Prifysgol Aberystwyth

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Darlith Goffa EH Carr 2023 - 'Thinking with the Enemy'

Bydd ysgolhaig blaenllaw ym maes cysylltiadau rhyngwladol, yr Athro Kimberly Hutchings, yn traddodi Darlith Goffa Flynyddol EH Carr 2023 am 6.30pm ddydd Mawrth 10 Hydref.

Enwi adeilad Prifysgol er anrhydedd i’r gwyddonydd Gwendolen Rees

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ail-enwi un o'i phrif adeiladau academaidd i anrhydeddu'r Athro Gwendolen Rees, y Gymraes gyntaf i gael ei hethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol (FRS).

Dau ddeg tri miliwn yn agored i lygredd mwyngloddio metel - astudiaeth

Credir bod dau ddeg tri miliwn o bobl o amgylch y byd yn cael ei heffeithio gan groniadau gwastraff gwenwynig a all fod yn beryglus, yn ôl astudiaeth newydd. 

Dathliadau Hawlio Heddwch ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd academyddion, ymgyrchwyr heddwch ac aelodau o'r cyhoedd yn dod at ei gilydd i drin a thrafod yr ymdrechion i 'Hawlio Heddwch' yng Ngŵyl Ymchwil y Brifysgol 2023, rhwng 1 a 7 Tachwedd.