Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored ar y Campws

Byddwn yn cynnal ein Diwrnodau Agored ar y campws cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i ni wneud hynny; gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn isod. 

 

Cofrestrwch Nawr

Dyddiadau Diwrnodau Agored:

  • Dydd Sadwrn 12 Medi
  • Dydd Sadwrn 10 Hydref
  • Dydd Sadwrn 7 Tachwedd

Gwybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws a sut y gall effeithio ein Diwrnodau Agored

Yn sgil yr ansicrwydd ynghylch Coronafeirws a’r effaith bosibl ar ddigwyddiadau cyhoeddus, mae’r Brifysgol yn monitro’r sefyllfa ac yn ymateb i gyngor ac arweiniad swyddogol wrth iddo gael ei gyhoeddi. Rydym yn adolygu ein gweithgareddau yn gyson ac yn cynllunio yn unol â chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff llywodraethol swyddogol eraill.

Os yw’r sefyllfa’n newid a bydd angen i’r Diwrnodau Agored gael eu gohirio neu ganslo, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ar ein gwefan a’n prif dudalennau cyfryngau cymdeithasol. O ystyried bod hon yn sefyllfa sy'n newid yn barhaus, rydym yn argymell eich bod yn oedi cyn gwneud trefniadau teithio / gwesty tan yn nes at yr amser i osgoi gorfod talu unrhyw gostau pe bai'r digwyddiad yn cael ei ohirio neu ei ganslo.

Cadwch olwg ar y wefan am y newyddion diweddaraf. Byddwn hefyd yn hysbysu rheini sydd eisoes wedi cofrestru i fynychu’r digwyddiad drwy e-bost.

Beth i'w ddisgwyl:

  • Ymweld ag adrannau
  • Siarad â darlithwyr
  • Gweld llety’r Brifysgol
  • Ymweld â’r dref