Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Y Frwydr dros Harddwch - pam ei bod yn bwysicach nag erioed

Bydd y Fonesig Fiona Reynolds DBE yn cyflwyno darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o'r dathliadau i nodi 150 mlwyddiant y sefydliad. 

Hanesydd blaenllaw ar gaethwasiaeth i draddodi darlith ar ddigolledu

Bydd hanesydd blaenllaw ar gaethwasiaeth yn traddodi darlith gyhoeddus ar gyfiawnder adferol ym Mhrifysgol Aberystwyth ddechrau mis nesaf (dydd Llun 6 Chwefror).

Adnoddau dementia enillwyr Dragon’s Den yng nghanolfan nyrsio Prifysgol Aberystwyth

Mae un o enillwyr cystadleuaeth Dragon's Den wedi gosod adnoddau ar gyfer addysgu myfyrwyr nyrsio am ddementia fel rhan o Ganolfan Gofal Iechyd newydd Prifysgol Aberystwyth.

Sgwrs gan fab ffoaduriaid o’r Almaen i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost

Bydd y Ganolfan Astudio Symudedd Pobl yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023 trwy gynnal sgwrs gan addysgwr am yr Holocost y bu'n rhaid i'w rieni ffoi o'r Almaen yn sgil yr unbennaeth Sosialaeth Genedlaethol.