Newyddion

Anrhydeddu arweinydd blaenllaw yn yr ymgyrch i ddileu polio

Yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd yn cyflwyno'r ymgyrchydd yn erbyn polio Judith Diment yn Gymrawd

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i arweinydd blaenllaw yn yr ymgyrch i ddileu polio yn rhan o’i dathliadau graddio.

Cyn-Brif Weinidog Cymru yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC, cyn-Brif Weinidog Cymru a chyn-Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r Gwir Anrh Carwyn Jones AC, cyn-Brif Weinidog Cymru a chyn-Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru rhwng 2009 a 2018 wedi cael Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i gyn-gynrychiolydd UNICEF

Ian Hopwood, cyn-gynrychiolydd UNICEF a Chymrawd Anrhydeddus Prifysgol Aberystwyth

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i gynfyfyriwr o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a chyn-gynrychiolydd UNICEF yn Senegal.

Cynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig dros Blant a Gwrthdaro Arfog yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Yr Athro Virginia Gamba, Cynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig dros Blant a Gwrthdaro Arfog a Chyymrawd er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth

Mae'r Athro Virginia Gamba, cynfyfyrwraig Gwleidyddiaeth Ryngwladol sydd â thros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad fel arbenigwraig ar faterion strategol ym maes heddwch a diogelwch, diogelwch pobl a diarfogi, wedi cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth o Brifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Brif Weithredwr cyntaf Cyngor Celfyddydau Cymru

Diprwy Ganghellor, Gwerfyl Pierce Jones, gyda Emyr Jenkins, Prif Weithredwr cyntaf Cyngor Celfyddydau datganoledig Cymru a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth

Mae Prif Weithredwr cyntaf Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd wedi rhoi oes o wasanaeth i’r celfyddydau yng Nghymru, wedi cael ei anrhydeddu â Chymrodoriaeth o Brifysgol Aberystwyth.

Anrhydeddu cyfarwyddwr sefydliad ymchwil orthopaedeg blaenllaw

Yr Athro R Geoff Richards

Cyflwynwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth i Gyfarwyddwr sefydliad ymchwil orthopaedeg blaenllaw.

Gwyddonwyr Prifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan mewn cam posib ymlaen yn erbyn TB gwartheg

Mae dau brawf croen ar gyfer gwartheg wedi’u datblygu sy’n medru gwahaniaethu rhwng anifeiliaid sydd wedi’u heintio gyda TB gwartheg a’r rheini sydd wedi’u brechu yn erbyn y clefyd.

Mae ymchwil gan ddau wyddonydd o Aberystwyth wedi paratoi’r ffordd ar gyfer datblygiad allweddol posib yn y frwydr fyd-eang yn erbyn TB mewn gwartheg.

Cymraes sy’n fardd a hanesydd lleol yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd

Ms Ruth Bidgood (Llun: Liz Flemming-Williams)

Mae’r Gymraes, Ruth Bidgood, sy’n fardd a hanesydd lleol, wedi cael ei hanrhydeddu â Chymrodoriaeth.

Anrhydeddu Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru

Yr Athro Frank N Hogg OBE, Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth i’r Athro Frank N. Hogg OBE, Pennaeth Sefydlol Coleg Llyfrgellyddiaeth Cymru.

Cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i athro cerdd peripatetig o Geredigion

Miss Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor gyda Alan Phillips, Gymrawd

Mae Alan Phillips, athro cerdd peripatetig sydd wedi gweithio i Wasanaeth Cerdd Ceredigion am 35 mlynedd, wedi ei gyflwyno’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Sut yr ysbrydolodd marchog carreg ddwy weledigaeth wahanol iawn o gariad gan John Keats a Philip Larkin

La Belle Dame sans Merci, as painted by Frank Dicksee, circa 1901. Bristol City Museum and Art Gallery, given by Mrs Yda Richardson/Wikimedia, CC BY-NC-SA

Yn 'The Conversation', mae Richard Marggraf-Turley, Athro Llenyddiaeth Saesneg, yn awgrymu bod coffddelw gothig, yn dangos pâr priod yn dal dwylo yn Eglwys Gadeiriol Chichester, a wnaed yn enwog gan gerdd Philip Larkin 'An Arundel Tomb', hefyd wedi ysbrydoli John Keats i ysgrifennu ei fyfyrdod ar serch sydd wedi'i dynghedu i fethu, `La Belle Dame Sans Merci', ddwy ganrif yn ôl.

TB Gwartheg – trafodaeth traws-ddiwydiannol i drafod y camau nesaf yn y frwydr

Fe ddaw ffermwyr, milfeddygon ac ymchwilwyr gwyddonol at ei gilydd yn y Sioe Frenhinol i osod yr agenda ar gyfer y frwydr yn erbyn TB mewn gwartheg.  Bydd panel sy’n cynnwys rhai o’r ffigyrau mwyaf dylanwadol yn y maes yn ystyried rôl gwyddoniaeth ynghyd â mewnbwn milfeddygon ac amaethwyr.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol

Mae cynhadledd dysgu ac addysgu flynyddol Prifysgol Aberystwyth yn agor heddiw, dydd Llun 8 Gorffennaf 2019, gan gynnig rhaglen lawn o siaradwyr a chyfleoedd i edrych ar rai o ddatblygiadau diweddaraf ac arferion da mewn dysgu ac addysgu.

Mae theatrau’n esblygu er mwyn ein hailgysylltu â’n gilydd a’r amgylchedd

Levitating Theatre, Poland. UNISM Studio

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Dr Andrew Filmer o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu y Brifysgol yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation. 

Ymyriadau cynnar yn arwain at lai o droseddu ymysg pobl ifanc

Dr Gwyn Griffith (Chwith), Pennaeth Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Sir Ceredigion a Dr Gareth Norris o Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth.

Mae ymchwil newydd yn dangos bod darparu cefnogaeth gynnar i bobl ifanc, ysgolion a rhieni yn arwain at ostyngiad mewn cyfraddau troseddu. 

Aber ar y brig am fodlonrwydd myfyrwyr

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith y rhai mwyaf bodlon eu byd yn y Deyrnas Unedig.

Clip yr haul yn datgelu ochr dywyll a stormus o’r haul na welwn ni fyth

The low solar corona as viewed in extreme ultraviolet light. Bright regions are where the most energetic solar storms are born. An eruption in action can be seen in the bottom-left. NASA’s Solar Dynamic Observatory (SDO) satellite., Author provided

Cyhoeddwyr yr erthygl hon gan Dr Huw Morgan o Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation