Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Gwaith adeiladu’n dechrau ar fynedfa newydd drawiadol i’r Hen Goleg

Mae prosiect Prifysgol Aberystwyth i ailddatblygu'r Hen Goleg wedi symud ymlaen yr wythnos hon wrth i brif contractiwr adeiladu'r prosiect, Andrew Scott Ltd, ddechrau'r gwaith ar fynedfa drawiadol newydd i'r adeilad rhestredig Gradd 1.

Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg newydd i fyfyrwyr milfeddygaeth Aberystwyth er cof am filfeddyg lleol

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ysgoloriaeth newydd i fyfyrwyr astudio milfeddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, diolch i rodd hael er cof am filfeddyg lleol.

Croesawu buddsoddiad o £2m yn Uwchgyfrifiadura Cymru

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu buddsoddiad o £2 miliwn yn Uwchgyfrifiadura Cymru, cyfleuster ymchwil cyfrifiadura cenedlaethol sy'n cydweithio gyda sefydliadau addysg uwch ledled Cymru.

Dysgwyr Cymraeg gorau’r Canolbarth yn cael eu gwobrwyo ar faes yr Eisteddfod

Mae teulu o Dal-y-bont yng Ngheredigion ac aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol ymysg y rheini sydd wedi derbyn gwobrau am fod y dysgwyr Cymraeg gorau yn y Canolbarth.