Cysylltu â Ni

Os ydych am gysylltu â pherson penodol defnyddiwch y tabl isod i gael gafael ar eu manylion cyswllt. Os nad ydych yn siŵr â phwy yr ydych am gysylltu yna mae croeso i chi e-bostio gan ddefnyddio ein cyfeiriad cyffredinol.

SwyddEnwLleoliadFfônEbost
Cyfarwyddwr Caryl Davies Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 621761 ccd@aber.ac.uk
Cyfarwyddwr Cynorthwyol John Harrington Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622268 oih@aber.ac.uk
Ymgynghorydd Myfyrwyr George Jones Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 628622 student-support@aber.ac.uk
Ymgynghorydd Myfyrwyr Janet Hardy Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 628607 student-support@aber.ac.uk
Gweinyddwr Cyllid Myfyrwyr Jessica Jackson Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 628640 jej10@aber.ac.uk
Ymgynghorydd Hygyrchedd Diane Jones Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622493 disability@aber.ac.uk
Ymgynghorydd Hygyrchedd Nicky Cashman Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 628441 disability@aber.ac.uk
Ymgynghorydd Hygyrchedd Nia Lewis Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 628458 disability@aber.ac.uk
Cydgysylltydd Anabledd Cynorthwyol  Laura George Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622954 swtstaff@aber.ac.uk
Cydgysylltydd Anabledd Cynorthwyol Katie Cooper Canolfan Croesawu Myfyrwyr  01970 622954 swtstaff@aber.ac.uk
Gweinyddwr Gwaith Cymorth Hazel Couch Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622955 learner-support@aber.ac.uk
Gweinyddwr Gwaith Cymorth Marion Thomson Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 628423 mnt@aber.ac.uk
Mentora Ffordd Hyn Doug Kerr Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 621529 dok@aber.ac.uk
Tiwtor Arbennigol Arweiniol  Jan Roland Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 621959 ajr@aber.ac.uk
Tiwtor Arbennigol Sarah Thomas Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 621959 smt@aber.ac.uk
Croesawydd Rebecca Pyne Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 621761 student-support@aber.ac.uk
Swyddog Ysgrifenyddol Lles Hefina James Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087 hhj@aber.ac.uk
Rheolwr Gwasanaethau Lles  Lou Hardinge Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087 studentwellbeing@aber.ac.uk
Ymgynghorydd Lles  Kate Shelley Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087

studentwellbeing@aber.ac.uk

Nyrsys Angharad Jones Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087

studentwellbeing@aber.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl   Emma Lloyd Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087

studentwellbeing@aber.ac.uk

Uwch Gwnselydd Lawrence Railton Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087 studentwellbeing@aber.ac.uk
Cwnselwyr Myfyrwyr Hussam Al-Nawab Canolfan Croesawu Myfyrwyr 01970 622087 studentwellbeing@aber.ac.uk