Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth students

Ar y brig yng Nghymru am Fodlonrwydd Myfyrwyr am y 9fed flwyddyn yn olynol (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2024)

Myfyrwyr Aberystwyth

Llefydd Clirio ar gael Cofrestrwch eich Diddordeb neu Ymgeisiwch Nawr

Myfyrwyr Aberystwyth

Sicrwydd llety gyda'ch cais Clirio Ffoniwch 0800 121 40 80

Aberystwyth

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times & The Sunday Times

Aberystwyth

Meistrolwch eich dyfodol yma Dysgwch fwy am ein cyrsiau uwchraddedig

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Clod ar draws y DU i fenter gyflogaeth myfyrwyr newydd

Mae menter gan Brifysgol Aberystwyth i wella rhagolygon swyddi myfyrwyr sy'n llai tebygol o fynychu prifysgol wedi cael ei chydnabod mewn seremoni wobrwyo fawreddog.

Y Brifysgol yn anrhydeddu arwres pêl-droed Cymru, Jess Fishlock

Mae'r Brifysgol wedi cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i’r bêl-droedwraig a’r hyfforddwraig broffesiynol Jess Fishlock MBE.

Prifysgol Aberystwyth yn cyrraedd 50 uchaf Stonewall

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o gyflogwyr mwyaf blaenllaw y DU am gynwysoldeb LHDTC+ yn ôl elusen flaenllaw.

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i fiocemegydd a sylfaenydd brand gofal croen

Mae'r Brifysgol wedi cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Dr Anna Persaud, cyn-fyfyrwraig o Aberystwyth a Phrif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd y brand moethus gofal croen a lles Prydeinig, This Works.