Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Problem ar wasanaeth ffon campws Penglais: diweddariad 10:25ynProblem ar wasanaeth ffon campws Penglais: diweddariad 10:25yn

05/12/2016

Mae problem gyda galwadau mewnol ar gampws Penglais wedi'i ddatrys ond dylid ystyried y gwasanaeth mewn perygl hyd nes clywir yn wahanol. Mewn argyfwng ffoniwch 999 a gofyn am y gwasanaeth brys priodol. Os oes angen cymorth ar frys gan aelod o'r Tîm Diogelwch galwch mewn person ar Dderbynfa Campws Penglais.

Rho Wybod Nawr: beth yw eich barn am y gwasanaeth argraffu/copïo/sganioRho Wybod Nawr: beth yw eich barn am y gwasanaeth argraffu/copïo/sganio

05/12/2016

Hyd at 17eg Rhagfyr 2017, bydd cyfle gennych i ddweud eich barn ar sut y gallwn wella ein gwasanaeth argraffu/copïo/sganio.

Os dymunwch gallwch gymryd rhan mewn raffl i ennill £10 o gredyd Cerdyn Aber / argraffu. Ewch i https://aber.onlinesurveys.ac.uk/argraffu2016

Problemau gyda derbyniadau ebyst yn Turnitin wedi'u datrysProblemau gyda derbyniadau ebyst yn Turnitin wedi'u datrys

05/12/2016

Mae'r broblem o dderbyniadau digidol e-bost ar gyfer cyflwyniadau Turnitin ddim yn cael eu derbyn nawr wedi'i ddatrys a gwasanaeth Turnitin yn gweithio fel arfer. Diolch am eich amynedd.

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolyguHen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

02/12/2016

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran.

Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld.

Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad yn ystod cyfnod yr arholiadau IonawrLlyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad yn ystod cyfnod yr arholiadau Ionawr

02/12/2016

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn ystod y cyfnod arholiadau, a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Llyfrgell Hugh Owen yn y cyfnod cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Ionawr (Dydd Mawrth 3 Ionawr i dydd Mawrth 24 Ionawr) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/hughowen/

Gwaith Cynnal a Chadw AberDysgu Blackboard 19-20 Rhagfyr 2016Gwaith Cynnal a Chadw AberDysgu Blackboard 19-20 Rhagfyr 2016

13/10/2016

Ar ôl ymgynghori â'r staff a'r myfyrwyr ynghylch dyddiadau cyfnod cynnal a chadw  AberLearn Blackboard yn y gaeaf, penderfynwyd y bydd yn cael ei gynnal  ddydd Llun 19 a dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2016.

Oriau Agor a benthyciadau Gwasanaethau Gwybodaeth: Gwyliau'r NadoligOriau Agor a benthyciadau Gwasanaethau Gwybodaeth: Gwyliau'r Nadolig

24/11/2016

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau am 4.30yp, dydd Iau, 22 Rhagfyr 2016, ac yn ail-agor am 8:30yb ar ddydd Mawrth, 3 Ionawr 2017.

  • Dydd Sadwrn Rhagfyr 17 2016 – diwrnod ola’r tymor. Llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 6yp a Llyfrgell Thomas Parry ar agor 7yb-6yp
  • Dydd Sul Rhagfyr 18 2016 - Ar Gau
  • Dydd Llun Rhagfyr 19 - Dydd Mercher Rhagfyr 21 – oriau agor gwyliau GG
  • Dydd Iau Rhagfyr 22 2016 - diwrnod diwethaf cyn y gwyliau: Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn cau yn gynnar am 4:30yp a Llyfrgell Gwyddourau Ffisegol am 2:30yp
  • Dydd Gwener Rhagfyr 23, 2016 - Dydd Llun Ionawr 2, 2017 - Ar Gau
  • Dydd Mawrth Ionawr 3, 2017– oriau agor 24/7 yn dechrau am 8:30yb yn Llyfrgell Hugh Owen ac oriau agor Llyfrgell Thomas Parry 7yb-10yn

Benthyciadau'r Gwyliau

  • Benthyciad Safonol a Benthyciadau Tridiau: Dydd Gwener, 2 Rhagfyr 2016 hyd at Ddydd Llun, 9 Ionawr 2017
  •  Benthyciadau Tridiau: Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2016 hyd at Ddydd Llun, 9 Ionawr 2017
  • Benthyciad Byr: Gweithredif cyfnodau benthyca arferol.

Chwiliwch am wybodaeth ar wefannau'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Ceir manylion am oriau agor yr ystafelloedd cyfrifiadur dros Wyliau'r Nadolig yma (PA yn unig)  http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/

Gostyngiad mewn dirwyon ar gyfer llyfrau Benthyciadau Byr hwyrGostyngiad mewn dirwyon ar gyfer llyfrau Benthyciadau Byr hwyr

30/11/2016

Bydd y ddirwy ar gyfer dychwelyd Llyfrau Benthyciad Byr (benthyciadau 24 awr) yn hwyr yn gostwng i 20c yr awr (o 50c). Cofiwch y gallwch wirio dyddiadau ac amseroedd ar gyfer llyfrau sydd gennych ar fenthyg ar-lein; gweler https://faqs.aber.ac.uk/813. Am ragor o wybodaeth am sut i osgoi dirwyon, gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/fines/

Amserlen arholiadau dros dro PA ar gael ar wefan amserlennuAmserlen arholiadau dros dro PA ar gael ar wefan amserlennu

23/11/2016

Mae amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester un ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/
 
Os oes unrhyw arholiadau yn gwrthdaro, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni attstaff@aber.ac.uk erbyn Dydd Mercher 30 Tachwedd.
 
Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu â’ch swyddog arholiadau adrannol: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/ 
 

Cytundeb Mynediad Agored Aur IEEECytundeb Mynediad Agored Aur IEEE

30/11/2016

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi arwyddo cytundeb newydd “Mynediad Agored Diderfyn“ Aur gyda chyhoeddwyr Sefydliad Peirianwyr Trydanol ac Electronig (IEEE). Bydd y cytundeb yn cynnwys talu costau Costau Prosesu Erthyglau ar gyfer unrhyw bapur wedi’i adolygu gan gymheiriaid fydd yn cael ei gyflwyno i gyfnodolyn IEEE gyda chyd-awdur o BA.  Bydd pob erthygl sy’n cael ei chyhoeddi fel rhan o’n cytundeb CPE Mynediad Agored Aur IEEE yn derbyn trwydded CC-BY (Sgil-Briodoliad Creative Commons) er mwyn iddi gydymffurfio â gofynion Mynediad Agored RCUK a gofynion y Cyngor Cyllido Addysg Uwch ar gyfer cyflwyniadau FfRhY2020.  Mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access/where/ o dan adran “Noder Fod”.

Polisi Cyhoeddi Mynediad Agored Aur PA  Polisi Cyhoeddi Mynediad Agored Aur PA

30/11/2016

O fis Tachwedd 2016, bydd PA polisi ar gyfer neilltuo cronfeydd Costau Prosesu Erthyglau RCUK ar gyfer talu costau Mynediad Agored Aur yn newid i drefn fydd wedi’i seilio ar y cyntaf i’r felin. Dylai hynny alluogi defnydd ehangach o gronfeydd CPE ar gyfer staff sy’n cael eu hariannu gan RCUK ar draws y brifysgol a gwella llif ein gwariant Mynediad Agored Aur.  Mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access/where/ o dan adran Y Llwybrau Aur/Hybrid.

Rheoli eich cyfeiriadau llyfryddol gyda EndNoteRheoli eich cyfeiriadau llyfryddol gyda EndNote

28/11/2016

14-12-2016 10: 00-11: 00 Gweithdy staff  ymarferol i helpu chi ddechrau defnyddio meddalwedd EndNote. Fydd yn helpu chi reoli eich cyfeiriadau llyfryddol a chreu dyfyniadau a llyfryddiaethau . Archebwch lle ar y cwrs ar-lein 

Lawrlwytho Microsoft Office i myfyrwyr o o365Lawrlwytho Microsoft Office i myfyrwyr o o365

29/11/2016

Lawrlwythwch Microsoft Office am ddim. Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd ichi lawrlwytho Microsoft Office drwy eich cyfrif office 365. Dyma’r cyfarwyddiadau: https://faqs.aber.ac.uk/1391 

Helpwch i wneud y Llyfrgell yn le da i weithio ynddo trwy gadw'r lle yn lânHelpwch i wneud y Llyfrgell yn le da i weithio ynddo trwy gadw'r lle yn lân

28/11/2016

Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ail-gylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau a’r grisiau. Helpwch ni i wella ein campws gyda llyfrgelloedd a gofodau dysgu sy’n lan ac yn rhydd o sbwriel http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddioPwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

01/09/2016

Os yw eich rhestr ddarllen modiwl Aspire yn cynnwys pennodau neu erthyglau yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, mae rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digideiddio os gwelwch yn dda” yn y blwch “note for library”. I wybod mwy:

http://aberssel.blogspot.co.uk/2016/02/all-change-let-us-know-what-you-need.html

Cadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GGCadwch i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodaeth gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG

03/10/2016

Ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf
Paid â cholli'r cyfle – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau gweplyfr/ trydar/ Gwasanaeth Newyddion GG.
Gweplyfr
Trydar
Newyddion GG

Rhaglen Sgiliau Astudio ar gyfer ôl-raddedigionRhaglen Sgiliau Astudio ar gyfer ôl-raddedigion

24/10/2016

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu a Gwybodaeth Uwch i Uwchraddedigion a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?ncfpt


 

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.