Dyddiadau'r Tymor

Dyddiadau'r tymor ar gyfer sesiwn 2023 / 2024

Dyddiadau sesiwn 2023 / 2024

Dylid darllen y Dyddiadau Tymor ochr yn ochr â gofynion preswyl y Brifysgol i fyfyrwyr amser llawn, a welir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Digwyddiad

Dyddiad

Cynlluniau TAR a BSc Nyrsio yn dechrau ar –

Dydd Llun 04/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (15 wythnos) neu ddiwedd y tymor ysgol (ymarfer dysgu)

 

Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth 

Dydd Llun 18/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (13 wythnos)

Tymor yr Hydref [1]

Dydd Llun 25/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (12 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig 2

Dydd Llun 18/12/2023 - Dydd Sadwrn 06/01/2024 (3 wythnos)

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 08/01/2024 - Dydd Sadwrn 23/03/2024 (11 wythnos)

Gwyliau’r Pasg 2

Dydd Llun 25/03/2024 - Dydd Sadwrn 13/04/2024 (3 wythnos)

Tymor y Pasg

Dydd Llun 15/04/2024 - Dydd Sadwrn 01/06/2024 (7 wythnos)

SEMESTER 1

Penwythnos Mawr y Croeso

Dydd Gwener 22/09/2023 - Dydd Sul 24/09/2023

Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru 3

Dydd Llun 25/09/2023 - Dydd Sadwrn 30/09/2023 (1 wythnos)

Addysgu Semester 1

Dydd Llun 02/10/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (11 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

cynhelir yr arholiadau sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog yn y prif leoliadau arholi o ddydd Mercher 10.1.2024 hyd ddydd Mercher 24.1.2024

Dydd Llun 08/01/2024 - Dydd Sadwrn 27/01/2024 (3 wythnos)

SEMESTER 2

Semester 2 Ymgynefino (ar gyfer myfyrwyr newydd)

Dydd Llun 22/01/2024 - Dydd Sadwrn 27/01/2024

Addysgu Semester 2 (Bloc 1)

Dydd Llun 29/01/2024 - Dydd Sadwrn 23/03/2024 (8 wythnos)

Addysgu Semester 2 (Bloc 2)

Dydd Llun 15/04/2024 - Dydd Sadwrn 04/05/2024 (3 wythnos)

Wythnos adolygu

Dydd Llun 06/05/2024 - Dydd Sadwrn 11/05/2024

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Llun 13/05/2024 - Dydd Sadwrn 01/06/2024  

                                                                                                 Haf 4 a 5

Wythnos y Graddio (i'w chadarnhau)

Yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 15/07/2024 (Y Sioe Amaethyddol i'w chadarnhau)

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 12/08/2024 - dydd Gwener 23/08/2024

NODIADAU

 1. Efallai y bydd dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol gan fyfyrwyr ar nifer fach o raglenni, yn benodol y rhaglenni sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith sylweddol e.e. myfyrwyr Milfeddygaeth, Nyrsio, a TAR. Rhaid i fyfyrwyr holi eu hadrannau i wneud yn sicr.
 2. Cyfnod gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi'u hamserlenni yn ystod y cyfnod gwyliau, ond gellid efallai gynnal gwaith maes, lleoliadau profiad gwaith neu weithgareddau eraill.
 3. Mae'r cyfnod ymgynefino ar ddechrau semester 1 yn rhan gyflawn o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn byw yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol.
 4. Mae'r cyfnod o ddiwedd Semester 2 tan ddechrau'r sesiwn nesaf yn gyfnod gwyliau i israddedigion amser llawn ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer yr arholiadau atodol yn Aberystwyth yng nghyfnod Asesiadau Ailsefyll Awst. Bydd uwchraddedigion amser llawn ar gyrsiau yn parhau â'u hastudiaethau yn y cyfnod hwn.
 5. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil fyw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a gellir cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill yn wyliau amodol. Bydd cyfnod gwyliau uwchraddedigion yn cael ei drefnu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a'r arolygydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-daro â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol sy'n cael eu cyhoeddi gyda dyddiadau'r tymhorau.

KRB 06/09/2021

Dyddiadau'r Tymor ar gyfer sesiwn 2024 / 2025

Dyddiadau sesiwn 2024 / 2025

Dylid darllen y Dyddiadau Tymor ochr yn ochr â gofynion preswyl y Brifysgol i fyfyrwyr amser llawn, a welir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Digwyddiad

Dyddiad

Nyrsio 

Dydd Llun 02/09/2024 

Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth 

Dydd Llun 16/09/2024 

Tymor yr Hydref [1]

Dydd Llun 23/09/2024 - Dydd Sadwrn 14/12/2024 (12 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig 2

Dydd Llun 16/12/2024 - Dydd Sadwrn 04/01/2025 (3 wythnos)

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 06/01/2025 - Dydd Sadwrn 05/04/2025 (13 wythnos)

Gwyliau’r Pasg 2

Dydd Llun 07/04/2025 - Dydd Sadwrn 26/04/2025 (3 wythnos)

Tymor y Pasg

Dydd Llun 28/04/2025 - Dydd Sadwrn 31/05/2025 (5 wythnos)

*Dydd Llun 05/05/2025 – Gŵyl y Banc mis Mai

SEMESTER 1

Penwythnos Mawr y Croeso

Dydd Gwener 20/09/2024 - Dydd Sul 22/09/2024

Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru 3

Dydd Llun 23/09/2024 - Dydd Sadwrn 28/09/2024 (1 wythnos)

Addysgu Semester 1

Dydd Llun 30/09/2024 - Dydd Sadwrn 14/12/2024 (11 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester 1 (gan gynnwys cyfnod adolygiad)

I’w gadarnhau: cynhelir yr arholiadau sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog yn y prif leoliadau arholi o ddydd Mercher 8.1.2025 hyd ddydd Mercher 22.1.2025

Dydd Llun 06/01/2025 - Dydd Sadwrn 25/01/2025 (3 wythnos)

 

 

 

        SEMESTER 2                                                                                        

 

 

Semester 2 Ymgynefino (ar gyfer myfyrwyr newydd)

Dydd Llun 20/01/2025 - Dydd Sadwrn 25/01/2025 (1 wythnos)

Addysgu Semester 2

Dydd Llun 27/01/2025 - Dydd Sadwrn 05/04/2025 (10 wythnos)

Dydd Llun 28/04/2025 – Dydd Sadwrn 03/05/2025

(1 wythnos)

Wythnos Adologiad

Dydd Llun 05/05/2025 - Dydd Sadwrn 10/05/2025 (1 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Llun 12/05/2025 - Dydd Sadwrn 31/05/2025 (3 wythnos)

                                                                                                Yr Haf 4 a 5

Wythnos y Graddio 

Yr wythnos yn dechrau Ddydd Llun 14/07/2025 

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 11/08/2025 - Dydd Iau 21/08/2025

 

NODIADAU

 1. Efallai y bydd dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol gan fyfyrwyr ar nifer fach o raglenni, yn benodol y rhaglenni sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith sylweddol e.e. myfyrwyr Milfeddygaeth, Nyrsio, a TAR. Rhaid i fyfyrwyr holi eu hadrannau i wneud yn sicr.
 2. Cyfnod gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi'u hamserlenni yn ystod y cyfnod gwyliau, ond gellid efallai gynnal gwaith maes, lleoliadau profiad gwaith neu weithgareddau eraill.
 3. Mae'r cyfnod ymgynefino ar ddechrau semester 1 yn rhan gyflawn o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn byw yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol.
 4. Mae'r cyfnod o ddiwedd Semester 2 tan ddechrau'r sesiwn nesaf yn gyfnod gwyliau i israddedigion amser llawn ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer yr arholiadau atodol yn Aberystwyth yng nghyfnod Asesiadau Ailsefyll Awst. Bydd uwchraddedigion amser llawn ar gyrsiau yn parhau â'u hastudiaethau yn y cyfnod hwn.
 5. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil fyw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a gellir cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill yn wyliau amodol. Bydd cyfnod gwyliau uwchraddedigion yn cael ei drefnu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a'r arolygydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-daro â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol sy'n cael eu cyhoeddi gyda dyddiadau'r tymhorau.

 

Dyddiadau'r tymor ar gyfer sesiwn 2025 / 26

Blwyddyn academaidd 2025/26 i’r rhai sy’n dechrau ym mis Medi

Digwyddiad

Dyddiad

 

Tymor yr Hydref

 Nyrsio
Milfeddygaeth

Dydd Llun 22 Medi 2025 – Dydd Gwener 12 Rhagfyr 2025
Dydd Llun 1 Medi 2025 
Dydd Llun 15 Medi 2025 

12 wythnos

Gwyliau’r Nadolig

Dydd Llun 15 Rhagfyr 2025 – Dydd Gwener 2 Ionawr 2026

3 wythnos

Tymor y Gwanwyn 

Dydd Llun 5 Ionawr 2026 – Dydd Gwener 27 Mawrth 2026

13 wythnos

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 30 Mawrth 2026 – Dydd Gwener 17 Ebrill 2026

3 wythnos

Tymor yr Haf

Dydd Llun 20 Ebrill 2026 – Dydd Gwener 29 Mai 2026

5 wythnos

Yr Haf 

Dydd Llun 1 Mehefin - Dydd Gwener 18 Medi 2026

 

 

Cyfanswm y sesiwn academaidd i israddedigion amser-llawn

30  wythnos

Dyddiadau semester 2025/26 – gan gynnwys y cyfnodau ymgynefino ac asesu cysylltiedig

SEMESTER 1

 

Y Penwythnos Croeso

Dydd Gwener 19 Medi 2025 – Dydd Sul 21 Medi 2025

 

Ymgartrefu/Ymgynefino
Cofrestru

Dydd Llun 22 Medi 2025 - Dydd Gwener 26 Medi 2025

1 wythnos

Dysgu Semester 1 

Dydd Llun 29 Medi 2025 – Dydd Gwener 12 Rhagfyr 2025

11 wythnos

Asesiadau ac Arholiadau Diwedd Semester 1 (gan cynnwys y cyfnod adolygu)

I’w gadarnhau: cynhelir yr arholiadau sydd wedi'u hamserlennu'n ganolog yn y prif leoliadau arholi o ddydd Mercher 7.1.2026 hyd ddydd Mercher 22.1.2026



Dydd Llun 5 Ionawr 2026 - Dydd Gwener 23 Ionawr 2026 (gan gynnwys y cyfnod adolygu)

3 wythnos

SEMESTER 2

 

DECHREUWYR NEWYDD Ymgartrefu/ Ymgynefino/
Cofrestru

Dydd Llun 19 Ionawr 2026- Dydd Gwener 23 Ionawr 2026

(Ar yr un pryd ag ail wythnos cyfnod asesiadau ac arholiadau Semester 1)

1 wythnos

Dysgu Semester 2

Dydd Llun 26 Ionawr 2026 – Dydd Gwener 27 Mawrth 2026
Dydd Llun 20 Ebrill 2026 – Dydd Gwener 1 Mai 2026

9 wythnos

2 wythnos

Wythnos adolygu

Dydd Llun 4 Mai 2026- Dydd Gwener 8 Mai 2026

1 wythnos

Asesiadau ac Arholiadau Diwedd Semester 2

Dydd Llun 11 Mai 2026 – Dydd Gwener 29 Mai 2026

3 wythnos

SEMESTER S

 

Gwyliau'r Haf

Dydd Llun 1 Mehefin 2026 – Dydd Gwener 18 Medi 2026
(Israddedigion Amser-Llawn sy’n Dechrau ym mis Medi)

16 wythnos

DS - Dim Cyfnod Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru wedi'i drefnu ar gyfer Semester S

Bloc dysgu Semester S 

Dydd Llun 1 Mehefin 2026 – Dydd Gwener 14 Awst 2026

(Ar yr un pryd ag wythnos gyntaf y cyfnod asesu atodol)

11 wythnos

Wythnos y Graddio 

Wythnos yn dechrau ddydd Llun 13 Gorffennaf 2026 

 

Diwedd Semester S / Asesiadau ac Arholiadau

Atodol

Dyddiadau dros dro - heb eu cadarnhau
Dydd Llun 10 Awst 2026 – Dydd Gwener 21 Awst 2026

2 wythnos

Dyddiadau'r tymor ar gyfer sesiwn 2026/2027

Blwyddyn academaidd 2026/27 i fyfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi

Digwyddiad

Dyddiad

 

Tymor yr Hydref
Nyrsio
Milfeddygaeth

Dydd Llun 21 Medi 2026 – Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2026
Dydd Mawrth 01 Medi 2026 (i’w gadarnhau)
Dydd Llun 14 Medi 2026 (i’w gadarnhau)

12 wythnos

Gwyliau’r Nadolig

Dydd Llun 14 Rhagfyr 2026 – Dydd Gwener 1 Ionawr 2027

3 wythnos

Tymor y Gwanwyn 

Dydd Llun 4 Ionawr 2027 – Dydd Gwener 19 Mawrth 2027

12 wythnos

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 22 Mawrth 2027 – Dydd Gwener 9 Ebrill 2027

3 wythnos

Tymor yr Haf

Dydd Llun 12 Ebrill 2027 – Dydd Gwener 28 Mai 2027

6 wythnos

Yr Haf

Dydd Llun 31 Mai 2027 – Dydd Gwener 17 Medi 2027 NEU
Ddydd Gwener 24 Medi 2027 (i’w gadarnhau)

 

 

Hyd y sesiwn academaidd

 i israddedigion amser llawn

30 wythnos

Dylid darllen dyddiadau'r tymor ar y cyd â gofynion preswyl y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, sydd i’w gweld yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

 • Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i newid dyddiadau hyd at ddechrau pob tymor.
 • Gall rhaglenni israddedigion ar gyrsiau Nyrsio, Milfeddygaeth a rhaglenni uwchraddedig amrywio yn ôl patrymau astudio unigol. Efallai y bydd ganddynt dymhorau estynedig neu efallai y bydd myfyrwyr yn astudio'n barhaus am y rhaglen gyfan neu am ran ohoni.
 • Disgwylir i uwchraddedigion amser llawn barhau i astudio dros yr haf.

Dyddiadau Semester 2026/27 – yn cynnwys y cyfnodau ymgynefino ac asesu cysylltiedig

SEMESTER 1

 

 

Y Penwythnos Croeso

Dydd Gwener 18 Medi 2026 – Dydd Sul 20 Medi 2026

 

Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru

Dydd Llun 21 Medi 2026 - Dydd Gwener 25 Medi 2026

1 wythnos

Cyfnod Dysgu Semester 1 

Dydd Llun 28 Medi 2026 – Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2026

11 wythnos

Asesiadau ac Arholiadau diwedd Semester 1 (i’w cadarnhau: cynhelir arholiadau sydd ar yr amserlen ganolog yn y prif leoliadau arholi o ddydd Mercher 06/01/2027 - ddydd Mercher 20/01/2027)

Dydd Llun 4 Ionawr 2027 - Dydd Gwener 22 Ionawr 2027 (yn cynnwys y cyfnod adolygu)

3 wythnos

SEMESTER 2

 

DECHREUWYR NEWYDD Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru

Dydd Llun 18 Ionawr 2027 - Dydd Gwener 22 Ionawr 2027

(gorgyffwrdd ag ail wythnos cyfnod asesiadau ac arholiadau Semester 1)

1 wythnos

Cyfnod Dysgu Semester 2

Dydd Llun 25 Ionawr 2027 – Dydd Gwener 19 Mawrth 2027
Dydd Llun 12 Ebrill 2027 – Dydd Gwener 30 Ebrill 2027

8 wythnos

3 wythnos

Wythnos Adolygu

Dydd Llun 3 Mai 2027 – Dydd Gwener 7 Mai 2027

1 wythnos

Asesiadau ac Arholiadau Diwedd Semester 2

Dydd Llun 10 Mai 2027 – Dydd Gwener 28 Mai 2027

3 wythnos

SEMESTER S

 

Gwyliau'r Haf

Dydd Llun 31 Mai 2027 – Dydd Gwener 17 Medi 2027
(israddedigion amser-llawn a ddechreuodd ym mis Medi)

16 wythnos

DS Dim Cyfnod Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru wedi'i drefnu ar gyfer Semester S

Cyfnod dysgu Semester S

Dydd Llun 31 Mai 2027 – Dydd Gwener 13 Awst 2027

(gorgyffwrdd ag wythnos gyntaf cyfnod yr asesiadau atodol)

11 wythnos

Wythnos y Graddio (i’w chadarnhau)

Wythnos yn dechrau ddydd Llun 12 Gorffennaf 2027 (dyddiadau’r Sioe Frenhinol i’w cadarnhau)

 

Asesiadau ac Arholiadau Atodol diwedd Semester S

Dyddiadau amodol - i’w cadarnhau
Dydd Llun 09 Awst 2027 – Dydd Gwener 20 Awst 2027 NEU
Dydd Llun 16 Awst 2027 - Dydd Gwener 27 Awst 2027

2 wythnos