Yr Wythnos Ymgartrefu – Amserlen Rhan 2

Yr wythnos nesaf, byddwn yn croesawu ein myfyrwyr sy’n dychwelyd yn ôl. Bydd tiwtoriaid blwyddyn yn cyflwyno sesiynau anwythiad i fyfyrwyr sy’n dychwelyd i ran dau ar ddydd Iau, Medi 29ain.

Cafwyd sgôr ardderchog o 92% ar gyfer boddhad cyffredinol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC)

Mae Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr gwych o 92% am foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.


Rhoddodd y myfyrwyr sgôr uchel i’r rhaglen am ansawdd yr addysgu, asesiadau ac adborth, ac adnoddau dysgu, gyda phob un yn cael sgôr o dros 90%.

Croeso i Dr Jukka Kiukas

Mae’r Adran Fathemateg yn croesawu Dr Jukka Kiukas fel darlithydd newydd mewn Ystadegaeth.

Swydd yn Princeton i Christian Arenz

Mae Christian Arenz, a gwblhaodd ei radd PhD yn ddiweddar yn Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth, wedi cael cynnig swydd uchel ei bri fel Cymrawd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Princeton yn yr Unol Daleithiau.