Module Information

Undergraduate Modules - Mathematics (2017/2018)

Part 1 Semester 1

Part 1 Semester 2

 • MA00910 - Introduction to Statistics
 • MA01020 - Mathematics Tutorial
 • MA03610 - Foundations of Mathematics 2
 • MA11010 - Further Algebra and Calculus
 • MA11110 - Mathematical Analysis
 • MA11210 - Differential Equations
 • MA11310 - Statistics
 • MA13610 - Mathematics for Economics and Finance 2
 • MP12910 - Career Planning and Skills Development
 • MT11010 - Algebra a Chalcwlws Pellach
 • MT11110 - Dadansoddi Mathemategol
 • MT11210 - Hafaliadau Differol
 • MT11310 - Ystadegaeth
 • MT12910 - Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau

Part 2 Semester 1

 • MA20110 - Real Analysis
 • MA20310 - Introduction to Abstract Algebra
 • MA25200 - Introduction to Numerical Analysis and its applications
 • MA26010 - Distributions and Estimation
 • MA26600 - Applied Statistics
 • MA30110 - Group Theory
 • MA30210 - Norms and Differential Equations
 • MA30510 - Geometry of Complex Numbers
 • MA33410 - Theory of Elasticity
 • MA34110 - Partial Differential Equations
 • MA34610 - Hydrodynamics ii
 • MA36510 - Linear Statistical Models
 • MA37810 - Stochastic Models in Finance
 • MA38410 - Introduction to Control Theory
 • MAM3420 - Advanced Mathematical Methods in Elasticity
 • MAM5120 - Statistical Concepts, Methods and Tools
 • MAM8420 - Advanced Control Theory
 • MAM9720 - Minor Project
 • MP26020 - Mathematical Physics
 • MP35610 - Quantum Information Theory 1
 • MT20110 - Dadansoddiad Real
 • MT25200 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau
 • MT30210 - Normau a Hafaliadau Differol
 • MT34110 - Hafaliadau Differol Rhannol
 • MT39020 - Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd
 • MTM9720 - Prosiect Llai
 • MX30110 - Real Analysis
 • MX30310 - Introduction to Abstract Algebra
 • MX35200 - Introduction to Numerical Analysis and its Applications
 • MX36010 - Distributions and Estimation
 • MX36600 - Applied Statistics

Part 2 Semester 2

 • MA21410 - Linear Algebra
 • MA21510 - Complex Analysis
 • MA25220 - Introduction to Numerical Analysis and its applications
 • MA25610 - Hydrodynamics 1
 • MA25710 - Advanced Dynamics
 • MA26620 - Applied Statistics
 • MA32410 - Graphs and Networks
 • MA34210 - Asymptotic Methods in Mechanics
 • MA34810 - Mathematical Models of Biological Systems
 • MA35210 - Topics in Biological Statistics
 • MA36010 - Comparative Statistical Inference
 • MA37410 - Probability and Stochastic Processes
 • MA38010 - Spectral Theory
 • MA38310 - Operator Algebra
 • MAM5220 - Statistical Techniques for Computational Biology
 • MAM8020 - Spectral Theory
 • MAM9840 - Major Project
 • MP35710 - Quantum Information Theory 2
 • MT21410 - Algebra Llinol
 • MT21510 - Dadansoddiad Cymhlyg
 • MT25220 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau
 • MT25610 - Hydrodynameg 1
 • MT32410 - Graffiau a Rhwydweithiau
 • MT34210 - Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg
 • MTM9840 - Prif Brosiect
 • MX31410 - Linear Algebra
 • MX31510 - Complex Analysis
 • MX35220 - Introduction to Numerical Analysis and its Applications
 • MX35610 - Hydrodynamics 1
 • MX35710 - Advanced Dynamics
 • MX36620 - Applied Statistics

Part 2 Available semesters 1 and 2

 • MA39910 - Project in Mathematics or Statistics
 • MT39910 - Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth

Postgraduate Modules - Mathematics (2017/2018)

Semester 3 (Dissertation)