Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Adran gyntaf y gyfraith yng Nghymru yn dathlu 120 o flynyddoedd yn yr Hen Feili

Mae adran hynaf y gyfraith o blith prifysgolion Cymru wedi nodi ei phen blwydd yn 120 gyda digwyddiad i ddathlu ym mhrif lys troseddol Llundain.

Sut y gall cymryd golwg manylach ar eich coeden deulu eich cynorthwyo i fynd i’r afael â newid hinsawdd

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Flossie Kingsbury, Cydymaith Ymchwil l-ddoethurol o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod sut y gall olrhain cysylltiadau ein cyndeidiau â gwladychiaeth a diwydiannu ein cynorthwyo i gysylltu'n bersonol â'r argyfwng hinsawdd.

Myfyrwyr Aberystwyth yn mynd â neges heddwch yr Urdd i Sefydliad Nobel

Mae myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn Sefydliad Nobel yn Norwy heddiw, ddydd Mercher 18 Mai ar gyfer cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru.

Hoff weithiau celf Cymru yn cael eu arddangos yn Aberystwyth

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn arddangos detholiad o hoff waith celf y wlad fel rhan o fenter i rannu'r casgliad celf cenedlaethol â chymunedau ac orielau ar draws y wlad.