Gwobrau a Safleoedd y Brifysgol

Llun awyr o'r campws a'r llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddarparu profiad academaidd a phrofiad myfyrwyr rhagorol.

Fe adlewyrchir hyn yn yr ystod o wobrau ac anrhydeddau mae’r Brifysgol wedi derbyn.

GwobrauSafleoedd Prifysgol Aberystwyth

 • Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru ac 2il yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru a 3ydd yn y DU am Ansawdd y Dysgu (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)

 

 • Ar y Brig yng Nghymru am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023)
 • Ymhlith y 5 Uchaf yn y DU am Gymorth Academaidd (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023; yn seiledig ar y prifysgolion sydd wedi eu rhestru yn The Times/ Sunday Times Good University Guide 2023)
 • Ymhlith y 10 Uchaf (6ed) yn y DU am Lais Myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023; yn seiledig ar y prifysgolion sydd wedi eu rhestru yn The Times/ Sunday Times Good University Guide 2023)
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru ac 2il yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru a 3ydd yn y DU am Ansawdd y Dysgu (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • 5ed safle yn y DU am Threfniadaeth a Rheolaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Y Brifysgol Orau yn y DU am Ddarlithwyr ac Ansawdd y Dysgu
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2023)
 • Y Brifysgol Orau yn y DU am Fywyd Myfyrwyr
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2023)
 • Trydydd safle am Brifysgol y Flwyddyn
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2023)
 • 5ed safle am Gyfleusterau
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2023)
 • 5ed safle am Breswylfeydd a Llety Myfyrwyr
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2023)
 • 92% o raddedigion yn gweithio neu mewn astudiaethau pellach 15 mis ar ôl graddio
  (Arolwg Canlyniadau Graddedigion Prifysgol Aberystwyth, Mehefin 2023, HESA)

 

 • 1af yng Nghymru a Lloegr am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022; Yn seiliedig ar y prifysgolion sydd wedi eu rhestru yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2022)
 • Gwobr Aur am Breswylfeydd a Llety Myfyrwyr 
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2022) 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Fywyd Myfyrwyr
  (WhatUni? Gwobrau Dewis Myfyrwyr 2022) 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Darlithoedd ac Ansawdd Dysgu
  (WhatUni? Gobrau Dewis Myfyrwyr 2022) 
 • Ymhlith y 40 Prifysgol Uchaf yn y DU 
  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022) 
 • Ymhlith y 10 Dinas Myfyrwyr Rhataf yn y DU 
  (Tabl Cynghrair Student Crowd 2022) 

 

 • Y Brifysgol orau yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Mae 98% o’r ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch (Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021)
 • Mae 75% o ymchwil Prifysgol Aberystwyth o ansawdd sydd yn arwain y byd (4*) ac yn rhagorol yn rhyngwladol (3*)
  (Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021)
 • Y Brifysgol orau yng Nghymru ac ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y 6ed mlynedd yn olynol 
  (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, NSS 2021)

 

 • Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)  
 • Ar y brig o blith prifysgolion Cymru, 90% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr, ac o’r holl brifysgolion sydd wedi eu rhestru yng nghanllaw prifysgolion da The Times a Sunday Times, ymhlith y 5 prifysgol uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr
  (Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr 2020)
 • Gwobr Aur am Uwchraddedig 
  (
  WhatUni? Gwobrau Dewis myfyrwyr 2020) 
   
 • Gwobr Aur am Ryngwladol 
  (
  WhatUni? Gwobrau Dewis myfyrwyr 2020) 
   
 • Ail safle am Brifysgol y Flwyddyn 
  (
  WhatUni? Gwobrau Dewis myfyrwyr 2020)
   
 • 2il yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr 
  (The Complete University Guide 2020) 
   
 • 2il yn y DU am fodlonrwydd gyda’r Addysgu 
  (The Complete University Guide 2020)

 

 • Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu 
  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2019 / 2018)
 • Gwobr Aur am Uwchraddedig 
  (
  WhatUni? Gwobrau Dewis myfyrwyr 2019) 
   
 • Ail safle am am Ryngwladol 
  (
  WhatUni? Gwobrau Dewis myfyrwyr 2019)
   
 • Ail safle am Brifysgol y Flwyddyn 
  (
  WhatUni? Gwobrau Dewis myfyrwyr 2019)
   
 • Gwobr Aur am Ansawdd y Dysgu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 
  (Ffraimwaith Rhagoriaeth Addysgu [FfRhA 2018]) 
   

 

Safleodd Pynciau  

Cyfrifeg a Chyllid

 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Cyfrifeg a Chyllid (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Cyfrifeg a Chyllid (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Cyfrifeg a Chyllid (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Yn y 4 uchaf yn y Deyrnas Unedig am y gymhareb Myfyrwyr/Staff  ym mhwnc Cyfrifeg a Chyllid (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • 100% boddhad cyffredinol y myfyrwyr ar ein gradd N400 Cyfrifeg a Chyllid (ACF 2022)

 

 

Amaethyddiaeth a Gwyddorau Anifeiliaid

 • Yn y 3 uchaf yn y DU ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • 2il yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes pwnc Amaethyddiaeth a Choedwigaeth (The Complete University Guide 2024)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU ym maes pwnc Amaethyddiaeth a Choedwigaeth (The Complete University Guide 2024)
 • Yn y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd gyda'r Addysgu ym maes Gwyddor Anifeiliaid ac Amaethyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Ar y Brig yn y DU ym maes Gwyddor Anifeiliaid ac Amaethyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 5 Uchaf yn y DU am Foddhad â’r Cwrs a Boddhad ag Adborth ym maes Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Ar y Brig yn y DU am Foddhad â’r Marcio a Boddhad ag Adborth ym maes Swoleg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • 2il yn y DU ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • 2il yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ag Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Amaethyddiaeth (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Ymhlith y 3 uchaf yn y DU ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn gyffredinol yn y DU ym maes Amaethdyddiaeth a Choedwigaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2022) 
 • Ymhlith y 5 uchaf am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 Uchaf yn y am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddorau Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddorau Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • 4ydd yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 3ydd yn gyffredinol ym Mhrydain am safon Ymchwil ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 3ydd yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 3ydd ym Mhrydain am safon Ymchwil ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 3ydd yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Amaethyddiaeth (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021)

Celf

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd gyda’r addysgu ym mhwnc Celfyddyd Gain (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Addysgu ym mhwnc Celfyddyd Gain (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd â’r addysgu, y cwrs a’r adborth ym mhwnc Celf (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2022)
 • Roedd 92% o fyfyrwyr o’r Adran Gelf yn fodlon â’r addysgu ar eu cwrs (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Mae 80% o’r ymchwil yn yr Ysgol Gelf yn arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021)
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Celf a Dylunio  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Celf* (ACF 2021)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig ym maes Hanes Celf (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Gorau yn y Deyrnas Unedig am Ragolygon Graddedigion ym maes Hanes Celf (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig ac ar y brig yng Nghymru ym maes Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • 3ydd yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • 4ydd yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2019)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes pwnc Celf a Dylunio (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times2019)
 • 2il yn y DU ym maes pwnc Hanes Celf (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2019)
 • Ar y brig yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Hanes Celf (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2019)

Gwyddorau Biolegol

 • Yn y 10 uchaf yn y DU am Foddhad Myfyrwyr ym maes Gwyddorau Biolegol (Complete University Guide 2024)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am Foddhad gydag Adborth ym maes Bioleg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ag Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ag Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • 3ydd yn y DU am Fodlonrwydd gyda’r Asesu a’r Adborth ym mhwnc Bioleg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 5 uchaf yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym maes Bioleg (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Ar y Brig yn y DU am Foddhad Myfyrwyr ym maes Geneteg  (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym maes Ecoleg a Bioleg yr Amgylchedd (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Mae 84% o ymchwil yn yr Adran Gwyddorau Bywyd yn awrwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Ecoleg a Bioleg yr Amgylchedd (ACF 2021)
 • 3ydd yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Microbioleg a Gwyddor Celloedd (ACF 2021)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)

Busnes a Rheolaeth

 • Yn y 3 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym mhwnc Marchnata (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Astudiaethau Busnes a Rheolaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 4 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Asesu a’r Adborth ym mhwnc Busnes a Rheolaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Cyfrifeg a Chyllid (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 3 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym mhwnc Marchnata (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)

Cyfrifiadureg

 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Asesu a’r Adborth mewn Cyfrifiadureg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd â’r Dysgu a Bodlonrwydd Cyffredinol mewn Cyfrifiadureg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd yr Addysgu mewn Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2023)
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr mewn Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2023)
 • Yn y 5 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Deallusrwydd Artiffisial (ACF 2022)
 • Yn y 5 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Systemau Gwybodaeth (ACF 2022)
 • 100% boddhad cyffredinol myfyrwyr, a’r Uchaf yn y DU am foddhad ym maes Peirianneg Meddalwedd (ACF 2022)
 • 100% o’n myfyrwyr G400 Cyfrifiadureg gytunodd fod y staff yn dda am esbonio pethau (ACF 2022)
 • Mae 88% o ymchwil yr Adran Cyfrifiadureg gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021)
 • Ymhlith y 10 Uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022) 
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022) 
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am ansawdd y dysgu ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2021)
 • Y gorau yng Nghymru ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2020)
 • 6ed yn y Deyrnas Unedig am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 15 uchaf yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2019).

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym mhwnc Addysg (Complete University Guide 2024)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Addysg (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Addysg (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Addysg (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Addysg (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yng Nghymru ac 2il yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym maes Addysg (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • 93% boddhad cyffredinol ymhlith y myfyrwyr yn yr Adran Addysg (ACF 2022)
 • Ar y brig yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022)  
 • 2ail yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Llenyddiaeth mewn Addysg (ACF 2021) 
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Addysg (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2019).

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym mhwnc Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd gyda’r addysgu ym mhwnc Ysgrifennu Creadigol (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym mhwnc Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym mhwnc Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Cwrs ym mhwnc Ysgrifennu Creadigol (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)  
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Asesu a’r Adborth ym mhwnc Ysgrifennu Creadigol (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)  
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Cwrs ym mhwnc Saesneg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)  
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Asesu a’r Adborth ym mhwnc Saesneg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)  
 • Ar y brig yng Nghymru ac yn y 3ydd safle ym Mhrydain am foddhad cyffredinol ym maes Ysgrifennu Creadigol (ACF 2022)
 • Ar y brig yng Nghymru ac yn y 5 uchaf ym Mhrydain am foddhad cyffredinol ym maes Llenyddiaeth Saesneg (ACF 2022)
 • Ail yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022) 
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022) 
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Yn y 10 uchaf yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Ysgrifennu Creadigol(Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Timess 2021)
 • 3ydd ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • 2ail yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Ysgrifennu Creadigol (ACF 2021)
 • 2ail yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Llenyddiaeth yn Saesneg (ACF 2021)
 • Y gorau yng Nghymru ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2020)
 • 5ed yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Daeareg (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ac ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth Ddynol (ACF 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ac ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Daearyddol Ffisegol (ACF 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Cymdeithaseg (ACF 2022)
 • Mae 95% o’r ymchwil yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r adborth ym maes Daearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol (Tabl Cynghrair y Guardian 2022)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Daearyddiaeth a Gwyddorau Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times) 
 • Yn y 15 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth a Gwyddorau Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 7fed yn y Deyrnas Unedig am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Daearyddiaeth a Gwyddorau Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Y gorau yng Nghymru ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes pwnc Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times).

Hanes a Hanes Cymru

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Hanes (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Hanes (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Hanes (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Hanes (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • 94% am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr â'r Adran Hanes a Hanes Cymru (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • 97% am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr i fyfyrwyr sy'n astudio V100 Hanes (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Hanes (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022)  
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r adborth ym maes Hanes (Tabl Cynghrair y Guardian 2022) 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU  am fodlonrwydd â’r adborth ym maes Hanes (Tabl Cynghrair y Guardian 2022) 
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu ym maes Hanes (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Complete University Guide 2024)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd gyda’r Addysgu a’r Adborth ym mhwnc Cysylltiadau Rhyngwladol (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • 4ydd yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Gwleidyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Bodlonrwydd â’r Cwrs ym maes Gwleidyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am yr Addysgu ym mhwnc Gwleidyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth (ACF 2022) 
 • Mae 87% o ymchwil yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn arwain yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r addysgu, y cwrs a’r adborth ym maes Gwleidyddiaeth (Tabl Cynghrair y Guardian 2022) 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn gyffredinol yn y DU ym maes Gwleidyddiaeth (Tabl Cynghrair y Guardian 2022)  
 • Yn y 15 uchaf yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Gwleidyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Gwleidyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2021)
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am safon Ymchwil ym maes Gwleidyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth (ACF 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Polisi Cymdeithasol (ACF 2021)

Astudiaethau Gwybodaeth

 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021).

Y Gyfraith a Throseddeg

 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da  2024, The Times and Sunday Times)
 • 3ydd yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym maes Polisi Cymdeithasol (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)  
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Yn yr 15 uchaf ym Mhrydain ym maes Troseddeg  (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes pwnc y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times).

Mathemateg

 • Mathemateg: Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad â’r Dysgu (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024) 
 • Mathemateg: Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad â’r Adborth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda'r Dysgu, yr Asesu a'r Adborth mewn Mathemateg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Bodlonrwydd â’r Cwrs mewn Mathemateg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr mewn Mathemateg (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2023)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Bodlonrwydd â’r Cwrs mewn Mathemateg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Ar y brig yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda'r Dysgu, yr Asesu a'r Adborth mewn Mathemateg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Ar y brig yng Nghymru a’r ail yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes Mathemateg (ACF 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022) 
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â'r addysgu a'r cwrs yn gyffredinol ac ar y brig yn y DU am fodlonrwydd â'r adborth ym maes Mathemateg (Tabl Cynghrair y Guardian 2022) 
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times  2021).
 • Y Brifysgol Orau yng Nghymru ym maes Mathemateg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times  2020)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Mathemateg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times  2020
 • 2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times  2019).

Ieithoedd Modern

 • 3ydd yn y Deyrnas Unedig ym mhwnc Ieithoedd ac Ieithyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Yn 1af am Adborth yn y Deyrnas Unedig ym mhwnc Ieithoedd ac Ieithyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Yn 1af am roi Gwerth Ychwanegol yn y Deyrnas Unedig ym mhwnc Ieithoedd ac Ieithyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Yn 4ydd am Foddhad gyda'r Addysgu yn y Deyrnas Unedig ym mhwnc Ieithoedd ac Ieithyddiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr am Ffrangeg (Complete University Guide 2024)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr am Almaeneg (Complete University Guide 2024)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yn y DU, gyda 100% boddhad cyffredinol ym maes Astudiaethau Ffrangeg (ACF 2022)
 • Brifysgol orau yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd Dysgu ym maes Eidaleg (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)  
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Eidaleg (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r addysgu a bodlonrwydd cyffredinol â’r cwrs ym maes Ieithoedd Modern (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2022)  
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol â maes Astudiaethau Ffrangeg (ACF 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Astudiaethau Iberaidd (ACF 2021)
 • 1af yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Almaeneg ac 2il am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • 2il yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig ym maes Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • 2ail yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes pwnc  Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Almaeneg (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU ym maes Ieithoedd Iberaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times).

Ffiseg

 • Yn y 15 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym mhwnc Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y DU am Fodlonrwydd â’r Asesu a’r Adborth ym mhwnc Ffiseg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023)
 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr mewn Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Mae 84% o’r ymchwil yn yr Adran Fathemateg yn arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Seryddiaeth (ACF 2021) 
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes pwnc Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)

Seicoleg

 • Ymhlith y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd Myfyrwyr ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd gyda’r Addysgu ym mhwnc Seicoleg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd gyda’r Adborth ym mhwnc Seicoleg (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym mhwnc Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Fodlonrwydd gyda’r Asesu a’r Adborth ym mhwnc Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da 2023, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes Seicoleg (ACF 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r adborth ym maes Seicoleg (Tabl Cynghrair y Guardian 2022)  
 • Ar y brig ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Times 2021)
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Seicoleg  (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Cydradd uchaf am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Seicoleg Gymhwysol (ACF 2021) 
 • 2il yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • 2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2019).

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

 • Roedd 100% o’n myfyrwyr C600 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn meddwl bod staff yn dda am esbonio pethau (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023)
 • Roedd 100% o’n myfyrwyr C600 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn fodlon ag ansawdd y cwrs (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023)
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain amAnsawdd y Dysgu ym maes Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Ar y brig yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes pwnc Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ym maes pwnc Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times).

Theatr, Ffilm a Theledu

 • Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 •  Yn y 15 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd yr Addysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd gyda’r Addysgu ym mhwnc Cynhyrchu Ffilmiau a Ffotograffiaeth (Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2024)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r adborth ym maes Cyfryngau (Tabl Cynghrair y Guardian 2022)  
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2022)  
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da,The Times and Sunday Timess 2021)
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Cyfathrebu ac astudiaethau'r Cyfryngau (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Drama (ACF 2021)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2020)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2019)
 • Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da, The Times and Sunday Times 2019).

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 • Ar y brig yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr yn y pwnc Astudiaethau Celtaidd (Complete University Guide 2024)
 • Y brifysgol orau yn y DU am brofiad myfyrwyr ac ansawdd dysgu ym maes pwnc Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2022, The Times a Sunday Times)
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 2il ym Mhrydain am ragolygon graddedigion Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2021, The Times and Sunday Times)
 • 100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar gyfer Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2021)
 • 1af yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Yn y 5 uchaf yn y Deyrnas Unedig ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2020, The Times and Sunday Times)
 • Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes pwnc Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da 2019, The Times and Sunday Times)

Gwyddorau Filfeddygol

 • 3ydd yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol ym maes Gwyddorau Filfeddygol (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021).

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn arolwg blynyddol o bron i hanner miliwn o fyfyrwyr mewn prifysgolion, colegau a darparwyr eraill ar draws y DU. Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf sgorio eu prifysgol ar draws ystod eang o fesuriadau boddhad myfyrwyr. Maent yn cynnwys ansawdd yr addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefnu a rheoli, adnoddau dysgu, y gymuned ddysgu a llais y myfyriwr. Mae ein safleoedd yn yr Arolwg Cenedlaethol o Foddhad Myfyrwyr yn seiliedig ar restr y Times and Sunday Times o Sefydliadau Addysg Uwch.