Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr

Mae’n bwysig fod myfyrwyr yn cofrestru gyda Meddyg Teulu yn Aberystwyth – mae rhestr o feddygfeydd lleol ar gael