Newyddion

Anerchiad fideo gan Vaughan Gething MS

ArloesiAber yn Dathlu Llwyddiant Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gydag Anerchiad gan Weinidog yr Economi Llywodraeth Cymru

Ddydd Iau, 4 Mai 2023, cynhaliodd ArloesiAber ddigwyddiad i ddathlu llwyddiant ei gefnogaeth a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Roedd y digwyddiad yn cynnwys anerchiad fideo personol gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn tynnu sylw at y cyfraniadau sylweddol y mae'r Campws eisoes wedi'u gwneud i'r economi yn y rhanbarth ers iddo agor ddiwedd 2020, yn ogystal ag edrych ymlaen at ddyfodol ymchwil ac arloesedd yn y sectorau bwyd ac economi gylchol.

Darllen erthygl