Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Cadeirydd Newydd Genomeg Cnydau ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae'r Athro Gancho Slavov wedi'i benodi'n Gadeirydd Genomeg Cnydau Germinal yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Archif Ddarlledu Cymru: Archif ddarlledu genedlaethol gyntaf y Deyrnas Unedig yn dangos pwysigrwydd cadw ein hanes clyweledol

Mae'r Athro Jamie Medhurst o'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu wedi ysgrifennu ar gyfer The Conversation  am lansiad Archif Ddarlledu Cymru a sut mae'n codi cwestiynau pwysig am fynediad at ein hanes clyweledol fel cenedl.

Mae pobl sydd ag anhwylderau personoliaeth yn fwy tebygol o gofrestru ar gyfer astudiaethau seicoleg – dyma pam mae hyn yn broblem

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Pennaeth yr Adran Seicoleg, yr Athro Nigel Holt, yn trafod sut y gallai astudiaethau seicolegol â thâl gael eu heffeithio gan y ffaith bod pobl sy'n cofrestru ar eu cyfer yn fwy tebygol fod ag anhwylder personoliaeth.

Gallai pori alpacaod helpu taclo newid hinsawdd - ymchwil

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymchwilio a allai pori alpacaod ochr yn ochr ag anifeiliaid eraill helpu ffermwyr i fynd i'r afael â newid hinsawdd.