Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Academydd o Aberystwyth yn cipio gwobr llyfr Cymdeithas Seicoleg Prydain

Mae llyfr a ysgrifennwyd ar y cyd gan academydd o Brifysgol Aberystwyth sy'n trafod sut mae'r awydd i fenywod fyw'r bywyd da ynghlwm wrth ddisgwyliadau sy'n normaleiddio perffeithrwydd sydd tu hwnt i gyrraedd wedi ennill gwobr am y monograff academaidd gorau yng ngwobrau llyfrau Cymdeithas Seicoleg Prydain.

Prifysgol Aberystwyth yn datblygu technoleg i atal gor-bysgota octopysau

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu technoleg newydd i atal gor-bysgota octopysau a chreaduriaid eraill y môr.

Lansio arolwg troseddau gwledig cyntaf Cymru gyfan a gynhelir gan Brifysgol Aberystwyth

Lansiwyd asesiad cenedlaethol cyntaf Cymru o natur troseddau gwledig, a maint y broblem honno, gan y Brifysgol. Hon yw'r enghraifft ddiweddaraf o waith sydd eisoes wedi arwain at newid yn y modd y mae heddlu Dyfed-Powys yn cael ei blismona.

Y Philomusica i berfformio yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth

Nos Sadwrn 4 Rhagfyr 2021, bydd cerddorfa symffoni Philomusica Aberystwyth a Chantorion y Brifysgol yn perfformio ar lwyfan Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.