Myfyrwyr Presennol

Os ydych chi wedi mwynhau aros mewn llety'r prifysgol, beth am aros gydd ni am flwyddyn arall, lle gallwch barhau i brofi byw mewn amglchedd cynhwysol a chefnogol.

Aelodaeth Blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon yn ogystal â dim cynnydd yn 2018/19 Ffioedd Llety o 2017/18 yn Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne a Pantycelyn-Penbryn. 

Mae Ceisiadau Llety ar gyfer 2018/19 yn awr ar agor -

Sut I wneud cais

Caiff ceisiadau am lety eu prosesu ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y cawsant eu cyflwyno’n llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar ein gweddalen Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety yn y Brifysgol?.

Yn ystod y blynyddoedd blaenorol mae mwyafrif y myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am lety prifysgol wrth ddychwelyd i’r brifysgol wedi cael lle yn eu dewis 1af! 

 

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn addas isod.