Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Ffi Drwydded y BBC - a allai hyn fod yn ddiwedd ar ddarlledu cyhoeddus yn y DU?

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jamie Medhurst (Darllenydd mewn Ffilm, Teledu a'r Cyfryngau) yn ymateb i'r cyhoeddiad diweddar am rewi ffi drwydded y BBC am ddwy flynedd cyn ei diddymu yn gyfan gwbl o bosibl, ac a allai hi fod yn ddiwedd ar ddarlledu cyhoeddus.

Hwb o hanner miliwn i gyfleusterau addysg nyrsio newydd Prifysgol Aberystwyth

Bydd grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru yn ariannu cyfleusterau ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer ei chyrsiau nyrsio a fydd yn cychwyn ym mis Medi eleni.

Cyllid newydd i hybu ymchwil i glefydau marwol

Mae haint parasitig sy'n effeithio ar filiynau o bobl ledled y byd i gael ei dargedu gan raglen ymchwil gwerth £2.5 miliwn i ddarganfod cyffuriau sy'n cynnwys academyddion o Brifysgol Aberystwyth.

Cyllid ar gyfer ymchwil i ddiogelu sifiliaid diarfog mewn ardaloedd lle mae gwrthdaro

Mae rhwydwaith ymchwil rhyngwladol a arweinir gan y Brifysgol yn cynnig cyllid i brosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddiogelu sifiliaid diarfog mewn ardaloedd lle mae gwrthdaro.