Aros Aber

Does dim yn well ar ôl diwrnod prysur na chyrraedd adre, troi’ch tegell ymlaen a rhoi eich traed i fyny.

Rydym yn gwerthfawrogi cysuron y cartref yn Fferm Penglais, ein llety newydd o’r radd flaenaf, a gobeithio y byddwch chi’n teimlo’n gartrefol gyda ni.

Wedi’i ysbrydoli gan y dirwedd a phensaernïaeth cefn gwlad Cymru, mae ein datblygiad newydd yn cynnig ystafelloedd en suite hael, gwelyau dwbl, cegin cynllun agored, a lolfeydd. Gyda holl gysuron corfforol y dydd, megis teledu sgrin fflat, peiriant golchi llestri a Wi-Fi, rydym 
yn gwybod y cewch chi brofiad 5*. Yn wir, Fferm Penglais yw’r llety Prifysgol cyntaf i gael 5* gan Croeso Cymru o fewn y categori Llety Campws.

Yn ogystal â Fferm Penglais, mae gennym amrywiaeth o lety gwahanol i fodloni eich gofynion penodol, boed hynny’n gyllideb benodol neu’r ffaith eich bod yn rhan o grŵp, rydym yn cynnig prisiau cystadleuol a phecynnau i fodloni eich holl ofynion.

Ffurflen Ymholiadau Cynhadledd

 

Rhagor o Wybodaeth