Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Newyddion

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau Agor a Benthyciadau Gwyliau’r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau Agor a Benthyciadau Gwyliau’r Pasg

01/04/2014

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau hapus i bawb

Oriau Agor: Bydd oriau agor amser gwyliau yn weithredol yn y Gwasanaethau Gwybodaeth (GG)  o ddydd Sul, Ebrill 13 tan ddydd Sadwrn, Mai 3 2014. Bydd GG a phob Llyfrgell ar gau ar ddydd Sul, Ebrill 13.

 • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun-Dydd Gwener 0830-17.30
 • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun-Dydd Gwener 0830-17.30
 • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun-Dydd Iau 0900-13:00; 14:00-17:30; Dydd Gwener 09:00-1300; 14:00-17:00

Gweler manylion am oriau agor ystafelloedd cyfrifiadurol dros gyfnod y Pasg yma: http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/ (PA yn unig)

Y Pasg: Bydd GG a phob Llyfrgell ar gau o Ddydd Iau, Ebrill 17 ac yn ail-agor ar ddydd Mercher, 23 Ebrill.

Gwyliau’r Banc:  Bydd oriau arferol GG mewn  grym yn Llyfrgell Hugh Owen ar ddydd Llun, Mai 5ed a Dydd Llun, Mai 26ain (8.30am-hanner nos) a Llyfrgell Thomas Parry (8:30am- 10pm) ac oriau’r gwyliau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Gellir gweld oriau agor y Llyfrgell ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Benthyciadau’r Gwyliau:

 • Benthyciad Safonol: o Ddydd Gwener 4 Ebrill 2014 tan Ddydd Mawrth, 6 Mai 2014
 • Benthyciad Tridiau: o Ddydd Gwener 4 Ebrill 2014 tan Ddydd Mawrth, 6 Mai 2014
 • Benthyciad Byr: benthyciad 10 awr arferol

Dydd Mercher Wikis - defnyddio Wikis ar gyfer dysgu myfyrwyrDydd Mercher Wikis - defnyddio Wikis ar gyfer dysgu myfyrwyr

14/04/2014

Gwahoddir staff i fynychu digwyddiad sy’n dangos arfer da yn y defnydd o Wikis ar gyfer dysgu myfyrwyr ar ddydd Mercher 7 Mai 14:00-17:00, C43

Mae'r digwyddiad yn cynnwys micro-gyflwyniadau gan amrywiaeth o staff sydd wedi defnyddio Wikis i ddysgu, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau hirach. Dilynir hyn gan drafodaeth o amgylch y bwrdd am fanteision ac anfanteision defnyddio Wikis, gyda gwersi a ddysgwyd gan staff sydd wedi gweithredu’r dull hwn, a chlinig e-ddysgu lle y gall cyfranogwyr ennill profiad ymarferol a hyfforddiant gan staff e-ddysgu. Bydd lluniaeth ar gael. Croeso i Bawb

http://nexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Wiki+Wednesday+7+May+2014

Gwasanaethau Gwybodaeth: rydym yn croesawu eich adborthGwasanaethau Gwybodaeth: rydym yn croesawu eich adborth

10/04/2014

Rydym yn croesawu ac yn gofyn am adborth gan ein defnyddwyr i sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi yn ymateb i’ch gofynion a’ch anghenion amrywiol fel defnyddwyr. Os nad ydych yn hapus ynghylch y gwasanaeth a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, neu os nad ydym wedi gwneud rhywbeth y gwnaethom addo ei wneud, y ffordd orau i ni wneud gwelliannau yw trwy ichi gysylltu â ni. Os ydych wedi bod yn hapus â’r gwasanaeth a gynigiwn neu â’r cymorth a gawsoch gan aelod o’n staff, rhowch wybod i ni er mwyn i ni weld ym mha ffyrdd yr ydym yn llwyddo. Ceir manylion am sut y gallwch gyflwyno eich sylwadau, cwynion a chanmoliaeth i ni ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/mechanisms/

Oriau estynedig y Llyfrgell dros gyfnod arholiadau mis Mai 2014Oriau estynedig y Llyfrgell dros gyfnod arholiadau mis Mai 2014

03/04/2014

Llyfrgell Hugh Owen: Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr dros gyfnod yr arholiadau, rydym yn bwriadau agor Llyfrgell Hugh Owen tan hanner nos bob dydd o ddydd Llun, Mai 5ed drwodd tan ddydd Gwener, Mai 30ain

 • Dydd Llun-Dydd Gwener -  8:30am – hanner nos
 • Dydd Sadwrn/Sul – 10am- hanner nos

Bydd Llyfrgell Thomas Parry yn ymestyn ei horiau agor am 2 awr  ychwanegol ar 3 penwythnos dros gyfnod yr arholiadau (gan gau am 8pm yn lle 6 pm)

 • Sadwrn 10 Mai a Sul 11 May: 10am-8pm
 • Sadwrn 17 Mai a Sul 18 May: 10am-8pm
 • Sadwrn 24 Mai a Sul 25 May: 10am-8pm

Mae dydd Sadwrn 31 Mai yn ddiwrnod ola’r tymor a’r arholiadau felly ar y diwrnod hwn oriau arferol y Llyfrgell bydd mewn grym yn Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry: 10am – 6pm

Bydd oriau agor y gwyliau yn cychwyn ar ddydd Sul, 1af Mehefin

Yn ystod Gwyliau Banc mis Mai, dydd Llun, Mai 5ed a Dydd Llun, Mai 26ain bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 8:30 a hanner nos a Llyfrgell Thomas Parry rhwng 8.30-6pm

Am wybodaeth bellach gweler http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Gofynion Meddalwedd Adrannol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2014/15Gofynion Meddalwedd Adrannol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2014/15

24/03/2014

Yr haf hwn, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn bwriadu cadw’r cyfluniad presennol, sef Windows 7 ac Office 2010, wrth ddarparu mynediad i fyfyrwyr ac ar gyfer gweithfannau’r ystafelloedd dysgu. Fodd bynnag, byddwn yn diweddaru, ychwanegu neu’n dileu rhaglenni yn unol ag anghenion dysgu’r adrannau yn y flwyddyn academaidd 2014/15. Os yw eich adran angen unrhyw newidiadau o ran y portffolio o becynnau meddalwedd sydd ar gael ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at psv-software@aber.ac.uk erbyn dydd Gwener 16 Mai os gwelwch yn dda.

A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?A ydych yn cael eich tarfu gan sŵn yn ardaloedd astudio tawel y llyfrgelloedd?

24/03/2014

Mae Lefel F  Llyfrgell Hugh Owen (llawr uchaf) gan gynnwys y carelau, yr ardaloedd gwydrog a phrif lawr Lefel E (llawr canol) wedi eu dynodi yn ardaloedd astudio tawel. Yn Llyfrgell Thomas Parry mae’r prif lawr agored yn ardal astudio tawel. Os oes unrhyw un yn tarfu arnoch drwy wneud sŵn neu sgwrsio gyda'u cymdogion ewch i’r Ddesg Ymholiadau i hysbysu aelod o'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dylech fod yn ymwybodol y gall sŵn (gan gynnwys galwadau ffôn) a wneir ar y grisiau amharu ar fyfyrwyr sy’n gweithio’n dawel. Gellir gwneud galwadau ffôn ar Lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen ac yn yr Ardal Astudio  Grŵp ar lawr isaf Llyfrgell Thomas Parry. Ni ddylai unrhyw sŵn ddeillio o ffonau clust yn unrhyw un o'r ardaloedd astudio tawel.

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch fynd i’r Ardal Astudio Grŵp ar Lefel E, Llyfrgell Hugh Owen (Llyfrgell y Gyfraith gynt) neu i unrhyw un o'r ystafelloedd astudio grŵp yn Llyfrgell Thomas Parry .

Ein nod yw gweithio gyda chi i ddarparu amgylchedd cyfforddus a thawel i astudio ynddo. Am fwy o wybodaeth gweler http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

 

Fersiwn beta o NVivo ar gyfer Mac ar gael i lawrlwythoFersiwn beta o NVivo ar gyfer Mac ar gael i lawrlwytho

13/03/2014

Mae meddalwedd dadansoddi ansoddol NVivo (QSR International) yn awr ar gael mewn fersiwn beta rhad ac am ddim ar gyfer Mac.
Mae FYI NVivo 10 ar gyfer Windows eisoes ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth oddi wrth y Gwasanaethau Gwybodaeth am £3.
Ymholiadau:  nvivo@aber.ac.uk

http://www.inf.aber.ac.uk/advisory/faq/1096/

Mae Literature Online yn newidMae Literature Online yn newid

06/03/2014

Efallai bydd pethau yn edrych ychydig yn wahanol y tro nesaf byddwch yn ymweld â’r safle Literature Online gan fod ProQuest wedi datblygu rhyngwyneb cwbl newydd.  Fydd yr hen fersiwn yn cael ei chau ym mis Mai 2014. Am rhagor o wybodaeth gwelwch flog Gwasanaethau Academaidd: http://cpelaber.blogspot.co.uk/2014/03/mae-literature-online-yn-newid.html 

Gwasanaethau Gwybodaeth – Yn cyflenwi Mwy o LyfrauGwasanaethau Gwybodaeth – Yn cyflenwi Mwy o Lyfrau

17/02/2014

Yn ystod blwyddyn 1 ymgyrch Mwy o Lyfrau archebwyd 205 Mwy o Lyfrau yn costio £5,130.26, ac ym mlwyddyn 2 archebwyd 101 yn costio  £2,712.41.  Os ydych yn methu cael gafael ar lyfr, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth trwy ddefnyddio ffurflen archebu Mwy o Lyfrau a byddwn yn gweld os gallwn eu prynu. http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/morebooks/

Adleoli’r Llyfrau Quarto a Symud y Casgliad CeltaiddAdleoli’r Llyfrau Quarto a Symud y Casgliad Celtaidd

10/02/2014

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i ddod o hyd i lyfrau, yr ydym yn ail-drefnu'r casgliadau yn Llyfrgell Hugh Owen i ddilyn un trefn yn hytrach na chael dilyniant ychwanegol ar gyfer Qto. Y cam cyntaf yn hyn fydd symud y casgliad Celtaidd. Am fwy o wybodaeth, gweler https://www.aber.ac.uk/cy/is/collections/collectionchange/

Caru eich llyfrgelloedd – nid peth braf yw sbwrielCaru eich llyfrgelloedd – nid peth braf yw sbwriel

05/02/2014

Helpwch i wneud y Llyfrgell yn le da i weithio ynddo trwy gadw’r lle yn lân

Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ail-gylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau a’r grisiau

Helpwch ni i wella ein campws gyda llyfrgelloedd a gofodau dysgu sy’n lan ac yn rhydd o sbwriel

http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Newidiadau i Barthau Llyfrgell Hugh OwenNewidiadau i Barthau Llyfrgell Hugh Owen

28/01/2014

Mewn ymateb i geisiadau gan fyfyrwyr, mae’r parthau ar lefel E, Llyfrgell Hugh Owen wedi newid. Daeth y parthau newydd i rym ar 27 Ionawr. Am fwy o wybodaeth gweler:
http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Mwy o Newyddion