Prifysgol Aberystwyth

Open Day

Diwrnod Agored
6 Gorffennaf Cofrestrwch Nawr

Ymgeisiwch Nawr ar gyfer Medi 2024 Dysgwch fwy am ein cyrsiau israddedig

Aberystwyth

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru Canllaw Prifysgolion Da 2024, The Times & The Sunday Times

Aberystwyth

Meistrolwch eich dyfodol yma Dysgwch fwy am ein cyrsiau uwchraddedig

Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Trobwyntiau hinsoddol: prawf cyntaf o ‘fflachiadau’ rhybudd cynnar

Mae tystiolaeth o newid rhwng cyfnodau o sychder eithafol a glaw trwm cyn trobwyntiau hinsoddol mawr wedi'i chanfod am y tro cyntaf mewn gwaddodion llyn hynafol.

Rhyfel Wcráin: Mae Putin yn defnyddio plant Rwsia i hyrwyddo ei fersiwn ef o hanes ar Ddiwrnod Buddugoliaeth

Mewn erthygl yn The Conversation mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Dr Allyson Edwards o Brifysgol Caerfaddon yn trafod sut mae plant Rwsia yn ganolog i gadw cof y rhyfel yn fyw gyda rhuban Rhuban Sant Siôr.

Perfformiad artistig yn craffu ar y berthynas rhwng gwyddoniaeth a byd natur

Bydd cynhyrchiad theatr newydd gan artist a darlithydd o Aberystwyth, a gynhelir fis nesaf yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, yn craffu ar y berthynas gymhleth rhwng pobl a byd natur. 

Gradd nyrsio milfeddygol i gychwyn ym mis Medi yn Aberystwyth

Bydd myfyrwyr yn astudio i fod yn nyrsys milfeddygol ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Medi eleni fel rhan o gynllun i ehangu unig Ysgol Gwyddor Filfeddygol Cymru.