Ariannu eich astudiaethau

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau

Mae gan Aberystwyth y Bwrsariaethau, Ysgoloriaethau a Gwobrau gorau o unrhyw brifysgol yn y DU.*

Mae’r Bwrsariaethau, yr Ysgoloriaethau a’r Gwobrau yn cynnig strwythur cymorth ariannol gwerthfawr i sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn gallu manteisio ar Addysg Uwch.

Benthyciadau

Mae’r benthyciadau sydd ar gael i’ch cynorthwyo i dalu am eich astudiaethau yn dibynnu ar wlad eich geni. Yn gyffredinol ceir tri chategori:

  • Myfyrwyr o Gymru
  • Myfyrwyr o Loegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon
  • Myfyrwyr o wledydd yr Undeb Ewropeaidd

Ffioedd Dysgu

* Ffynhonnell: Adroddiad Higher Expectations 2011/12 gan Opnionpanel Research.