Gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth

Mae tîm Ymchwil, Busnes ac Arloesi yn darparu pont i gyrff allanol gael gwybod mwy am y cyfoeth o gyfleoedd cyfnewid gwybodaeth a gynigir gan Brifysgol Aberystwyth. 

Mae manylion ein gwasanaethau busnes, ynghyd â gwybodaeth am ymchwil arweiniol Aberystwyth, ar gael drwy ddilyn y dolenni cyswllt isod: