Gweithdai sgiliau

Ymunwch â ni i ddatblygu eich sgiliau

Mae gweithdai sgiliau yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn rhad ac am ddim.

Bydd deunyddiau addysgu y gweithdai, gan gynnwys recordiadau, cyflwyniadau ac adnoddau defnyddiol, ar gael trwy'r mudiad SgiliauAber/AberSkills Blackboard Learn Ultra.

Semester 2 2024 

Ebrill

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cynnwys y gweithdy

Sut i fwcio / ymuno

10/04/2024

13:00-13:30

Ar-lein drwy Teams

Metrigau (ar gyfer Staff/Uwchraddedigion Ymchwil a sesiwn a gyflwynir yn Gymraeg)

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

16/04/2024

12.10-12:40

0.25 Cledwyn/ ar-lein drwy Teams

Canllaw i astudio yn ddwyieithog / yn Gymraeg (sesiwn a gyflwynir yn Gymraeg) Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

17/04/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Revision and exam skills 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

23/04/2024

12:10-12:40

0.25 Cledwyn / ar-lein drwy Teams Defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle (sesiwn a gyflwynir yn Gymraeg) Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

24/04/2024

13:00-13:30

Ar-lein drwy Teams

Defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) yn gyfrifol yn eich astudiaethau (sesiwn a gyflwynir yn Gymraeg)

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

24/04/2024

13:00-13:30

Ar-lein drwy Teams

Using AI responsibly in your studies 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod