Newyddion Diweddaraf

 Gan Bwyll - ystafelloedd dal ar gael!

Myfyrwyr presenol - os ydych chi dal angen rhywle i fyw'r flwyddyn nesaf, peidiwch â phoeni, mae yastafelloedd dal ar gael gyda ni!

Myfyrwyr newydd - Mae Ceisiadau Llety ar gyfer 2018/19 ar agor nawr -  Sut i wneud cais.

Llety haf - Mae Ceisiadau Llety Haf ar agor nawr!

Diogelu Data

I fodloni'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, rydym wedi diweddaru ein Datganiad Preifatrwydd Data. Nid yw'r ffordd yr ydym yn cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel wedi newid; ond mae ein polisi newydd yn ei gwneud hi'n haws i chi ddeall pa wybodaeth bersonol a gedwir gennym a sut yr ydym yn ei defnyddio.