Chwilio am Gwrs

Astudio gyda Ni

Mae ymchwil arloesol y Brifysgol yn bwydo’n syth i’n gwaith dysgu, gan gyfoethogi ein cyrsiau a chreu profiad dysgu heb ei ail, gan eich helpu i feithrin sgiliau a datrys problemau go iawn.

Astudiaethau Israddedig:

Astudiaethau Uwchraddedig:

Opsiynau Astudio Eraill

Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil Aberystwyth yn helpu i newid y byd er gwell, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau go iawn. Rydym yn ymdrin â rhai o heriau mwyaf taer cymdeithas, gan gynnwys newid hinsawdd, iechyd byd-eang, newidiadau cymdeithasol, ac archwilio’r gofod.

Darganfyddwch Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli ar arfordir y gorllewin, rhwng Mynyddoedd y Cambria a Bae Ceredigion. Mae’r gymuned yn amrywiol a chroesawgar o fewn tref farchnad hanesyddol ar lan y môr sydd â diwylliant Cymreig cosmopolitan. Gyda chymaint i’w gynnig, bydd gennych ddigonedd o ddewis.

Cymuned

Newyddion

Gweld y newyddion yn llawn

Y Brifysgol yn noddi Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd Gwobr Iris

Mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd a drefnir gan Ŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris.

Cyhoeddi enw cwmni adeiladu'r Hen Goleg a lansio cymal olaf yr ymgyrch codi arian

Mae cynlluniau uchelgeisiol i ddod â bywyd newydd i Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw, ddydd Gwener 14 Ionawr 2022, gyda chyhoeddi enw prif gontractwr adeiladu'r prosiect.

Mapiau'n datgelu lle mae coedwigoedd yn newid ledled y byd

Mae mapiau sy'n datgelu ardaloedd o goedwigoedd y byd sydd wedi newid yn sylweddol dros y degawd diwethaf wedi'u cyhoeddi drwy brosiect yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) sy'n cael ei reoli a'i gydlynu gan Brifysgol Aberystwyth.

2021

Wrth i 2021 ddiwryn i ben, dyma edrych yn l dros rai o uchafbwyntiau'r flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.