Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GW12520
Teitl y Modiwl
Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 2
Blwyddyn Academaidd
2016/2017
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 22 x Darlithoedd 1 Awr
Seminar 10 x Seminarau 2 Awr
Gwylio Ffilm 1 x Sesiwn Wylio 3 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad (2 awr)  40%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad ( 2 Awr)  40%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Ysgrifenedig byr (1,000 o eiriau)  20%
Asesiad Ailsefyll Trarthawd (2,500 o eiriau)  40%
Asesiad Semester Cyflwyniad Seminar  20%
Asesiad Semester Traethawd (2,500 o eiriau)  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos, ar lafar ac yn ysgrifenedig, wybodaeth feirniadol o brif gysyniadau disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol (mae’r wybodaeth yma yn cynnwys sgiliau hanesyddol, dadansoddol a myfyriol fydd wedi’u hymarfer yn dda gan y myfyriwr).

Dangos gallu i ddefnyddio’r cysyniadau hyn mewn amgylchiadau penodol a’u mireinio a/neu eu beirniadau yn unol â’r cyd-destun.

Dangos gallu i gyflwyno ar ddiwedd y ddau fodiwl (Exploring the International 1 a 2) a synnwyr eang o’r ddisgyblaeth a’i dyfodol.

Dangos gallu i gyflwyno dadl gydlynol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Dangos gallu i lunio traethawd yn cynnwys y cyfeiriadau priodol ac ymateb yn dda o ofynion arholiad heb ei weld ymlaen llaw.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4