Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored 2020

  • Dydd Mercher 8 Gorffennaf
  • Dydd Sadwrn 12 Medi
  • Dydd Sadwrn 10 Hydref
  • Dydd Sadwrn 7 Tachwedd

Bydd y ffurflen archebu yn fyw yn fuan. I wneud ymholiad anffurfiol mewn perthynas â Diwrnodau Agored 2020, cysylltwch ag diwrnodagored@aber.ac.uk / 01970 622065

Mae Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddod i adnabod Prifysgol Aberystwyth. Yn ystod y Diwrnod Agored byddwch yn cael cyfle i fynd ar daith o amgylch y dref a'n campws hanesyddol; ymgysylltu ag adrannau sy'n arwain y byd; gweld sut rydym yn cynnig profiad myfyrwyr heb ei hail sydd wedi ennill gwobrau. Dewch i Ddiwrnod Agored Aber a phrofi drosoch eich hun sut brofiad fydd astudio sawl blwyddyn fythgofiadwy yma.