Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Gig i ddathlu carreg filltir i Brifysgol Aberystwyth

Bydd gig mawreddog yn cael ei gynnal yn Aberystwyth fis Hydref (15 Hydref) fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed eleni. Wrth nodi'r achlysur, bydd y gig hefyd yn ddathliad o dreftadaeth cerddorol y Brifysgol dros y blynyddoedd ac mae'r lein-yp yn cynnwys llu o'r artistiaid a bandiau sydd wedi bod yn fyfyrwyr yno dros y blynyddoedd.

Rhyfel niwclear: ai lwc ynteu resymeg sydd ei hangen er mwyn ei osgoi? Gwersi argyfwng taflegrau Ciwba, 60 mlynedd yn ddiweddarach

Ac yntau'n ysgrifennu yn The Conversation ar drothwy nodi 60 mlynedd ers argyfwng taflegrau Ciwba, mae'r Darlithydd Strategaeth a Chudd-wybodaeth Dr Tom Vaughan yn trafod y gwersi sydd i'w dysgu.

Gweinidog yn agor Canolfan Addysg Iechyd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd Gweinidog Iechyd Cymru yn agor canolfan newydd gwerth £1.7 miliwn i hyfforddi staff y gwasanaeth iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw.

Rhodd hael i ariannu ymchwil ar Gwenallt a datblygiad y gyfraith yn yr Hen Goleg

Mae ymchwil i waith y bardd Gwenallt a chynllun i ddatblygu Ystafell y Gyfraith a Llys Dadlau newydd fel rhan o gynllun uchelgeisiol i drawsnewid yr Hen Goleg wedi derbyn hwb ariannol sylweddol.