Dyddiadau'r Tymor

Sesiwn 2021/22

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Sylwer fod dyddiadau'r sesiynau wedi eu newid er mwyn cychwyn wythnos yn hwyrach nag a gyhoeddwyd yn wreiddiol.

Digwyddiad

Dyddiad

Arholiadau Atodol Llun 09/08/2021 – Iau 26/08/2021
Tymor yr Hydref Llun 27/09/2021 – Sadwrn 18/12/2021 (12 wythnos)
Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru Llun 27/09/2021 – Gwener 01/10/2021 (1 wythnos)
Dysgu Semester 1 Llun 04/10/2021 – Sadwrn 18/12/2021 (11 wythnos)
Gwyliau’r Nadolig* Llun 20/12/2021 – Sadwrn 08/01/2022 (3 wythnos)
Tymor y Gwanwyn Llun 10/01/2022 – Sadwrn 02/04/2022 (12 wythnos)
Semester 1 Adolygu a cyfnod o asesiadau yn dechrau Llun 10/01/2022 – Sadwrn 29/01/2022 (3 wythnos)
Dysgu Semester 2

Llun 31/01/2022 – Sadwrn 02/04/2022 (9 wythnos)

A

Llun 25/04/2022 - Sadwrn 07/05/2022 (2 wythnos)

Gwyliau’r Pasg* Llun 04/04/2022 – Sadwrn 23/04/2022 (3 wythnos)
Tymor yr Haf Llun 25/04/2022 – Sadwrn 28/05/2022 (5 wythnos)
Semester 2 Adolygu a cyfnod o asesiadau yn dechrau Llun 09/05/2022 – Sadwrn 08/05/2022 (3 wythnos)
Graddio (Dros Dro) Gwener 08/07/2022 - Sadwrn 16/07/2022 
Arholiadau Atodol Llun 15/08/2022 – Iau 25/08/2022

Mae seremonïau graddio’n cael eu cynllunio ar rai, neu bob un, o’r dyddiadau a nodwyd uchod. Bydd manylion union ddyddiadau ac amserau’r seremonïau i fyfyrwyr sy’n graddio eleni, ac i’r myfyrwyr y bu’n rhaid gohirio’u seremonïau o 2020 a 2021 oherwydd argyfwng Covid, yn cael eu darparu yn fuan yn 2022.

Efallai y bydd nifer fach o raglenni yn cychwyn y tu allan i ddyddiadau cyhoeddedig y tymor, e.e. Myfyrwyr TAR a Gwyddor Milfeddygaeth. Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol y cânt eu cynghori gan eu hadran os bydd angen iddynt gofrestru neu fynychu ar wahanol adegau.

*Cyfnodau gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig a ddysgir, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol sydd wedi'u hamserlennu yn ystod cyfnodau gwyliau. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith a gweithgareddau eraill.

Mae'r cyfnod rhwng diwedd Tymor 3 a chychwyn y sesiwn nesaf yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig amser llawn ac i fyfyrwyr sydd ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ei ailsefyll arholiadau yn Aberystwyth yn ystod y cyfnod arholiadau atodol ym mis Awst. Dylech gofio y bydd myfyrwyr uwchraddedig amser llawn a ddysgir yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Mae gofyn i fyfyrwyr ymchwil uwchraddedig amser llawn fod yn byw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a dylid cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill fel absenoldeb amodol. Bydd y myfyriwr a'r goruchwyliwr yn trafod pryd yn union y bydd yr absenoldeb ymchwil uwchraddedig yn digwydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-fynd â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol. Cyhoeddir y rhain yng nghalendr dyddiadau tymor y Brifysgol.

Dylech gofio hefyd bod y cyfnodau Cynefino a Pharatoi ar ddechrau Semester 1 a 2 yn rhannau annatod o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn byw yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn. Dylent hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol a chan adrannau academaidd.