Cynadleddau, Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Medrus

Cyfres o bum ystafell golau ac awyrog, sy’n rhoi teimlad proffesiynol ond cyfoes, ynghyd ag offer clyweled a siartiau troi.  Bydd ein staff hyfforddedig yn llywyddu eich cyfarfod ac yn darparu’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch. Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad heb ymrwymiad. Mae Bwydlenni Croeso ar gael yma. Mae Medrus wedi’i leoli ym Mhenbryn, campws Penglais.

Gogerddan

Wedi’u lleoli ar Gampws Gogerddan, yn union y tu allan i Aberystwyth, mae Neuadd William Davies sy’n dal 180, a Chyfres Stapledon sy’n dal uchafswm o 60. Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad heb ymrwymiad.

Ystafelloedd eraill

Yn amodol ar yr amser o’r flwyddyn gallwn gynnig ystafelloedd ychwanegol, mae’r rhain yn cynnwys darlithfeydd, ystafelloedd seminar, ystafelloedd bwrdd ac ystafelloedd cyfarfod. Cysylltwch â ni i ddweud beth yw’ch gofynion a chewch ddod i weld yr adnoddau heb ymrwymiad.