Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
HA12120
Teitl y Modiwl
Cyflwyno Hanes
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 darlith 100 munud
Seminarau / Tiwtorialau Dosbarthiadau tiwtorial unigol i bob myfyriwr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x crynodeb 500 gair  ymarferiad precis: 1,000 gair (25%); un ymarferiad llyfryddiaethol: 1,500 gair (25%); un prosiect byr: 2,000 gair (50%)  25%
Asesiad Semester 1 x ymarferiad llyfryddiaethol 1,500 gair  25%
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,000 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll 1 x crynodeb atodol (ail-sefyll) 500 gair  25%
Asesiad Ailsefyll 1 ymarferiad llyfryddiaethol atodol (ail-sefyll) 1,500 gair  25%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd atodol (ail-sefyll) 2,000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru

a) gwneud ymarferion llyfryddiaethol syml ond angenrheidiol
b) darllen deunydd hanesyddol eilaidd gan arfer rhywfaint o grebwyll beirniadol
c) cydnabod yr angen i ddilyn arferion gorau wrth gynnal ymchwil
ch) mynd i'r afael a dadleuon hanesyddol a chynnig sylwadau ar briod rinweddau safiadau hanesyddol
d) dangos eu bod wedi mynd i'r afael a deunydd eilaidd ar lafar (ni asesir y gwaith hwn) ac mewn gwaith ysgrifenedig (asesedig)
dd) myfyrio'n feirniadol ar eu safbwyntiau hanesyddol eu hun ac, o astudio rhagor ar lefel gradd, ragweld pa mor berthnasol fydd meddu ar ragor o sgiliau

Disgrifiad cryno

Amcan y cwrs hwn yw rhoi i'r myfyrwyr hynny nad ydynt wedi astudio hanes ar lefel gradd rai o'r `sgiliau' pwysicaf, er mor sylfaenol ydynt, y bydd eu hangen arnynt yn ystod eu gradd. Trwy gyfres o seminarau cyflwynir i'r myfyrwyr amrediad o sgiliau, technegau ac ymarferion fydd yn cynnwys elfennau sylfaenol sydd yn ymwneud ag astudiaethau israddedig yn ogystal ag arferion yr hanesydd. Bydd darlithoedd atodol yn ychwanegu at y dull hwn sy'r seiliedig ar sgiliau ac yn nodi'r fras y materion hynny sy'r ganolog i waith yr hanesydd.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Abbott , M. (gol) (1996) History skills: a student's handbook London ; New York : Routledge Chwilio Primo Appleby, J. , Hunt , L. & Jacobs , M (goln) (1994) Telling the truth about history New York : Norton Chwilio Primo Barnes, R. (1992) Successful Study for Degrees London : Routledge Chwilio Primo Carr, E.H. What is history? Chwilio Primo Clanchy, J & Ballard , B (1998) How to write essays: a practical guide for students 3rd South Melbourne, Vic. : Longman Chwilio Primo Elton, G. R. (2002) The practice of history Oxford ; Malden, MA : Blackwell Chwilio Primo Northedge, A. (1990) The good study guide Milton Keynes : Open University Chwilio Primo Reeves, M. (1980) Why History? Harlow : Longman Chwilio Primo Southgate, B. (1996) History, what and why?: ancient, modern, and postmodern perspectives London ; New York : Routledge Chwilio Primo Stanford, M. (1994) A companion to the study of history Oxford ; Cambridge, Mass : Blackwell Chwilio Primo Tosh, J. (1991) The pursuit of history London ; New York : Longman Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4