Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Ni fydd Primo ar gael am gyfnodau yn ystod dydd Mawrth 29 Gorffennaf, 8 y bore tan 1 y prynhawnNi fydd Primo ar gael am gyfnodau yn ystod dydd Mawrth 29 Gorffennaf, 8 y bore tan 1 y prynhawn

24/07/2014

Byddwn yn diweddaru Primo, catalog ein llyfrgell - http://primo.aber.ac.uk - i'r fersiwn ddiweddaraf ddydd Mawrth 29 Gorffennaf rhwng 8 y bore ac 1 y prynhawn. Yn ystod yr amser hwnnw ni fydd Primo ar gael ar adegau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Gwaith cynnal a chadw Emerald 25 Gorffennaf - 22 AwstGwaith cynnal a chadw Emerald 25 Gorffennaf - 22 Awst

18/07/2014

Rydym wedi cael gwybod y bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar lwyfannau Grŵp Cyhoeddi Emerald ar 25 Gorffennaf ac y bydd yn parhau am bedair wythnos. Bydd hyn yn effeithio ar  wefannau emeraldgrouppublishing.com ac emeraldinsight.com. Yn ystod y cyfnod hwnnw ni fydd modd i chi olygu’ch proffil, eich gosodiadau neu'ch dewisiadau. Felly, rydym yn argymell eich bod yn gwneud unrhyw ddiweddariadau i'ch proffil cyn 25 Gorffennaf 2014. Bydd y cynnwys tanysgrifio yn dal i fod ar gael.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yr haf hwn?Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill yr haf hwn?

02/07/2014

Cewch ragor o wybodaeth am Gynllun Mynediad Sconul ar http://www.sconul.ac.uk/sconul-access sef cynllun i staff, uwchraddedigion ymchwil, uwchraddedigion amser-llawn a addysgir a myfyrwyr rhan-amser, dysgu o bell ac ar leoliad.

Cau ystafell gyfrifiaduron Hugh Owen 15 Gorffennaf - 15 Awst 2014

26/06/2014

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6, Llyfrgell Hugh Owen dros dro rhwng 15 Gorffennaf - 15 Awst 2014  o ganlyniad i’r Brifysgol Haf

 

Bydd cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr yn y lleoliadau canlynol:

 • Llawr D Llyfrgell Hugh Owen
 • Llawr E Llyfrgell Hugh Owen, (prif lawr a’r Ardal Astudio Grwp)
 • Llawr F Llyfrgell Hugh Owen (prif lawr ac ystafell astudio dawel Tom Lloyd)
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Pantycelyn, Rosser a Threfloyne
 • Yr Hen Goleg a Joseph Parry

 

I weld nifer y cyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob lleoliad, gweler www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir

Yn graddio’r haf hwn?Yn graddio’r haf hwn?

13/06/2014

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau! Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid ichi dychwelyd yr holl eitemau a fenthyciwyd i’r llyfrgell berthnasol. Gellir gweld beth sydd gennych ar fenthyg, neu unrhyw ddirwyon sydd angen eu talu trwy fewngofnodi i Fy Nghyfrif ar Primo, catalog y llyfrgell (http://primo.aber.ac.uk) neu trwy gysylltu â staff y Llyfrgell (http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/) . Gellir talu dirwyon arlein https://voyager.aber.ac.uk/fines/ .

Bydd eich cyfrif cyfrifiadurol yn cloi ddiwedd mis Awst ac ni fyddwch mwyach yn medru cael mynediad i’ch ebost, Blackboard, VPN na rhwydwaith y Brifysgol. Gweler y cwestiwn cyffredin isod am wybodaeth beth ddylech ei wneud cyn i’ch cyfrif gloi. http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/126

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r HafGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor a benthyciadau yn ystod gwyliau'r Haf

19/05/2014

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb

 • Bydd  GG yn gweithredu oriau gwyliau rhwng dydd Sul 1 Mehefin a dydd Iau, 18 Medi 2014
 • Bydd GG a phob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun, Awst 25 2014.
 • Bydd llyfrgell Hugh Owen a llyfrgell Thomas Parry ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi.
 • Gellir gweld oriau agor y llyfrgell ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Benthyciadau'r Gwyliau:

 • Benthyciad Safonol & Benthyciad Tridiau: O ddydd Gwener 23 Mai 2014 hyd at ddydd Llun, 22 Medi 2014.
 • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol o 10 awr mewn grymion.

Mwy o Newyddion