Ffurflen Diwrnod Blasu

Mae'r Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn eich gwahodd i'n Diwrnod Blasu ar ddydd Gwener 15fed Medi 2017.

Bydd y Diwrnod Blasu yn cynnig  tri gweithgaredd. Mae'r cyntaf yn ymwneud â phrosesau a dynameg rhewlifol, gyda’r cyfle i arbrofi gyda ‘Glacier Goo’ yn ein Labordy Canmlwyddiant ar ei newydd wedd. Yna,  byddwch yn ymchwilio i brosesau dalgylch ac arfordirol, cyn ystyried daearyddiaethau dynol Aberystwyth, gan gynnwys risg, newid ac addasu. Min nos, bydd bwffe ar gael ym Mar Canolfan y Celfyddydau, sydd wedi'i lleoli ar brif Gampws Penglais y Brifysgol.

Os am rhagor o fanylion, cyn archebu, cysylltwch â Helen Stockley Jones hms@aber.ac.uk.