Prifysgol Aberystwyth

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Llwyddiant i Brifysgol Aberystwyth wrth iddi gyrraedd y 40 uchaf

Mae enw da Prifysgol Aberystwyth am foddhad myfyrwyr rhagorol wedi'i danlinellu unwaith eto gan dabl cynghrair prifysgolion diweddaraf y DU gyfan.

Penodi Dirprwy Ganghellor yr Athro Elan Closs Stephens yn Gadeirydd Dros Dro y BBC

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu apwyntiad ei Dirprwy Ganghellor yr Athro Elan Closs Stephens fel Cadeirydd Dros Dro Bwrdd y BBC. 

Myfyrwyr Aberystwyth yn paratoi ar gyfer gŵyl ryngwladol dylunio perfformiad

Bydd grŵp o fyfyrwyr Drama, Theatr a Dylunio Perfformiad o Brifysgol Aberystwyth yn cael cyfle heb ei ail i weithio ochr yn ochr ag artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr theatr byd-eang mewn gŵyl fyd-enwog yn Tsiecia fis nesaf.  

Côr gospel UAB i berfformio yn Aberystwyth

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Alabama yn Birmingham (UAB) yn perfformio yn Bandstand Aberystwyth am 2pm ddydd Sul 4 Mehefin fel gwesteion Prifysgol Aberystwyth.