Diwrnodau Blasu ADGD i ddarpar ymgeiswyr

Mae’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn eich gwahodd i’w Diwrnod Blasu Prifysgol ddydd Llun 9 Gorffennaf 2018. Byddwn yn archwilio labordy naturiol Aberystwyth a’i chwmpasoedd.

Camau nesaf:

 1. Darllenwch y manylion a’r Cwestiynau Cyffredin isod.
 2. Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored 10 o Gorffennaf> Cymraeg.
 3. Mynegwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Blasu trwy cofrestru yma 

 

Y Manylion

Mae’r Diwrnod Blasu’n dechrau am 12.45 ar 9 Gorffennaf. Byddwn yn cyfarfod yn y Tanc Meddwl yn Adeilad Llandinam, sydd ar Gampws Penglais, prif gampws y Brifysgol. Gellir prynu cinio o flaen llaw o un o leoedd bwyd y Brifysgol ar Gampws Penglais, gan gynnwys Caffi a Piazza Canolfan y Celfyddydau, Bwyty TaMed Da, a chaffi IBERSBach.

Yn ystod y Diwrnod Blasu byddwn yn ymweld â nifer o leoliadau yn Aberystwyth. Bydd llawer o brosiectau a arweinir gan staff a gweithgareddau i fyfyrwyr trwy gydol y dydd, a bydd y rhain, yn ogystal â’r trafodaethau dilynol, yn cynorthwyo eich astudiaethau Safon Uwch / Addysg Bellach presennol.

Bydd ein darlithwyr yn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd nôl i Gampws Penglais erbyn 17.30 i baratoi ar gyfer y bwffe gyda’r nos. Mae gwahoddiad i chi a’ch teulu/gwarcheidwaid!

Beth i’w bacio

Eitemau hanfodol:

 • Esgidiau cadarn a chyfforddus. Byddwn yn cerdded ar lwybrau da am y rhan fwyaf o’r dydd, ond bydd rhai arwynebau graeanog a llawr cobls i’w cerdded hefyd.
 • Trowsus cyfforddus
 • Siaced sy’n dal glaw.
 • Het haul, sbectol haul ac eli haul.
 • Byrbrydau a digonedd o ddiod ar gyfer y prynhawn.
 • Camera.
 • Llyfr ysgrifennu bach a phensil.
 • Dillad anffurfiol ar gyfer y bwffe gyda’r nos.

Hefyd gallwch ystyried dod â:

 • Dillad addas sy’n dal glaw, os yw’r tywydd yn edrych yn wael.
 • Rhywfaint o arian parod ar gyfer lluniaeth ganol y prynhawn.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i fynegi eich diddordeb yn ein Diwrnod Blasu, cysylltwch â Helen Stockley Jones ar iges-admissions@aber.ac.uk

Cwestiynau Cyffredin

C. Rwy'n athro, gallaf ddod â grŵp o fyfyrwyr ar hyd?

A. Yn hollol! Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drefnu'r logisteg.

C. Mae fy nheulu/gwarcheidwaid eisiau dod i’r Diwrnod Blasu hefyd, a gânt ddod?

A. Wrth gwrs, ar bob cyfri! Rydym yn argymell i’ch teulu/gwarcheidwaid ymweld â’r dref yn ystod y dydd, ac yna ymuno â ni gyda’r nos ar gyfer y bwffe. Gall eich teulu/gwarcheidwaid hefyd archebu lle yn un o neuaddau’r Brifysgol os hoffent, neu gallant aros mewn gwesty neu wely a brecwast yn Aberystwyth.

C. Pa amser ddylwn i/ddylen ni gyrraedd?

A. Rydym yn argymell i chi gyrraedd erbyn 12 canol dydd i ganiatáu amser i chi gael cinio o flaen llaw. Mae’r Diwrnod Blasu’n dechrau am 12.45. Byddwn yn cyfarfod yn y Tanc Meddwl yn Adeilad Llandinam (cartref yr ADGD) ac yn anelu i gychwyn y daith faes am 13.00.  

C. Faint o’r gloch mae’r Diwrnod Blasu’n gorffen?

A. Byddwn yn anelu i orffen gweithgareddau’r dydd erbyn 17.30, ac yn cynnal bwffe gyda’r nos i chi a’ch teulu/gwarcheidwaid o 18.00 ar y campws.