Prifysgol Aberystwyth

Dau fyfyriwr yn astudio

Diwrnod Agored Ar-lein
13 Rhagfyr 2023 Cofrestrwch Nawr

Dau fyfyriwr yn astudio

Gwnewch gais ar gyfer cyrsiau uwchraddedig Ionawr 2024

Aberystwyth

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times & The Sunday Times

Aberystwyth

Meistrolwch eich dyfodol yma Dysgwch fwy am ein cyrsiau uwchraddedig

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Kindertransport – gwirioneddau anghysurus wrth graidd cynllun arwrol y rhyfel

Wrth gofio 85 mlynedd ers y cynllun Kindertransport, mae's Athro Andrea Hammel yn datgelu ochr fwy tywyll i'r stori dwymgalon o lwyddiant adeg y rhyfel.

Etifeddiaeth gymhleth 'Kindertransport': achub plant rhag y Natsïaid tra'n gadael eu teuluoedd ar ôl

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Andrea Hammel o'r Adran Ieithoedd Modern yn trafod etifeddiaeth gymhleth 'Kindertransport'.

Dyngarwr yn cwrdd â myfyrwyr sydd wedi elwa o ysgoloriaeth hanes Cymru

Mae dyngarwr a roddodd hanner miliwn o bunnoedd i'w gyn-brifysgol wedi ymweld â Phrifysgol Aberystwyth i gwrdd â'r myfyrwyr ôl-raddedig cyntaf i elwa o'i haelioni.

Doctor Who 60: mae'r sioe wedi adlewyrchu materion gwleidyddol erioed - ond yn bennaf yn y 1970au

Wrth ysgrifennu yn the Conversation, mae'r Athro Jamie Medhurst o'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn trafod sut mae'r sioe Doctor Who wedi adlewyrchu materion gwleidyddol erioed - ond yn bennaf yn y 1970au.