyciadau Cyfnod Byr ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen nawr wedi cael eu ffeilio ymhlith prif gorff y casgliadau ar Loriau E ac F, a thrwy hynny yn creu un dilyniant llyfrau hawdd ei deall a’i defnyddio. Gall y llyfrau y gellir eu benthyg am 24-awr eu nodi gan fand melyn ar feingefn y llyfr. Os oes angen unrhyw gymorth i ddod o hyd i lyfrau yn ein llyfrgelloedd, ewch at y Ddesg Ymholiadau yn y llyfrgell.

Gwelliannau i rwydwaith y BrifysgolGwelliannau i rwydwaith y Brifysgol

05/09/2016

Yn rhan o brosiectau gwella’r rhwydwaith dros yr haf, mae lled band y rhyngrwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cynyddu o 2 Gigabeit fesul eiliad (Gbps) i 4 Gbps. Mae’r cyswllt gwell nid yn unig yn darparu lawrlwytho cyflymach i staff a myfyrwyr, ond mae wedi ein rhoi mewn sefyllfa i gynyddu ein cyfyngiadau lawrlwytho dyddiol (defnydd teg) o 12 GB i 30 gigabeit (GB) y dydd. Mae hyn yn cyfateb i ffrydio manylder uwch cyflawn am hyd at 10 awr y dydd.

Ffuglen o bob cwr o'r byd yn llyfrgelloedd y BrifysgolFfuglen o bob cwr o'r byd yn llyfrgelloedd y Brifysgol

02/09/2016

I ddathlu ein myfyrwyr rhyngwladol, rydym wedi bod yn archebu ffuglen o bob cwr o'r byd. Dyma’r llyfrau cyntaf sydd wedi cyrraedd; cofiwch, os oes unrhyw lyfrau yr hoffech eu gweld ar ein silffoedd, gallwch wneud cais amdanynt trwy Mwy o Lyfrau https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/morebooks/ .
 

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mwy o Newyddion