Newyddion

Penodi datblygwr i adnewyddu Pantycelyn

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth (4ydd o’r dde), Gwerfyl Pierce Jones, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Pantycelyn (5ed o’r dde) a Gerallt Evans (3ydd o’r dde) o Morgan Sindall, ynghyd â myfyrwyr a cynrychiolwyr o’r Brifysgol a Morgan Sindall, yn nodi dyfarnu’r cytundeb i adnewyddu Pantycelyn i’r cwmni adeiladu.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi’r cwmni adeiladu Morgan Sindall i adnewyddu’r neuadd breswyl Gymraeg hanesyddol Neuadd Pantycelyn.

Prifysgol Aberystwyth yng Ngŵyl y Gelli

Bydd tair darlith yn cael eu cyflwyno yn rhaglen Gŵyl y Gelli 2019 fel rhan o bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r ŵyl ddiwylliannol a llenyddol uchel ei bri.

Bydd cyfres o ddarlithoedd yn amlygu rhai o’r heriau byd-eang sy’n destun ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o Ŵyl y Gelli eleni.

Brasluniau, mapiau a delwau gothig yn datgloi cyfrinachau cerdd enwog John Keats ‘La Belle Dame Sans Merci’

Edward Vernon Utterson: darlun o Fedd Iarll Arundel yn Eglwys Gadeiriol Chichester, gyda delw o farchog, pen ar y chwith, a’i fraich dde yn eisiau. Gwnaed yn 1817, ddwy flynedd cyn ymweld Keats Nghadeirlan © Trustees of the British Museum

Mae gwaith newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn awgrymu bod dwy ddelw yn y dull gothig sydd yn dal dwylo yn Eglwys Gadeiriol Chichester a amlygwyd gan gerdd Philip Larkin ‘An Arundel Tomb’ hefyd wedi ysbrydoli myfyrdodau John Keats ar gariad angerddol, ‘La Belle Dame Sans Merci’.

Cyfreithiwr blaenllaw i arwain yr adran gyfraith gyntaf i’w sefydlu yng Nghymru

Bydd yr Athro Emyr Lewis yn dechrau ar ei swydd fel Pennaeth y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2019.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi penodiad y cyfreithiwr blaenllaw, Emyr Lewis, fel Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Ben Lake yn trafod Brexit o’r meinciau cefn

Bydd Ben Lake AS yn traddodi darlith ar ‘Brexit o’r meinciau cefn’ ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Iau 16 Mai 2019.

Bydd Aelod Seneddol ieuengaf Cymru, Ben Lake yn trafod Brexit a’i rôl fel meinciwr cefn yn San Steffan mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 16 Mai 2019.

Glo oedd gorffennol Cymru ond mae'i dyfodol mewn ffermio carbon

Thomas Jeffries/Shutterstock

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan yr Athro Iain Donnison a Dr Judith Thornton, ill dau o Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn nodi canmlwyddiant Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru, Eluned Morgan AC, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 10 Mai 2019.

Mewn araith allweddol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 10 Mai 2019, bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer cyfeiriad cysylltiadau rhyngwladol Cymru yn y dyfodol.

Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Nodi dechrau’r gwaith ar Ganolfan a Labordai Milfeddygol1 a fydd yn llawn weithredol erbyn gwanwyn 2020

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol newydd £4.2m a fydd yn gyrru ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid.

Cydnabyddiaeth Ewropeaidd i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Chwith i’r dde: Dr Peadar Ó Muircheartaigh, Dr Esther Le Mair a Dr Simon Rodway o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dwbl yng nghynllun Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie yr Undeb Ewropeaidd.

Ffurf a chryfder gwely’r môr yn cyflymu cwymp llenni iâ

Yr Athro Geoff Duller, sydd wedi datblygu techneg ymoleuedd sydd wedi ei gwneud yn bosibl i ddyddio pryd yr enciliodd y llen iâ.

Mae gwyddonwyr wedi taflu goleuni newydd ar gwymp rhewlifoedd yn yr Antarctica a’r Ynys Las trwy astudio hanes y llen iâ Brydeinig-Wyddelig olaf.

Targedau allyriadau carbon newydd i arwain at newidiadau sylweddol i amaeth yn ôl academydd o Aberystwyth

Yr Athro Iain Donnison

Mi fydd targed newydd uchelgeisiol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i zero erbyn 2050 yn arwain at newidiadau sylweddol mewn amaethyddiaeth yn ystod y degawdau nesaf, yn ôl arbenigwr blaenllaw mewn amaeth-amgylchedd.

Rhaglen profiad gwaith prifysgolion yn cyrraedd ei 1,000fed myfyriwr

Fel rhan o raglen GO Wales, fe wnaeth Daniel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ei brofiad gwaith yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Mae rhaglen profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr israddedig ifanc llawn amser o gefndiroedd llai breintiedig wedi recriwtio ei 1,000fed myfyriwr, lai na thair blynedd ar ôl ei lansio.  

Ethol academyddion o Aberystwyth yn Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Caiff y Cymrodyr eu derbyn yn ffurfiol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar 22 Mai 2019 yng Nghaerdydd.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi enwi pum academydd o Brifysgol Aberystwyth ymhlith ei Chymrodyr etholedig newydd.

Myfyriwr o Aber yn rownd derfynol Gwobrau STEM y Telegraph 2019

Eleanor Wilson, myfyrwraig trydedd flwyddyn MBiol yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth, enillydd Gwobr Her Gofal Iechyd STEM y Telegraph 2019, ac un o bump sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth.

Mae syniad am brawf symudol newydd ar gyfer y diciâu mewn pobl wedi sicrhau lle yn rownd derfynol Gwobrau STEM y Telegraph 2019 i fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth.

Cyn-fyfyriwr yw cyflwynydd newydd Blue Peter

Richie Driss

Mae cyn-fyfyriwr Astudiaethau Ffilm a Theledu o Brifysgol Aberystwyth wedi cael swydd fel cyflwynydd newydd Blue Peter, y rhaglen deledu plant fwyaf hirhoedlog yn y byd.