Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Llyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis MaiLlyfrgelloedd ar agor ar Wyliau Banc - dyddiau Llun ym mis Mai

17/03/2017

Ar Wyl y Banc ddydd Llun, Mai 1 a 29, bydd y llyfrgelloedd ar agor gyda nifer cyfyngedig o staff ar ddyletswydd (yn debyg i'r gwasanaeth ar benwythnosau a chyda'r hwyr) yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry.

  • Llyfrgell Hugh Owen: Dydd Llun, Mai 1 a 29: 24 awr 7 diwrnod yr wythnos;
  • Llyfrgell Thomas Parry: Dydd Llun, Mai 1 a 29: 7:00-22:00;
  • Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: Dydd Llun, Mai 1 a 29: 8:30-19:30.

Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad o'r 2 MaiLlyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim mynediad o'r 2 Mai

28/04/2017

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn ystod y cyfnod arholiadau, a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Llyfrgell Hugh Owen yn y cyfnod cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Mai (Dydd Mawrth 2 Mai i dydd Gwener 2 Mehefin) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/hughowen/

Gwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: Oriau agor gwyliau'r Pasg

16/03/2017

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau hapus i bawb

Oriau Agor

  • Bydd oriau gwyliau Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn dod i rym rhwng dydd Sul, Ebrill 9fed a dydd Gwener Ebrill 28ain 2017
  • Llyfrgelloedd Hugh Owen, Thomas Parry & Gwyddorau Ffisegol: dydd Llun i ddydd Gwener 08:30 – 17:30
Y Pasg: bydd GG a phob llyfrgell yn cau 16:30 ar ddydd Iau, Ebrill 13eg ac yn ail-agor ar ddydd Mercher, Ebrill 19eg.

AberDysgu Blackboard ddim ar gael: dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017AberDysgu Blackboard ddim ar gael: dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

28/04/2017

Ni fydd AberDysgu Blackboard ar gael rhwng dydd Mawrth 4 Gorffennaf a dydd Iau 6 Gorffennaf 2017, oherwydd gwaith cynnal a chadw blynyddol dros yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd AberCast (Panopto), Turnitin ar gael. http://xwikinexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Planning%20Downtime

Diweddariad ar gynlluniau adnewyddu Lefel D Llyfrgell Hugh OwenDiweddariad ar gynlluniau adnewyddu Lefel D Llyfrgell Hugh Owen

10/04/2017

Mae cynlluniau ar gyfer adnewyddu Lefel D Llyfrgell Hugh Owen yn dod yn eu blaen yn dda. Fe’n cynghorwyd os oeddem am sicrhau bod y gwelliannau angenrheidiol i’r gofod wedi’u cyflawni i safon uchel y bod rhaid caniatáu mwy o amser ar gyfer y gwaith nag a ystyriwyd ar y cychwyn. Amcangyfrifir y bydd cyfnod y gwaith yn ymestyn tan Rhagfyr 2017. Yr ydym yn gobeithio y bydd y gwaith yn cychwyn fel a ddisgwyliwyd ym mis Mehefin ond nes bydd yr adeiladwyr yn cael eu hapwyntio, ni allwn gadarnhau’r amserlen. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithio ar gynlluniau i leddfu effaith y gwaith ar fyfyrwyr a staff, gan gynnwys sicrhau argaeledd yr holl wasanaethau, a mannau astudio a chyfrifiaduron, ond mae’r anorfod y bydd peth amharu, ac ni allwn ond ymddiheuro am hyn o flaen llaw. Tra bo’r gwaith yn digwydd, bydd y desgiau ymholiadau Llyfrgell a Thechnoleg Gwybodaeth ar Lefel E Llyfrgell Hugh Owen. Gallwch ddilyn y diweddaraf am ein cynlluniau a hynt y prosiect ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/

Ni fydd Digimap ar gael 08:30-12:30 ddydd Mawrth, 16 MaiNi fydd Digimap ar gael 08:30-12:30 ddydd Mawrth, 16 Mai

27/04/2017

Ni fydd Digimap ar gael rhwng 8:30yb a 12:30yp, dydd Mawrth, 16 Mai oherwydd gwaith cynnal a chadw. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r PasgGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau gwyliau'r Pasg

16/03/2017

  • Benthyciadau Safonol: o ddydd Llun, Ebrill 3ydd 2017 tan ddydd Mercher, Mai 3ydd 2017
  • Benthyciadau Tridiau: o ddydd Mercher, Ebrill 5ed 2017 tan ddydd Mercher, Mai 3ydd 2017
  • Benthyciadau Cyfnod Byr: bydd y cyfnod benthyca arferol mewn grym

Sut i roi adborth a beth ydyn ni'n neud gydag awgrymiadauSut i roi adborth a beth ydyn ni'n neud gydag awgrymiadau

25/04/2017

Yr ydym yn croesawu ac yn gweithio i gasglu adborth gan ein defnyddwyr er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau yr ydym yn eu gynnig yn addas ar eich cyfer ac yn newid yn ôl eich gofynion. Os ydych yn anhapus ynglyn â gwasanaeth a ddarparir gan Wasanaethau Gwybodaeth, neu os nad ydym wedi gwneud rhywbeth yr ydym wedi addo gwneud, y ffordd orau i ni wella yw trwy clywed oddi wrthych. Os ydych wedi'ch plesio gan wasanaeth yr ydym yn eu ddarparu, neu wedi cael gwaasanaeth ardderchog gan aelod o staff, rhowch wybod i ni fel ein bod yn deall ein bod yn neud pethau'n iawn. mae manylion ar sut y gallwch cyflwyno sylwadau, cwynion a chanmoliaeth i'w gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/

Amserlen arholiadau terfynol nawr ar gaelAmserlen arholiadau terfynol nawr ar gael

04/04/2017

Mae amserlen arholiadau terfynol ar gyfer semester dau ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/en/timetable/exam-timetable/

Gwelliannau pellach i rwydwaith y BrifysgolGwelliannau pellach i rwydwaith y Brifysgol

23/03/2017

Mae lled band y rhyngrwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cynyddu o 4 Gigabeit fesul eiliad (Gbps) i 6 Gbps. Mae’r cyswllt gwell yn darparu lawrlwytho cyflymach i staff a myfyrwyr.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.