Ymchwil mewn Mathemateg

‌‌Rydym fel sefydliad yn rhoi pwyslais cryf ar waith ymchwil, ac yn cefnogi  grwpiau ymchwil sy'n gweithio'n flaenllaw ym maes gwyddoniaeth ar lefel byd-eang:

  • Mae'r grŵp Cyfuniadeg Algebraidd yn weithgar mewn theori dylunio, theori codio a theori cynrychiolaeth o grwpiau Weyl a'r algebrau Hecke cysylltiol.

  • Mae diddordebau'r Grŵp Ystadegaeth yn cynnwys y defnydd o ddadansoddiad siâp ystadegol i setiau data biolegol a dadansoddiad ystadegol o setiau data biolegol dimensiwn uchel.

Mae'r ymchwilwyr ym mhob grŵp yn ymwneud â chynlluniau cydweithio ehangach.