Ffurflen Diwrnod Blasu

Os am rhagor o fanylion, cyn archebu, cysylltwch â Helen Stockley Jones hms@aber.ac.uk.

GDPR statement: We need the following information in order to process your registration. It will be used for those purposes associated with the Taster Day only. The information will be held by the University as it has concluded that it is within its legitimate interests to do so as it both benefits you as a user, and also the University. Your data will be kept securely and held on the University’s servers and will be retained for up to one year by the Department of Geography and Earth Sciences. You have the right to access your information, object to processing or lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office, and have the right to request to be removed from the database at any time. The information you supply here will not be subject to automated processing of any kind. Contact: infocompliance@aber.ac.uk.

Wrth gyflwyno'r ffurflen archebu hon, rydych chi'n rhoi caniatâd i'ch data gael ei brosesu er mwyn hwyluso logisteg y Diwrnod Blasu, ac i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch yn achos cyflyrau meddygol yn cael eu datgan. Dim ond mewn perthynas â'r trefniadau ar gyfer y digwyddiad hwn y byddwn yn cysylltu â chi. Mae'r data'n cael ei chadw'n ddiogel ac yn hygyrch i'r staff hynny yn yr adran yn unig sydd â chyfrifoldeb penodol am drefniadau Diwrnod Blasu. Gellir cynnal data am hyd at 14 mis i helpu gyda chynllunio mewnol gweithgareddau recriwtio yn y dyfodol.