Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
ADM5700
Teitl y Modiwl
TAR (Uwchradd): Astudiaethau Proffesiynol
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Astudiaeth Agored (5,000 gair)  65%
Asesiad Semester 4 Adroddiad Adfyfyriol Astudiaethau Proffesiynol (3,000 gair  35%
Asesiad Ailsefyll Astudiaeth Agored (5,000 gair)  65%
Asesiad Ailsefyll 4 Adroddiad Adfyfyriol Astudiaethau Proffesiynol (3,000 gair  35%

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7