Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Croeso i'n myfyrwyr newydd; lanlwythwch lun ar gyfer eich Cerdyn Aber os gwelwch yn dda.Croeso i'n myfyrwyr newydd; lanlwythwch lun ar gyfer eich Cerdyn Aber os gwelwch yn dda.

19/08/2016

Unwaith y byddwch wedi rhoi eich cyfrif TG ar waith, ewch i https://abercard.aber.ac.uk/cy/request_card i lanlwytho llun ar gyfer eich Cerdyn Aber newydd. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar y campws. 

 

Oriau Agor estynedig Llyfrgell y Brifysgol Medi 2016Oriau Agor estynedig Llyfrgell y Brifysgol Medi 2016

19/08/2016

Bydd llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry ar agor rhwng 10yb a 6yp bob penwythnos trwy gydol mis Medi (oni bai am y 4ydd Medi pan fydd y Llyfrgell Hugh Owen ar gau) a bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor tan 10yh yn ystod yr wythnos o’r 5ed o Fedi hyd ailddechrau oriau agor y llyfrgell adeg y tymor yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso.

Dydd Gwener 23 Medi
  • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 8:30yb - hanner nos
  • Llyfrgell Thomas Parry ar agor 8:30yb-5:30yp
Dydd Sadwrn 24 Medi
  • Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 tan ddiwedd y tymor
  • Llyfrgell Thomas Parry ar agor 7yb-10yh tan ddiwedd y tymor

Llyfrgell Hugh Owen ar gau dydd Sul 4 Medi 2016Llyfrgell Hugh Owen ar gau dydd Sul 4 Medi 2016

18/08/2016

Bydd Llyfrgell Hugh Owen ar gau dydd Sul 4th Medi oherwydd gwaith trydanol hanfodol gan Adran Ystadau PA. Bydd  Llyfrgell Hugh Owen ar agor ar ddydd Sadwrn 3 Medi 10yb-6yp a  Llyfrgell Thomas Parry ar agor 10yb-6yp drwy'r penwythnos: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours/ Ystafelloedd cyfrifiaduron eraill www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/rooms/availability/ gan gynnwys:
  • Pentre Jane Morgan 
  • Llandinam B23
  • Joseph Parry
  • Llyfrgell Thomas Parry
  • Undeb y Myfyrwyr

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

20/11/2015

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried  "Mewn Perygl"  rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Newid yr amddiffyniad Gwrth-feirwsNewid yr amddiffyniad Gwrth-feirws

15/06/2016

Bydd trwydded Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Sophos Anti-Virus yn dod i ben ar 31 Awst 2016. Ar ôl y dyddiad hwn ni fydd fersiynau o Sophos a lwythwyd trwy Brifysgol Aberystwyth yn diweddaru bellach a dylid eu tynnu oddi ar eich cyfrifiadur. (Yn achos cyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol ar y parth PAU caiff hyn ei wneud yn awtomatig). Os ydych wedi gosod Sophos Ant-virus ar eich cyfrifiadur personol eich hun rhaid ichi ei dynnu oddi arno trwy ddefnyddio’r cyfarwyddiadau a geir fan hyn: https://faqs.aber.ac.uk/1690 O 01 Medi 2016 ymlaen, bydd y Brifysgol yn defnyddio Windows Defender yn dechnoleg Gwrth-feirws. Mae trwydded Windows Defender yn caniatáu ei lwytho ddim ond ar gyfrifiaduron sy’n eiddo i’r Brifysgol.

Os hoffech gyngor ynghylch llwytho technoleg gwrth-feirws ar eich cyfrifiadur eich hun gweler: https://faqs.aber.ac.uk/18 Os oes gyda chi gwestiynau o unrhyw fath cysylltwch â is@aber.ac.uk  neu 01970 622400

Mwy o Newyddion