Myfyrwyr Newydd

Students walking along the prom, with 'Gwarant o Llety i Fyfyrwyr y Flwyddyn 1af' logo.

Yn Aberystwyth, rydym yn falch o'r gymuned fywiog y mae ein myfyrwyr yn ei mwynhau yn ein neuaddau. Rydym n cynnig amrywiaeth o steiliau a lleoliadau fel y gallwch ddod o hyd i'r ardal sy'n addas ar eich cyfer chi, gyda'r mwyafrif o breswylfeydd o fewn taith cerdded fer i'r campws.

Mae Ceisiadau Llety yn agor am 9yb ar dydd Llun, 9 Ebrill 2018

Sut i wneud cais

Mae gan bob neuadd ei chymeriad unigryw ei hun sy’n cynnig hafan ddiogel i chi gymdeithasu, astudio ac ymlacio ynddi. Pan fyddwch yn byw gyda ni, ni fydd angen poeni am filiau yn codi a gostwng gan fod y ffïoedd llety yn cynnwys cyfleustodau, y we (a chyswllt diwifr), lefel uchel o yswiriant cynnwys personol ac Aelodaeth Blatinwm o’r Ganolfan Chwaraeon yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer eich iechyd a’ch lles.

P'un ai a ydych yn dymuno ystafell en-suite neu ystafell safonol gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir, cyfleusterau arlwyo / rhan-arlwyo neu hunan-arlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau ar gyfer eich cyllideb a'ch dewisiadau - gweler ein ffioedd llety.

I ddarganfod pa lety sydd ar gael i chi, cymharwch ein preswylfeydd.

*Gosodir telerau ac amodau

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn addas isod.