Dysgwch fwy am ein digwyddiadau

Byddwn yn cynnal cyfres o Ddiwrnodau Agored Israddedig ac Uwchraddedig yn 2024. Bydd ein Diwrnodau Agored nesaf yn cael eu cynnal ar Hydref 12 a Thachwedd 9.

Dewch draw i gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr a dysgu mwy am ein cyrsiau. Bydd modd mynd ar daith o amgylch y campws, ymweld â'n dewisiadau llety, cael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth a sut beth yw bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu ein digwyddiadau yn y dyfodol, cwblhewch ein ffurflen Cofrestru dy Ddiddordeb a byddwn yn eich e-bostio pan fydd cofrestru yn agor.