Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gwasanaeth ffonau 2-3 Mai 2015Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gwasanaeth ffonau 2-3 Mai 2015

05/03/2015

Gwasanaeth anghyflawn yn unig fydd ar gael ar y ffonau yn ystod penwythnos 2-3 Mai wrth inni uwchraddio caledwedd ein sustem ffonau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Haf Dyfeisgarwch MyfyrwyrHaf Dyfeisgarwch Myfyrwyr

20/04/2015

Prosiect Jisc yw Haf Dyfeisgarwch Myfyrwyr, sy’n chwilio am syniadau ar gyfer defnyddio technoleg a all wella ymchwil, dysgu neu fywyd myfyriwr, gyda’r potensial o gael ei ddefnyddio ar draws addysg uwch a phellach.

 

Gwahoddir yr unigolion neu’r tîmoedd gyda’r syniadau gorau i ddigwyddiad pum diwrnod gyda’r timoedd llwyddiannus yn derbyn £2000 i’w helpu i ddatblygu’r syniad yn bellach. Bydd y syniadau gorau yn derbyn £3000 eto ac yn cydweithio gyda Jisc i droi’r cysyniad yn gynnyrch go iawn.

Am fwy o wybodaeth gweler http://www.jisc.ac.uk/rd/get-involved/student-ideas-competition. Y dyddiad cau yw 18ed Fai 2015.

Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?Ydych chi'n defnyddio Google Chrome?

20/04/2015

If you use Google Chrome to watch AberCast (Panopto) recordings you will need to make some changes to your Chrome settings. A recent update to Chrome means that you may not be able to view recordings until these changes have been made. Full information and instructions are available on the Panopto website (http://support.panopto.com/documentation/admin-and-setup/troubleshooting/enabling-silverlight-plugin-npapi-plugins-chrome) Please note these instructions are provided by Panopto and are not available in Welsh.

Ystafell gyfrifiaduron Llyfrgell Hugh Owen ar gau mis Mai 29 2015Ystafell gyfrifiaduron Llyfrgell Hugh Owen ar gau mis Mai 29 2015

20/04/2015

O ganlyniad i arholiad ar-lein mawr, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6 yn Llyfrgell Hugh Owen dros dro ddydd Gwener 29 Mai. Bydd yr ystafell wedi cau rhwng 09:00 y bore a 16.30 y prynhawn.

 

Bydd cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr yn y lleoliadau canlynol:

 • Llawr D Llyfrgell Hugh Owen
 • Llawr E Llyfrgell Hugh Owen, (prif lawr a Ardal Astudio Grwp)
 • Llawr F Llyfrgell Hugh Owen (prif lawr ac ystafell astudio dawel Tom Lloyd)
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Pantycelyn, Rosser a Threfloyne
 • Yr Hen Goleg a Joseph Parry
 • Canolfan Llanbadarn

I weld nifer y cyfrifiaduron sydd ar gael ym mhob lleoliad, edrychwch ar www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

JISC Historical Texts: dewch i ddarganfod mwy!JISC Historical Texts: dewch i ddarganfod mwy!

13/04/2015

Bydd Scott Gibbens yn  rhoi arddangosiad ar JISC Historical Texts, adnodd arlein eithriadol sydd ar gael ar gyfer holl staff a myfyrwyr PA trwy gyfrwng tanysgrifiad Llyfrgell PA. Dydd Mawrth, Ebrill 28ain,  14:00, Ystafell ALlICC, Llawr D, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais. acastaff@aber.ac.uk

 

 

http://historicaltexts.jisc.ac.uk/  

Oriau agor estynedig ar benwythnosau yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod cyfnod yr arholiadauOriau agor estynedig ar benwythnosau yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod cyfnod yr arholiadau

09/04/2015

I helpu myfyrwyr yn ystod cyfnod yr arholiadau, byddwn yn estyn amseroedd agor y llyfrgell ar benwythnosau. Yn ystod penwythnosau  9/10, 16/17 a 23/24 Mai 2015 bydd Llyfrgell Hugh Owen ar gau dim ond rhwng 1 y bore ac 8.30 y bore ar fore'r Sul, a bydd Llyfrgell Thomas Parry ar agor am ddwy awr ychwanegol, sef rhwng 10 y bore ac 8 yr hwyr ar ddydd Sadwrn ac ar ddydd Sul. 

Dydd Sadwrn 30 Mai yw diwrnod olaf y tymor a diwrnod olaf yr arholiadau ac felly awn yn ôl i'r oriau agor arferol yn llyfrgell Thomas Parry ar y diwrnod hwnnw: 10 y bore tan 6 yr hwyr. Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn parhau ar agor o'r diwrnod cynt a bydd yn cau am 18:00 ar ddydd Sadwrn 30 Mai.

Bydd oriau gwyliau'r llyfrgelloedd yn dechrau ddydd Sul 31 Mai. Dyma holl fanylion oriau agor y llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/en/is/opening-hours/

Llyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis MaiLlyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis Mai

09/04/2015

Ar y Gwyliau Banc ym mis Mai, dyddiau Llun y 4ydd a'r 25ain, bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor yn ôl yr oriau llyfrgell arferol, sef, o 8:30 y bore ymlaen tan fore'r dydd Sul canlynol, am 1 y bore, a bydd Llyfrgell Thomas Parry ar agor o 8:30 y bore tan 10 yr hwyr, a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol o 8.30 y bore tan 5:30 y hwyr. Bydd nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd ar y dyddiau hyn (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr) yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry. Ceir rhagor o wybodaeth yma http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/  

Cynhadledd dysgu ac addysgu PA 2015Cynhadledd dysgu ac addysgu PA 2015

20/03/2015

Rydym yn gwahodd cynigion ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth, i'w gynnal ar 8-10 Medi 2015. http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Main/TEL+Conference+2015

 

 

 

Thema’r gynhadledd yw “Dathlu amrywiaeth mewn rhagoriaeth addysgu”, gyda phedwar prif faes:

 • Asesu ac adborth yn ganolog i'r hyn a wnawn
 • Gwella dysgu gyda chyfryngau a gwrthrychau dysgu ar-lein
 • Ymgysylltu â myfyrwyr mewn dysgu
 • Agweddau addysgu benodol i ddisgyblaethau

 Mae croeso i staff gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc yn ymwneud â dysgu ac addysgu, yn enwedig gyda thechnoleg. Hyd yn oed os nad yw eich awgrym yn addas elfen arbennig. Mae pynciau eraill yn cael eu croesawu, ac yr ydym yn arbennig yn croesawu fformatau an-rhaddodiadol a chyfranogiad myfyrwyr, felly os gwelwch yn dda disgrifiwch y rhain yn llawn yn y crynodeb.

Mae slotiau cyflwyniad yn 25 munud, sydd yn cynnwys holi ac ateb. Os hoffech chi gynnig panel, gweithdy, neu fformat arall sydd angen amser hirach, dywedwch wrthym beth ydych ei angen. Dewis arall yw gofyn am stondin yn y Ffair Arfer Dda, yn debyg i sesiwn poster ond gyda rhai cyfleusterau cyfrifiadurol ar gael.

 Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau at is-alto@aber.ac.uk ddim hwyrach na 22 Ebrill 2015

Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 20-23 Gorffennaf 2015Gwaith Cynnal a Chadw i AberDysgu Blackboard: 20-23 Gorffennaf 2015

11/03/2015

Ni fydd AberLearn Blackboard ar gael rhwng dydd Llun 20 a dydd Iau 23 Gorffennaf, o ganlyniad i waith cynnal a chadw. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin, Helix a blog Campus Pack nag offer wiki ar gael.

Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015Diwrnod Adfer ar ôl Argyfwng TGCh Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2015

30/01/2015

Mae’n bwysig bod staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn profi ein gallu i ymdopi pe bai trychineb yn digwydd a fyddai’n amharu ar ein Gwasanaethau TG. Felly, unwaith y flwyddyn, rydym yn rhoi prawf ar ein cynlluniau drwy efelychu problem argyfyngol. Cynhelir y Diwrnod Argyfwng nesaf ar Ddydd Gwener 24 Gorffennaf 2015. http://www.aber.ac.uk/cy/is/news/disaster-day/

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

26/01/2015

Noder os gwelwch yn dda bod  Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we,  yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 8:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/cymraeg/faq/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.