Gwobr y Gymdeithas Frenhinol i Athro Mathemateg Aberystwyth

Mae’r Athro Gennady Mishuris, sy’n Athro mewn Modelu Mathemategol yn yr Adran, wedi derbyn Gwobr Teilyngdod Ymchwil Wolfson gan y Gymdeithas Frenhinol. Mae’r wobr yn rhoi pum mlynedd o gyllid ar gyfer gwaith Gennady ar ddadansoddi holltiad dynamig meta deunyddiau.

MathsSoc yn Warwick

Teithiodd aelodau o Gymdeithas Fathemateg Aber (MathsSoc) i Brifysgol Warwick ar gyfer cynhadledd y Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA) i Fathemategwyr ar Ddechrau Gyrfa.

Deg Uchaf am Ansawdd Addysgu

Mae safon addysgu’r adran wedi cyrraedd  10 uchaf tablau’r Times a’r Sunday Times ar gyfer mathemateg.

Cafwyd sgôr ardderchog o 92% ar gyfer boddhad cyffredinol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC)

Mae Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr gwych o 92% am foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.


Rhoddodd y myfyrwyr sgôr uchel i’r rhaglen am ansawdd yr addysgu, asesiadau ac adborth, ac adnoddau dysgu, gyda phob un yn cael sgôr o dros 90%.