Newyddion

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Gŵyl Dewi Prifysgol Aberystwyth

Chwith i’r Dde: Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, yr awdur Caryl Lewis, Stephanie Davies, enillydd gwobr Astudio Trwy’r Gymraeg, Lucy Hodson, enillydd gwobr Dysgwr Disglair, Branwen Davies enillydd gwobr Hyrwyddo’r Gymraeg yn y Gweithle, Eurig Salisbury a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu pedwar unigolyn am eu cyfraniad at y Gymraeg mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg.

Ail-ethol Vladimir Putin: sut mae deall byd-olwg arlywydd Rwsia

Vladimir Putin. Credit: www.kremlin.ru

Mewn erthygl yn The Conversation mae Dr Jenny Mathers o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod ail-ethol Vladimir Putin am ei bedwerydd tymor. Nid yw Putin ar delerau da iawn gyda gweddill y byd, ond a yw hyn yn ei boeni?


 

Ai Cymro oedd Padrig Sant?

St Patrick. Jaqian/Flickr, CC BY-SA

Heb amheuaeth cafodd Padrig Sant ei eni yng ngorllewin Prydain, ond fe ddewisodd Iwerddon yn hytrach na gwlad ei enedigaeth. Beth arall ydym ni’n ei wybod am ei gysylltiadau â Chymru yn y bumed ganrif? Dr Simon Rodway fu'n ystyried y dystiolaeth.

Cyhoeddi rhestr fer InvEnterPrize 2018

Dde i’r chwith: Enillwyr InvEnterPrize 2017 Pasi Sachiti ac Ariel Ladegaard gyda threfnydd GwobrMenterAber Tony Orme, Alana Spencer, yr Athro Donald Davies, Cadeirydd y Beirniaid, Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni a’r Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r rhestr fer ar gyfer gwobr menter flynyddol Prifysgol Aberystwyth, sydd yn werth £10,000 i’r enillydd, wedi ei chyhoeddi.

Cyfnod enwebu wedi dechrau ar gyfer gwobrau’r staff a’r myfyrwyr

Mae cyfnod enwebu UMAber yn Dathlu: Gwobrau'r Staff a'r Myfyrwyr, ar agor. Mae'r gwobrau'n gyfle i gydnabod staff, cynrychiolwyr academaidd a myfyrwyr am eu gwaith.


 

Anrhydeddu darlithydd mathemateg am waith iaith

Dr Tudur Davies gyda Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi ei anrhydeddu am ei waith yn hyrwyddo mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Myfyrwyr o Aberystwyth i fynychu cynhadledd Menywod mewn Ffiseg

Kate Warren (chwith) a Sigrid Mathieson, a fydd yn mynychu Cynhadledd Menywod Israddedig mewn Ffiseg (CUWiP) ym Mhrifysgol Rhydychen diolch i fwrsariaeth deithio oddi wrth yr Adran Ffiseg

Bydd dwy fyfyrwraig yn cynrychioli Prifysgol Aberystwyth yng Nghynhadledd Menywod Israddedig mewn Ffiseg (CUWiP) y DU 2018 yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Anturio a Darganfod: Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd cannoedd o ddisgyblion ysgol o ganolbarth a gorllewin Cymru yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth heddiw, fory a dydd Iau – 13 – 15 Mawrth 2018, wrth i’r Brifysgol ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth.

Philomusica – O Rwsia i Iwerddon

Bydd cyfle i gerddgarwyr glywed rhai o gerddorion cerddorfaol gorau gorllewin Cymru mewn perfformiad ysblennydd nos Sadwrn yma, 17 Mawrth, pan fydd Philomusica yn perfformio yn y Neuadd Fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cyfle i leisio barn ar ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol

Dr Elin Royles o Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, a fydd yn cadeirio’r sesiwn Creu Senedd i Gymru

Bydd cyfle i drigolion Ceredigion ddweud eu dweud am ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol mewn cyfarfod agored ar nos Iau, 15 Mawrth 2018 am 6 yr hwyr yng Nghanolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth.

Myfyrwyr Aberystwyth yn ennill cystadleuaeth grawnfwydydd y DU

Aelodau tîm buddugol IBERS Cwpan Agronomeg NIAB 2017 James Bradley, Anna Crockford a David Casebow gyda Dr Iwan Owen a Dr Irene Griffiths, Darlithwyr Amaeth IBERS; ar lieiniau treialon gwenith a barlys y myfyrwyr yng Ngogerddan.
Mae tîm o fyfyrwyr o Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth wedi curo 13 o dimau prifysgolion a cholegau eraill i godi Cwpan Agronomeg NIAB 2017.

Y cyn-Arglwydd Brif Ustus i drafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru

Yr Arglwydd Thomas o Cwmgïedd, Canghellor Prifysgol Aberystwyth

Bydd yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn-Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yn trafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 22 Mawrth 2018.

Myfyriwr seicoleg a’i ast ddefaid yn anelu am bencampwriaeth Crufts

Ben Tandy a Haze a fydd yn cystadlu yn Crufts

Mae'r myfyriwr seicoleg Ben Tandy a’i gyfeilles ffyddlon Haze, ast ddefaid deirblwydd, yn wynebu’r her o gystadlu yn sioe gŵn bwysicaf y byd yr wythnos hon.

Parasitiaid: y da, y drwg a’r hyll

Tîm Parasitoleg cyfan IBERS ar Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth

Bydd parasitolegwyr blaenllaw'r byd yn ymgynnull yn Aberystwyth ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Brydeinig Parasitoleg o 8 tan 11 Ebrill 2018.

Pabell Ames newydd i Seicoleg Aber

Mae Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth wedi creu’r hyn a ystyrir yr Ystafell Ames dros dro gyntaf yn y byd.

Saith seren - Prifysgol Aberystwyth ar rhestrau byr gwobrau WhatUni

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei chynnwys ar saith restr fer ar gyfer gwobrau WhatUni Student Choice Awards 2018.