Gwasanaethau Alumni

Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o lefel ac ansawdd safonol i alumni Aber er mwyn cefnogi cyfleoedd rhwydweithio a sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r datblygiadau yma.

 

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1892 a heddiw, mwy na chanrif yn ddiweddarach, mae ganddi dros 8000 o aelodau ar wasgar ledled y byd.

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Edrychwch beth sydd ar y gweill i alumni Aber.

Coffa

Cofio alumni a chyfeillion Prifysgol Aberystwyth.

Gostyngiad ar gyfer astudiaethau Uwchraddedig

 A ydych chi’n ystyried gwneud gradd feistr a ddysgir trwy gwrs? Mae graddedigion Aber yn cael 20% o ostyngiad - ac ar gael i raddedigion o wledydd Prydain, yr Undeb Ewropeaidd, a Rhyngwladol.

Siop Arlein

Mae'r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o nwyddau a rhoddion gyda logo'r Brifysgol arnynt.

Rhwydwaith E-Fentora

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mentora cyn-fyfyrwyr eraill? Edrychwch ar ein Cynllun E-fentora i gael rhagor o fanylion.