Prifysgol Aberystwyth

Open Day

Diwrnod Agored
6 Gorffennaf Cofrestrwch Nawr

Ymgeisiwch Nawr ar gyfer Medi 2024 Dysgwch fwy am ein cyrsiau israddedig

Aberystwyth

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times & The Sunday Times

Aberystwyth

Meistrolwch eich dyfodol yma Dysgwch fwy am ein cyrsiau uwchraddedig

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Academyddion talentog o Aberystwyth wedi'u dewis ar gyfer rhaglen Crwsibl Cymru

Mae academyddion sy'n ymchwilio i gam-drin domestig a phobl hŷn, problemau pacio, a sut y gellid defnyddio ystadegau ym maes bioleg wedi cael eu dewis ar gyfer rhaglen nodedig i ddatblygu arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru. 

Dadleuon enwau mawr yn nigwyddiad glaswellt a thail y Gymdeithas Amaethyddol

Bydd enwau mawr o fyd amaeth yn rhan o drafodaethau yn nigwyddiad Glaswellt a Thail Cynaliadwy blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar fferm Trawsgoed yng Ngheredigion yr wythnos nesaf (dydd Iau 30 Mai).

Hanes a Hanes Cymru yn ennill gwobr Adran y Flwyddyn Aberystwyth

Llwyddodd yr Adran Hanes a Hanes Cymru i gipio teitl Adran y Flwyddyn yng ‘Ngwobrau Addysgu, Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr’ Undeb Aberystwyth 2024.

Interniaethau ymchwil rhyngwladol mawreddog i fyfyrwyr o Aberystwyth

Mae dau fyfyriwr israddedig o Brifysgol Aberystwyth yn mynd i fod yn treulio'r haf yn gweithio yng Nghanada ar ôl derbyn interniaethau ymchwil mawreddog.